2018’de TÜRKİYE VE DÜNYA 2. BÖLÜM

 

 

Bir önceki yazımızda kısaca belirttiğimiz üzere, ağır hareket eden gezegenlerin burç değiştirmeleri, toplumsal paradigma değişimleriyle bağdaştırılır. 2018 yılında Satürn toprak elementi burçlarından biri olan Oğlak burcunda ilerleyecek ve Uranüs de bir diğer toprak elementi burcu olan Boğa’da uzun bir müddet kalacak. Toprak elementi burçlarının en önemli özelliklerinden biri fiziksel ve maddi güvence ihtiyacıdır.

Güvenlik konuları çok önemli olacak!

Satürn’ün Oğlak burcunda ilerliyor olması, 2018’den başlayarak 2020 sonlarına kadar ülkelerin en önem vereceği konuların başında “güvenlik” temasının yer alacağını düşündürmekte. Sınırların güvenliğinden tutun, devletin ve devlet adamlarının güvenliğine, güvenli ekonomi ve güvenli yapılaşmaya varıncaya kadar pek çok alanda duyacağımız bir kelime olacak “güvenlik”. Bir de “güvenilirlik” tabii! Yozlaşmanın had safhaya vardığı tüm sahalarda sağlam ve güvenilir kişilere olan ihtiyaç giderek artacak. 2020 yılında ise had safhaya varacak!

Sağlam ve güvenilir olmayan yapılar çökecek!

2018 yılında sağlam ve güvenilir ortamlar ve yapılar isteyeceğiz. Bu sadece ekonomik ve sosyal açıdan değil, fiziksel güvence açısından da böyle. Doğal afetlerin, özellikle de depremlerin artması ihtimali güçlü. Bu yüzden riskli yapıların sağlamlaştırılması veya yıkılıp yeniden yapılanması çok önemli!

İnşaat sektöründe zorlanma zamanına giriyoruz. Bütçesi ve projesi sağlam olmayan firmalar için zor zamanlar olacak. Güven veren müteahhit ile çalışmak bu yüzden çok önem taşıyor!

Gayrimenkul fiyatlarında daha da düşüş olacak. Bu sektörde toparlanma ancak 2020 yılı sonlarından itibaren mümkün olacak.

Sağlam olmayan adımlar boşa çıkacak! Çürük tahtaya basmamak adına çok dikkatli olmak gerekecek! Gerçekçi, ayağı yere basan proje ve girişimler ise uzun vadeli ve kalıcı olacak!

Öte yandan, ülkelerin ve bölgelerin sınırlarının yeniden çizileceği bir zamana giriyoruz. Satürn’ün Plüton ile kavuşum yapacağı 2019 yılında bunu çok daha belirgin bir şekilde göreceğiz. Satürn-Plüton kavuşumları büyük hanedanlıkların, imparatorlukların çökme zamanlarıyla örtüşmektedir. Bu kavuşumun yine Oğlak burcunda gerçekleştiği 1517 yılı sonlarında Osmanlı ordularının Kudüs’e girdiğini görüyoruz. Dönemin Padişahı Yavuz Sultan Selim Han imiş. İlerideki tarihlerde Satürn-Plüton kavuşumu ve tarihi döngülerini işleyen kapsamlı bir yazı hazırlayacağım.

Çalışan kazanır!

Yeni ekilen tohumların yeşermesi biraz zaman alacak. Başarılı sonuçlar almak için bedel ödemek ve sabırlı olmak gerekecek! Hakkını veren, çalışan kazanacak! Çalışmadan, gayret göstermeden bir şeyler elde etmeyi bekleyenler için ise sadece hayal kırıklığı zamanı olacak! Fanteziye kaçanlar için de öyle!

Satürn’ün Oğlak burcundan geçişini dik bir yamaca tırmanmaya çalışan dağ keçisinin zorlu yolculuğuna benzetebiliriz. 2018-2021 yılları arasında tepeye tırmanmak isteyenleri zorlu, çetrefilli ve çok gayret göstermeyi gerektiren bir zaman dilimi bekliyor!

Ekonomik olmak, kemerleri sıkmak gerekecek! Girişilen projelerin maliyetlerini iyi hesaplamak çok önemli olacak. Ayağını yorganına göre uzatmak gerektiğini örnekleriyle göreceğimiz bir zaman diliminde olacağız!

Çalışan kesin için kolay bir dönem olmayacak. İşsizliğin artması ihtimali güçlü gözüküyor. Eski maaşlar olmayacak. Daha çok çalışarak aynı ücreti almak gerekebilir. Eskiden birkaç kişinin yaptığı işi şimdi bir veya iki kişinin bölüşmesi gerekebilir. Mesuliyetlerimizde artış olacak yani. Mesuliyetini bilen, işini bilen, haddini bilen, limitlerini iyi belirleyen kazanacak!

Zamanı efektif kullanmanın önemini iyice kavrayacağımız bir zaman dilimine girdik. Günlük işlerimizi iyi planlar, iyi organize olursak ancak üstesinden gelebileceğiz.

Pazarlık yapma alışkanlığı, daha ucuza alma isteği vurgu kazanacak. Bu yüzden tek fiyatla çalışan büyük marketlerin uygulamalarında yenilikler yapması gerekebilir.  

15 Mayıs-6 Kasım tarihleri arasında Boğa burcunda hareket edecek Uranüs, ekonomik anlamda önceliklerimizi belirlememiz konusunda bir ön hazırlık yapma şansı veriyor diyebiliriz. Zira 2019 yılında bu değerlendirmeyi yapmak ve uygulamaya koymak açısından geç kalmış olabiliriz!

Uranüs’ün Boğa burcunda hareket ettiği 1934-1942 yıllarına bakarak kendimize çeki düzen verebiliriz.

Bankacılık sisteminde radikal değişiklikler

Modern astrolojide Boğa burcu denilince akla gelen şeylerden biri de finans ve bankacılık sistemidir. Bu burçtan ağır hareket eden gezegenlerin geçişi dönemlerinde finans ve bankacılık alanında gelişmeler görülür. Uranüs’ün bu burçtan geçiş yapacağı 2018-2026 yılları arasında finans ve bankacılık alanında radikal değişikliklere hazır olmalıyız!

Finansal konular denilince akla gelen iki gezegenden biri Jüpiter’dir. Dünya olaylarını inceleyen astroloji türünde Jüpiter gezegeninin hangi burçtan geçiş yaptığına ve diğer gezegenlere olan açılarına bakılır. Jüpiter gezegeni 2018 yılının büyük çoğunluğunda Akrep burcundan geçiş yapacak ve bu burçta Boğa ile birlikte finansal konularla bağdaştırılmaktadır.  

1935 yılında Uranüs Boğa burcunda seyrederken, Jüpiter de şimdilerde olduğu gibi Akrep burcunda seyretmekte imiş. 1935 yılındaki finans ve bankacılık alanındaki gelişmelere baktığımda ilk gözüme ilişen şey Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt’in bugünkü modern anlamıyla modern merkez bankasını kurması, onu geniş yetkilerle donatması, Yeni Anlaşma (New Deal) programında daha reformcu bir çizgiye yönelmesi oldu. İnternetten edindiğim bilgiye göre 14 Ağustos 1935 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası’yla işsizlik sigortası ve emekli aylığı uygulamasına geçilmiş. Yüksek gelirlilerle büyük şirketlerden alınan vergileri artıran 1935 tarihli bir vergi yasasıyla ABD’de gelir dağılımının düzeltilmesi yolunda önemli adımlar atılmış. Finansal sistemi ve bankacılık sistemini düzenleyen genel planlama yasaları ve buna bağlı düzenleyici kurumlar oluşturulmuş. 1935’te yürürlüğe giren Bankacılık Kanunu ile Federal Rezerv sistemini yönetmekle görevli, üyeleri başkan tarafından atanan sekiz kurul üyesinin yetkilerinin merkezileştirilmesi on iki Federal Rezerv Bankası’nın bağımsız eylemlerinin azaltılması amacıyla sistemdeki yöneticilerin unvanlarında değişikliğe gidilmiş. 1935 Bankacılık Yasası Federal Rezerv Sistemi’nin yapısı, yetkileri ve işlevleri ile de ilgiliymiş. Bu konuda detaylı bilgi için https://www.federalreservehistory.org/essays/banking_act_of_1935

Ülkemizde de 14 Haziran 1935 tarihinde Etibank Genel Müdürlüğü kurulmuş.

Monopoly oynar mısınız?

Çocukluğumuzda oynadığımız oyunlardan biri de Monopoly idi. 1935 yılının önemli olaylarını araştırırken finansa dayalı bu meşhur oyunun patentinin 1935 yılında Parker Kardeşler tarafında alınmış olduğunu öğrendim. Yaklaşık 750 milyon kişi tarafından oynanmış olan Monopoly, dünya tarihinde en çok oynanan ticari masa oyunu olarak tanımlanmış. http://time.com/3546303/monopoly-1935/  Oyunun ilk kez piyasaya sürüldüğü 5 Kasım 1935 tarihinde Uranüs Boğa burcunun 3 derecesinde, Jüpiter Akrep burcunun 29 derecesinde Retro imiş! Aşağıda o güne ait haritayı görmektesiniz.

 

Aile, duygusal destek ve maneviyat çok önemli!

Endişe ve kaygı bozukluğunun artma ihtimalinin yüksek olduğu bir döneme giriyoruz. Depresyon sadece ekonomik alanda değil, psikolojik açıdan da önümüzdeki üç yıllık dönemin en dikkat çekici sorunlarından biri olacak. İşte bu yüzden aile ve duygu bağı içerisinde olduğumuz kişilerden destek almamız çok önemli olacak.

Temmuz ayından itibaren başlayan Yengeç burcundaki tutulma, Kasım ayında Kuzey Ay Düğümünün Yengeç burcuna geçecek olması, iş/ev, dışarıda başarılı olmak/aile mesuliyetleri almak arasında gelgit yaşayacağımız bir zaman dilimine işaret ediyor. Ailemizi bir arada tutmamız çok önemli bu yaz aylarından itibaren. Aksi takdirde dışarıdan gelen zorluklara karşı ayakta kalamayabiliriz!

Sağlıkla ilgili konulara, günlük yaşantımızda düzenli olmaya daha fazla özen göstermemizde fayda var. Kemikler, vücudun iskelet sistemi, dizlerle ilgili sorunlar artabilir bu dönemde. İş yükünün artması dizler ve kemikler bölgesiyle ilgili sorunların artmasıyla bağlantılı olabilir.

Mistik ve Ruhsal olana ilgi

Jüpiter-Satürn döngüsünün ve Satürn-Plüton döngüsünün tamamlanma fazında olacağımız 2018 yılı boyunca bundan sonrasında işimize yaramayacak bir şeylerin hayatımızdan çıkmaya başladığına şahit olabiliriz. Evrensel bir temizlenme, ilahi bir arınma gibi görebiliriz bu zaman dilimini.

Jüpiter-Neptün arasındaki uyumlu üçgen açının etkili olduğu yıl genelinde ruhsal ve mistik, okült ve metafizik konulara ilgi artacak. Günlük koşturmaların ve finansal endişelerin yanı sıra manevi konulara da zaman ayırabilmeliyiz. İnançlar ve farkındalık alanlarında güçlenme de devrede olacak. Bu üçgen açı Akrep ve Balık burçlarını uyumlu bir biçimde bir araya getireceğinden, empati duygumuz güçlenecek ve başkalarına fayda yaratmak için daha fazla gayret göstereceğiz.

Toprak ve su elementinde gezegen yoğunluğunun arttığı 2018 yılında, gerçekçi ve ayağı yere basan hayallerimizi gerçekleştirmek üzere fırsatlar yakalayabiliriz.

Mars gezegeninin Kova burcunda uzunca kalacağı Mayıs-Kasım ayları arasında insani ve toplumsal konularda kendimizi gözden geçirme zamanlarında olacağız. İnsan haklarına, hayvanların haklarına, doğaya ne kadar özen gösterdiğimizi, eşitlik ve adalet konularında ne kadar duyarlı olduğumuzu sorguladığımız bir dönem olacak. Birlikte hareket edebilmek, ekip olmak, aynı ideal için güç ortaya koymak konularında da kendimizi gözden geçireceğiz.

Doğaya, topraklara önem vermeliyiz!

Çok sayıda gezegenin toprak elementi burçlarda bulunacak olması, toprağa, doğaya, tarım ziraata yeniden önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Teknolojik anlamda ne kadar gelişirsek gelişelim, doğaya ve doğal olana ihtiyacımız var ve bizi en iyi besleyen şeyin toprak ana olduğunu hatırımızdan çıkarmamalıyız!

Madencilik ve çiftçilikle ilgili konular gündemimizde daha fazla yer alacak ve önem kazanacak. Güneş lekesi sayısının giderek azalacağı Güneş Minimumu dönemine girmek üzereyiz. Topraklarımıza ve toprak ürünlerine daha fazla özen göstermemiz, teknolojiyi iyi değerlendirerek ileride muhtemel verimsizlik-kıtlık dönemlerine hazır olmalıyız. Bazı bilim insanlarına göre yakınlaşan Güneş Minimumu döneminde bazı bölgelerde aşırı soğuma görülecek ve buna bağlı olarak toprak ürünleri zarar görecek. Oğlak burcundaki gezegen toplaşması dönemine denk gelen 2019-2020 dönemindeki güneş ve ay tutulmaları soğuk hava koşullarıyla ilişkili olabilir. Jüpiter ve Satürn’ün uzun müddet Oğlak burcunda birlikte ilerlemelerinin ardından 2020 sonunda Kova burcunda tam kavuşum yaparak başlatacakları yeni dönemde soğuk hava koşulları oluşabilir. Bunlar olasılıklar. Hep birlikte göreceğiz. Ama bu ihtimalleri göz önüne alarak toprak ürünlerinin korunması, depolanması, zarara uğramaması yönünde önlemler alınması isabetli olabilir.

Bir sonraki bölümde Avrupa Birliği, ABD, Rusya gibi bazı ülkelerin haritalarına, Dolar, Euro ve Bitcoin astroloji haritalarına dayalı astroloji yorumları yapacağız.

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, ISAR Cap

OPA Türkiye Temsilcisi

APAI Üyesi

4 Ocak 2018

Astroloji Okulu, Şaşkınbakkal