21 HAZİRAN 2022 YAZ MEVSİM ZAYİÇESİ

Sadullah el-Ankaravi’nin Hükümlerine Göre 21 Haziran 2022 Yengeç Zayiçesi

“Sevdiğim yaz geldi yine
Karıncalar ve sineklerle çıktık yeryüzüne
Barbunla lüferle marulla zeytinle
Uzaklarda kaldı nisanları basan sis, bun, yağmur
Karadeniz’de bir mavi, çocuklar sevinsin diye
Şairler sevinsin diye sevdiğim, yaz geldi yine…”

“Ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya” diyen incelikler şairi merhum Gülten Akın hanımefendinin sevinç dolu dizeleriyle müjdesini verdiği yaz mevsimi, ülkemizde bu yıl 21 Haziran (Ankara’ya göre) saat 12.13’te Güneş’in Yengeç burcuna girmesiyle başlıyor. Vakte göre çıkarılan ve etkileri Güneş Terazi burcuna girene kadar geçerli olan haritanın detaylarını ve Sadullah el-Ankaravi’nin yazdığı Mecmuatü’l Ahkam’a göre hükümlerini sizler için yazdık.

Yerleşim bilgileri:

Yükselen burç: Başak

Yükselen yöneticisi Merkür İkizler burcunda, 9. evde, düz seyirde ve doğusal

Harita yöneticisi: Merkür

Satürn: Kova burcunda, 6. evde, geri seyirde ve doğusal

Jüpiter: Koç burcunda, 7. evde, düz seyirde ve doğusal

Mars: Koç burcunda, 8. evde, düz seyirde ve doğusal

Güneş: Yengeç burcunda ve 10. evde

Venüs: Boğa burcunda, 9. evde, düz seyirde ve doğusal

Ay: Koç burcunda ve 7. evde

Padişah göstergesi: Güneş

Yükselen Burç Hükümleri

Sadullah Efendi’ye göre bu haritada olduğu gibi mevsim giriş haritasında yükselen burç Başak olduğunda; bitkiler azalır, bulaşıcı hastalıklar hızlı yayılıp çoğalır ve veba ortaya çıkar. Büyük bir padişah 12 gün boyunca korku ve bağırma hastalığı çeker, padişahlara çok üzüntüler isabet eder.

Bir başka görüşe göre de ülkenin meliklerinin suretleri kendinden gelen bir keremle güzelleşir. Ayrıca ilahiyat, belagat ve mantık gibi yüksek ilimler ortaya çıkar. Güzel ahlaka, nefislerin iyi, güzel ve helal olmasına işaret eder. Tuzak kurulmasına, yüksek zekâya, inceliğe, yangına, güzel kokuya, cümbüşlere, saf sular çıkmasına, tembelliğe ve ağaç dikmekle meşgul olmaya işarettir. Eşyada ortaklık yapılmasına, açlığa, hastalıkların ve savaşların çoğalmasına, türlü türlü heveslere ve onların değişmesine işaret eder. Yazın havanın güzel olmasına sebep olur.

Yükselen yöneticisinin 9. evde olması ise halkın yolculuklar ve defineler yönünden fayda görmesine işaret eder.

Harita Yöneticisinin Hükümleri

Sadullah Efendi; “eğer harita yöneticisi Merkür olursa, bu haritada olduğu gibi beraberinde (kötücül) bir gezegen bulunmaz ve durumu da iyi olursa; vezirlerin, âlimlerin, kâtiplerin ve edebiyatçıların hallerinin iyi olacağına, meliklerden yana talihli olmalarına, çeşitli sanatların, acayip süslemelerin ve nefis ilimlerin ortaya çıkmasına ve bunlarla uğraşanların şeref kazanmasına, yolcuların selametle gitmelerine, Merkür’ün temsil ettiği bütün yerlerin (Yunanistan, Mısır, Paris, Mekke, Medine, Irak, Dilam, Gilan ve Taberistan) bu sene hastalık ve arazlardan selamette olmalarına işaret eder.” demektedir.

Gezegen Yerleşimleri

Satürn

6.evde olması: Hizmetkarların, köle ve cariyeler zor durumda kalıp efendilerinden zulüm görmelerine ve düşman olarak görülmelerine, sebil olan binaların hırsızlar ve haydutlar tarafından zarara uğramasına, bir ihtimalle büyük bir tüccarın bunlardan çok zarar görmesine işarettir.

Retro olması: Yaşlıların, ziraatla uğraşanların, dağlık bölgelerde yaşayan kişilerin ve eski hanedan mensuplarının durumlarının kötüleşmesine, yiyeceklerin bollaşmasına, hayvanların azalmasına, askerlerin sefere çıkmasına, halkın vatanlarını terk etmesine, çiftçilerin ve ziraatla uğraşanların zarar etmesine, hasta ve yaşlı kişilerin vefat etmesine, Türklerin ve dağlık bölgelerde yaşayan kişilerin başıboş halde kalmasına işaret eder.

Kova burcunda retro olması: Padişahların ve komutanların kuvvet ve yetkileri artar, toplumda ileri gelen kişiler ve halk sıkıntı çeker, alimlerin, hakimlerin, eşraftan olan kimselerin ve yöneticilerin refah seviyesi yükselir ancak bu kesimi korkutan olaylar olur. Devlet büyüklerinden ve eşraftan birisi vefat eder.

Kova burcunda doğusal olması: Kralların ve halkların, hüzün ve kederlerinin artmasına sebep olur.

Jüpiter

7.evde olması: Eşler ve ortaklar arasında uyum ve ortaklığın yüksek olmasına, halkın ve ileri gelenlerin çoğunun sohbet etmelerine, güven ve iyi haller görülmesine, mevsim ortasında iyi bir nesnenin çıkmasına işaret eder.

Düz seyirde olması: Vezirlerin, devlet adamlarının, alimlerin, hakimlerin ve halkın ileri gelenlerinin itibarları artar, genel olarak piyasada fiyatlar düşer, yiyecekler ucuzlar, krallar ve önde gelen yüksek mevkideki kişiler arasında muhabbetin gösterilmesi amacıyla elçiler ve mektuplar gönderilir, karşılıklı dostane tavırlar gösterilir, hayırlı işler ve ibadetler artıp yayılır.

Koç burcunda düz seyirde olması: Hayırlı işler artar, salih kişilerin ve silah mensuplarının işleri çoğalır ve yöneticiler durumlarından memnun yaşar.

Koç burcunda doğusal olması: Nem oranının artmasına, padişahın merhameti ve rahmeti sayesinde halkının iyi bir halde olmasına ve durumlarından razı olmalarına, özellikle de büyük hükümdarlıklarda insanların durumlarının iyileşmesine ve genel olarak insanların beden sağlıklarının iyi olmasına sebeptir.

Mars

8.evde olması: Yollarda yol kesenlerin yolculara zarar vermesine, malların ve kumaşların yağmalanmasına, halkın bazı şeylerden korkmasına, bazı tüccarların zarar görmesine, halkın fazlasıyla harama meyletmesine ve hırs yapmasına işarettir.

Düz seyirde olması: Askerler güç kazanır, itibarları artar ve makamları sebebiyle fayda görürler, padişahın içinde olduğu durum sebebiyle askerlere olan ihtiyacı çoğalır, öfke çoğalır, silah ve savaş aleti yapan zanaatkarların değerleri ve itibarları artar, komutanlar ve atlı birliklerinin komutanları mutlu mesut yaşar, dünyayı umursamayan ve avare meşrep kişilerin durumu iyi olur.

Koç burcunda düz seyirde olması: Retro zamanı olanların tersi yaşanır. Mars’ın Koç burcunda retro olmasının etkileri şunlardır: “Ateşli hastalıklar görülür ve insanlar çeşitli hastalıklar çeker. Hizmet sektöründekiler dert çeker ve üzüntü yaşar, yaptıkları bazı işlerden pişmanlık duyarlar. Tam retro vaktinde halk karmaşa yaşayıp bazı belalara uğrar. Ayrıca etkilerin artmasına ve yoğunlaşmasına sebep olur fakat çabucak geçer. Başta ve gözlerde hastalıklar görülür ve gençlerle çocuklar hastalanıp dert çekerler. Atlı birlikler, başıboş ve serseri dolaşan avarelerin durumları olduğu gibi devam eder, sıkıntılar, iflas olayları, üzüntü ve savaşlar çoğalır.” (Mars Koç burcunda düz seyirdeyken bu etkilerin tam tersi yaşanır.)

Koç burcunda doğusal olması: Halkın bazı sorunlar sebebiyle kederlenmesine, darlığa ve sıkıntıya düşmesine işaret eder.

Güneş

10.evde olması: Padişahın kuvvetinin, azamet ve mutluluğunun çoğalmasına, memleketlerin artmasına, bazı düşmanların itaat etmesine ve boyun eğmesine işarettir.

Venüs

9.evde olması: Fayda veren yolculukların çoğalmasına, yolların güvenli ve rahat olmasına, yolcuların sohbet etmelerine, Arap ülkelerinde hastalık ve ölümün çok olmasına işarettir.

Düz seyirde olması: Kadınlar, saray hocaları, eğlence sektöründekiler, şarkı ve şiir okuyanlar, kadın gibi davranan erkekler iyi durumda olur, insanlar genel olarak sevinçli olur, neşe hali devam eder, halkın ileri gelen kadınları sürekli bir gelişim ve düzelme içinde olur.

Boğa burcunda duğusal olması: Havanın güzel olmasına işaret eder.

Merkür

9.evde olması: İnsanların çoğunun sayısal ilimlere meyletmesine, ilm-i nücum, hesap ilmi ve felsefeye fazlasıyla rağbet etmelerine, rüya tabirleri yapmalarına, halkın yolculuğa ve ticarete çok rağbet etmesine işarettir.

Düz seyirde olması: Tüccarlar, işçiler, zanaatkarlar, meslek sahipleri, doktorlar ve müneccimler güç kazanıp itibarları artar, ekonomi canlanır, güzel haberler gelir, hava iyi yönde değişiklik gösterir, vaktine uygun yağmurlar yağar, insanlar genel olarak kalpleri temiz, güzel ve ince düşünceli olur.

İkizler burcunda düz seyirde olması: Bürokrasi memurları sevinçli haller yaşar, bozguncuların işleri bozulur. Retro zamanı olanların tersi gerçekleşir. Merkür İkizler burcunda retro olduğunda şu etkiler görülür: “Katipler ve çarşı-pazar esnafı birtakım sıkıntılar çeker ve korkar, bu insanlar çok dert çekip üzülür, hava sıcaklıkları artar, genel geçer kurallar ve adetler değişir, insanlar durumlarıyla ilgili memnuniyetsiz ve tahammülsüz olur. Bazı hizmetçilerde kendilerine has bir ferahlama ve sevinme hali görülür, korku, ölüm, kavga ve savaş gibi haller meydana gelir.” (Merkür İkizler burcunda düz seyirde olduğunda bu etkilerin tersi yaşanır.)

İkizler burcunda doğusal olması: Vezirlerin ve katiplerin vefat etmesine ve veba vakalarının görülmesine işarettir.

Ay

7.evde olması: Halkın çoğunun evlenme hırsının fazla olmasına, kadınların ve ortakların halinin güzel olmasına, düşmanlığın az olmasına, halkın itaatkâr kadınlarla evlenmeye ve anlaşmaya meyilli olmasına işarettir.

Açılar

Olumlu Açılar

Güneş-Satürn üçgeni: Yöneticilerin ve sultanların yaşlılara ve çiftçilere yardımcı olmalarına, halkın ileri gelenleri arasında barış ortamı oluşmasına, zulüm ve eziyetlerin azalmasına, aşağı mertebedeki kişilerin yüksek makamlara gelmesine ve hava durumunda vaktine göre değişik sıcaklıklar olmasına sebeptir.

Bir başka görüşe göre ise; soysuzların, kırlarda yaşayanların ve çiftçilik yapan köylülerin yüksek makama ve başkanlığa nail olmasına, eski hanedan üyelerinin rağbet görmesine, ekinlerin hoş olmasına, yiyeceklerin, özellikle meyvelerin çoğalmasına ve ucuzlamasına, meliklerin ve halkın ileri gelenlerinin yardım ve lütufta bulunmalarına, havanın değişmesine, vaktine uygun soğukluğun ve sıcaklığın yaşanmasına işarettir.

Güneş-Mars altmışlığı: Ordu mensuplarının ve komutanların güçlenmesine, bu kişilerine makamlarının ve itibarının artmasına, halkın ileri gelenleri ve yöneticiler üzerinde sıcaklık unsurunun etkin olmasına, kasapların ve avcıların başlarına kötü şeyler gelmesine ve bozguncu kişilerin yollarını şaşırmalarına sebeptir.

Bir başka görüşe göre ise; Padişahın komutanlara ve halkın ileri gelenlerine yardımda bulunmasına, askerliğin gereği olan işlerin çoğalmasına, savaş aletlerinin itibar kazanmasına, istirahatin emniyetli olmasına, devlet büyüklerinin mizaçlarında kuruluk ve sıcaklık olmasına, havanın ısınmasına, darphane ve para çıkışı olan yerlerin çoğalmasına sebeptir.

Mars-Satürn altmışlığı: Çiftçiler ve askerler arasında yakınlık kurulmasına, halkın ileri gelenlerin halktan insanlara karşı merhametli olmalarına ve muhasebe işlerinin canlanmasına sebep olur.

Bir başka görüşe göre ise; meliklerin fakirlere ve zayıflara merhamet göstermesine, vergi dairesinin işlerinin artmasına, hak ve batılın birbirinden ayrılmasına, hakkın aşikâr olmasına, kaleler yapılıp/tamir edilmesine, fitnecilerin şeyhlerle ve inzivaya çekilmiş kişilerle dost olmalarına, yiyeceklerin vasat olmasına ve havanın kuru olmasına sebeptir.

Ay-Venüs altmışlığı: Sur yapımının artmasına, anne ve kızları arasında dostlukların artmasına, kadınlara ve genç kızlara rağbet olmasına, güzel haberlerin gelmesine ve hizmetlilerin bolca gülmesine ve eğlenmesine işaret eder.

Bir başka görüşe göre ise; düğün, şenlik, ferahlık ve sefa veren toplantıların fazla olmasına, kadınların ihtiyaçlarının yerine getirilmesine, kadınların, hizmetçilerin ve avamın hoş bir halde olmasına ve havanın dengeli olmasına sebeptir.

 Ay-Merkür altmışlığı: Kalem memurları, tüccarlar ve hizmetliler arasında dostluklar kurulmasına, ekonominin canlanmasına ve vaktine uygun yağmurlar yağmasına sebeptir.

Bir başka görüşe göre ise kâğıdın, kitap ve meyve pazarlarının çoğalmasına ve değer kazanmasına, mektuplar yazılıp haberler gönderilmesine, hoş haberler gelmesine, gönderilen mektupların ulaşmasına, astroloji hükümlerinin ve ilaç tedavilerinin doğru isabet etmesine, yazarların, yetkili kişilerin, idare memurlarının ve tüccarların ferah haller içinde olmalarına sebeptir.

Venüs-Jüpiter altmışlığı: Halkın ileri gelenlerinin ve alimlerin mutlu olmalarına, her şeyde ucuzluk olmasına, kadıların ve komutanların muteber hale gelmelerine, hizmet sektöründekilerin sağlıklı-sıhhatli olmalarına, elbisenin değerinin artmasına ve insanlar arasında barış ve huzur ortamının hâkim olmasına işarettir.

Bir başka görüşe göre ise din ehlinin çoğalmasına, alimlerin ve eşrafın ferah halde olmalarına, eğlence sektöründekilerin tövbe etmelerine, kadınların ve hizmetçilerin mutlu olmalarına, ziynet eşyalarının ve elbiselerin değer bulmasına, halkın birbiriyle iyi geçinmelerine ve muhabbet etmelerine, havanın ılık olmasına ve ara sıra yağmur yağmasına işaret eder. 

Merkür-Jüpiter altmışlığı: Yaşlıların, sancak beylerinin, tüccarların ve çarşı esnafının işlerinin canlanmasına, bu insanların vezirler ve halkın ileri gelenleri tarafından destek ve yardım görmelerine, insanların genel olarak ilme yönelmelerine ve güzel haberler gelmesine sebeptir.

Bir başka görüşe göre ise; alim ve faziletli kişilerin çoğalmasına, yazarların, yetkin kişilerin ve tüccarların kuvvet bulmasına, halkın bütün işlerinde başarılı olmalarına, pazarların hararetlenmesine, hayır ve menfaat ortaya çıkmasına, yolların emniyetli olmasına, uygun ve doğru konuşmaya, hoş haberler gelmesine, yazışmaların çeşitli olmasına, hoş ve ferahlatıcı rüzgârlar esmesine ve ortalama sıcaklıkta bir havaya işarettir.

Olumsuz Açılar

Ay-Güneş karesi: Padişahın yakınlarında bulunan hizmetlilerin zorluk ve sıkıntı çekmelerine, servet sahibi kişilerin birbirlerine karşı düşmanlık beslemelerine, önemli işlerde tereddüde düşülmesine ve bekleme olmasına, hava durumunda değişiklikler görülmesine sebeptir.

Bir başka görüşe göre ise meliklerin kızgın olmasına, zorla iş gördürmelerine, haksızlıkların açıktan yapılmasına, aşağı tabakadan ve avamdan olanların zorlanmasına işaret eder.

Güneş-Jüpiter karesi: Hakimler ve dini önderler arasında düşmanlık olmasına, devlet büyüklerinin de dini liderlere öfkelenmesine, mezhep ve dini konular hakkında tartışma yapılmasına, havanın vaktine uygun sıcaklıkta olmasına sebeptir.

Bir başka görüşe göre ise meliklerin vezirlere ve eğitim bakanlığı çalışanlarına kızgın olmasına ve onların mallarına el konulmasına, alimlerin ve hakimlerin gam ve keder çekmesine, halkın ileri gelenlerinin ve eşrafın korku ve şaşkınlık yaşamasına, çarşı fiyatlarının farklılaşmasına sebeptir.

Venüs-Satürn karesi: Kadınların, genç erkeklerin ve genç kızların hastalanmasına, hamileliklerin zorlaşmasına, hizmet sektöründekilerin sıkıntıya düşmelerine, işlerin bozulmasına, uyumsuz ve denk olmayan evliliklerin yapılmasına, mahsullerin az olmasına, havanın karanlık olmasına ve vaktine uymayan soğuklar olmasına sebeptir.

Bir başka görüşe göre ise eşler arasında soğukluk ve zıtlaşma olmasına, kadınların hastalanmasına ve ölmesine, doğumların zorlaşmasına, sırların ve ihanetin ortaya çıkmasına, düşmanlıkların açıktan yapılmasına, fitneler çıkmasına, şeyhlerin itham altında kalmasına işaret eder.

Kavuşumlar

Ay-Jüpiter kavuşumu: Sıradan insanların yaşamlarında canlanma olur, yollar ve yolcular güven ve emniyet içinde olur, hayvanlar alınıp satılır, iyi haberler gelir, hamilelerin durumu iyi olur. Havanın açık ve aydınlık olmasına sebeptir.

Venüs-Kad kavuşumu: Kadınların, genç erkeklerin ve eğlence sektöründekilerin mutlu olmalarına, hayırlı nikahların ve sünnet eğlencelerinin yapılmasına, nimetlerin bollaşmasına ve koku satan esnafın işlerine bolluk ve canlılık gelmesine işaret eder. Genç kızların ve kadınsı davranan erkeklerin durumlarının iyileşmesine, işlerinin artmasına, sıradan insanların iyi halde olmalarına ve yağmurlar yağmasına sebep olur.

Bir başka görüşe göre ise yüce makamlardaki hatunların rezil ve zelil duruma düşmelerine, büyük tartışma ve kavgaların görülmesine, bürokrasi ve divan memurlarının karışık durumlara düşüp rezil olmalarına ve sıkıntı çekmelerine işaret eder.

Devlet Başkanına Ait Hükümler

Mevsim giriş haritalarında 10. ev devlet başkanının yükselen burcu kabul edilir ve gezegenlerin ev konumları buna göre belirlenir. 21 Haziran 2022 yaz mevsimi haritasının devlet başkanına göre baktığımızda hartanın 10. evini İkizler burcu kesmektedir. Bu durumda devlet başkanının yükseleni İkizler burcudur. Diğer yerleşimlere gelince:

Satürn 9. evinde: Uzun ve uzak seferler düşüncesine kapılıp yolculuk yapmasına işaret eder

Jüpiter 10. evinde: Hakimlerin adalet üzere olmasına, ülkelerinden zulüm ve sitemin kaldırılmasına, bazı devlet adamlarının ve yardımcıların yüksek mertebeye atanmalarına işaret eder.

Mars 11. evinde: Barış ve dostluk üzere olduğu dünya liderlerinden bazılarının bozgunculuk yapmasına ve anlaşmayı bozmasına, her ümidinin gerçekleşmesinde zorluk yaşamasına işaret eder.

Güneş yükselende: Kısmetleri kuvvetli olup devlet, heybet ve saltanatının fazlalaşmasına,

Venüs 12. evinde: Bazı düşman ülkelerden şöhretli kimseler tutulup padişah tarafından kabul görmelerine işaret eder.

Merkür yükselen yöneticisi olarak 12. evinde: Bu yaz düşmandan fazlasıyla zorluk çekmesine, korku duymasına ve her yandan düşmanların harekete geçmelerine, bu mevsim düzen namına kesinlikle bir şey olmamasına işaret eder.

Ay 10. evinde: Kanun koyma ve yönetim konusunda şöhretinin çok olmasına, çoğu vakitler vezirleri ve yardımcıları ile istişare etmesine işaret eder.

Kad 12. evinde: Düşman tarafından (üretilmiş) yalan haberler duymasına işarettir.

Gad 6. evinde: Belden aşağı bölgesinde basur vb bazı hastalıklar yaşamasına işaret eder.

Mecmuatü’l Ahkam kitabından alıntıladığımız bütün bu hükümler, Öner Döşer hocamızın günümüzün astroloji hükümlerine göre yaptığı değerli yorumlarıyla zenginleştirilmiş olan “Mevsim Giriş Haritaları” kitabında da yer almaktadır.

Kitabı https://www.astroart.com.tr/mevsim-giris-haritalari adresinden temin edebilirsiniz.

Sağlıklı, keyifli ve huzurlu bir yaz geçirmeniz temennisiyle…