21 Aralık 2021 Kış Mevsim Zayiçesi

 

Sadullah el-Ankaravi’nin Hükümleriyle 21 Aralık 2021 Kış Mevsim Zayiçesi

Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir
Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat?
Sâbit
“En uzun geceyi; işi, onu hesaplamak olan müneccime, muvakkite sorma; onlar bilmez. Gecelerin kaç saat olduğunu gama tutulmuş olana sor.”

  1. asırda yaşamış ve hikmetli söyleyişleri ve berceste[1] beyitleriyle meşhur olan şair Sâbit’e ilham olarak bu dizelerin dilinden dökülmesine vesile olan yılın en uzun gecesi, bu akşam 18.59’da Güneş’in Oğlak burcuna girmesiyle başlıyor.

Kendisi de bir şair ve aynı zamanda müneccim olan 19. asır alimi Ankaralı Sadullah Efendi, yazdığı şiirlerden ve hakkında günümüze kadar ulaşan bilgilerden anlayabildiğimiz kadarıyla, hassas bir kişiliğe sahip olduğu için gökyüzü sakinlerinin hallerinden haberdar olduğu kadar gamlı ruhların halinden de haberdardır muhtemelen.

Kış mevsimini başlatan Güneş’in Oğlak burcuna girmesi ile, saat 18.59 ve Ankara’ya göre hazırlanmış haritada yerleşim detayları şöyle:

Yükselen burç Yengeç,

Ay hem yükselen burcun hem de haritanın yöneticisi.

Satürn Kova burcunda, 8. evde, düz seyirde ve batısal.

Jüpiter Kova burcunda, 8. evde, düz seyirde, batısal ve Güneş’le sextile açı yapıyor.

Mars Yay burcunda, 5. evde, düz seyirde, doğusal ve GAD ile kavuşum yapıyor.

Güneş Oğlak burcunda, 6. evde ve Jüpiter’le sextile açı yapıyor.

Venüs Oğlak burcunda, 7. evde, retro, batısal ve Ay ile karşıt açı yapıyor.

Merkür Oğlak burcunda, 6. evde, düz seyirde ve batısal.

Ay yükselen burç olan Yengeç burcunda yer alıyor ve Venüs’le karşıt açı yapıyor.

Hükümdar göstergesi olarak Mars, padişahın 8. evinde ve GAD ile kavuşum yapıyor. KAD ise 2. evinde yer alıyor.

Sadullah Efendi’nin devrin önemli astrolojik bilgilerini topladığı Mecmuatü’l Ahkam eserinde yer alan bilgilere göre kış mevsim zayiçesinin hükümleri şu şekilde:

 

Yükselen Burç Hükümleri

Yükselen burç Yengeç olduğunda: Bütün işler yolunda olur ancak veba ve sıkıntı fazla olur, 6 kere etkisi büyük çaplı yağmurlar yağar, meyveler yığılır, zor hastalıklar çoğalır. Özellikle kadınların ve bütün beldelerin durumu olumsuz olur. Ayrıca göz ve boğaz ağrılarının fazla olmasına işaret eder.

Bir başka görüşe göre; o ülkede nikahlar, doğumlar, yolculuklar, taşınmalar, değişiklikler ve kıtlık çoğalır. Düşmandan korku fazla olur ve (düşmana) itaat edenler olur. Ölüm ve diğer sebeplerden dolayı iyi olmayan yüklü bir mevsime, suların fazlalaşmasına ve kışın soğuğun şiddetli olmasına işaret eder.

Yükselen yöneticisi 1. evde olduğunda: Eğer yükselen yöneticisi makbul[2] konumda olursa insanların genelinin hali kuvvetli olur. Melikin iyi ve sevinçli olmasına, şehirlerin selamette olmasına, kendisinin kuvvet bulmasına, dünyadaki büyük komutanların işlerini istekle yapmasına işaret eder.

 

Harita Yöneticisinin Hükümleri

Eğer haritanın yöneticisi Ay olursa, beraberinde başka bir gezegen bulunmaz ve durumu da iyi olursa halkın genelinin halinin iyi olmasına, hayırların ve rızıkların çoğalmasına, geçimin kuvvetli olmasına, eşrafın, katiplerin ve ümmetin annelerinin arasında çocuklarıyla beraber şenliklerin ve sevinçlerin çoğalmasına, doğumların kolay olmasına, doğru haberlerin gelmesine, elçilerin ve haber taşıyanların çoğalmasına işaret eder.

Ay haritanın yöneticisi olarak 1. evde ve hali iyi olduğunda insanların bedenlerinin ve geçimlerinin iyi olmasına, yağmurların çoğalmasına, hastalıkların azalmasına ve doğru haberler gelmesine işaret eder.

Bir diğer görüşe göre de dünyada avam sınıfının halleri iyi olur, halkın kazanç ve kârı çok olur. İyi konumda olduğunda insanlar yaşamlarında ve geçimlerinde iyi durumda olur.

 

Gezegen Yerleşimleri

Satürn 8. evde olduğunda: İhtiyarların gevşek/tembel olmasına, büyük vahşi hayvanların ölmesine, erkeklerde soğukluk benzeri arızaların çoğalmasına, mülklerin ve sebeplerin zarar görmesine işarettir.

Satürn Kova burcunda batısal olduğunda: İnsanların işlerinde zorlaşma görülür, yaşlı insanlar vefat eder, nem oranı artar. Burcun 2. dekanında gerçekleştiğinde ise ölüm ve vefat haberleri artar,

Jüpiter 8. evde olduğunda: Ani ölümlere, gizli malların açığa çıkmasına, halk arasında musibet veya korku görülmesine, vezirlerde ve alimlerde uyuşukluk olmasına işaret eder.

Jüpiter Kova burcunda düz seyirde olduğunda: Retro sırasında olanların tersi gerçekleşir. Sadullah Efendi Jüpiter Kova’da retroyken: “Padişahların bazılarında bedensel rahatsızlıklar görülür, organlarından biri iş görmez hale gelir, insanların ölümleri zor ve şiddetli olur. Medrese hocalarının sayısı ve taliplileri artar, yöneticiler sıkıntı çeker ve tüccarların ve çarşı esnafının durumu kötü olur.” demektedir. Bu durumda, Jüpiter düz seyirde olduğu için bu hükümlerin tam aksi gerçekleşecektir.

Jüpiter Kova burcunda batısal olduğunda: Büyük zatlardan birinin hastalanmasına ve vefatına, yağmurların azalmasına sebep olur.

 

Mars 5. evde olduğunda: Hamile kadınların sıkıntı çekmesine ve zarar görmesine, rahimlerde hastalık meydana gelmesi nedeniyle bazı organları fazla olan çocukların doğmasına, çocukların hastalanmasına, halkın çoğunun kadınlara talip olmasına ve yalan haberlerin çıkmasına işarettir.

Mars Yay burcunda düz seyirde odluğunda: Kötü işler yapan kişiler tövbe ederler ve bozgunculuk yapan kişilerin işleri bozulur. Sadullah Efendi ayrıca “Retro zamanı olanların tersi olur.” demiştir. Mars Yay’da retroyken; “Askeriyede kargaşa çıkar ve sıkıntılı duruma düşerler, vezir ve katiplerin başına gelen felaket ve afetler çoğalır, hayırlı işlerde kötülükler ve bozgunculuk meydana gelir, her millet kendi din adamını yetiştirmeye yönelir. Öksürük hastalıkları, göğüs ağrıları ve yakınmaları artar.”

Mars Yay burcunda doğusal olduğunda: Havanın sıcaklık ve hararetinin artmasına sebep olur.

*Özel not: Eğer Mars iyicil bir gezegenin evinde olup (Yay burcunda ve yöneticisi Jüpiter) o gezegen de retro olursa bozgunculuğa kalkışanlar eylemlerini yapamazlar ama kötülükleri açığa çıkar. Eğer o iyicil gezegen düz harekette olursa kötülükleri açığa çıkmaz ve açığa çıkmadığı için de sonuç vermez.

 

Güneş 6. evde olduğunda: Meliklerin ve sultanların kalbini, hükmettiği kesimden rezil ve alçak bir kimse veya başka bir sebepten dolayı hiddet, gazap, keder ve yorgunluk kaplamasına, davar cinsinden hayvanlar nedeniyle çok fazla hüsran yaşanmasına işarettir.

 

Venüs 7. evde olduğunda: Nikah akdi, ziyafet ve benzer amaçlarla toplantıların çoğalmasına, kadınların ve hizmetkarların safa ve sevinç içinde olmalarına, kadınların erkekler ile iyi geçinmelerine, hırs yapmalarına, kadınların erkeklere rağbet etmesine ve nezlenin çoğalmasına işaret eder. Eğer Venüs kötü bir konumda olursa eşlerin inatlaşmasına ve zıtlaşmasına işarettir.

Venüs Oğlak burcunda retro olduğunda: Hizmetliler dert ve sıkıntı çeker. İnsanlar arasında karışıklıklar çoğalır, hüzün, keder ve dertler artar, yaşlılarda görülen hastalıklar ve yaşlıların vefat haberleri çoğalır.

Venüs Oğlak burcuna batısal olduğunda: İnsanlar sıkıntı ve keder içinde olurlar. Eşraftan bazı kişiler, özellikle de yaşlı olanlar belalara düşüp talihsizlik yaşar.

 

Merkür 6. evde olduğunda: Halkta hastalık çıkmasına ve mizaç bozulmasına, (yüzünde tüy bitmemiş) gençlerde ve çocuklarda övünme hali ve ağrı olmasına, şarap içilmesine, anne-babaların hayret ve gücenmeye sebep olacak şeyler yaşamasına işarettir.

Merkür Oğlak burcunda düz seyirde olduğunda: Bürokrasi memurlarının durumları iyileşir ve çölde yaşayan kişiler hayatlarından memnun olur.

Merkür Oğlak burcunda batısal olduğunda: Gemilerin durumları düzelir.

 

Ay 1. evde olduğunda: Halkın genelinin işinin iyi olmasına, bir yerden bir yere taşınmaya, iş değişikliğine, gurbete düşmeye, yolculuğun iyi geçmesine, vezirlerin ve devlet büyüklerinin gurbete gitmesine, şeref ve makamlarının fazla olmasına, düşük seviyeli kimselerin, sefil yazıcıların, elçilerin, haber ve mektup götürenlerin halinin iyi olmasına işarettir.

Sadullah Efendi mevsim giriş haritaları için ayrıca “Satürn, Jüpiter ve Mars, aynı ay içinde düz seyirde olursa (devletin veya yöneticisinin) yükselmesine işarettir.” demektedir.

 

Açılar

Güneş-Jüpiter sextile: Hakimlerin ve yöneticilerin güçlü hale gelmelerine, bu kişilerin alimlerle yakınlık kurmalarına ve hayırlı işlerin yapılmasına sebep olur.

Bir başka görüşe göre Güneş-Jüpiter sextile: Meliklerin, sultanların ve halkın ileri gelenlerinin kuvvet bulmasına, vezirlerin ve padişaha yakın olan diğer kişilerin, imamların, hakimlerin, eşraf ve alimlerin makamlarının yükselmesine, padişahın merhamet ve yardımına mazhar olmalarına, hayır-hasenatın çoğalmasına ve havanın ısınmasına sebeptir.

Ay-Venüs karşıtlığı: Kadınlar, genç kızlar ve şarapçılar arasında düşmanlık görülmesine, bu insanların işlerinin durgunlaşmasına, kötü görülen işlerin, aldatma ve kandırmacaların yaşanmasına sebeptir.

Bir başka görüşe göre Ay-Venüs karşıtlığı: Güzel koku pazarının hararetlenmesine, kadınların ve eğlence sektöründekilerin çirkin işler yapmasına ve her birinin diğerine düşmanlık yapmasına, kadınların eşleriyle uyumsuz olmalarına, ihanetlerin yayılmasına ve havanın ılık olmasına sebeptir.

Mars-Gad Yay burcunda kavuşum: Ordu ve silah mensuplarının, meliklerin, komutanların, şerli ve fesatlık yapan kişilerin halinin kötüleşmesine, küçük ve büyükbaş havanların ucuzlamasına ve bunların ölümlerine işaret eder.

 

Padişah Hükümleri

Mevsim giriş haritalarında 10. ev padişahın yükselen burcu kabul edilir. 10. ev Koç burcu, yöneticisi de Mars olduğu için padişah göstergesi Mars’tır. 10. ev padişahın yükseleni olduğu için Mars haritanın 8. evinde yerleşmiş olur. Sadullah Efendi’ye göre Mars padişah göstergesi olarak 8. evde olduğunda “Padişahın bedenine ateşten veya demirden kaynaklı bir zarar dokunmasına, korku ve tehlikeden dolayı acı çekmesine işaret eder.”

KAD; padişah haritasında 2. eve yerleştiğinde “Mal ve hazinenin fazlalaşmasına ve askerlerin kuvvet bulmasına”, GAD 5. evde olduğunda ise “Çocuklarının kederlenmesi ve hastalanması nedeniyle üzülmesine ve yalan haberler gelmesine” işaret eder.

21 Mart 2022’de Güneş’in Koç burcuna girmesiyle başlayacak olan yeni astrolojik yıla kadar geçerli olan kış mevsim hükümleri, Öner Döşer hocamızın yorumlarıyla zenginleştirilen “Osmanlı’da Astroloji – Mevsim Giriş Haritaları” kitabında yer almaktadır. Kitabı www.astroart.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.

 

[1] Edb: Zahmetsizce hatıra geliveren ve çok kıymetli olan söz.

[2] Makbul: Kabul işleminin gerçekleştiği gezegen demektir. Bir gezegenin yönettiği, yüceldiği veya diğerleri gibi asaletinin olduğu burçta olmasına kabul-ü mekan denilir. Gezegen açı yaptığı gezegenin asaletli olduğu yerde bulunursa o açı da ‘kabul’ olur. Düşman açı bile olsa yahut kendi asalet yöneticisi ile açı yapsa bunda da kabul gerçekleşir ve buna mutlak kabul denir.