Okul Kılavuzu

ASTROART ASTROLOJİ OKULU – KILAVUZ

GENEL İLKELER

 • Katılımcı, Astrolojinin insanoğlunun var oluşundan bu yana Güneş, Ay, Gezegen hareketleri ve Dünya’daki hayat arasındaki matematik ve fizik temelli etkileşimi gözlemleyerek, tekerrür eden bu döngülerin günümüz yaşamına etkilerini incelemek olduğu bilinç ve anlayışı ile hareket etmekle yükümlüdür.
 • Katılımcı, ‘AstroArt Astroloji Etik Değerler ‘ bildirgesine uygun davranmakla yükümlüdür. Katılımcı, Astrolojinin ve almakta olduğu eğitimin saygınlığına uygun hareket etmekle mükellef olup, katılımcının çevresinde veya sosyal mecralar da falcılık ve benzerleri gibi Astroloji ve aldığı eğitim ile alakası bulunmayan iş ve faaliyetlerde bulunması halinde ASTROART ile ilişkisi derhal kesilir ve ücret iadesi yapılmaz.
 • ASTROART Astroloji Okulu Yayınları tarafından yayınlanan kitap ve basılı yayınlarının içeriklerinin bir bölümünün veya tamamının eser sahibinden izin alınmaksızın basılması, çoğaltılması, PDF ve benzeri formatlara dönüştürülerek web sayfalarında ve sosyal mecralarda yayınlanması kesinlikle yasak olup, buna aykırı davranan Katılımcının ASTROART ile ilişkisi kesilir, ücret iadesi yapılmadığı gibi müellifler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm haklarını saklı tutar. Eser sahibinden önceden izin alınarak yayıncı ve eser adı belirtilerek yapılan kısa alıntılar istisnadır.

EĞİTİM

 • ASTROART, yüz yüze ve online eğitimler veren bir kurum olup, tüm dünyayı etkileyen Pandemi, Genel seferberlik, savaş, ulusal güvenliği ve insanların yaşamını tehdit eden zorlayıcı nedenlerin varlığı halinde ve süresince ASTROART, alınacak eğitimin ve yapılacak sınavların internet üzerinden Online olarak yapılması haklarını tek taraflı tasarrufu ile saklı tutar.
 • ASTROART Online Eğitim ve sınavları Perculus Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden gerçekleştirmekte olup, adı geçen platformda eğitim almak için Katılımcının adına bireysel olarak tanımlanmış şifre ve kullanıcı adının Katılımcı haricinde başka kişi ya da kişilerce kullanıldığının tespit edilmesi halinde Katılımcının ASTROART ile ilişkisi derhal kesilir ve ücret iadesi yapılmaz.
 • ASTROART Astroloji Okulu tarafından verilen eğitim Temel, Orta ve İleri Seviye olmak üzere üç aşamaya ayrılmakta olup, Orta ve İleri Seviyede Eğitim alabilmek için Temel eğitimi tamamlamak şarttır.
 • Temel, Orta ve İleri Seviye Eğitim süresi toplam üç yıldır.
 • Eğitim süresi, Temel Seviye 36 (otuz altı) hafta, Orta Seviye (otuz altı) hafta, İleri Seviye 28 (yirmi sekiz) haftadır. Dersler her hafta astrolojiokulu.com web sitesinde belirtilen günlerde hafta da bir gün olmak üzere gerçekleştirilecektir.
 • Katılımcı aldığı eğitim seviyesine ilişkin Astroloji Eğitimini tamamladıktan sonra yazılı sınava tabii tutulur. Sınava girmek Katılımcının isteğine bağlı olup, sınavda başarılı bulunan Katılımcıya ilgili seviyenin Sertifikası verilir. Sınava katılmayan Katılımcıya sertifika verilmez. Bir üst seviyeye geçmek için sınava girmek gerekmez. Sertifika almak için ise sınava girmek ve başarılı olmak şarttır.
 • Yazılı sınavda başarılı olmak için Temel Eğitim Seviyesinde 100 üzerinden 50 puan, Orta Seviye Eğitim için 60 puan ve İleri Seviye için 70 puan almak şarttır.
 • Diploma sınavına girebilmek için, temel ve orta seviye sertifikalarını almış olmak zorunludur. Diploma sınavı yüzyüze ve ASTROART’ın belirleyeceği salonda yapılacaktır. ASTROART sınav tarihi belirlemeyi ya da sınav tarihini değiştirmeyi kendinde saklı tutar.
 • ASTROART, APAI (Uluslararası Profesyonel Astrologlar Derneği) tarafından tavsiye edilen dünyanın prestijli okulları ve organizasyonları arasında yer almaktadır. ASTROART ayrıca ISAR (International Society For Astrological Research) Uluslararası Astroloji Araştırma Topluluğu’na bağlı dünyanın prestijli okulları ve organizasyonları arasında yer almaktadır. Her iki kurumun web sitesinde okulumuzun adı yer almaktadır. İleri Seviye derslerinin sonrasında ISAR Etik Farkındalık ve Danışmanlık Becerileri eğitimleri organize edilmektedir ve okulumuzdan Diploma almaya hak kazanmak için öğrencilerimizin bu eğitimlerden geçmesi şarttır. Bu eğitimlerden geçen öğrenciler, eğitim sonrası kısa bir sınavdan geçerek ISAR onaylı Etik Farkındalık Sertifikası ve yine iki günlük eğitim sonrasında ISAR onaylı Danışmanlık Becerileri Sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu öğrenciler AstroArt Astroloji Okulu Diploma sınavında da başarı gösterdikleri takdirde okulumuzun Diplomasını almaya hak kazanırlar. Arzu eden öğrenciler ISAR Yeterlilik Sınavına da girebilirler ve %70 başarı elde ederlerse kısaltılmış adıyla ISAR Cap, yani ISAR Yeterlilik Sertifikası almaya hak kazanırlar.
 • Derslere katılmayan Katılımcının eğitim ücreti iade talep hakkı bulunmamaktadır.
 • Sınıf içi yüz yüze eğitimlerde veya Online Eğitim ve seminerlerde Katılımcı tarafından ses ve görüntü alınması, kaydedilmesi, derslerin videolarının bilgisayara indirilmesi ve bunların sosyal medya da yayınlanması kesinlikle yasak olup tüm bu belirtilen hususlara aykırı davranan Katılımcının ASTROART ile ilişkisi derhal kesilir, ücret iadesi yapılmadığı gibi ayrıca KURUM, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği yasal haklarını kullanma haklarını saklı tutar. Birkaç dakikalık tanıtım videosu çekilmesi ve yayınlanması müstesnadır. Katılımcı derslerden kısa süreli, birkaç dakikalık tanıtım videoları çekip yayınlayabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • 29/4/2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5490 sayılı yasanın 47. ve Geçici 1. Maddeleri ile bu kanunun uygulanması için yayımlanan İçişleri Bakanlığı’nın 2006/33 sayılı Genelgesi uyarınca  Kurumlar ve tüzel kişilerin işlemlerinde kimlik numarasını kullanmak zorunda oldukları karara bağlanmıştır.
 • ASTROART 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen bireylerin kişisel verilerini saklayan, işleyen, dağıtan, sicil oluşturan bir tüzel kişilik değildir. Katılımcıların bilgileri dijital ortamlara kaydedilmemekte, işbu sözleşme haricinde başka bir mecrada yer almamaktadır.
 • ASTROART tarafından Katılımcıdan alınan kişisel bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereğince idari, hukuki ve mali kurumlarda ve bu kurumlar nezdinde gerçekleştirilecek hukuki işlemlerde yasal bir zorunluluğun yerine getirilmesi amacıyladır.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial