23 EYLÜL 2022 SONBAHAR ZAYİÇESİ

Sadullah el-Ankaravi’nin Hükümlerine Göre 23 Eylül 2022 Sonbahar Zayiçesi

2022’nin sonbahar mevsimi 23 Eylül saat (Ankara’ya göre) 04.03’te, Güneş’in Terazi burcuna girmesiyle başlıyor. 19. yüzyıl ilm-i nücûm alimlerinden Sadullah el-Ankaravi’nin kaleme aldığı, Mecmuatü’l Ahkam eserinde yer alan hükümler ışığında hazırlanan haritaya göre sonbahar öngörüleri şu şekildedir:

Yerleşim Bilgileri

Yükselen burç Aslan,

Yükselen yöneticisi Güneş Terazi burcunda, 2. evde ve düşüşte,

Ay Aslan burcunda ve 1. evde,

Merkür Terazi burcunda, 2. evde, Güneş’le kavuşumda, retro, batısal ve yanık,

Venüs Başak burcunda, 2. evde, düşüşte, düz seyirde, doğusal ve yanık,

Mars İkizler burcunda, 10. evde, retro ve doğusal,

Jüpiter Koç burcunda, 8. evde, retro ve batısal,

Satürn Kova burcunda, 6. evde, retro ve batısal,

Haritanın yöneticisi Ay,

Padişah göstergesi Venüs.

Yükselen Burç Hükümleri

Sadullah Efendi’ye göre; bir mevsim haritasında yükselen burç Aslan olursa: “Dünyanın düzelmesine, halkın işlerinin düzenli olmasına, ağaçların, meyve ve bitkilerin fazla olmasına işaret eder. 4 defa büyük ve aralıksız yağmurlar yağar ve bir aydan fazla kuraklık olur. Padişahlar güç elde eder.

Bir başka görüşe göre; o ülkede meliklerin ve sultanların doğumları çoğalır ve yenileri ortaya çıkar. Bir kuvvetle yöneticilik yaparlar, cesur ve heybetli olurlar. Kızgınlık çoğalır, himmet çok olur, yeterli şekilde anılır, ihanet, hile, tuzak ve aldanmaktan uzak olur. Altın, gümüş ve değerli taştan paralara rağbet olur. İnsanlarda mide hastalıkları görülür, otoriteye boyun eğerler, ölümler çok, doğumlar zor olur.

Sadullah Efendi ayrıca yükselen yöneticisi 2. evde olursa “yeni yardımcıların çoğalmasına, mal ve benzer şeylerin toplanmasına işaret eder.” demektedir.

Harita Yöneticisinin Hükümleri

Harita yöneticisi Ay: Eğer haritanın yöneticisi Ay olursa, beraberinde başka bir gezegen bulunmaz ve durumu da iyi olursa halkın genelinin halinin iyi olmasına, hayırların ve rızıkların çoğalmasına, geçimin kuvvetli olmasına, eşrafın, katiplerin ve ümmetin annelerinin arasında çocuklarıyla beraber şenliklerin ve sevinçlerin çoğalmasına, doğumların kolay olmasına, doğru haberlerin gelmesine, elçilerin ve haber taşıyanların çoğalmasına işaret eder.

Harita yöneticisi yükselen burçta olursa: Hali iyi olduğunda insanların bedenlerinin ve geçimlerinin iyi olmasına, yağmurların çoğalmasına, hastalıkların azalmasına ve doğru haberler gelmesine işaret eder. Eğer hali kötü olursa bunun tersidir.

Bir diğer görüşe göre de dünyada avam sınıfının halleri iyi olur, halkın kazanç ve kârı çok olur. İyi konumda olursa insanlar yaşamlarında ve geçimlerinde iyi durumda olur. Eğer kötü konumda olursa sözü tersine çevir.

Gezegen Yerleşimleri

* Satürn

– 6. evde olması: Hizmetkarların, köle ve cariyelerin zor durumda kalıp efendilerinden zulüm görmelerine ve düşman olarak görülmelerine, sebil olan binaların hırsızlar ve haydutlar yüzünden zarara uğramasına, bir ihtimalle büyük bir tüccarın bunlardan çok zarar görmesine işarettir.

– Retro olması: Yaşlıların, ziraatla uğraşanların, dağlık bölgelerde yaşayan kişilerin ve eski hanedan mensuplarının durumlarının kötüleşmesine, yiyeceklerin bollaşmasına, hayvanların azalmasına, askerlerin sefere çıkmasına, halkın vatanlarını terk etmesine, çiftçilerin ve ziraatla uğraşanların zarar etmesine, hasta ve yaşlı kişilerin vefat etmesine, Türklerin ve dağlık bölgelerde yaşayan kişilerin başıboş halde kalmasına işaret eder.

– Kova burcunda retro olması: Padişahların ve komutanların kuvvet ve yetkilerinin artmasına, toplumda ileri gelen kişilerin ve halkın sıkıntı çekmesine, alimlerin, hakimlerin, eşraftan olan kimselerin ve yöneticilerin refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte, bu kesimi korkutan olayların yaşanmasına işret eder. Şiddetli soğuk olur, kar ve don olayları artar, insanlar varlıklarını sürdürmekte zorlanır, devlet büyüklerinden ve eşraftan birisi vefat eder.

– Kova burcunda batısal olması: İnsanların işlerinde zorlaşma görülür, yaşlı insanlar vefat eder, nem oranı artar. (Bu haritada olduğu gibi) Burcun 2. dekanında yer aldığında ölüm ve vefat haberleri artar.

* Jüpiter

– 8. evde olması: Ani ölümlere, gizli malların açığa çıkmasına, halk arasında musibet veya korku görülmesine, vezirlerde ve alimlerde uyuşukluk olmasına işaret eder.

– Retro olması: Vezirler, mal-mülk sahipleri, alimler ve eşraftan olan kimseler hayır işlerinde yanılır ve tereddüt yaşar, insanların geneli hayır işlerinden geri durur, yiyeceklerin ve nimetlerin fiyatı artar, yüce makam sahibi kişilerin ve kanun işleriyle uğraşanların işleri kesilir, genel olarak yasama ve kanunlarda değişiklik olur, padişahlar arasında elçi gönderimleri ve mektuplaşmalar artar.

– Koç burcunda retro olması: Jüpiter’in bütün zararlı etkileri görülür. Devletin başındakiler ve önemli makamlarda bulunan devlet görevlileri sıkıntı yaşar ve hastalananlar olur. Padişah düşmanları sebebiyle endişeye düşer, isyanlar çıkar, devlet zarar-ziyana uğrar. Vezirlerin, alimlerin, yöneticilerin ve hakimlerin durumlarında olumsuz değişiklikler olur. Bitkilerin ve baklagillerden pirinç, buğday, nohut ve arpanın durumu kötüleşir, bazı meyveler bozulur, kuşlardan da bazıları telef olur. Hayır işleri artıp çoğalır, silah mensupları işleri sebebiyle ümitsizliğe düşer, kadınlar, çalgıcılar ve kadın gibi davranan erkeler sıkıntılı haller yaşar.

– Koç burcunda batısal olması: Yağmurların çokça yağmasına ve nemli bir iklim görülmesine sebep olur. Eğer (bu haritada olduğu gibi) burcun ilk dekanında yer alırsa nemden kaynaklanan bazı hastalıklar ortaya çıkar ve insanlarda bu durum sıkça görülmeye başlar.

* Mars

– 10. evde olması: Bazı askerlerin harekete geçmelerine ve silah taşıyanların onlara hücum etmesine, bundan dolayı bazılarının yükselmesine, devlet büyüklerinin çok fazla haksızlık ve zulüm yapmasından dolayı bazı yerde fitne çıkmasına ve kan dökülmesine işarettir. Eğer Mars iyi bir konumda olursa bela ve meşakkat az olur.

– Retro olması: Emirler, silah mensupları ve ordu komutanları işten el çektirilir. Hırsızlar ve yol kesen eşkıyalar sıkıntı çeker, alışveriş, silahlar ve binek hayvanları azalır, askerler arasında öfke artıp tembelleşirler, dağılır ve vatanlarını terk ederler, Türkler arasında bir hastalık yayılır.

– İkizler burcunda retro olması: Ellerde ve ayaklarda rahatsızlıklar ortaya çıkar ve bu bölgelerde kabarcıklar ve su toplanması olur. Ateşli ve çabuk ilerleyen hastalıklar yaygın bir şekilde görülür, çocuklarda ve gençler arasında çiçek hastalığı yayılır, eller ve avuç içleri eğrilir. Mezheplere ve din ekollerine önem verilmeyip hafife alınır. Kuzey’de yaşayanlar Batı taraflarındaki insanlara yönelik olarak kavga ve savaş başlatır.

– İkizler burcunda doğusal olması: Hakimlerin kötü bir yol izlemeleri ve kötü tavırları sebebiyle insanların eziyet çekmelerine işaret eder.

* Güneş

– 2. evde olması: Geçimin bozulmasına, malların helak olmasına, mallardan ve hazinelerden fazla vergi alınmasına, ekinlerin ekilmesine ve çoğalmasına işarettir.

– Düşüşte olması: Kralların ve önemli devlet adamlarının çalışmalarında düzensiz olmalarına, nakit paraların azalmasına, zulüm ve işkencenin yayılmasına, padişahların yönetim ve siyaset konusunda yanlış hükümler verip yanlış kararlar almasına, yük develerinin telef olmasına ve hayvan fiyatlarının ucuzlamasına işaret eder.

Bir başka görüşe göre kralların ve eşlerinin durumlarının kötüleşmesine, genel olarak dünyalık işlerde zorluklar görülmesine, komutanların, savaş erlerinin ve alimlerin zarar görmelerine, kötü, dehşete düşüren, uğursuz ve yalan haberlerin yayılmasına işaret eder.

* Venüs

– 2. evde olması: Meliklerin ve hakimlerin refahla yaşamasına, halkın huzur ve rahatta olmasına, içki alemlerinin yapılmasına, maaşlarının ve iş kazançlarının genişlemesine, meyve ve çeşitli nimetlerin çoğalmasına işarettir.

– Düşüşte olması: Saray hocalarının ve saraydaki hatunların hallerinin gün geçtikçe kötüleşmesine, kadınların ve çok genç kızların işlerinin yolunda gitmemesine, bu kişilerin kendilerine yakışmayan işlere yönelmelerine, zina yapan kişilerin sıkıntıya düşmelerine, idrar yolları hastalıklarının sık görülmesine ve genel olarak çalışma azminin azalmasına işaret eder.

Bir başka görüşe göre yüceldiği zaman görülen hallerin tersinin görülmesine[1], hamile kadınların sıkıntılı bir hamilelik dönemi geçirmelerine ve cin basmalarına sebep olur.

– Düz seyirde olması: Kadınlar, saray hocaları, eğlence sektöründekiler, şarkı ve şiir okuyanlar, kadın gibi davranan erkekler iyi durumda olur, insanlar genel olarak sevinçli olur, neşe hali devam eder, halkın ileri gelen kadınları sürekli bir gelişim ve düzelme gösterirler.

– Başak burcunda doğusal olması: Kadınların hastalanmasına işaret eder.

– Toprak elementi bir burçta yanık olması: 5. bölgede ve Güney yönünde bitkilerin bozulmasına, hizmetkarların ve eğlence sektöründekilerin zahmet çekmelerine, nikahların iptal olmasına, kadınlarda ve hayvanlarda hastalık çıkmasına, vakti geldiğinde soğukluğun fazla olmasına işaret eder.

– Başak burcunda yanık olması: Venüs’ün Başak’ta olduğu günlerde ılık rüzgarların artmasına ve Başak burcunun temsil ettiği kişilerin bazı afetler yaşamasına, özellikle de hakimler ve şeriat/adalet işleriyle uğraşan kişilerin, kadınların ve kadınsı davrananların durumlarının kötüleşmesine sebep olur. Mars’la birleşir ya da açı yaparsa (haritada Venüs-Mars karesi bulunmaktadır) Venüs’ün temsil etiği kişilerin zorluk çekmelerine işaret eder.

* Merkür

– 2. evde olması: Alimlerin izzetli olmasına, katiplerin makam ve mevki kazanmasına, tüccarların ve pazarcıların iş ve kazancın açılmasından dolayı menfaat elde etmelerine, yiyeceklerin bol olmasına, insanların mal ve maaşlarının çoğalmasına işarettir.

– Retro olması: Hükümet üyelerinin, doktorların, tüccarların, müneccimlerin ve valilerin durumları kötüleşir ve makamlarının itibarı azalır, piyasada durgunluk görülür, hava durumu bozulur, insanlar arasında korku hissi yaygınlaşır, hastalara yanlış teşhis konulur, muayene ve ilaç uygulamalarında yanlışlıklar yapılır, müneccimler verdiği bilgilerde hatalı çıkar, katipler ve diğer kalem memurları yazdıkları sebebiyle zarara uğrar, rüzgarlar çoğalıp etrafı tozu dumana katar, erdem sahibi seçkin kişiler üzüntü yaşar, çarşı-pazar esnafı sıkıntı yaşar.

– Terazi burcunda retro olması: Hizmetkarlar padişahlar tarafından itibar görür ve lütfa mazhar olur, kadınlar hastalanır, hava durumu iyiden iyiye kötüleşir, genç delikanlılar, cümbüş yapanlar, oyuncular ve kadın gibi davranan erkekler sıkıntı çeker.

– Terazi burcunda batısal olması: İnsanlar hastalanır ve hava durumunda sürekli bir dalgalanma görülür.

– Hava elementi bir burçta yanık olması: Kalem ehlinin, vezirlerin, yetki sahiplerinin, idare memurlarının ve tüccar sınıfının mizaçlarının hararetlenmesine, kervanların gelip gitmesine, esirlerin ve yüksek binaların alım-satımına, çeşitli alanlarda resmi yazıların gelip gitmesine, Büyük Meclis üyelerinin haksızlık sitemine uğramalarına ve latif rüzgarlar esmesine işaret eder.

– Terazi burcunda yanık olması: Hizmetkarların hastalanmasına, etkilerin farklılaşmasına özellikle de Batı taraflarında Sivas’ta farklı etkilerin görülmesine, deliliğe ve aşağı tabakadaki insanların çok itibar görmesine sebep olur. Jüpiter’le birleşir ya da açı yaparsa (haritada Merkür-Jüpiter karşıt açısı bulunmaktadır) zor hastalıkların görülmesine, bunun özellikle de Batı taraflarındaki kadınlarda olmasına sebep olur.

* Ay

-Yükselende olması: Halkın genelinin işinin iyi olmasına, bir yerden bir yere taşınmaya, iş değişikliğine, gurbete düşmeye, yolculuğun iyi geçmesine, vezirlerin ve devlet büyüklerinin gurbete gitmesine, şeref ve makamlarının fazla olmasına, düşük seviyeli kimselerin, sefil yazıcıların, elçilerin, haber ve mektup götürenlerin halinin iyi olmasına işarettir.

Açılar

Ay-Satürn karşıt açısı: Yolcuların sıkıntı çekmelerine, gemilerin bozulmasına, baba ve oğlu arasında düşmanlık olmasına, vaktine göre havanın soğuk ve yağmurlu olmasına, kadınların ve çocukların hastalanmasına sebeptir.

Bir başka görüşe göre Ay-Satürn karşıt açısı: Avamın arasına düşmanlık girip şiddet ve zahmete düçar olmalarına, yolcuların sıkıntılı çekmesine, baba-oğul ve eşler arasında zıtlaşma ve mücadele yaşanmasına, havanın değişmesine, çarşı-pazar fiyatlarının farklılaşmasına ve hastalıklara sebeptir.

Mars-Satürn üçgeni: Yöneticilerin ve muteber kişilerin arasında dostluk kurulmasına, hizmetkarların rahat ve güvende olmalarına, ordu mensuplarıyla çiftçilerin anlaşmalarına ve askerlerin bir araya gelip toplanmalarına işaret eder.

Bir başka görüşe göre Mars-Satürn üçgeni: Meliklerin fakirlere ve zayıflara merhamet göstermesine, vergi dairesinin işlerinin artmasına, hak ve batılın birbirinden ayrılmasına, hakkın aşikar olmasına, kaleler yapılıp/tamir edilmesine, fitnecilerin şeyhlerle ve inzivaya çekilmiş kişilerle dost olmalarına, yiyeceklerin vasat olmasına ve havanın kuru olmasına sebeptir.

Merkür-Jüpiter karşıt açısı: Katiplerin ve muhasebe işleriyle uğraşan kişilerin makamlarının ve derecelerinin yükselmesine, alimlerin ve faziletli/erdemli kişilerin daha verimli hale gelmelerine, kendi aralarında toplantılar düzenlemelerine, insanların dürüst ve dindar olmalarına, katiplerin ve tüccarların mutlu ve memnun olmalarına ve çocukların sağlıklı olmalarına sebeptir.

Bir başka görüşe göre Merkür-Jüpiter karşıt açısı: Din ehlinin mücadele, tartışma, karşılıklı atışma ve nefret içeren durumlar yaşamasına, eşraf arasında nifak olmasına, uydurma fetvalar verilmesine, yalan dolu yazılar yazılmasına, alimlerde laf taşıma, itham altında bırakma ve birbirine düşmanlık yapma gibi hallerin olmasına, çarşı fiyatlarının farklılaşmasına ve havanın rüzgarlı olmasına sebeptir.

Güneş-Jüpiter karşıt açısı: Vezirlerin, alimlerin ve ayandan olan kimselerin sıkıntı çekmelerine, servet sahibi kişilerin ayaklanmasına ve bu insanların dengesiz durumlar yaşamasına, yöneticilerden korkmaya, nakit paraların bozulmasına, fiyatlarda farklılıklar görülmesine ve havanın yaz vaktinde sıcak olmasına sebeptir.

Bir başka görüşe göre Güneş-Jüpiter karşıt açısı: Meliklerin vezirlere ve eğitim bakanlığı çalışanlarına kızgın olmasına ve onların mallarına el konulmasına, alimlerin ve hakimlerin gam ve keder çekmesine, halkın ileri gelenlerinin ve eşrafın korku ve şaşkınlık yaşamasına, çarşı fiyatlarının farklılaşmasına sebeptir.

Venüs-Mars karesi: Kadınların şuh ve cezbedici olmalarına, piyasaların durgun olmasına, boşanmalara, eşler arasında hile ve kandırmaca olmasına, kadınların hastalanmasına, genç kızların dertlenmelerine, bozgunculuğun artmasına, zina yapanların rezil olmalarına, isteksiz evlilikler yapılmasına, şimşek ve gök gürültüsü olmasına, havanın kararmasına ve yağmurun çok fazla yağmasına sebeptir.

Bir başka görüşe göre Venüs-Mars karesi: Günah işlerle uğraşanların rezil olmasına, zorla ve haksızlıkla yapılan nikahların olmasına, kadınların kötü iş yapmalarına ve eşleriyle arasında düşmanlık olmasına, çocuk düşürme, boşama, ayrılık ve hastalık gibi olayların meydana gelmesine, hizmetçilerin bozgunculuk yapmalarına, çarşı fiyatlarının farklılaşmasına ve havanın bulanık olmasına sebeptir.

Devlet Başkanıyla İlgili Hükümler

Mevsim giriş haritalarında 10. ev devlet başkanının yükselen burcu kabul edilir ve gezegenlerin ev konumları buna göre belirlenir. 23 Eylül 2022 sonbahar mevsim haritasına devlet başkanına göre baktığımızda hartanın 10. evini Boğa burcu kesmektedir. Bu durumda devlet başkanının yükseleni Boğa burcudur, göstergesi ise Venüs’tür. Bu bağlamda gezegen yerleşimlerinin hükümleri şöyledir:

Satürn 9. evinde: Uzun ve uzak seferler fikrine düşüp yolculuk yapmasına işaret eder.

Jüpiter 11. evinde: Çevre ve civarda bulunan hakimlerin sadakatlerini belirten mektuplar göndererek itaatlerini belirtmelerine ve isteklerin kolayca meydana gelmesine işaret eder.

Mars yükselende: Padişahın mizacında gazap ve şiddet fazlalaşıp devlet büyüklerinden bazılarına zararının dokunmasına, bazı düşmanların ve kafirlerin hareketlerinden gazaba gelip gaza ile meşgul olmasına işarettir.

Güneş 5. evinde: Çocuklarının kuvvetli ve kıdemli olup mutlu olmalarına veya oğullarından birinin huzuruna gelip kullukta bulunmasına (yani babasına yardımcı olmasına) işaret eder.

Venüs yükselen yöneticisi olarak 5. evinde: Zevk ve sefa, hoş keyifli gezmelerle günlerini geçirip sevinç içinde olmasına, bazen de evladının dünyaya gelip çok büyük ziyafetler ve toplantılar yapılmasına, hediyeler, elçiler ve haberlerin gelmesine işaret eder.

Merkür 5. evinde: Ferman ve mektup gönderiminin çoğalmasına, her taraftan mektup ve haberler gelmesine, elçiler ve hediyeler gelmesine işaret eder.

Ay 4. evinde: Halk arasında adaletinin ve koyduğu kanunların fazla olmasına, adaletinin herkes tarafından duyulmasına ve halkın mutlu bir halde yaşamasına işaret eder.

Kad 12. evinde: Düşman tarafından yalan haberler duymasına işarettir.

Gad 6. evinde: Belden aşağı bölgesinde basur gibi bazı hastalıklar yaşamasına işaret eder.

3 ay boyunca geçerli olacak bu hükümlerle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Öner Döşer hocamızın yorumlarıyla zenginleştirilen ‘Mevsim Giriş Haritaları’ ve ‘Kıran’ kitaplarına müracaat edebilir, her iki kitabı da www.astroart.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir sonbahar geçirmeniz temennisiyle…

[1] Venüs Balık’ta yücelir: Halkın ileri gelenlerinin eşlerinin mutlu ve huzurlu hallere kavuşmalarına, hayırlı nikahların artmasına, kadınların eşlerinden yaşça büyük olmasına, ipek, pamuk, keten örme ve keten kumaşa rağbetin artmasına, süslerin, ziynetlerin ve Venüs’ün temsil ettiği mücevheratın yaygınlaşmasına, kadınların ve genç kızların işlerinde canlanmaya sebep olur.

Bir başka görüşe göre kadınların, genç erkek ve kızların durumlarının iyileşmesine, dağlarda yaşayan kişilerinin sağlıklı olmalarına, burada yaşayan insanların gördükleri faydaların artmasına ve yüksek sesle söylenen haberlerin yayılmasına sebep olur.