2007 ve Türkiye (Bölüm III)

 

Geçen yazımda Ay tutulmasının etkilerinden bahsetmiştim. Bu yazımda ise Güneş tutulmasının etkilerinden bahsedeceğim.
 
Güneş tutulması
 
Güneş tutulmaları halkalı ve parçalı olurlar. Tam tutulma, Ay ve Güneş’in Düğüm’ün 5 derece içinde kavuştukları ve Ay’ın görünür çapının Güneş’inkinden büyük olduğunda gerçekleşir. Halkalı tutulma da Ay ve Güneş’in benzer şekilde Düğüm’ün yakınında olmalarını gerektirir, ama Ay’ın çapı Güneş’inkinden küçük olmalıdır. Parçalı tutulma, Güneş ile Ay’ın Ay Düğümü’nün 5 dereceden uzakta kavuştuklarında gerçekleşir.
 
19 Mart Pazartesi günü parçalı Güneş tutulması var. Türkiye saati ile 02:48'de başlayacak olan tutulma 06:25'de bitecek. Tutulma sırasında, Ay'ın tam gölgesi Dünya üzerine düşmeyecek. Tutulma parçalı olarak yarıgölgenin düştüğü yerlerden izlenecek. Bu Güneş tutulmasını, hem gece saatlerine denk geldiği, hem de tutulma düzleminin Türkiye’den geçmediği için gözleyemeyeceğiz.
 
Tutulmaların öngörü yapmamıza yardımcı olan sembolik değerleri, onların sürelerinin, göksel konumlarının, dünyada hangi bölgelerde gözlenebileceklerinin önceden hesaplanabilmesinden kaynaklanmaktadır. Eski astrologlar, tutulmaların etkisinin daha ziyade tutulmanın izlendiği bölgede görüleceğini düşünüyorlardı. Sadece bu değil, buna ilaveten, eski alimlerin dikkat ettikleri başka bir şey daha vardı. Tutulmanın gerçekleştiği burcun yönetimindeki ülkelerde, bu tutulmanın işaret ettiği olayların daha belirgin bir şekilde yaşanacağını düşünüyorlardı. Özellikle de tutulma haritanın eksenlerine düşüyorsa…
 
19 Mart’ta gerçekleşecek parçalı Güneş tutulması Asya’da Çin, Japonya, Tayland, Kamboçya, Moğolistan, Kore, Afganistan, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Avrupa'nın doğusu, Kuzey Kutbu, Alaska'dan izlenebilecek. Pek çok astrolog tarafından da teyit edildiği gibi, tutulmanın etkileri en çok bu bölgelerde ortaya çıkacak.
 
Şimdi, tutulmanın gerçekleşeceği Balık burcu yönetiminde olan ülkelerin hangileri olduğuna farklı ustalardan ve günümüze en yakın bilgileri veren Ivy Goldstein Jakopson’dan bilgi alalım. bu derleme için asistanım Asude Argun’a bu bilgileri derlediği için teşekkür ediyorum.
 
Ebu Ma’şar ve Guido Bonatti
 
El-cezire-Kuzey Irak, Bizans İmparatorluğunun Suriye’ye kadar olan bir kısmı, İskenderiye ve Yemen denizi, Kuzey İran, Mısır, Thrabacen ve Gurgen’in kuzeyi, Yemen Denizi, Yukarı İtalya ve Adesen, Yukarı Roman bölgeleri.
 
William Lilly
 
Galiçya- İspanya, İskenderiye, Mısır’ın Kuzeyi, Anadolu (Türkiye), Normandiya (Fransa), Portekiz, Ratisbon (Almanya), Reims (Paris, Fransa), Calabria (Sicilya), Worms (Almanya).
 
Ivy M. Goldstein-Jacobson
 
İskenderiye, Güney Asya, Calabria (İtalya), Nubia (Sudan), Normandia (Fransa), Portekiz, Ratisbon (Almanya), Sevile (İspanya), Tiverton (İngiltere), Worms (Almanya).
 
 
Balık burcu yönetiminde olan ve tutulmanın gözlemleneceği ülkelerden birisi de İran. Son dönemde bölgede en dikkat çeken ülkelerden biri olarak tutulma anında çıkartılan haritaya göre, tutulmanın ASC derecesine çok yakın olduğunu görüyoruz.
 
 
 
 
Tutulma anının haritasını İran haritası üzerine koyduğumuzda, tutulmanın ASC derecesine çok yakın yerleştiğini görüyoruz. Bu da tutulmanın etkilerinin İran ve bulunduğu yakın bölge için çok önemli olduğunu, sıcak gelişmelerin yaşanabileceğini gösteriyor.
 
İngiliz astrolog Sepherial ((1864-1929) Balık burcunun son dekanında oluşacak Güneş tutulması için “… askerlerin vahşiliğini, insanlıktan uzak olmalarını simgeler” demiş. 
 
Güneş tutulması haritasında Yeniay Scheat adlı sabit yıldızla birleşiyor. Scheat, Pegasus takımyıldızında, +2,6 kadirde, 29 derece Balık 27 dakikada, Satürn doğasında bir yıldızdır. Ptolemy’e göre, Mars ve Merkür karakterindedir. Dünya Astrolojisi’nde aşırı talihsizlikler, cinayet, intihar ve boğulmalara yol açar; deniz kazalarıyla ilişkilendirilir. Tutulma Balık burcunda gerçekleşeceği için, deniz mahsullerine gelecek zararları anlatıyor olabilir. Balıklar zarar görebilir; mahsul azalabilir. Buna bağlı olarak da balık fiyatları artabilir.
 
Tutulmanın etkilerinin belirginleşeceği 12-14 Mayıs aralığı, özellikle tutulmanın gözlemlendiği bölgelerde denizler, sularla ilgili sorunlarla karşılaşılabilir. Zira tam bu tarihler civarında transit Mars tutulma derecesine ulaşmış olacak.
 
 
Türkiye
 
Tutulma haritasını İstanbul’a göre çıkarttığımızda, Mars Satürn karşıtlığının 1./7. ev eksenine düştüğünü görüyoruz.
 
 
 
 
Bu karşıtlık, özellikle de bir horoskopta köşe evlere düştüğünde, gerginliklere işaret eder. Mars haritanın 9. ve 2. evlerini; Satürn ise 12. ve 1. evlerini yönetiyor. Satürn ayrıca 8. evin Almuten yöneticisi.
 
Bu göstergeler bize şunları işaret edebilir:
 
1)      Ekonomik olumsuzlukları, dalgalanmaları
2)      Provokatif olayları, büyük kavga ve çekişmeleri, terör ve cinayetleri
3)      Patlayıcı etkileri, yangıları, hırsızlıkları
4)      Basın yayın, hukuk veya eğitimle alakalı kişilere yönelik olası sert etkileri, baskıları
 
Diğer taraftan, tutulmanın yöneticisi olan Jüpiter 10. evde ve güçlü konumda yerleşmiş. Bu olumlu etki, haritadaki diğer olumsuz yerleşimlerin üzerine çıkabilecek güçte. Kaldı ki Jüpiter, Mars-Satürn karşıtlığına da olumlu açılar yaparak telafi edici bir köprü vazifesi görüyor. Bu da demektir ki, yönetici pozisyonundaki kişiler, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı güçlerini kullanabilecek durumda olacaklar. Boğa burcunda güçlü yerleşimde olan Venüs’ün işaret ettiği ise, yaşanması muhtemel herhangi bir ekonomik zorlanmanın da üstesinden gelinebilecek sonuç olarak.
 
Tutulmayı TC astrolojik haritası üzerinde değerlendirirsek
 
 
Tutulmanın 10. evimize düştüğünü görüyoruz. Dünya Astrolojisi’nde 10. ev Başkan ya da üst düzeyde yöneticiler, iktidardaki siyasi parti, ünlü kişiler, ülkenin, diğer ülkeler arasındaki saygınlığı ve ulusal gücü, üst düzeyde kararlar ile ilişkilendirilir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaştığımız dönemde, tutulmanın 10. evimizi etkiliyor olması gayet doğal gözüküyor.
 
Dikkat çeken bir başka önemli husus Kuzey ve Güney Ay Düğümleri’nin haritanın tam MC/IC eksenine düşüyor olması. İşte bu kısım çok önemli. Bizim için çok kadersel bir döneme doğru ilerlemekteyiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaştığı günlerde, ilginç gelişmelere tanık olacağız. Güney Ay Düğümü’nün 4. ev girişinde olması iç huzursuzluklara, şaibelere işaret ederken; Kuzey Ay Düğümü’nün 10. ev girişinde olması, ileri dönük hedeflerimizi çok sorgulayacağımız, yeni yönelimlere ve değişimlere açık olduğumuz, sonuç olarak da bunlardan olumlu etkileneceğimiz bir dönemden geçmekte olduğumuzu gösteriyor. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi, Türkiye’nin geleceği için çok önem taşıyor!
 
MC derecesine kavuşumda olan Uranüs, yukarıdaki ifadelere benzer şekilde, önemli değişimlerin, hızlı ve beklenmedik gelişmelerin eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Bu beklenmedik gelişmeler ve değişimler yönetimsel anlamda olabileceği gibi, ileri dönük hedeflerimiz, ülkemizin diğer ülkeler arasındaki saygınlığı ve imajı, üst düzeyde alınan kararlar ile de ilişkili.
 
Tutulmanın ortaya çıkaracağı etkileri ve bu etkilerin zamanlamasını yapabilmek için, tutulma derecesinin gökyüzünde iz bıraktığı “Hassas noktaya” gelecek transitleri gözlemlememiz gerekir. Tutulmanın etkilediği “hassas noktaya” transit eden gezegenlerin doğası, öngörülen olaylarda nasıl etkiler ve sonuçlar ortaya çıkacağını anlamamıza yardımcı olur. Örneğin Mars’ın transitleri rekabeti, provokasyonları, grevleri, anlaşmazlıkları, kargaşaları, yangınları, savaşları; Merkür’ün transitleri önemli konuşmaları, açıklamaları, imzaları, anlaşmaları, yazışmaları temsil eder. Tutulmanın iz bıraktığı hassas noktaya yakın zamanda transit edecek iki gezegen var. İlkin 9-10 Nisan’da transit Merkür bu noktaya ulaşıyor. Bu esnada transit Uranüs de tam tepe noktamızda olacak. Bu demektir ki bu tarihler civarında çok önemli, sürpriz getiren, tartışma yaratabilecek veya farklı algılanabilecek yeni açıklamalar, konuşmalar, haberler bekleyebiliriz. Ardından, 12 Mayıs'ta transit Mars bu noktaya ulaşıyor. Bu tarih yeni Cumhurbaşkanı’nın kesin belirleneceği zamanı gösteriyor olabilir. Mars’ın hassas noktaya transiti bu konuda çekişme, anlaşmazlık ve rekabeti çağrıştırıyor. Fakat transit Venüs’ün yükselen derecesinden geçmek üzere oluşu, sonuçta seçilecek Cumhurbaşkanı’nın halkı memnun edeceğini düşündürüyor. 15 Mayıs’ta transit Venüs tam ASC’den, transit Güneş de TC astroloji haritasının yönetici pozisyonundaki kişileri temsil eden MC yöneticisi Jüpiter’inin karşısından geçiyor olacak.
 
 
Bu tarihte, hepimizi mutlu edecek bir sonuca ulaşılması dileğiyle…
 
Öner Döşer, A.M.A.
9 Mart 2007, Caddebostan