Aslan Burcunda Tam Ay Tutulması

21 Ocak Pazartesi günü Aslan burcunun 0. derecesi içinde bir Ay tutulması gerçekleşiyor (08:15). Tam tutulma olarak meydana gelen karşıtlık esnasında Ay, Dünya’ya yakın bir konumunda olduğu için büyüklüğünden dolayı “Süper Ay ” olarak görülecek. Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarınından izlenebilecek olan tutulma ülkemizin batısında ancak çok az bir süre izlenebilecek. Kanlı Ay olarak tabir edilmesi tutulma esanasında Güneşten gelen ışınların Ay’a giderken Dünya’nın atmosferinden geçiyor olması ve atmosferin bu ışınları kırmızıya çeviriyor olmasından kaynaklanmakta.

21 Ocak Ay Tutulması 2016 yılının Ağustos ayında başlayan Aslan/Kova aksı tutulmalarının en sonuncusunu oluşturuyor.

18 Ağustos 2016 Kova Burcunda Ay Tutulması
11 Şubat 2017 Aslan Burcunda Ay Tutulması
7 Ağustos 2017 Kova Burcunda Ay Tutulması
21 Ağustos 2017 Aslan Burcunda Güneş Tutulması
31 Ocak 2018 Aslan Burcunda Ay Tutulması
15 Şubat 2018 Aslan Burcunda Güneş Tutulması
27 Temmuz 2018 Kova Burcunda Ay Tutulması
11 Ağustos 2018 Aslan Burcunda Güneş tutulması

ve 21 Ocak 2019 Aslan Burcunda Ay Tutulması ile uzunca bir süredir özellikle hayatlarımızın belirli alanlarında açığa çıkmakta olan durumlar yada olaylara yönelik bir sebep-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilecek güçte çalışabilir. Özellikle natal haritalarda Aslan/Kova burçlarının ev sahipliği yaptığı  ifadeler ile doğru orantılı gelişen olaylara yönelik önemli gelişmeler söz konusu olabilecek.

Kendi varlığını ortaya koymak arzusu,
Yönetme güdüsü,
Liderlik sergileme isteği,
Gücü elinde tutmaya yönelik amaçlar,
Bütüne, kolektife yönelik düzen sağlama ve yönetimsel güce sahip olma dürtüsü,
Düzenler üzerinde reformsal etkiler getirmeye için idealize edilmiş fikirler ve eylemler

Aslan/Kova aksının ruhunu taşıyan mekanizmanın işleyen psikolojisini oluşturmaktaydı. Bir yandan -biz- diyebilmek ile  -ben- diyebilmenin arasında oluşan dengeyi iyi kurmak gerekliliği ile sınanmakta olduğumuz süreçte, kolektif içinde yok olmamanın savaşını verirken, yavan ve kof gösterişin oluşturduğu egonun işe yaramadığını da anlamak zorunda kalacağımız bir dönemin içinden geçmekteydik. Aslan burcunda son tutulma şimdi bir bilançoyu gözler önüne seriyor olacak.

Karşı konulamaz değişimin gezegeni Uranüs’ün tutulma haritasında yarattığı etki tutulma enerjisini oldukça güçlü biçimde etkilemekte. 0 derece içinde gerçekleşen tutulmanın oluşturduğu karşıtlık burç dışından olmakla birlikte Uranüs’ün odak noktası halini aldığı bir görünüm oluşturuyor.Uzun soluklu Boğa burcu yolculuğu öncesi Koç burcunun son derecelerinde hareket eden Uranüs’ün tutulma derecesinin apeksini oluşturması; hedeflere varmanın artık sabırsızlığı içinde olmanın göstergesi. İçinde bulunduğumuz düzene yönelik değişim güdüsünü artıran görünüm, sıradışı kararlar almanın, yönetkenliğini cesaretle ortaya koymanın heyecanlı ve sabırsız görünümünü taşımakta. Hem kişisel olarak hem toplumsal olarak tutulmanın etki mekanizmasının bu yönde çalışabilecek olacağını düşünebiliriz. Merkür ile Uranüs arasında oluşan kare açı ise tutulma anında aktif olmakla birlikte 23 Ocak günü kesin derecesine varıyor. Kendimizi bile şaşırtan kararlarımıza hazır olalım. Ya kurallar, kaideler içinde kalmak istemeyecek ve belki kendi kurallarımızı kendimiz yıkabiliyor olacağız ya da kurallarımız, korumak istediğimiz düzenimiz için asice savaş veriyor olacağız.

Tutulma anında gökyüzünde ateş elementi vurgusu dikkat çekmekte. Yay burcunda kavuşan Jüpiter ve Venüs ile birlikte kendimize olan güven duygusun artışı bizi yepyeni kararlar alabilmenin, yönetici vasfımızı öne çıkarabilmenin, geleceğe yönelebilmenin pozitif ivmesini katacak. Venüs ve jüpiter kavuşumu tutuma anında güneş ile de 45 lik açı yaparak kişisel olarak kendi hedeflerine yönelmenin, kendi fikirleri doğrultusunda düzenler kurabilecek olmanın mücadeleci ruhunu getirmekte. Tutulmanın özellikle duygusal olarak yaratacağı ateşleyici rüzgarı pozitifsel olarak arkamıza alabilmek yine uzunca bir süredir üzerine düşündüğümüz, yaratıcılığımızı sergilemek ve yöneticiliğimizi kurmak istediğimiz, mücadelesini verdiğimiz pozisyonlar için bir nevi sonuca yönelik gelişmeler getirebilecek.

Güç dengesini kendi içimizde çözümleyebilmek ne kendi gücümüze yabancı kalmak ne bütüne olan inancımızı kayebetmemek tutulmanın yol gösterici cümlelerinden birini oluşturabilir. Yazımı tutulma düşündürücü bulduğum alıntı ile bitiriyorum.

Güneş ve Ay bir an bile şüpheye düşecek olsalar, hemen yok olurlardı. William Blake

Gerçek gücümüzü keşfetmemiz dileğiyle, sevgiler

Dilâra Efeoğlu Dip. ASA