Okul Kılavuzu

ASTROART ASTROLOJİ OKULU – KILAVUZ

GENEL İLKELER

 • Katılımcı, Astrolojinin insanoğlunun var oluşundan bu yana Güneş, Ay, Gezegen hareketleri ve Dünya’daki hayat arasındaki matematik ve fizik temelli etkileşimi gözlemleyerek, tekerrür eden bu döngülerin günümüz yaşamına etkilerini incelemek olduğu bilinç ve anlayışı ile hareket etmekle yükümlüdür.
 • Katılımcı, ‘AstroArt Astroloji Etik Değerler ‘ bildirgesine uygun davranmakla yükümlüdür. Katılımcı, Astrolojinin ve almakta olduğu eğitimin saygınlığına uygun hareket etmekle mükellef olup, katılımcının çevresinde veya sosyal mecralar da falcılık ve benzerleri gibi Astroloji ve aldığı eğitim ile alakası bulunmayan iş ve faaliyetlerde bulunması halinde ASTROART ile ilişkisi derhal kesilir ve ücret iadesi yapılmaz.
 • ASTROART Astroloji Okulu Yayınları tarafından yayınlanan kitap ve basılı yayınlarının içeriklerinin bir bölümünün veya tamamının eser sahibinden izin alınmaksızın basılması, çoğaltılması, PDF ve benzeri formatlara dönüştürülerek web sayfalarında ve sosyal mecralarda yayınlanması kesinlikle yasak olup, buna aykırı davranan Katılımcının ASTROART ile ilişkisi kesilir, ücret iadesi yapılmadığı gibi müellifler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm haklarını saklı tutar. Eser sahibinden önceden izin alınarak yayıncı ve eser adı belirtilerek yapılan kısa alıntılar istisnadır.

EĞİTİM

 • ASTROART, yüz yüze ve online eğitimler veren bir kurum olup, tüm dünyayı etkileyen Pandemi, Genel seferberlik, savaş, ulusal güvenliği ve insanların yaşamını tehdit eden zorlayıcı nedenlerin varlığı halinde ve süresince ASTROART, alınacak eğitimin ve yapılacak sınavların internet üzerinden Online olarak yapılması haklarını tek taraflı tasarrufu ile saklı tutar.
 • ASTROART Online Eğitim ve sınavları Perculus Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden gerçekleştirmekte olup, adı geçen platformda eğitim almak için Katılımcının adına bireysel olarak tanımlanmış şifre ve kullanıcı adının Katılımcı haricinde başka kişi ya da kişilerce kullanıldığının tespit edilmesi halinde Katılımcının ASTROART ile ilişkisi derhal kesilir ve ücret iadesi yapılmaz.
 • ASTROART Astroloji Okulu tarafından verilen eğitim Temel, Orta ve İleri Seviye olmak üzere üç aşamaya ayrılmakta olup, Orta ve İleri Seviyede Eğitim alabilmek için Temel eğitimi tamamlamak şarttır.
 • Temel, Orta ve İleri Seviye Eğitim süresi toplam üç yıldır.
 • Eğitim süresi, Temel Seviye 36 (otuz altı) hafta, Orta Seviye (otuz altı) hafta, İleri Seviye 28 (yirmi sekiz) haftadır. Dersler her hafta astrolojiokulu.com web sitesinde belirtilen günlerde hafta da bir gün olmak üzere gerçekleştirilecektir.
 • Katılımcı aldığı eğitim seviyesine ilişkin Astroloji Eğitimini tamamladıktan sonra yazılı sınava tabii tutulur. Sınava girmek Katılımcının isteğine bağlı olup, sınavda başarılı bulunan Katılımcıya ilgili seviyenin Sertifikası verilir. Sınava katılmayan Katılımcıya sertifika verilmez. Bir üst seviyeye geçmek için sınava girmek gerekmez. Sertifika almak için ise sınava girmek ve başarılı olmak şarttır.
 • Yazılı sınavda başarılı olmak için Temel Eğitim Seviyesinde 100 üzerinden 50 puan, Orta Seviye Eğitim için 60 puan ve İleri Seviye için 70 puan almak şarttır.
 • Diploma sınavına girebilmek için, temel ve orta seviye sertifikalarını almış olmak zorunludur. Diploma sınavı yüzyüze ve ASTROART’ın belirleyeceği salonda yapılacaktır. ASTROART sınav tarihi belirlemeyi ya da sınav tarihini değiştirmeyi kendinde saklı tutar.
 • ASTROART, APAI (Uluslararası Profesyonel Astrologlar Derneği) tarafından tavsiye edilen dünyanın prestijli okulları ve organizasyonları arasında yer almaktadır. ASTROART ayrıca ISAR (International Society For Astrological Research) Uluslararası Astroloji Araştırma Topluluğu’na bağlı dünyanın prestijli okulları ve organizasyonları arasında yer almaktadır. Her iki kurumun web sitesinde okulumuzun adı yer almaktadır. İleri Seviye derslerinin sonrasında ISAR Etik Farkındalık ve Danışmanlık Becerileri eğitimleri organize edilmektedir ve okulumuzdan Diploma almaya hak kazanmak için öğrencilerimizin bu eğitimlerden geçmesi şarttır. Bu eğitimlerden geçen öğrenciler, eğitim sonrası kısa bir sınavdan geçerek ISAR onaylı Etik Farkındalık Sertifikası ve yine iki günlük eğitim sonrasında ISAR onaylı Danışmanlık Becerileri Sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu öğrenciler AstroArt Astroloji Okulu Diploma sınavında da başarı gösterdikleri takdirde okulumuzun Diplomasını almaya hak kazanırlar. Arzu eden öğrenciler ISAR Yeterlilik Sınavına da girebilirler ve %70 başarı elde ederlerse kısaltılmış adıyla ISAR Cap, yani ISAR Yeterlilik Sertifikası almaya hak kazanırlar.
 • Derslere katılmayan Katılımcının eğitim ücreti iade talep hakkı bulunmamaktadır.
 • Sınıf içi yüz yüze eğitimlerde veya Online Eğitim ve seminerlerde Katılımcı tarafından ses ve görüntü alınması, kaydedilmesi, derslerin videolarının bilgisayara indirilmesi ve bunların sosyal medya da yayınlanması kesinlikle yasak olup tüm bu belirtilen hususlara aykırı davranan Katılımcının ASTROART ile ilişkisi derhal kesilir, ücret iadesi yapılmadığı gibi ayrıca KURUM, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği yasal haklarını kullanma haklarını saklı tutar. Birkaç dakikalık tanıtım videosu çekilmesi ve yayınlanması müstesnadır. Katılımcı derslerden kısa süreli, birkaç dakikalık tanıtım videoları çekip yayınlayabilir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Müşterilerimiz, ASTROART LTD.ŞTİ. olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu kapsamda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK gereğince, astrolojiokulu.com internet sitemiz (“İnternet Sitesi”), mağazalarımız ve sair kanallar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde  işlenebilecektir.

Bu kapsamda, sistemimize dâhil olarak bizimle paylaşılan kişisel verilerinizin, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve yukarıda sayılan diğer işlemlerin yapılmasına açık rıza vermektesiniz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

 • Müşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak,
 • Müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet vermek,
 • Satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerinin işletilebilmesi,
 • Müşterilerimize kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek,
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetleri ölçmek,
 • Müşterimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek,
 • Müşterilerimize sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve tele-satış faaliyetleri olmak üzere sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler, profilleme çalışmaları,
 • Web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • Bayilerimiz, ileride olması halinde franchise’larımız ve diğer satış ağı.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup Şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir;

 • İş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız, bayilerimiz ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda, düzenleyici, denetleyici kurumlar
 • Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar
 • Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile Noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, Şirketimizin elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, şirketimize iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: ASTROART LTD. ŞTİ.

Adres                 : Suadiye Mh. Bağdat Cd. Zümrüt Apt. No:378 K:3 No:9 Kadıköy/İST.

E-posta Adresi  : [email protected]

 

*Kişisel Verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde üyelik sistemimizden çıkacağınızı ve bu kapsamda, üyelik sistemimizin sağladığı avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

**Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve astrolojiokulu.com Üyelik sistemine, astrolojiokulu.com üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayarak ya da mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde onay vererek KVKK kapsamında kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, belirtilen amaçlar dâhilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına, açık rıza veriyorum.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI:

astrolojiokulu.com olarak, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsat ve kampanyalarımızdan sizleri e-posta, sms ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz.

Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında astrolojiokulu.com tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle, tarafımla irtibata geçilmesine astrolojiokulu.com üzerinden yaptığım üyelik başvurusu ya da mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde açık rıza  veriyorum.

MERSİS No: 0091042533100019

Ticaret Unvanı: ASTROART LTD. ŞTİ.