2007 Öngörüleri (19 Ocak 2007 seminerinden)

 

Her yıl düzenlediğimiz yıllık seminerlerimizin ikincisini 19 Ocak 2007 Cuma günü Kadıköy Belediyesi Brifing Salonu’nda gerçekleştirdik. Çok başarılı geçen seminere ilgi olması, salonun büyük kısmının dolu olması sevindiriciydi. Bize bu olanağı sağlayan Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri'ne, Kasdav'a tekrar teşekkür ediyoruz.
 
Geçen yıllarda yapmış olduğumuz öngörülerimizin ve tespitlerimizin önemli ölçüde isabetli olması, çevremizdeki arkadaşlarımızdan ve katılımcılardan bu yılki öngörülerin yazılı hale getirilmesiyle ilgili isteklerin oluşmasını sağladı. 19 Ocak 2007 Cuma günü bunu en sıcak örneği ile yaşadık. Saat 13:30’da başlayan seminerde, en çok üzerinde durduğumuz konulardan birisi de medyaya yönelik saldırı ve tehditlerin oluşacağı yönünde idi. Bu öngörüler içinde bulunduğumuz Ocak ayını, takip eden Şubat ve Mart aylarını da kapsıyordu. Seminerden çıktığımızda ilk aldığımız haber, ne kadar üzücüdür ki, öngörülerimizi doğruluyordu. Hrant Dink öldürülmüştü!
 
2007 ile ilgili öngörüler
 
Seminere katılan izleyicilerin arasında astroloji konusunda bilgili ve eğitimli kişiler de bulunuyordu. Bunlardan biri olan Emel Baştanoğlu’nun notlarından seminerde konuşulanları özetleyen başlıkları aktarıyorum:
 
* İç huzursuzluklar bizi zorlayacak
* Depremler, doğal afetler olabilir (özellikle Temmuz ve Ağustos ayları riskli)
* Türkiye'de önemli kadersel ve ani değişimler olacak
* Felsefi ve inanç sistemlerinde karışıklar yaşanabilir
* Mart ayında terör yeniden hortlayabilir
* Kara, deniz, hava taşımacılığı ile ilgili felaketler olabilir
* Medya patronlarıyla ilgili felaketler olabilir
* Büyük liderlerin sağlıkları bozulabilir
* Güneydoğu sorunu ile yeni olaylar ve problemler yaşayabiliriz
* Mayıs ayından sonra mezhepler arası tartışmalar olabilir
* Ekonomide çalkantılar yaşanabilir
* Dini temalara eğilim artabilir
* 7 Mart'tan sonra yönetim ile ilgili gelişmeler dikkat çekecek                         
* 15-19 Nisan arasında Tayyip Erdoğan önemli konuşmalar yapabilir 
 
Seminerin Akış Sırası
 
Zeynep Süzmen Şen sunuş
    – Astroloji genel kullanımı
    – TC haritası
 
Merih Akalın sunuş
 
Öner Döşer sunuş
 
    – 2007 ve burçlar
 
 
Zeynep Süzmen Şen sunuş
 
2006 ile ilgili öngörülerden gerçekleşenler
 
Seminerin tanıtımı ve giriş konuşması, her zaman olduğu gibi Güneş’i ve Merkür’ü İkizler burcunda olan, astroloji severlerin akıcı konuşmasıyla tanıdığı sevgili astrolog arkadaşım Zeynep Süzmen Şen’e düştü. Astrolojiyi ve www.astrolojiokulu.com u tanıtan bir giriş konuşmasından sonra sıra, geçen yıl gerek Büyük Kulüp’te düzenlediğimiz “2006 Türkiye’ye ve Size Neler Getirecek” seminerinde, gerekse Sky Türk’de Akşam Baskısı programına konuk olduğumuzda söylediğimiz bazı öngörülerimizden bahsetmeye gelmişti. Bunlardan bazılarını başlıklar halinde sıralarsak:
 
* Kuş gribinin devam edeceği
* Çocuk istismarları
* Mayıs ayında borsada çalkantılar
* Yatırım/kredi/borç konularında iyimser olunmaması gerektiği. 2006 yılının en büyük probleminin kişisel kredi borçlarımız olacağı
* İran başta olmak üzere yakın komşularla sorunlar
* Tayyip Erdoğan’ın sağlık sorunu
* Marttan itibaren terör olaylarının yeniden gündeme geleceği
* Tarım sorunları, seller, olumsuz hava koşulları
* Büyük bir liderin ölümü
* Sanatçılarımızın yaşayacağı olumsuz koşullar
 
Türkiye’nin astrolojik haritası
 
29 Ekim 1923 saat 20:30’da Ankara’da Cumhuriyetin ilan edildiği anın haritası çıkarıldığında, ülkemizin geçmiş ve bugünüyle ilgili bilgilerin müthiş bir sembolizmle karşılık bulduğunu görebiliyoruz.
 
Ülkemiz doğum haritasında Akrep Burcu’nda ve 5. evde Güneş, Venüs, Jüpiter, Şans Noktası’nın birikim (stelyum) halinde bulunması oldukça dikkat çekicidir. Akrep zorluklarla mücadele ederek, sürekli değişip dönüşerek, maddi paylaşımlara, gizemli konulara ilgi duyarak ve cinselliği ön plana alarak yaşamayı temsil eder. Bu konuların ülkemizde önemli yer tutması, üstelik de eğlence, keyifler, riskler ve spekülasyonlar evi olan 5. evde bulunması, bir taraftan sıkıntı ve mücadele içindeyken bile eğlenmeye ve risk almaya açık yapımızı çok iyi açıklamakta. 5. evin yoğunluğu dünya astrolojisinde genç nüfusun ve doğum oranının yüksekliğiyle de alakalıdır.
 
Öte yandan Yükselen Burç haritada Yengeç olarak görülmekte. Yengeç geleneklere, aileye, manevi değerlere, geçmişe ve özellikle anneye bağlılığı sembolize eder. ‘Anadolu’ sözü içinde bile geçen anne kavramının ülkemiz için taşıdığı önemi gösteren bu sembolizm, biraz çekingen ve kapalı, öte yandan son derece dayanıklı bir imajımız olduğunu da ortaya koymakta. Ancak Yükselen Burç Yengeç’in Yöneticisi olan Ay’ın durumu haritada bu imajın gerisindeki sebep ve sonuçları açıklamakta olduğundan mutlaka incelenmelidir. Maalesef Ay’ın çok zor bir pozisyonda olması temsil ettiği konularda yani halkın durumu, kadınların durumu, ülke bütünlüğü ve Ay 2. evi de yönettiğinden ekonomik durum açısından pek de şanslı olmadığımızı göstermekte. Ay haritada en zor alan olan 12. evde, yani kontrol dışı alanda, en çok zorlandığı burçlardan biri olan İkizler Burcu’nda ve astrolojide olumsuz görülen 29 derecede (anaretik) yerleşmiş durumda.  Bütün bu tablo iletişime, konuşmaya çok önem veren ama sesini tam olarak duyuramayan bir halka ve özellikle kadınlara işaret ederken, genel olarak ülkenin imajının da kontrol dışı olaylarla değişkenlikler göstermeye açık, kendisini tam olarak ifade edemeyen, ortaya koyamayan bir ülke görünümü ortaya çıkarmakta. Sınırsal bütünlüğü ve ülkenin genel sağlık ve esenliğini gösteren noktanın bu kadar zayıf olması sürekli belirsizlikle içinde ve tehdit altında bulunulduğunu da göstermekte.
 
Haritamızdaki bir başka önemli unsur Yükselen Burç yakınındaki Plutodur. Bu gezegen (şu anda gezegen kategorisinden çıkarılmış olsa da bu durum astrolojik etkisini değiştirmemektedir) astrolojide ölüm, yeniden doğuş, yeraltı kaynakları, yer altı faaliyetleri, çürüme ve terörle ilişkilidir. Yine adeta atalarımızın ölerek ve yeniden küllerinden doğarak kurmuş oldukları bu cumhuriyeti en güzel sembolize eden gezegenlerden biri de Plutodur. Ancak maalesef bu temanın da sürekli ölmek ve yeniden doğmak riski altında yaşamamıza, teröre, yeraltı faaliyetlerinin yoğunluğuna işaret etmekte olduğu da bir gerçektir.
Transit Pluto ise bu yıl Mart ayı sonunda TC haritasındaki Ay’a karşıt açıya çok yaklaşacak ve Aralık sonu-Ocak 2008 başında açısını netleştirecek. Son kez 2008 Kasımında gerçekleşecek olan bu açı da 2008 yılı sonuna kadar devam edecek bir sürece bu yıl Mart ayında gireceğimizi göstermekte.
 
Pluto’nun daha önceki sert açılarından karesinin son derece zorlu geçen 1971 yılına, 150 derecelik açısının ise kemer sıkma yılı olarak tanımlanan 1994 yılı ve 5 Nisan 1995 kararlarına rastladığını belirtelim. Ay haritamızda genel sembolizmiyle halkın durumunu, Yükselen Burç yöneticisi olarak ülkenin bütünlüğünü ve imajını, aynı zamanda haritada 2. evin de yöneticisi olduğundan ekonomik durumumuzu temsil etmekte olduğundan önümüzdeki dönemi bu konular etrafında değerlendirmekte de fayda bulunmakta.
 
Ülkemiz haritasında birincil evde dikkat çeken bir başka gezegen de Mars’tır. Mars dünya astrolojisinde 6. evle beraber silahlı kuvvetleri ve polisi temsil eder, ki haritamızda bu kadar dikkat çekici durumda olması olağandır. Haritamızda Mars aynı zamanda 4. ev içindedir. Bu ev toprakları, zirai durumu, iç düzeni, madenleri ve muhalefet partisini gösterir. Zararlı durumda olduğu Terazi Burcu’ndaki Mars, yaşamış olduğumuz iç karışıklıkların ve şiddetin, depremlerin,  zirai problemlerin ve maden ocaklarındaki kayıpların sembolizmini içerir.
 
Öte yandan ülkemiz haritasında tam tepede MC notasında duran Uranüs çok dikkat çekmekte. Uranüs reformlarla, kanıksanmış ve uzun süre itaat edilmiş geleneksel yönetimlerin yıkılmasıyla, yeniliklerle, sürpriz ve şoklarla, halkın ve organize olmuş toplulukların gücüyle ilişkili bir gezegendir. Haritamızın MC noktasına çok yakın duran Uranüs bu devletin, bir devrimle ve süregelen yönetimin halkın gücüyle yıkılmasıyla, tüm dünyayı şok edici bir şekilde kurulduğunun işareti durumunda. Öte yandan Uranüs yeni gelişmelere, heyecanlara, teknolojik buluşlara düşkünlüğümüzün de göstergesi. Ancak yönetimleri ve hedeflenen yönü gösteren nokta üzerindeki Uranüs, T.C. nin her an ani yönetim değişikliklerine, beklenmedik olaylara, şok gelişmelere ve gittiği yolda ani değişikliklere maruz kaldığının da göstergesi olarak çalışmakta. Kısacası bütün bunlar geçmişte özellikle Transit Uranüs’ün yaptığı açılarla nasıl yaşandıysa, ileride de buna benzer riskler her an gündeme getirebilecektir. Ülkemizin kaderinin adeta ayrılmaz bir parçası gibi çalışmaktadır Uranüs. 
Uranüs’ün haritamıza yaptığı zorlu açılar sırasında ülkemizde özellikle yönetimi ve geleceğimizi fazlasıyla etkileyen olaylar gerçekleştiğini biliyoruz. Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz:
İlk karesi:         Mayıs 1946:                Çok partili sisteme geçiş
150 açısı:         27 Mayıs 1960            Ordunun yönetime el koyması
Karşıt açı:        1965                           AP hükümeti, Türkeş ve TİP’nin parlamentoya girişi.
150 açısı:         1971                           71 Muhtırası, Nihat Erim Hükümeti ve sıkıyönetim ilanı,
                                                           Ecevit’in CHP başkanlığı
Kare açı:          Kasım 1985                 SHP ve DSP’nin kurulması
 
Uranüs önümüzdeki dönemde 84 yıllık Zodyak turunu tamamlayarak ülkemiz haritasının MC noktasıyla birleşme yapacak. İlk olarak Mart 2007 son günleri ve Nisan başında etkili olacak olan bu birleşme, Uranüs’ün geri hareketiyle Eylül ayı boyunca, tekrar ileri harekete dönmesiyle de Ocak 2008 ikinci yarısı ve Şubat 2008 ilk yarısında etkili olacak. 
 
Bu açı bize ülkemizin önemli bir dönüm noktasında olduğunu, ani yönetim değişikliklerine son derece açık olduğumuzu, öte yandan bu kez bu değişimlerin herhangi bir değişim değil önemli bir yön değişimi ve özgürlük isteğiyle oluşacağını göstermekte. Kısacası 2008 geldiğinde tamamen farklı hedefleri ve yönetimi olan yepyeni bir ülke olmaya doğru gittiğimizi söyleyebiliriz.
 
Öte yandan yine kadersel etki taşıyan Ay Düğümleri de öncelikle Mart ayında Uranüs’le beraber MC noktasından geçecek, daha sonra ise Haziran-Temmuz geçişince ülkemiz haritasındaki yerlerine karşıt yaparak kadersel bir değişimi işaret edecek.
 
Kısacası 2007 ve 2008 yılları ülkemizin kaderinde belki de en önemli olayları yaşayacağımız yıllar olacak. 2008 sonunda IC noktasından geçecek olan Satürn yepyeni bir yapılanmaya, yeni bir iç düzen kurmaya ve çıkışa geçmeye işaret ettiğine göre, önümüzdeki dönemde atacağımız adımlar çok kritik bir virajda olduğumuzu açığa çıkarmakta. Uzun vadeli bir çıkışa girmeden önce bazı zorlanmalar yaşamak, bedeller ödemek zorunda kalabiliriz. Ancak bu noktadan sonra önemli olan geleceğimizi kurmak, yeni temelleri sağlam atmak olacaktır.
Ülkemizin haritasında oldukça zorlayıcı etkiler olduğunu açıkladık. Ancak bütün bu zor etkiler birbirine Büyük Üçgenler (Grand-Trine) ile bağlanmış durumda. Büyük Üçgen akıcı enerjileri, yetenekleri ve kapasiteleri gösterir. Bu şekilde baktığımızda ülke olarak tüm zorluklardan ve sıkıntılardan yeni kapasiteler yaratma gücümüzü ve yeteneğimizi haritanın çok iyi açıkladığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki riskli dönemde de bu kapasitelerimizi gerektiği gibi kullanarak olumsuzlukları uzun vadede fırsatlara çevirebilmemiz en büyük ümidimizdir.
 
 
Merih Akalın Sunuş
 
2007 yılında da Türkiye 20 sene devam edecek olan Venüs dönemini (mahadasha) sürdürmekte…Geçen yıl panelde Mart ayında başlayan Venüs- Mars dönemi için savaş, asker, milliyetçilikle ilgili 4.ev temalarına değinmiş, kısaca terörün artacağını ve bizi rahatsız edeceğini söylemiştim.
 
Varshapal-Güneş dönüşü haritasında da yine Mars gezegeninin 11 evden 5. eve bakışıyla çocuklara ve sanatçılara yapılacak saldırılara değinmiştim. Mars, Türkiye’mizin doğum haritasının 4. evinde yer almakta ve Vimsottari Dasha sistemine göre 12. evde kalarak  kayıp ve terör temalarını temsil etmeye devam etmektedir. Ancak Mayıs ayında bizi büyük bir değişim bekliyor. Bu da Cumhurbaşkanlığı seçim tarihlerine rastlıyor olacak.
 
Vedik Astroloji’de Rahu ve Ketu’ya “Karmik noktalar “deriz. Her ikisinin de hangi eve yerleştiği, asaletleri, driştileri (görünüm), bulundukları evin lordunun (sahibi olan gezegenler) pozisyonları  son derece önemlidir.
 
Ketu ve Rahu dashalarının (dönemler) öngörüleri ise natal haritada bu iki karmik noktanın nasıl yerleştiği ile direkt ilintili. Eğer Rahu güçlü bir yerleşimdeyse dashası (dönemi) içinde başarılar getirebilir. Her iki noktanın yöneticileri kavuşum yaparak 5. evde dasha yöneticisi Venüs’le birlikteler.. Rahu’nun (Aslan burcunda) yöneticisi Güneş, Ketu’nun (Kova burcunda) yöneticisi Satürn yine haritayı hop oturup hop kaldıracak etkileşimdeler. Tüm harita çalışıyor, buna büyük kadersel değişim diyelim.
 
Rahu bizim insani hırslarımızı, dünyevi arzularımızı, aç gözlülüğümüzü ve yaşamdan zevk alma isteğimizi simgeler. Rahu bizim manevi tarafımızdan çok dünyevi isteklerimizin göstergesidir. Rahu, kurnaz, zeki, yakalayan, engelleyen, ani hareket eden, hırslı ve pratik bir zeka ile ilgilidir. Zor etkiler almış bir Rahu, çok katı bir hırs ve zor bir kişilik ortaya çıkarabiliyor ve sonuçta gölge bir nokta olduğu içinde olumsuzluklarını biraz sinsice gösterebiliyor. Rahu, Uranüs gibi bir miktar marjinal bir karakter de oluşturabilmekte. Uranüs’ün gölge yönünü Rahu’da görebiliriz..
 
Gökyüzünde 19 Şubat 2007 de oluşacak olan Uranüs-Uranüs kavuşumunu destekler gibi, 11 Mayıs 2007 de Venüs- Rahu dönemine geçiyoruz. Bu karmik dönem 3 sene sürecek…
 
T.C doğum haritasında Rahu’nun bulunduğu ev Dünya Astrolojisi’nde komşu ülkelerle ilgili olan 3.ev. Bu ev “her tür kara-deniz ve hava taşımacılığı. Her türden yazılı ve sözlü iletişim biçimleri. Kitaplar, gazeteler, radyo, telefon, bilgisayar vb. Kısa mesafe yolculukları, dedikodu ve söylentiler, kamu oyunun görüşü, gazeteciler ve gazetecilik. Organizasyonlarda bilgi ve mal dağıtım yöntemleri” ile ilgilidir.
 
T.C. doğum haritasında Ay ikizler yükselene göre transitlerde  Karmik Aksların tam ters duruma geldiğini görüyoruz….Ketu 3.evde Rahu 9.evde transit yapıyor. Transit Ketu Aslan burcunda 3 .evde..15 Temmuz’dan itibaren daha önce bir süre 3.evde kalan geri hareketiyle şu anda 2.evde olan Satürn tekrar 2.evden 3.eve geçerek yukarda belirttiğim  temalarda bayağı gürültü kopartacak ve problem daha da yoğunlaşacak. Ayrıca 5.eve yapacağı sert görünüm çocuk, spor ve sanat dünyasına problem getirecek.
 
Gazete ve medya patronlarıyla ve hükümet liderleri ile ilgili ölümler öngörülebilir. Kadersel bir dönüş var. Ra-Ke Tabii Ketu’da 9. evden çalışıyor. Her ikisi birden devreye giriyor diyebiliriz. Şu anda büyük bir problemin eşiğinde olduğumuzu söylemek kehanet değil ancak bunun böyle olacağı harita basıldığı anda mevcuttur ve öngörülebilirdir.
Öner Döşer’in notu: Astrolog Merih Akalın, 2003 yılında düzenlenmiş olan “Astrologlar Konuşuyor” panelinde, George W. Bush’un yeniden başkan seçileceğini öngören tek astrolog olmuştur.
 
2007 yılında sınırlarımızın güvenliği en önemli mesele olarak damgasını vuruyor. Kuvvet kullanmaya yönelik temalar içindeyiz. Bu dönemde kendi işimizi kendimiz halletmemiz gerektiğini ve kendi gayretimizin çoğaldığını göreceğiz. Türkiye kendi tezlerini bastırma ve öne çıkma arzusunda olacak.  Kendi içimizde dini, felsefi ve inanç sistemlerinde ise karışıklık yaşanıyor. Iraklı Kürtler dağılmakta olan bu ülkede kalmak istemeyecek ve bu Türkiye ile Kürtler arasında daha büyük probleme yol açacak gibi. Türkiye ile Iraklı Kürtler, İran ile güney Irak ve Sünniler ile bölgenin geriye kalan bölümü arasındaki dinamikler göz önüne alınarak, Irak'ın toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması şart! Türkiye burada yeni anlaşmaları savunacak. İran bütün bölgede uzun vadeli artan bir nüfuza ulaşacak ve Irak'ın güneyinde istediğini yapmaya başlayacak, böyle bir durumda bütün Orta Doğu'da Sünni-Şii ayrışması patlak verecek ve bölgesel bir mezhepler arası çatışma çıkabilecek. Iraklı Kürtlerin şimdi birleşik bir Irak'ın parçası olarak kalma yönündeki kararlarını değiştirmek zorunda kalacağını düşünüyorum. İran'ın güney Irak'ta ve Bağdat'ta nüfuzunun büyük ölçüde artacağını düşünüyorum. Bu durumda sadece İranlılar değil, potansiyel olarak Türkler, Suriyeliler ve çeşitli Sünni devletler de işe karışmaya çalışacak önemli bir etnik temizlik problemi de ortaya çıkabilecek. 2007 Temmuz 15 Ağustos’tan itibaren daha da çoğalıyor.
 
VARSHAPAL-2007 GÜNEŞ DÖNÜŞÜ HARİTASI
 
Varshapal 29 Ekim 2007’ye göre çıkarttığım Güneş Dönüşü haritamızda, Muntha 9. ev, (Yükselenden itibaren her yıl bir ev sayılarak bulunan ev) ve bu yılın en önemli gezegeni yani Year Lord Merkür… Merkür Retrograde, Jüpiter ile kavuşarak 3.evde bulunuyor.
 
Dünya Astrolojisinde 9. ev genel olarak uluslar arası hukuksal konular ve hukukçular, uluslar arası ticaret, yabancılarla ilişkiler, yayın ve basın organları, yabancı basın, dünya konferansları, birleşik uluslar, geniş alanlara yayılmak gibi konularla ilgilidir. 3. ev ise bir kez daha vurgulanmaktadır. Her tür kara-deniz ve hava taşımacılığı. Her türden yazılı ve sözlü iletişim biçimleri. Kitaplar, gazeteler, radyo, telefon, bilgisayar vb. Kısa mesafe yolculukları, dedikodu ve söylentiler, kamu oyunun görüşü, gazeteciler ve gazetecilik. Organizasyonlarda bilgi ve mal dağıtım yöntemleri.
 
Muntha Boğa ve yöneticisi Venüs…Şanslı bir ev fakat lordu yani yönetici Venüs yanık (combust). 12.ev yabancı ülkelerin sahibi, Güneş tarafından yanmış… Güneş burada,”12.ev sosyal yardım grupları, hastaneler, hapishaneler ve huzur evleri, yardım kurumları. Ülkenin gizli düşmanları, casuslar, suç oranları, ulusal skandallar, gizli faaliyetlerde bulunan her türlü örgüt. Tüm ilaçlar(yasal ve yasa dışı). Uyuşturucu zinciri. Petrol ve petrol şirketleri. İçki. Fotoğrafçılık, TV ve içerdiği her şey. Hastalıklar, afet ve salgınlar. Okyanuslar ve suyla ilgili olan her konu ve bu alandaki tesisler. Zehirler ve her türlü kirlenme. Abur cubur ve bu tür gıdalar. Toplumu etkileyen sahtekarlıklarla ilgili…
 
Terör konularına çok para gidiyor. Ulusal kimlikle ilgili davalar gündemde…
Yanık Venüs ve kayıplar evin yöneticisi Güneş 2. ev konularını da bozuyor. Ekonomi, ulusal servet ve refah. Vergi gelirleri, bankalar, halkın alım gücü, ulusal giderler; ülkenin resmi parası, menkul kıymetler, hazine. Organizasyonlarda nakit kaynakları ve kâr etme yeteneği ve değerli taşlar, hitabet, ağızdan gelen her şey bu evle ilgilidir.
 
Kendi servetimiz birikmiş paramızdan tüketmek zorunda kalacağımız konular gündemde.. Zehirlenmeler ilgili açıklamalar ayrıca, tuhaf, incitici konuşmalar, aşırı dini ve hukuksal konuşmalar bizi üzüyor.
 
2007 Türkiye için başta ekonomi açısından ve en önemlisi komşu ülkelerle ilgili zorluklar ve sıkıntılar yaşayacak. Ortadoğu’ya, Kıbrıs, Türki Cumhuriyetleri ve Yunanistan’ı da dahil edebiliriz. Hükümetin engelleri aşması zor. Asker yollama, uluslar arası ilişkilerde zorlanmalar yaşıyor.
 
Ayrıca Mars da 8 ve 3.ev sahibi olarak 2.evde yanık durumda…..Komşu ülkeler, skandallar, uyuşturucu ve casusluk faaliyetleri, ispiyon mümkün görülüyor.
 
Yükselende bulunan Ketu’nun halkın içe dönük, birbirine yabancılaştığı ve tuhaf bir ruh halinde olacağını ayrıca  Ketu’ya 11.evden görünüm yapan Satürn ise melankolinin ve skandalların iyice açığa çıkacağını vurguluyor..
 
Yükselen ve hükümetin göstergesi olan 10. ev yöneticisi Merkür 3. evde retrograde yani geri harekette… Genelde haritalarda yanık ve geri hareketli gezegenler zararlıdır. Tüm dikkatimiz 3 eve gidiyor. Toplumca düşüncelerimiz yakın komşularımız, ulusal güç ve  milli güvenlik temalarında… Hükümetin göstergesi Merkür 3 evde retro ama 7 evi anlatan millet ve 4 evi anlatan muhalefet partileriyle kavuşumda…  Merkür, imzalar veya müzakereler ile alakalı. Merkür’ün Jüpiter ile kavuşumu iyi … Bu da bize 3 ev temalarında “müzakere süreci bir şekilde başlayacak” düşüncesine itiyor.
 
Satürn 11. ev kazançlar, uluslar arası paktlar, organizasyonlar, müttefik gruplar, lobiler evinde ve 5 evdeki Ay ile birbirlerini ağırlıyorlar.. Aslında 11. ev genel anlamda şans evidir, bunu sivil örgütlenmeye gidilecek olması olarak düşünüyorum..Buraya düşen bir gezegen önemli bir ölçüde şansa sahiptir. 11. ev umutlar evidir Satürn bu evde Yengeç’te yerleşmiştir ve asaleti düşüktür.. Yöneticisi Ay Oğlak’ta 5. evde yerleşmiş durumdadır. 5. ev, 11. evden hareketle 7. evdir ve bu da muhalefet evidir. Ay 11. evin, yani uluslar arası organizasyonların evinin yöneticisi. Kısacası AB’yi temsil ediyor. Organizasyon içerisindeki bazı güruhların  muhalefet edeceği bazı grupların kabul edeceği anlamına gelir. Sıkıntı devam ediyor. Gecikme ve engeller açıkça görülüyor. Kazançlar ise yine sıkıntılı durumda. Özellikle borsa ile uğraşan kişilerin spekülatif hareketlerden uzak durmalarını tavsiye ederim. Çocuklar ve eğitim kurumları ve sanatçılar ve sanat alanlarında, sporcular, spor faaliyetlerinde, elçiler ve turistik yerlerle ilgili sıkıntılar görülebilir. Ayrıca bu alanlarda bazı ödüller bekleyebiliriz.
 
2007 TUTULMALAR
 
Yabancı sermaye, yatırım olanakları gündemde ancak dış ticaret açığında artış veya IFM ile ilgili değişim. Özellikle halkın refah düzeyimizde eksilme, Türkiye imajında sorunlar, salgın hastalıklar , hükümet üyeleri, politikacılarla ilgili skandallar, halkla devletin karşı karşıya gelmesi olanakları var. Ulusal skandallara da karışabiliriz. Liderlerin, medya ve gazetecilerin ölümleri…Hükümetin engelleri aşması zor.
 
30 Ekim-26 Aralık 2006   
Satürn  dasha: Hükümetin muhalefetle karşı karşıya kalması.. Uluslar arası organizasyonlar ve AB’den engeller… Organizasyon içerisindeki bazı güruhların  muhalefet etmesi ve Türkiye’ye yönelik sıkıntı yaratması..Kazançlar evinde engeller…Borsa ile uğraşan kişilerin spekülatif hareketleri.. Çocuklar ve eğitim kurumları ve sanatçılar ve sanat alanlarında, sporcular, spor faaliyetlerinde, elçiler ve turistik yerlerle ilgili sıkıntılar görülebilir….Ayrıca bu alanlarda bazı ödüller bekleyebiliriz. Komşu ülkelerin acıları…
 
26 Aralık 2006-16 Şubat 2007   
Merkür dasha : Toplumca düşüncelerimiz yakın komşularımız, ulusal güç ve  milli güvenlik temalarında… Hükümetin göstergesi Merkür 3 evde retro ama 7 evi anlatan millet ve 4 evi anlatan muhalefet partileriyle kavuşumda…  Merkür, imzalar veya müzakereler ile alakalı. Merkür’ün Jüpiter ile kavuşumu iyi … Bu da bize 3 ev temalarında ” müzakere süreci bir şekilde başlayacak” düşüncesine itiyor. Ancak  halkın sıkıntıları devam ediyor ve iletişim problemleri yaşanıyor. .
 
16 Şubat 2007-10 Mart 2007   
Ketu dasha : Geçmişe ait konuların gündeme gelmesi…Dost ülkelerden ters çıkışlar…Yangınlar ve zehirlenme salgın hastalıklar problem yaratıyor. Ciddi endişeler halkı üzüyor. Refah düzeyi iyice aşağı çekiliyor. Muhalefetten çeşitli kayıplar mümkün…Çocuklar ve eğitimle ilgili skandallar gündemde..İletişim problemleri yaşanıyor…
 
10 Mart 2007-9 Mayıs 2007
Venüs dasha: Kadınlarla ilgili problemler ve  örgütlerinden konuşmalar…Lezbiyen-homoseksüel  ilişkilerinde artış…Ekonomik sorunlar…Dini ve inançlarla  ilgili gruplarda karışıklık… Ulusal kimlikle ilgili davalar gündemde… Cumhurbaşkanlığı seçimi halk arasında  huzursuzluk ve gerginlik de yaratabilir.
 
9 Mayıs 2007-28 Mayıs 2007
Güneş dasha: Kayıplarla ilgili aşırı harcamalar…Sosyal yardım grupları, hastaneler, hapishaneler ve huzur evleri gündeme geliyor…Ülkenin gizli düşmanları, casuslar, suç oranlarında artış, ulusal skandallar, gizli faaliyetlerde bulunan her türlü örgüt hareketleri açığa çıkıyor. Tüm ilaçlar(yasal ve yasa dışı). Uyuşturucu zinciri. Petrol ve petrol şirketleri. İçki. Fotoğrafçılık, TV ve içerdiği her şey. Hastalıklar, afet ve salgınlar. Okyanuslar ve suyla ilgili olan her konu ve bu alandaki tesisler. Zehirler ve her türlü kirlenme. Abur cubur ve bu tür gıdalar. Toplumu etkileyen sahtekarlıklarla ilgili endişeler..
 
28 Mayıs 2007-27 Haziran 2007
Ay dasha: Halkın  ve TBMM nin sıkıntılarının tırmandığı bir dönem… Bu dönemde sosyal konular, toplumsal örgütler ve sivil idareye ilişkin gelişmeler, meclisin daha fazla gündemde olabileceği politik konular da göze çarpmakta. Hükümet ve yöneticiler baskı altında kalabilir. Halkın arasında  karışıklık var. Çocuk ve eğitim, sporcu ve sanatçılarla ilgili olaylar halkın canını sıkıyor. Şartların sürekli değişiklik göstereceği bir dönem..
 
27 Haziran 2007-18 Temmuz 2007
Mars dasha: Komşu ülkelerdeki karışıklık ve ülkemizin iç güvenliği, toprak bütünlüğünün korunması ile ilgili sorumluluklar orduya daha çok hareket getiriyor. Hayal kırıklıkları var. Ekonomik problemlerin artacağı bir dönem..Toplumsal huzursuzluklar, endişeler, mafia, polis, cinayet, gizli örgütler ve düşmanlara ait konuların ön plana çıktığını görüyoruz. Savaş gezegeni Mars toplumun huzurunu bozabilir.
 
18 Temmuz 2007- 11 Eylül 2007
Rahu dasha : Rahu bizim insani hırslarımızı, dünyevi arzularımızı, aç gözlülüğümüzü ve yaşamdan zevk alma isteğimizi simgeler. Rahu bizim manevi tarafımızdan çok dünyevi isteklerimizin göstergesidir. Rahu, kurnaz, zeki, yakalayan, engelleyen, ani hareket eden, hırslı ve pratik bir zeka ile ilgilidir. Halkın birbiriyle, muhalefetin hükümetle sıcak karşıtlıkları mümkün…Açık düşmanlıklar gündemde…Ani ve beklenmedik olaylar var.  Müttefiklerimizin, yabancı ortakların (ABD gibi)  zor durumlar yaşayacağı bir dönem..Hava taşımacılığı ve seyahatlerde problemler yaşanıyor.
 
11 Eylül 2007- 30 Ekim 2007
Jüpiter dasha:  Bu dönemde ülkemizde güvenlik, iç işleri ve toplumda uzlaşma arayışları, müzakereler gündemde…Aynı zamanda hala komşulardaki şiddet gündemimizi işgal ediyor. Bazı kazanımlar var. Anlaşmalar bizim lehimize.. Muhalefetin  yükselişi ve mücadelesi, seçimlere hazırlık gündemde…
 
Öner Döşer Sunuş
 
Bu yılın odak noktasını yurt içerisindeki konular oluşturacak: İç güvenlik konuları, topraklarımızla ilgili meseleler, yer altı zenginlikleri, imar konusu vs. Kısaca kendi ulusal sorunlarımıza odaklanmak durumunda olacağız. İç huzursuzluklar, gerginlikler dikkat çekecek. Ekonomik koşullar çok belirgin bir biçimde öne çıkacak. İç meselelerden kaynaklanan sorunlar ekonomik koşulları olumsuz etkileyecek.
 
Seçimlerle ilgili olarak, Güneş Dönüşü haritasında mevcut hükümetin göstergesi, muhalefetin göstergesinden güçlü duruyor! Bu da yeni yılda hükümetin elinin, muhalefete nazaran daha güçlü olacağına işaret ediyor.
 
Hava koşullarında olumsuzluk işaretçisi olan göstergeler var. Havaların dengesiz gitmesi, sel baskınları, kuraklık, aşırı soğuk, don ve kar, deprem gibi doğa olayları gündemimizde sıkça yer alacak. Dikkatli olunmazsa özellikle kırsal bölgelerde salgın hastalıklar yaşanabilir.
 
Komşularımızla ilişkilerimizde ve içinde bulunduğumuz bölgede gerginlikler oluşacağına dair göstergeler var. Bölgede oluşacak bir gerginliğe, askeri anlamda araya girici, yatıştırıcı bir rol oynayarak müdahale edebiliriz. Medya ve iletişim konularıyla ilgili sorunlar dikkat çekecek. Medyadan, edebiyat dünyasından, eğitim ve iletişim sektöründen kişilere yönelik saldırılar gündeme gelebilir.
 
İleri dönük hedeflerimizde değişimler, yenilenmeler söz konusu. Hızlı kararlar alınabilir, strateji değişikliklerine gidilebilir. Reform ve yenilik döneminde olacağız.
 
Yer altı zenginliklerimizden daha fazla istifade etme olanağımız var. Güneş Dönüşü haritamızdaki bazı faktörler kıymetli yer altı zenginliklerimizi, özellikle de “petrolü” daha iyi değerlendireceğimize işaret ediyor. Enerji kaynaklarımızı da daha fazla devreye sokmamız gerekecek. Zira enerjiyle ilgili sorunlar yaşayabiliriz.
 
Tüm göstergeler, deprem konusunda tedbirler alınması adına, imar konusunun bu yıl kesin bir şekilde çözmemiz gerektiğine işaret ediyor. Her türlü iç güvenlik tedbirlerine çok ağırlık vermeliyiz.
 
Topraklarımızla ilgili konular dikkat çekecek. Bunu hem iç huzuru ve milli egemenliğimizi ve sınırlarımızı korumak anlamında; hem de erozyon ve sel benzeri toprağa, tarım ve ziraata zarar verecek durumlara karşı tedbir almak anlamında yorumlayabiliriz. Önemli göstergelerin su elementi burçlarında yerleşmiş olması, su ve sellerle gelecek zararlara dikkat çekiyor.  
 
Çalışan kesim, sosyal güvenlik hakları ve toplum sağlığı ile ilgili konularda ise olumlu adımlar atılacak.
 
Transit Jüpiter’in Silahlı Kuvvetler’i de kapsayan, toplumun güvenliğini koruyan kuruluşlar alanında hareket edecek olması, ordumuzun teknik donanım anlamında daha fazla güçleneceğine işaret ediyor. Bu yıl başarılı stratejiler geliştirilecek. Askeri gücümüzün önemi vurgulanacak.
 
2007 Ocak ayının sonlarından itibaren, yönetimi temsil eden kişileri zorlayacak, diğer ülkelerle ikili ilişkilerimizde gerginlikler yaratacak durumlar dikkat çekiyor. Hükümetin üstesinden gelmesi ve mesuliyet alması gereken kararlar gündemde olacak. Mars’ın açık düşmanlıklar evimizi tetiklemesi dikkat çekici. Transit Satürn’ün 3. evimizde geri hareket ediyor olması yakın bölgemizde, medyada ve eğitimle ilgili konularda gerginliklere işaret ediyor. 19 Ocak’ta gerçekleşecek yeniay haritasında Mars’ın yükselen burca yakın düşmesi dikkat çekici! Astrolog Zeynep Süzmen Şen ile bu haritayı incelediğimizde, önemli bir terör olayının gündeme geleceğini öngördük.
 
2007 Şubat ayında ekonomik ve politik zorlanmalar var. Bu ayda gerçekleşecek transitler, son derece kadersel gelişmelere işaret etmekte. Transit Kuzey Ay Düğümü, TC doğum haritasının tepe noktasından geçecek. Yine bu sıralarda, transit Jüpiter de tepe noktasına sert açı yapıyor olacak. Şubat ayında aydın kesimin ve halkın hareketlenmeye, gelişecek olaylara tepki vermeye başlayacağına  şahit olacağız. Demokratik özgürlük, insan hakları, azınlık hakları, adalet konularının çok vurgulanacağı günlerde olacağız. Zira tam bu tarihlerde transit Uranüs’ün TC doğum haritasının Uranüs derecesinin üzerinden geçmekte olacağını görüyoruz. Bu açı, hükümetin ve yönetici pozisyonundaki kişilerin dinsel temalar, hukuk ve anayasa ile ilgili konular, azınlık hakları, yayıncılık ve medya ile ilgili konular yüzünden zor durumda kalacağını düşünebiliriz. Güney Ay Düğümü'nün de tam ayakucu noktasından geçecek olması, iç huzursuzluklara, spekülasyonlara ve şaibelere işaret ediyor. Şubat ortalarına doğru dış ilişkilerimizde zorlanmalar, hayal kırıklıkları söz konusu. Yine de yönetim bunların üstesinden gelebilecek ve başarılı bir profil çizecek. Bu dönemde aktif, barış yanlısı ve uzlaşmacı bir politika izleyeceğiz. Zira transit Venüs, TC doğum haritasının tepe noktasından geçiyor olacak.
 
Gelecek hedeflerimizi belirleyecek önemli koşullar Mart-Nisan aylarında belirginleşmeye başlayacak. Hükümetin önemli kararlar alması gerekebilir. Mart ayının 7’si civarı çok dikkat çekiyor. Burada da, özellikle yönetimi ve ileri dönük hedeflerimizi ilgilendiren konularda önemli gelişmelerin öne çıkacağını izleyeceğiz. Bu tarih civarında transit Kuzey Ay Düğümü ve transit Güneş TC doğum haritasının tepe noktasında birleşecekler. Mart’ın 19’undan itibaren başlayacak dikkat çekici gergin etkiler söz konusu. Bu tarihte gerçekleşecek tutulmanın etkileri bir süre öncesinden de etkisini gösterebilir. Tutulma tarihi civarında gerçekleşecek Mars-Satürn karşıtlığının, TC haritasının 3. ve 9. evlerinin tam üzerinde oluşuyor olması çok dikkat çekici. Yakın bölgemizde sert etkileşimler, hatta savaşa sürükleyecek gelişmeler bekleyebiliriz. Bu gerginlikler, uluslar arası ilişkilerimizi ve aynı zamanda ekonomimizi olumsuz etkileyebilir. Bu dönemde anayasa değişikliği ile ilgili tartışmaların gündeme gelmesi mümkün. Mart ayında üniversiteler, hukuksal konular, inançlar, medya, edebi kişiler, yazarlar, gazeteciler ile ilgili konularda gerginlikler olası. İç huzursuzluklar yaşayabiliriz. Bu sektörlerden kişilere yönelik saldırılar, terör olayları gerçekleştirilebilir. Topraklarımızla ilgili konular da gündemde yer tutacak gibi gözüküyor. Zira aynı tarihlerde transit Güney Ay Düğümü de 4. ev girişimizden geçiyor olacak. İletişimde aksamalar, kara, hava veya denizyollarında kaza risklerine de çok açık olacağımız bir dönemde olacağız.
 
2007 Nisan’ında etkili olacak gergin açılar, özellikle borsa ve benzeri spekülatif yatırım araçları üzerinde olumsuz etki yaratacak. Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinin başlangıç zamanlarının tam da Nisan ayına denk geliyor olması da ilginç tabii. Bu dönemde ekonomik zorluklar var. Tayyip Erdoğan, özellikle Nisan ayında kendi adaylığıyla ilgili önemli konuşmalar yapabilir. Bu anlamda 15-19 Nisan tarihleri dikkat çekiyor. 17 Nisan’da haritasının tepe noktasında gerçekleşecek yeniay, bu tarihten itibaren kendisini ve fikirlerini açıkça ortaya koyacağını gösteriyor. Bu dönemde sert tartışmalara da açık gözüküyor. Zira bu dönemde transit Mars, haritasındaki Güneş-Mars karesini tetikliyor olacak.
 
2007 Mayıs ayındaki gökyüzü hareketleri bize Cumhurbaşkanlığı makamı için seçilecek kişinin kadersel bir önem taşıyacağını açıkça göstermekte. Tam bu sıralarda transit Kuzey Ay Düğümü ve transit Uranüs, TC doğum haritasının tepe noktasında birleşecekler. Gökyüzü etkileri bize, bu en yüce makama seçilecek kişinin Türkiye’nin geleceğini olumlu etkileyeceğini işaret etmekte. Yeni Cumhurbaşkanının seçilmiş olacağı Mayıs ayındaki gökyüzü etkileri, seçimlerinde sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalacağımızı göstermekte. Cumhurbaşkanlığı adaylığında beklenmedik, sürpriz isimler görebiliriz. Koşullar beklendiğinden çok daha farklı gelişecek. Yeni Cumhurbaşkanı, astrolojik olarak Uranüs niteliği olarak adlandırdığımız: yeniliklere açık, reformist, demokratik, ilerici, orijinal, bağımsız, değiştiren, sürprizler getiren, samimi, renkli, sosyal görüşlü, ilginç biri olacak.
 
2007 Haziran ve Temmuz aylarında yine yakın çevremizde ve yönetimi ilgilendiren konularla ilgili önemli gerginlikler, önemli kararlar söz konusu. Özellikle Temmuz ayında gerçekleşecek gergin açılar, yakın bölgemizde gelişecek olayların yönetimi temsil eden kişiler ve Türkiye’nin gelecek hedefleri üzerinde gergin etkiler yaratacak olduğunu görüyoruz. Bu ayda transit Satürn TC haritasının yönetimi ve yönetimin icraatlarını temsil eden 5. evde yerleşmiş Jüpiter derecesine sert açı yapıyor olacak. Transit Mars da TC haritasının Venüs, Jüpiter kavuşumunu tetikleyecek. Temmuz ayı hükümet, özellikle de Başbakan’ımız açısından zorlayıcı gözükmekte. AB ile iplerin gerileceği günlerde olacağız. Borsada ve ekonomide zorlanmalar var. Yakın bölgede yine gergin etkiler var.
 
2007 Eylül ayı da, Türkiye’mizin ileri dönük hedefleri konusunda yön değişikliklerine, sürpriz ve radikal kararlara gebe gözüküyor. Özgürlük ve demokrasi arayışı belirgin bir şekilde öne çıkacak 
 
2007 Ekim ayında etkili olacak bu olumlu açılar, mevcut yönetimi temsil eden kişileri destekler cinsten. Seçimler eğer planlandığı gibi Kasım ayında yapılırsa, mevcut yönetimi temsil eden liderin seçimlerde destek göreceğini düşünmek hiç de yanlış olmaz
 
2007 Kasım ayında genel olarak olumlu etkiler söz konusu. Bu dönemde ekonomi ve piyasalar da genel olarak olumlu bir seyir izleyecek…
 
Daha detaylı bilgi almak isteyenler, Ekim 2006'da yazmış olduğum" 2007 ve Türkiye" makalesini aşağıdaki linkten okuyabilirler.
 
http://www.astrolojiokulu.com/yazi-detay.asp?makaleID=139
 
 
Bu yazı 19 Ocak 2007 Cuma günü saat 13:30-16:00 saatleri arasında düzenlemiş olduğumuz “2007 Türkiye’ye ve Size Neler getirecek” seminer notlarından derlenmiştir. Yapılan astrolojik tahminler, bu panele konuşmacı olarak katıllan yukarıda ismi yazılı astrologların kendilerine aittir. Bu yazının tamamı veya herhangi bir kısmı izinsiz kullanılamaz.
 
Derleyen Öner Döşer
9 Şubat 2007 Cuma