Etik İlkeler

ASTROLOJİDE ETİK İLKELER

Astroloji alanında eğitim almak için okulumuza başvuran siz değerli katılımcının çıktığı bu yolda Astrolojinin ne olduğu, iştigal alanı, kişisel gelişiminize ve çevrenize sağladığı katkılar ile öğrendiklerinizi insanların yararına kullanırken uymanızı önemle tavsiye ettiğimiz ilkeler hakkında sizi önceden bilgilendirmek istedik.

Öncelikle bizlerin dahi Astroloji konusunda danışmanlık yaparken ve okulumuzda sizlere eğitim verir iken bu ilkeler ışığında hareket etmeyi kendimize ilke edindiğimizi belirtmek isteriz.

Sizin de aldığınız eğitimin ilk gününden başlamak üzere danışmanlık faaliyeti gerçekleştirdiğiniz süre boyunca şahsınıza ve ilminize saygı duyulmasını sağlamak için bu ilkelere uygun hareket etmenizi umut etmekteyiz.

GENEL

 • Astrolojinin insanoğlunun var oluşundan bu yana Güneş, Ay, Gezegen hareketleri ve Dünya’daki hayat arasındaki matematik ve fizik temelli etkileşimi gözlemleyerek, tekerrür eden bu döngülerin günümüz yaşamına etkilerini incelemek olduğu, falcılık ve benzerleri gibi Astroloji ve Astroloji eğitimi ile alakası bulunmayan iş ve faaliyetler ile asla bağdaşmadığı gibi bunlarla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını bilinciyle hareket etmek.
 • Astroloji mesleğini icra ederken saygınlığa özen göstermek.
 • Yorumlarda doğrulanabilir ve güvenilir astroloji bilgileri kullanmak, astroloji bilgilerini her daim tazelemek ve geliştirmek.
 • Danışmanlık hizmeti ve/veya Astroloji eğitimi vermeye başlamadan önce Temel, Orta ve İleri seviye astroloji eğitimlerini ve ilgili uzmanlık derslerini almış ve başarıyla tamamlamış olmak.
 • İlgili konularda eğitim alarak uzmanlık elde edilmemişse, hiçbir şekilde tıbbi, hukuki veya finansal tavsiyede bulunmamak.
 • Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları kanunlarına uymak.
 • Asılsız vaatlerde veya abartılı iddialarda bulunmamak.
 • Günlük olaylar ve dünyevi gelişmeler hakkında öngörüler paylaşırken kesin hüküm vermekten kaçınmak.
 • Mesleki çalışmalarla ilgili yapılan reklam ve tanıtımlarda dürüstlük ve gerçekçilikten uzaklaşmamak.
 • Kamuya mal olmuş kişiler hakkında özel yaşam, sağlık vs. gibi kişisel alanlarını ilgilendiren konularda kamuya açık yorum veya tahminler yapmaktan sakınmak. Bu kişilerle ilgili yapılacak yorumların onların kamusal alanda tanındıkları rol ile sınırlı kalmasına dikkat etmek.

DANIŞMANLIK

 • Danışmanlık hizmetine başlamadan önce danışacak kişiyi çalışma metodu, hizmet süresi, çalışmanın şekli ve ücreti konusunda bilgilendirmek.
 • Haritaları doğru bilgilere dayanarak standart yöntemler kullanılarak hesaplamak. Danışanın doğum saatini, tarihini ve yerini net olarak öğrenmek. Rektifikasyon çalışması yapılacağı durumlarda bundan ve bu durumun, eğer varsa, kısıtlarından danışana önceden bilgi vermek.
 • Astroloji danışmanlığı seansında, her kim olursa olsun kişiye değer vermek, insanlık onurunu rencide edecek söz ve davranışlardan kaçınmak, karşıdaki kişinin ifade ve seçim özgürlüğüne saygı duymak, danışanın kişisel gelişimini geliştirmesi için cesaretlendirmek.
 • Danışan kişinin kimliğini, kişisel bilgilerini ve mahremiyetini korumak. Danışanın onayı olmadan kamuya açık bilgi paylaşımlarında gizliliğin korunması esasında azami dikkati sergilemek.
 • Danışan kişinin ihtiyacı olan bilgi, astrolojik bilginin çalışma sahası dışına çıkıyorsa, kişiyi ilgili uzman kişi veya kurumlara yönlendirmek.
 • Astrolog olarak verdiği bilgilerin bütün sorumluluğunu üstlenmek ve danışanın kendi yaşamı üzerinde kendi kararlarını vermekte özgür olduğunu kabul etmek. Her danışana düşünceli bir şekilde yaklaşmak, kişinin asla evlenmeyeceği, hiç çocuğunun olmayacağı veya ne zaman öleceği gibi determinist hükümlerde bulunmaktan kaçınmak.
 • Danışanları duygusal, cinsel veya maddi bir istismar ve taciz de dâhil olmak üzere hiçbir şekilde kandırmamak, yanıltmamak.
 • Danışan seans sırasında orada bulunmayan üçüncü bir kişi ile ilgili bir konuyu danışmak istediğinde bu üçüncü kişinin haritasından elde edilen bilgilere yalnızca danışanın sorduğu soruya yanıt vermek için başvurmak, bunun ötesine geçmemek. (Haritası açılacak üçüncü kişinin izninin alınmış olması önemle tavsiye edilir.)
 • Danışmanlık ilişkilerinde en yüksek değerlere bağlı kalmak ve astroloji, astroloji camiası ve diğer meslektaşlar ile tartışmalı durumlara düşürecek tavırlardan kaçınmak.
 • Danışmanlık yaparken, görüş bildirirken insanların zihinsel emek ve çabalarına saygı duymak, telif haklarını gözetmek, Fikir ve Sanat Eserleri yasalarına uymak.

Etik değerler bu sayılanlardan ibaret olmayıp, eğitimimiz sırasında  ayrıca bu ilkelere değinilecektir. Astroart Astroloji okulu olarak vereceğimiz anlayışımız ve vereceğimiz eğitim hakkında sizleri işin başında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

ASTROART Astroloji Okulu