Akrep Burcunda Güneş Tutulması ve Biz

 

Akrep Burcunda Güneş Tutulması ve Biz

14 Kasım 2012’de gerçekleşecek tam güneş tutulması, kuzey doğu Avustralya’dan gözlemlenecek ve tutulma hattı güney Amerika sahili açıklarına (Santiago) kadar uzanacak.Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Amerika, Güney Pasifik’ten izlenebilecek güneş tutulması ülkemizden izlenmeyecek.

Dünya astrolojisinde güneş ve ay tutulmaları çok önemsenir ve dönemsel tahminlerde kullanılırlar. Tutulmalar değişim ve yenilenme, açığa çıkış, görünür olma, hareketlenme, dalgalanma dönemlerine işaret ederler ve genel olarak tutulma hattına denk düşen bölgelerin, ülke ve şehirlerin tutulmanın getireceği ekonomik, politik, sosyal ve kültürel gelişmelerden daha fazla etkilenecekleri öngörülür.

İkinci olarak tutulmanın gerçekleşeceği burcun kapsamına düşen bölgeler, ülke ve şehirler dikkate alınır. Hem tutulmayı izleyecek, hem de tutulmanın gerçekleşeceği burca yerlerin bu tutulmadan etkilenirliğinin daha da fazla olacağı öngörülür.

14 Kasım’daki tam güneş tutulması Akrep burcunda gerçekleşecek. Bu şartlarda Akrep burcu kapsamına düşen yerleri de incelemek gerekir. Ivy Goldstein Jacobson’a göre Akrep burcunun yönetimindeki yerler: Cezayir, Kuzey Afrika, Bavaria (Almanya), Catalonia (İspanya), Ghent (Belçika), Halifax (Kanada), Jutland (Danimarka), Liverpool (İngiltere), Messina (İtalya), Morocco (Fas), New Orleans (Güney ABD), Baltimore (Batı ABD), Washington, D.C. (Doğu ABD), Cincinnati (Doğu ABD), New Orleans (Doğu ABD), Milwaukee (Doğu ABD), Norveç, Queensland (Avustralya), St Johns (Kanada), New Foundland (Kanada), The Yukon (Kanada) olarak belirtilmektedir.

 

Tutulmayı gözlemleyen ve Akrep burcuna düşen yerler yine Amerika Birleşik Devletleri güney sahilleri ve Avustralya’nın kuzey kısımları tutulmadan ekonomik, politik, sosyal ve kültürel olarak en fazla etkilenecek bölgeler olarak görülmektedir. Tutulma esnasında Ay ve Güneş Unulkalhai (Unk al Hayyah) adındaki yıldızla birleştiğinden, özellikle tutulma hattına denk düşen veya tutulma derecesinin o bölge için çıkartılan astroloji haritasının köşe evlerine denk düşen yerlerde kazalar ve şiddet, zehirlenme ve enfeksiyonlar görülebilir.

Tutulma, her ne kadar bölgemizden izlenmeyecek olsa da, ülkemiz açısından çok önem taşımaktadır. Çünkü ülkemiz astroloji haritasında başta Güneş olmak üzere Venüs, Jüpiter gibi önemli gezegenler ve Şans Noktası da Akrep burcunda yerleşmektedir. Bu tutulma esnasında transit Satürn Güneş’imizin üzerinde olacak ve tutulma derecesi, haritamızdaki Venüs-Jüpiter orta noktası üzerine düşecektir. Bunlar, ülkemizin hem büyük sorumluluklar alacağı, hem de bu geçiş sürecini doğru yönlendirmek açısından önemli şans ve fırsatlar elde edeceğini göstermektedir.

 

Sorumluluk alma zamanı!

 

Satürn, astrolojide pek çok anlamının yanı sıra sorumluluk alma prensibini temsil eder. Doğum haritamızda dünyevi rolümüz gereği hayatın hangi alanlarında sorumluluk alacağımızı gösterir. Olayı Satürn transiti tarafından ele alırsak, Satürn’ün geçiş yaptığı alanlarda dönemsel sorumluluklarımızı görürüz.

 

2014 yılı Aralık ayı sonlarına kadar Akrep burcunda seyredecek Satürn Türkiye astroloji haritasının çocuklar, gençler, elçiler, diplomat ve ataşeler, kalburüstü sınıf (sosyete), sanatçılar, sporcular gibi astrolojik 5. evi temsil eden kişilere sorumluluk yüklemekte; bu alanlarda sorumluluk alınması gerektiğini işaret etmektedir. Önemli zamanlardan geçmekte olduğumuzu gösteren bu etkin transit, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetini en iyi şekilde geleceğe taşıyacaklarından emin olduğumuz gençlerimize, ülkemizi temsil eden diplomatlarımıza, sanatçılarımıza, sporcularımıza bu dönemde büyük mesuliyetler düşeceğini göstermektedir. 21 derece Akrep burcunda gerçekleşecek tam güneş tutulmasının da astroloji haritamızın 5. evine denk düşüyor olması bu temayı daha da vurgulamaktadır. 

 

Girmekte olduğumuz Yeniçağ, sorumluluğumuzu kabul etmemizi ve süreci güçlü bir şekilde etkilememizi gerektirmektedir. Pasif ve güçsüz kalarak, şartların kurbanı olma veya daha iyi şartların kendiliğinden oluşumunu beklemek yerine, yaratımcı bir şekilde gerçekliğin oluşmasına ve şartların belirlenmesine katkıda bulunmamız, kendi yarattığımızın sorumluluğunu almamız gerekmektedir!'

 

Astrolog Bernadette Brady’ye göre 15 kuzey serisine ait olan bu tutulma sorumluluk üstlenmekten mutlu hissettiren bir tutulma ailesine mensup (tüm tutulmalar bir tutulma ailesine mensuptur ve numaralandırılırlar). Bu tutulma ailesi, herhangi bir haritayı etkilediğinde (haritanın ana göstergelerine kavuşum yaptığında) bu, girişim yapmak ve üstlenmek kaydıyla sorumluluklar veya taahhütler adına iyi haberler zamanıdır. Hamilelik, doğum, ebeveynlik bu tutulma ailesinin bazı muhtemel dışavurumlarındandır.

 

Bölgemizde hareketlenme ve yeni gelişmeler

 

Tam tutulma anı haritasını Ankara’ya göre düzenlediğimizde tarihin 14 Kasım olacağını görüyoruz.

 

 

Tutulma anı haritasında Başak burcu yükselmekte. Başak burcunun bu derecesi astroloji haritamızın yakın bölgemizi, komşularımızı ve onlarla ilişkilerimizi ifade eden 3. evine denk düşmektedir. Tutulma derecesinin ve Kuzey Ay Düğümü’nün yanı sıra Satürn de haritanın 3. evine denk düşmekte, aynı temayı vurgulamaktadır. Bu yerleşimler, önümüzdeki yakın süreçte bölgemizde bir hareketlenme olacağına, yeni gelişmeler kaydedilebileceğine işaret etmektedir. Bu hareketlenme ve yeni gelişmeler diplomatik alanda ve askeri alanda olabilir.

 

Karmanın efendisi olarak tanımlanan Satürn’ün bu alanda olması, önümüzdeki yakın süreçte en önemli mesuliyet alanlarının ve verilecek en önemli kararların yakın çevre ve komşularla ilişkiler, kardeş devletlerle yapılacak önemli işbirlikleri, girişim alanında uzun süreli kalma plan ve kararları olarak görülebilir. Satürn haritanın 5. ve 6. evlerini yönetiyor olması diplomatik girişimleri ve aracıların önem taşıyacağı bir dönemi, atılması gereken askeri adımları veya düzenlemeleri gösteriyor olabilir. Bu yerleşim aynı zamanda çocuklar ve gençlerin eğitimleri ile ilgili atılacak kararlı adımları da gösteriyor muhtemelen.

 

3. ev genel anlamıyla taşımacılık sektörünü, seyahat ve iletişimleri; özel anlamıyla medya ve yayıncılık alanını temsil eder. Yayıncılar ve gazeteciler, genel olarak medya, çok aktif olacağı ve önemli sorumluluk alacağı bir döneme ilerliyor olabilir. Bu alanlarda yeni adımlar atılabilir, yeni düzenlemeler yapılabilir. Medyaya yönelik kısıtlayıcı ya da sorumluluk yükleyen bağlayıcı uygulamalar konabilir. Kuzey Ay Düğümü’nün de bu alanda yer alması, yakın süreçte kadersel olarak yukarıda belirttiğimiz temalara çekileceğimizi göstermektedir.

 

İç problemler, iç gerginlikler

 

Tutulma anı haritasında Yükselen yöneticisi konumunda olan Merkür haritanın 4. evine Yay burcuna denk düşmektedir ve geri harekettedir. Merkür haritanın Hükümet ve yöneticileri ifade eden 10. evinin de yöneticisidir. Bu yerleşim Hükümet’in gündemindeki bir diğer önemli konunun iç güvenlik, topraklarımız, yerleşim, tarım ve inşaatlar gibi 4. ev temaları olacağını göstermektedir. Yay burcunda zarar gören, geri hareketli ve Neptün ile dik açısından dolayı da zarar gören Merkür’ün yaptırım gücü azalmış durumdadır. Merkür’ün bu durumunun yanı sıra, Hükümet ve yöneticileri ifade eden 10. evde İkizler burcunda zarar gören, geri hareketli Jüpiter de Hükümet’in yakın dönemde uygulama ve iletişim alanlarında zorlanacağını gösteriyor olabilir.

 

Bu alanda Yay burcunda yerleşimde bulunan Mars ülke içinde sosyal ve kültürel ya da inançlarla ilgili bakış farklılıkları yüzünden bazı stres ve gerginlikler yaşanması riskine işaret etmektedir.

 

Merkür-Neptün arasındaki uyumsuz açı, Hükümeti temsil eden kişilerin talihsiz beyanlarını, yanlış teşhis veya karar risklerini de göstermektedir. 

 

Genel anlamıyla ticareti temsil eden Merkür haritanın parasal konularla ilişkilendirilen 2. evini de yönetmekte; ticari ve ekonomik konularda bazı zorlanmalara işaret etmektedir. 2. ev halkın ekonomik durumunu ve yatırımlarını gösterdiğinden, tutulma civarındaki günlerde büyük parasal girişim ve yatırımların zarar getirebileceğini gösteriyor olabilir. Ama bu alanda Terazi burcunda yerleşmiş Venüs’ün iyicil etkileri devreye gireceğinden, ekonomik zorluklarla baş etme ve kazanç sağlama şansını arttırmakta. Venüs’ün bu yerleşimi önümüzdeki yakın süreçte en çok kazandıran alanların artistik ve sanatsal konular, estetik ev güzellikle ilgili sektörler olabileceğini göstermekte.

 

Haritanın 8. evinde yerleşmekte olan Uranüs, haritanın 5. evinde yerleşimde bulunan Plüton ile dik açıdadır. Bu stresli açı para piyasalarında türbülans yaşanabileceğini düşündürmektedir. Bu yerleşim gençler, çocuklar, sanatçılar, sporcularla ilgili konularda bazı dönüşüm, stres ve kayıplar riskine de işaret edebilir.

 

Hangi uçta yer alacağız?

 

Tutulmanın Akrep burcunda gerçekleşiyor olması önemli bir dönüşüm ve yenilenme zamanında olduğumuzu göstermekte. Önemli bir geçiş sürecindeyiz ve bu aşamada Akrep burcunda gerçekleşen bu dikkat çekici tutulma, biriktirilmiş güçlü enerjiyi yeni bir hayat tarzı yaratmak için kullanmak üzere odaklanmayı ifade etmektedir. Olumlu kullanımıyla Akrep, kendi gücünün farkındadır, içinde bulunduğu durumu analiz ederek hedef belirler, enerjisini kararlı bir şekilde kullanır ve kendini tutkularına kaptırmadan, duygularını kontrol etmeyi başararak hedefine ulaşır. Olumsuz kullanımıyla Akrep egoist, güç ve zevk tutkunu, hedefine giden yolda her şeyi mübah gören, etrafındaki her şeyden ve herkesten şüphelenen, tutkularına kapılan ve onları kontrol etmeyen, başkalarının zayıflıklarından faydalanan yapıya dönüşür. Tutulma sonrasındaki süreçte, bu iki uçtan hangisine yöneleceğimiz konusunda göstereceğimiz kararlılık ve irade önem taşımaktadır.

 

Akrep evrenin derinliklerinin farkına varan bir burçtur. Bunun için sezgilerinden, kendi derinliklerinden istifade eder. Akrep burcunda tutulma zamanları derinlerimize, içimize dönüş zamanlarıdır. Duygusal deneyimler derinleşir; acılar vardır. Geri dönülmez çapta büyük dönüşümler yaratmak, yenilenme, adeta yeniden doğmak için krizler yaşamayı ve bunlarla mücadeleyi göze almak gerekir. En büyük mücadele nefis ile mücadeledir. Egoyu aşmayı, bizi gelişimden uzak tutan kalıplarımızı kırmayı gerektirir. Sadece tam bir değişim ve dönüşümle kırmak istediğimiz rutinlerimizden kurtulabilir, özgürleşebilir, canlılık duygumuzu yeniden kazanabiliriz.Şarabı yenilemek için, testideki eski şarabın dökülmesi gereklidir!

 

Büyüme Sancıları

 

Mayaların Büyük Döngü takviminin 13 Baktun’luk döngüsünün tamamlandığının ve yeni bir döngüye girildiğinin söylendiği, Batı astrolojisinin bu süreçle bağdaştırdığı Uranüs-Plüton karesinin, Balık burcunda hareket eden Kiron-Neptün kavuşumunun eşlik ettiği önemli geçiş sürecinde Akrep burcunda gerçekleşecek tam güneş tutulması, yakın zamanda içine gireceğimiz başlangıçların büyüme sancılarının işaretçisi gibi adeta. 

 

Akrep burcundaki Kuzey Ay Düğümü ve Satürn de bunu teyit etmektedir. Maddi anlamda bizi aşırı garantici hale getiren alışkanlıklarımızı değiştirmemiz için, büyümemiz için kriz durumlarını yaşamamız gerekebilir. Ama bu riski göze almalı, dönüştürücü krizleri büyüme için kullanabilmeyi, yaşam yeteneklerimizi bu kriz durumlarından sonra tekrar denge ve istikrar yaratmak için kullanmayı başarmalıyız. Bu krizler, neticede daha fazla güç kazanmamıza, yeni gelişim evresine geçmemize sebep olacaktır. Bunu yapabilmek için belki de tüm değer sistemimizi yeniden oluşturmamız gerekecek. Çünkü eski sistem bizi yavaş yavaş yıpratmaktadır. Eski sistemin yaşadığı bu zorluklar, aslında evrenin bizi harekete geçirmesidir. Yeni değerlerin daha doğru olduğunu hisseder, eski değerleri bir kenara bırakmaya gönüllü olur ve geri dönüp bakmadan değişimi gerçekleştirebilirsek, mutluluğa ve huzura giden yolu keşfetmiş oluruz. 

 

Tam tutulma anında Ay ve Güneş 21 derece 56 dakika Akrep burcunda birleşiyorlar ve Plüton-Uranüs karesine, kırkbeş derecelik ve yüzotuzbeş derecelik stresli açılarla bağlanıyorlar. Bunlar temel açılar değildir aslında. Ama bu minör açılar, dar toleransla gerçekleştiğinde, etkili sonuçlar doğururlar. Uranüs-Plüton karesinin gergin etkilerinden zaten şimdiye kadarki yazılarımızda ziyadesiyle bahsettik. Bu ikilinin gergin açısının en etkin fazında olacağımız 2015 yılı ortalarına kadarki süreçte ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanlarda büyük değişim ve dönüşümler zamanlarında olacağız. Bu değişim ve dönüşümler her alanda olacak ve stresli etkilerin yanı sıra, gerekli temizlenme ve yenilenmeyi de işaret etmekteler. Büyümek için bu stresli açının harekete geçirici gücüne ihtiyacımız var aslında…

 

Sabit Yıldızlar işbaşında!

 

Tutulma haritasında Plüton Facies sabit yıldızıyla birleşiyor.Bu yıldız kötücül nitelikte görülür, şiddete ve yıkıma sebep olan olaylarla ilişkilendirilir. Plüton, yılın büyük çoğunluğunda bu sabit yıldızla birleşme halinde olacak. Gökyüzündeki en zorlu ve şiddete yönelik sabit yıldızlardan biri olarak nitelendirilen Facies’in, Plüton gibi sert karakterde ve kitlesel travmalar yaratacak bir gezegenle birleşiyor olmasını, oldukça tehlikeli bulduğumun altını çizmek istiyorum. Facies savaşın karanlık gölgesini temsil eder. Başkalarına ne olacağını dikkate almadan harekete geçme ve şartları zorlamayla ilgilidir. Bu sert etkileşim, diktatör liderler ortaya çıkartabilir. Tutulmanın Akrep burcunun 3. dekanına denk geliyor olması da bu temayı destekler gibidir. Rönesans dönemi astrologu William Lilly’e göre Akrep burcunun üçüncü dekanındaki güneş tutulması “bir zorbanın yükselmesine, kralın ayaklığına ve tembelliğine işaret eder.”

 

Tutulma haritasında Güney Ay Düğümü Algol ile birleşiyor. Bu sabit yıldız, en negatif etkileri bünyesinde barındırmasıyla tanınır. Astrologlar Algol kelimesini duydukları yerde, şiddet ve zulmün, zorlanmanın olduğunu bilirler. Güney Ay Düğümü’nün Algol yıldızıyla birleşmesi bize fazla materyalistleşmiş yapının artık ölmesi gerektiğini göstermektedir.İçimizdeki boşluğu maddi şeylerle ve bedensel zevklerle doldurmaya çalışmayı bırakıp, bunun yerine, ruhsal farkındalığı arttıracak manevi bağlılıklar oluşturmaya başlama, bizi ruhsal doyuma ulaştıracak yolları izleme zamanlarındayız.

 

Tutulma haritasında Merkür Toliman yıldızıyla birleşiyor. Bu yıldız öğrenme, eğitim ve de tinsel gelişimle ilişkilendirilebilir. Bu tarihler civarında, öğreneceğimiz pek çok şey olacağını düşünüyorum. Merkür geri harekette olduğu için, öğrenilen yeni şeylerin, eskilerle karşılaştırılacağı bir süreçte olacağız. Jüpiter de geri harekette. Bunlar, bilginin hazmedilmeye çalışıldığını; bunun yanı sıra, iletişimsel ve ulaşımsal aksamalar yaşanacağını göstermekte. Merkür-Neptün arasındaki dik açı da bu etkiyi körüklüyor.

 

Merkür-Neptün karesi: Sis perdesi, dengesiz kararlar, ilham

 

Merkür-Neptün arasındaki uyumsuz açılar iletişimsel konularda, ulaşımda, seyahatlerde, ticari konularda, hukuksal konularda, eğitim ve yayıncılıkla ilgili alanlarda karmaşalı, belirsizlik ve kararsızlığın yoğun olduğu zamanlarla çakışır. Böyle zamanlarda yanıltıcı ve yanlış yönlendirici bilgiler, dedikodular, asparagas haberler artar. Önemli evraklar imzalamak, anlaşmalar yapmak, konuları kesin karara bağlamak açısından uygun görülen zamanlar değildir. Özellikle de şimdilerde olduğu gibi Merkür gerilemesinin de denk geldiği dönemlerde bu risk daha da fazladır.

 

Merkür-Neptün arasındaki uyumsuz açılar olayların belirsiz kaldığı, netleşemediği zamanlarla da çakışır. Böyle zamanlarda düşüncelerimiz karışık ve kesinlikten uzak olabilir. Karşımızdakilerle konuşurken veya karar alırken zorluklar çekebiliriz. Kendimizi kandırmaya ve rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmelerden kaçmaya meyil gösterebiliriz.

 

Öte yandan bu ikili arasındaki açı uyumsuz bile olsa hayal gücü ve yaratıcılığı körükler. Dengesizlik ve türbülans zamanlarında daha yaratıcı olduğumuz bir gerçektir. Zihin (Merkür) her zamankinden daha sınırsız (Neptün) ve yaratıcı (Neptün) çalışma eğilimindedir. Meditasyon ve benzeri içe çekilme ve iç bilgeliğinden yararlanma çalışmaları yapmak açısından da ideal zamanlardır aslında. Tutulma Akrep burcu gibi derin ve sezgiselliği ifade eden bir burçta olunca, bu etkinin daha da yoğun olacağını düşünebiliriz.

Bu önemli tutulmanın ülkemiz ve bizler için, tüm dünya insanları için hayırlı gelişmelere vesile olması dileğiyle…

 

Öner DÖŞER

10 Kasım 2012, Cumartesi

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan