22 ARALIK 2022 KIŞ ZAYİÇESİ

 

Mecmuatü’l Ahkam Kitabına Göre 22 Aralık 2022 Kış Zayiçesi

2022’nin kış mevsimi 22 Aralık saat (Ankara’ya göre) 00.48’de Güneş’in Oğlak burcuna girmesiyle başladı. Sadullah el-Ankaravi’nin Mecmuatü’l Ahkam eserine göre bu yılın kış hükümleri şu şekildedir:

Yerleşim Bilgileri

Yükselen burç Terazi.

Yükselen yöneticisi Venüs Oğlak burcunda, 4. evde, düz seyirde ve batısal.

Güneş Oğlak burcunda ve 4. evde.

Ay Yay burcunda ve 3. evde,

Merkür Oğlak burcunda, 4. evde, düz seyirde ve batısal,

Mars İkizler burcunda, 9. evde, retro ve batısal,

Jüpiter Koç burcunda, 7. evde, düz seyirde ve batısal,

Satürn Kova burcunda, 5. evde, düz seyirde ve batısal,

Haritanın yöneticisi: Venüs

Padişah göstergesi: Güneş

Yükselen Burç Hükümleri

Sadullah Efendi’ye göre; bir mevsim haritasında yükselen burç Terazi olursa; kış şiddetli geçer. Mevsimin başı iyi olup sonu kötü olur. Buğday ve arpa fazla olur, hatta bir miktarı telef olur. Mevsimin vasat geçmesine, büyük yağmurlar yağmasına, hamile kadınların çocuk düşürmesine işaret eder.

Bir başka görüşe göre; o ülkede peygamber sünnetlerinin ve şeriatlarının gündeme gelmesine, mescid ve ibadet yerlerinin bina edilmesine, suretlerin güzelleşmesine, adaletli, insaflı ve sözlerde doğruluk olmasına, imanlı olmaya, alışverişe, hendese, hesap ve çeşitli ilimlerin rağbet görmesine, nağmeler ve diğer türden eserlerin telif edilmesine işaret eder. Nikah halleriyle meşgul olmaya, oyun ve eğlenceye, ferahlık ve sevince, şehirler, saraylar, bostanlar ve korunma yerleri bina ve imar edilmesine, eşyaların bir halden başka bir hale süratle değişmesine, çoğu zaman havanın karanlık olmasına ve kışın havanın ılık geçmesine işaret eder.

Yine Sadullah Efendi’ye göre yükselen yöneticisi 4. evde olursa: Eğer bu haritada olduğu gibi makbul konumda olursa (yani temel asaleti olursa) kadın köleler bulundukları şehirden hoşnut olup rahat ederler.

Harita Yöneticisinin Hükümleri

Harita yöneticisi Venüs: Eğer senenin yöneticisi Venüs olursa ve bu haritada olduğu gibi Merkür’le kavuşum yaparsa ülkede sevinçlerin çoğalacağına, kadınların kâr etmesine, kadınların ilim, sanat, şiir, müziğe ve müzik aleti çalmayı öğrenmeye yönelmelerine ve evliliğe, aşka ve berrak sulara meyletmelerine işaret eder.

Harita yöneticisi 4. evde: Bu haritada olduğu gibi hali iyi olursa zahirelerin ve kira getiren mülklerin durumunun iyi olmasına, işlerin sonucunun güzel olmasına, erkeklerin kadınlara karşı izzet kazanmasına, mevsimin sonunun başlangıcından daha hayırlı olmasına işaret eder.

Bir diğer görüşe göre de kadınlar zühd ve saliha olma yolunu tutarlar. Kadınlarda gayret çok olur ve erkekler kadınlara zaman ayırır. Bu mevsim insanların Ceab-ı Hakk’a ibadet edeceğine işaret eder.

Gezegen Yerleşimleri

* Satürn 

– 5. evde olması: Çocukların çok hastalık geçirmesine ve çocuk ölümlerinin olmasına, hamile kadınların çok sıkıntı çekmelerine, elçilerin ve casusların yakalanmalarına işarettir.

– Düz seyirde olması: Profesörlerin, eğitim sektöründekilerin, çiftçi ağalarının, fakirlerin ve ambar sahibi çiftçilerin durumları olduğu gibi devam eder, doğru ve iyi yolda olur, fiyatlar pahalılaşır, çiftçilerin kazançları artar, yaşlıların ve kölelerin durumları iyi olduğu için mutluluk içinde olurlar.

– Kova burcunda batısal olması: İnsanların işlerinde zorlaşma görülür, yaşlı insanlar vefat eder, nem oranı artar. Burcun 3. dekanında bulunduğunda nemden kaynaklanan hastalıklar görülür.

* Jüpiter

– 7. evde olması: Eşler ve ortaklar arasında uyum ve ortaklığın yüksek seviyede olmasına, halkın ve ileri gelenlerin çoğunun sohbet/muhabbet etmelerine, güven ve iyi haller görülmesine, mevsim ortasında iyi bir nesnenin çıkmasına işaret eder.

– Düz seyirde olması: Vezirlerin, devlet adamlarının, alimlerin, hakimlerin ve halkın ileri gelenlerinin itibarları artar, genel olarak piyasada fiyatlar düşer, yiyecekler ucuzlar, krallar ve önde gelen yüksek mevkideki kişiler arasında muhabbetin gösterilmesi amacıyla elçiler ve mektuplar gönderilir ve karşılıklı dostane tavırlar gösterilir, hayırlı işler ve ibadetler artıp yayılır.

– Koç burcunda düz seyirde olması: Hayırlı işler artar, salih kişilerin ve silah mensuplarının işleri çoğalır ve yöneticiler durumlarından memnun yaşar.

– Koç burcunda batısal olması: Yağmurların çokça yağmasına ve nemli bir iklim görülmesine sebep olur. Burcun ilk dekanında bulunduğunda nemden kaynaklanan bazı hastalıklar ortaya çıkar ve insanlarda bu durum sıkça görülmeye başlar.

* Mars

– 9. evde olması: Kervanlara yol kesenlerden zarar gelmesine, korkulu ve tehlikeli durumların çok olmasına, çok yolculuk yapılmasına, bu yolculuklardan fayda elde etmeye, halkın bir kısmının harama meyletmesine, alimlerde, hakimlerde, adaletli ve insaflı diye tanınan kişilerde ihanet edenlerin görülmesine işarettir.

– Retro olması: Emirler, silah mensupları ve ordu komutanları işten el çektirilir. Hırsızlar ve yol kesen eşkıyalar sıkıntı çeker, alışveriş, silahlar ve binek hayvanları azalır, askerler arasında öfke artıp tembelleşirler, dağılır ve vatanlarını terk ederler, Türkler arasında bir hastalık yayılır

– İkizler burcunda retro olması: Ellerde ve ayaklarda rahatsızlıklar ortaya çıkar ve bu bölgelerde kabarcıklar ve su toplanması olur. Ateşli ve çabuk ilerleyen hastalıklar yaygın bir şekilde görülür, çocuklarda ve gençler arasında çiçek hastalığı yayılır, eller ve avuç içleri eğrilir. Mezheplere ve din ekollerine önem verilmeyip hafife alınır. Kuzey’de yaşayanlar Batı taraflarındaki insanlara yönelik olarak kavga ve savaş başlatır.

– İkizler burcunda batısal olması: Büyük ve önde gelen devlet adamları vefat eder. Bazı hastalıklar ortaya çıkar.

* Güneş

– 4. evde olması: Sultanların halkına bakımları sınırsız olup, şefkat ve yardımları sayılamayacak kadar çok olur. Bazıları padişahın özel ilgisine mazhar olup hallerinin afiyet içinde olmasına işarettir.

* Venüs

– 4. evde olması: Halkın ve ileri gelenlerin fıtratlarının evliliğe ve nikaha meyletmesine, süslü tunca ve evliliğe karşı hırs yapmalarına, makama, süslenmeye ve döşemelere meyletmesine, işlerinin sonuçlarının güzel olmasına işarettir.

– Düz seyirde olması: Kadınlar, saray hocaları, eğlence sektöründekiler, şarkı ve şiir okuyanlar, kadın gibi davranan erkekler iyi durumda olur, insanlar genel olarak sevinçli olur, neşe hali devam eder, halkın ileri gelen kadınları sürekli bir gelişim ve düzelme gösterirler.

– Oğlak burcunda batısal olması: İnsanlar sıkıntı ve keder içinde olurlar. Eşraftan bazı kişiler, özellikle de yaşlı olanlar belalara düşüp talihsizlik yaşar.

* Merkür

– 4. evde olması: Yiyecek ve içeceklerin az olmasına, dört ayaklı hayvanlara afete uğramasına, bitkilerin ve ekinlerin vasat olmasına, gizli malların açığa çıkmasına, meliklerin ve devlet büyüklerinin hırs yapmasına, meyvelerin azalmasına işarettir. Bununla birlikte insanların düğün, ziyafet ve sünnet düğünü yapmalarına da işaret eder.

– Düz seyirde olması: Tüccarlar, işçiler, zanaatkarlar, meslek sahipleri, doktorlar ve müneccimler güç kazanıp itibarları artar, ekonomi canlanır, güzel haberler gelir, hava iyi yönde değişiklik gösterir, vaktine uygun yağmurlar yağar, insanlar genel olarak kalpleri temiz, güzel ve ince düşünceli olur.

– Oğlak burcunda düz seyirde olması: Bürokrasi memurlarının durumları iyileşir ve çölde yaşayan kişiler hayatlarından memnun olur.

– Oğlak burcunda batısal olması: Gemilerin durumları iyi olur, aksaklıklar varsa düzelmeler gerçekleşir.

* Ay

– 3. evde olması: Halktan bazı kimselerin hac yapmak ve savaşmak gibi niyetlerle dini yolculuğa çıkmak için hırsla çalışmalarının çoğalmasına, alimlerin ve fakihlerin hallerinin iyi olup tabiatlarının dine ve dini işlere meyletmesine işarettir.

Açılar

Merkür-Venüs kavuşumu: Bu kavuşum toprak elementi burçlarda olduğunda: Alım-satımın rağbet görmesine, yiyeceklerin ve hayvanların ucuzlamasına, hoş ve ferahlatıcı elbiseler dikilmesine, mahsul geliri ve tarladaki ekinin güzel ve çok olmasına, kervanların ve misafirlerin gelip-gitmesine işaret eder. Ayrıca haberler gelmesine, düşmanlığın çoğalmasına, bakanların ve tasarruf sahiplerinin durumunun kötüleşmesine ve yağmurların azalmasına işarettir.  Tüccarların ve çarşı esnafının durumunda canlanma olur, doğru haberler yayılır, hizmetliler aktifleşir, kölelere rağbet olur, sihir ve büyü işleri yapılır, kadın ve genç erkekler arasında aşk ilişkileri yaşanır ve hava soğuk ve karlı olur.

Ay-Mars karşıtlığı: Ordu mensupları ve halktan olan insanlar arasında kavga ve savaş olmasına, askerlerin harekete geçmesine, öldürmeye ve kan dökmeye yönelmelerine, hamile kadınların ve çocukların hastalanmasına, yolların kötüleşmesine ve hava durumunda değişiklikler görülmesine sebeptir.

Bir başka görüşe göre ise: Avamın çirkin işler yapmasına, askerlerin zulüm ve haksızlık yapmalarına, avamın üstün gelmesine ve birbirlerine düşmanlık yapmalarına, masumların hastalanmasına, yolların tehlikeli olmasına, yolcuların zahmet çekmesine, savaş ve ölüme işarettir.

Güneş-Jüpiter karesi: Hakimler ve imamlar arasında düşmanlık olmasına, devlet büyüklerinin de imamlara öfkelenmesine, mezhep ve dini konular hakkında tartışma yapılmasına, havanın vaktine uygun sıcak derecede olmasına sebep olur.

Bir başka görüşe göre ise: Meliklerin vezirlere ve eğitim bakanlığı çalışanlarına kızgın olmasına ve onların mallarına el konulmasına, alimlerin ve hakimlerin gam ve keder çekmesine, halkın ileri gelenlerinin ve eşrafın korku ve şaşkınlık yaşamasına, çarşı fiyatlarının farklılaşmasına sebeptir.

Devlet Başkanıyla İlgili Hükümler

Haritanın 10. evi padişahın yükseleni kabul edildiğinde yükselen yöneticisi de Ay olur. Bu durumda harita yerleşimi de şu şekildedir:

Satürn padişahın 8. evinde: Eğer Güneş ve Ay tutulması gibi işaretler de varsa talihsizlik ve korkuya sebep olur.

Jüpiter 10. evinde: Hakimlerin adalet üzere olmasına, ülkelerinden zulüm ve sitemin kaldırılmasına, bazı devlet adamlarının ve yardımcıların yüksek mertebeye atanmalarına işaret eder.

Mars 12. evinde: Bir büyük düşmanın hapsedilmesine, ancak öncesinde o düşmandan dolayı birçok korku ve tehlikeli şeyler yaşanmasına işarettir.

Güneş 7. evinde: Doğu tarafından düşmanlık açığa çıkmasına.

Venüs 7. evinde: Yeniden evlenmesine ve kadınlara meyil ve muhabbet etmesine,

Merkür 7. evinde: Kadın ve henüz sakalı çıkmamış genç oyunculardan bazısına ihsanda bulunmasına, zevkli ve şenlikli şeylerden haz duymasına,

Ay yükselen yöneticisi olarak 6. evinde: Zaman zaman aşağılık kimselerin hareketlerinden ve kölelerin asilerinden gam ve elem çekmeye işaret eder.

KAD 11. evinde: Yardımcılarının kuvvetli olmasına ve düşmanlarının zelil olmasına,

GAD 5. evinde: Çocuklarının kederlenmesi ve hastalanması nedeniyle üzülmesine ve yalan haberler gelmesine işaret eder.

21 Mart 2023’e kadar geçerli olacak hükümler bu şekilde. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Öner Döşer hocamızın yorumlarıyla zenginleştirilen ‘Mevsim Giriş Haritaları’ ve ‘Gezegenlerin Kavuşumu’ kitaplarına müracaat edebilir, her iki kitabı da www.astroart.com.tr adresinden ve anlaşmalı kitabevlerinden temin edebilirsiniz.

İlk evvela sağlıklı olmayı dilemekle birlikte, huzur dolu ve keyifli bir kış geçirmek temennisiyle…