Akrep Burcu ve Psikopatoloji

 

Akrep burcu dönüşüm ihtiyacını sembolize eder. Psişenin karanlık, yaralı ve entegre edilmemiş bölümüyle bağlantılıdır. Carl Jung psişenin bu bölümünü “gölge” olarak tanımlamıştır. İnsanlarda psişenin bu karanlık bölümüne karşı korku duymaya ve ondan kaçınmaya yönelik bir yatkınlık vardır. Gölge bastırıldığı oranda daha güçlü olacaktır. Güçlü olmasının sebebi, psişenin bu bölümü ile yüzleşilmesi sonucunda bireyin mevcut kimliğinin alt üst olma ve dönüşme ihtimalinin olmasıdır. Aslında hayatın akışı içerisinde bu tarz dönüşüm süreçleri doğaldır.  Dönüşüm süreçleri ideal durumda iyileşme, güçlenme ve yenilenme ile sonuçlanır.

 

Gelişim dönemi olarak, Akrep burcu “orta yaş krizi” dönemine karşılık gelir (35–45 yaş).  Bu dönem içerisinde, birey ölüm kavramı ile yüzleşmeye, yıllar içerisinde kalıplaşmış düşünce sistemlerini sorgulamaya ve elimine etmeye başlar. Aslında her kriz gibi orta yaş krizi de kişilik bütünlüğüne ulaşmak, büyümek ve dönüşmek için fırsatlar sunar. Ama yine de bu kriz döneminin acısız ve kolay olacağını söylemek pek mümkün değildir. Kriz dönemlerinde, içsel gerilimin artması sonucunda çeşitli savunma mekanizmaları devreye girebilir.  Gölge özellikler bastırıldığında, bu özelliklerin dış dünyaya yansıtılması ve dış dünyanın “düşman” olarak algılanması muhtemeldir. Carl Jung’un belirtmiş olduğu gibi; “yansıtmalar dünyayı bireyin bilinmeyen yüzünün bir kopyası haline getirirler”. Dış dünyayı düşman olarak algılayan bir bireyin güç sahibi olma ihtiyacı da artacaktır. Söz konusu birey, manipüle ederek ve baskı uygulayarak, korkularının üstesinden gelmeye çalışacaktır. Çevreyi kontrol etme ve güç elde etme arzusunun özellikle politik, sosyal, ekonomik veya seksüel anlamda kendini göstermesi mümkündür.

 

Doğum haritasında Akrep burcu aşırı vurgulandığında, harita sahibinin dönüşmek adına sıkça kriz deneyimlemesi sonucunda, yukarıda belirtilen tarzda sorunlar ile karşı karşıya kalması olasıdır. Bazı uç durumlarda ise, harita sahibi “Paranoid Kişilik Bozukluğu”ndan muzdarip olabilir. Paranoid kişilik bozukluğuna sahip bir bireyin aşağıdaki özelliklere sahip olması muhtemeldir:

  • Aldatıldığına ya da başkalarının kendisine zarar verdiğine dair şüphe duyma
  • Algılanan hakarete veya tehdide karşı ani tepkiler gösterme
  • Yakınlarına güven duymada zorlanma
  • Sürekli kin besleme
  • Patolojik kıskançlık
  • Asla sırlarını paylaşmama
  • Otorite figürleri ile çatışmalar

 

Akrep burcunun aşırı vurgulandığı durumlarda (stelyum, bir T-kare veya Yod açı kalıbının apeksindeki Plüton, Plüton’un singleton planet olması vb.), harita sahibi Akrep burcunun karşıt burcu olan Boğa burcunun sembolize ettiği bazı özellikleri (sükûnet, istikrar, dinginlik, hayattan haz almak, kriz deneyimlemeye takıntılı olmamak vb.) kişiliği ile bütünleştirmeyi başarabilirse, bu sorunların üstesinden gelmek konusunda önemli bir adım atacaktır.

 

Yazan: Barış ÖZKIRIŞ