Angelina Jollie’nin Astro-Psikolojik Analizi – 1. Bölüm

 

 

Zodyak’ta bir bireyin kişiliğini bir bütün olarak organize etmeye yönelik belli başlı bölümlemeler vardır. Bu bölümlemelerin en önemlilerinden biri “element” lerdir. Elementler, kişiliğin dört önemli fonksiyonunu ifade eder. Ateş elementi harekete geçmek; toprak elementi duyusallık; hava elementi düşünmek; su elementi ise hissetmek ile ilintili fonksiyonları ifade eder. İdeal durum, bu fonksiyonların eşit dağılımıdır. Ancak çoğu kez bireylerin doğum haritalarında bazı elementler eksik ve bazı elementler ise fazladır. Element eksiklikleri söz konusu eksik element ile bağlantılı olan fonksiyonların tutarsız kullanımına yol açmaktadır. Kişiler eksik elementlerle ilintili olan fonksiyonları ya yok saymaya ya da aşırı vurgulamaya yatkın hale gelmektedir. Yani bireylerin bu fonksiyonların ifade edilmesinde aşırı uçlarda olma eğilimi vardır. Bu noktada önemli olan, bireyin yeterince farkındalık kazanması ve bu eksik elementlerle ilintili olan fonksiyonları benliği ile bütünleştirmeyi öğrenmesidir.

 

 

 

 

 

 

BURÇ:

PERSPEKTİF:

POLARİTE:

ELEMENT:

NİTELİK:

Güneş  (*2)

Ikizler

BİREYSEL

ERİL

HAVA

DEĞİŞKEN

Ay (*2)

Koç

BİREYSEL

ERİL

ATEŞ

ÖNCÜ

Merkür

Ikizler

BİREYSEL

ERİL

HAVA

DEĞİŞKEN

Venüs

Yengeç

BİREYSEL

DİŞİL

SU

ÖNCÜ

Mars

Koç

BİREYSEL

ERİL

ATEŞ

ÖNCÜ

Jupiter

Koç

BİREYSEL

ERİL

ATEŞ

ÖNCÜ

Saturn

Yengeç  

BİREYSEL

DİŞİL

SU

ÖNCÜ

Uranus

Terazi

SOSYAL

ERİL

HAVA

ÖNCÜ

Neptün

Yay

EVRENSEL

ERİL

ATEŞ

DEĞİŞKEN

Plüton

Terazi

SOSYAL

ERİL

HAVA

ÖNCÜ

ASC (*2)

Yengeç  

 BİREYSEL

DİŞİL

SU

ÖNCÜ

MC

Koç

 BİREYSEL

ERİL

ATEŞ

ÖNCÜ

 

 

 

PERSPEKTİF:

 

 

 

POLARİTE:

ELEMENT:

NİTELİK:

SENTEZ BURÇ:

GÖLGE BURÇ.

Bireysel

Sosyal

Evrensel

11

2

1

Eril

Dişil 

11

3

Ateş

Toprak

Hava

Su 

6

0

5

3

Öncü

Sabit

Değişken

10

0

4

 

KOÇ

 

BOĞA

                     

 

 

Angelina’nın doğum haritasındaki en güçlü elementler; ateş ve havadır. Bu birleşim, “sıcak hava” denilen bir element kombinasyonudur. Alımlı, dışadönük, neşeli, yüce gönüllü vb. kişilik özelliklerine ve iyi iletişim becerilerine işaret etmektedir. Yüksek düzeydeki ateş elementi dolayısıyla, her şeyin mümkün olduğu algısına sahip olabilir. Ateş ruhun enerjisidir. Ateş elementi, harekete geçme isteği ile bağlantılı olarak, kendini yaratıcı ifade etme ve gelişme cesareti verir.  Süper pozitif bir insan olarak, diğer insanlara en neşeli ve en olumlu hallerinde olmaları için, ilham ve cesaret verme konusunda doğuştan gelen bir yeteneği olabilir. Ancak, eğer ateş Angelina’nın doğasında aşırı derecede baskın olursa, diğer insanların düşünce ve duygularına karşı hassasiyet göstermeme şeklinde karakterize edilebilecek, hayata karşı bencil, dürtüsel, huzursuz ve sabırsız bir yaklaşım ortaya çıkabilir. Sentez burcun Koç olması, bu ihtimali güçlendirmektedir.

 

Güçlü hava elementi sayesinde, entelektüel yeteneklerinin belirgin olması muhtemeldir. Hava akıl yürütme, öğrenme ve iletişim kurma gücünü sembolize eder. Hava elementi; sosyal ilişkilerde bulunabilmek için gerekli olan nesnelliği sağlayan; uyum ve adaptasyon ifade eden bir elementtir. Adaletli olmak, tarafsızlık ve yansızlık kişiliğindeki belirgin özellikler olabilir. Düşünmek baskın fonksiyon olabilir. Hava elementi fazlalığının tehlikesi; harita sahibinin çoğu zaman kendi zihninde yaşayıp, dolayısıyla fazla bir şey elde edememesidir. Ancak, hem ateş elementi hem de öncü nitelik haritasında çok güçlü olduğundan, bu tehlikenin ortaya çıkması pek olası değildir. Hava elementi fazlalığındaki bir diğer tehlike ise, harita sahibinin bazen duygularından habersiz olması ve duygusal bağ kurma kapasitesinin düşük olmasıdır. Ama Angelina’nın haritasında yeterince su elementi olduğundan, bu düşük bir olasılıktır. Su elementi yeterli düzeyde olduğundan, dengeli bir duygusal perspektif elde edebilme becerisine sahiptir. Bunların yanı sıra, hava elementi fazlalılığı, harita sahibinin zihninin aşırı aktif olmasına, ancak pratik veya mümkün olandan tamamen kopuk olmasına sebep olabilir. Bu olasılık mümkün olabilir, çünkü Angelina’nın haritasında toprak elementi yoktur.

 

Toprak elementi yetersiz olduğunda, harita sahibinin somut değerler ile başa çıkma kapasitesi eksik olabilir ve ayakların yere basmayabilir. Bunun yanı sıra, bireyin duyusallığı eksik olabilir. Bu durum bireyin fiziksel kavramları anlamlandırırken ve tecrübe ederken zorlanacağına işaret etmektedir. Beden, duyular, para, pratiklik, verimlilik ve etkinlik gibi kavramlar bu kişi için zorlayıcı olacaktır. Toprak elementi, kişinin materyal dünya ile başa çıkma, elle tutulabilen ve gözle görülebilen şeyler üretebilme becerilerini ifade eder. Toprak elementi eksik ise; bireyin duyusal hazzı azalabilir; birey sorumluluktan kaçabilir ve arzu ettiği yetkinliği elde edemeyebilir.

 

Bunun yanı sıra, toprak elementi ile ilintili olan fonksiyonlar bastırıldığında, bazen bu bastırılan özelliklerin abartılı bir şekilde ortaya çıkması da mümkündür. Harita sahibi; paraya ve başarıya takıntılı, işkolik ve bedeni konusunda aşırı endişeli bir kişiye dönüşebilir. Eğer toprak özelliklerini diğer kişilere yansıtırsa; bu kişileri aşırı maddiyatçı, aşırı mükemmeliyetçi veya aşırı tutucu olarak algılayabilir. Gölge burcun Boğa olması, toprak elementinin aşırı ve tutarsız vurgulanma ihtimalini güçlendirmektedir.

 

Haritasında öncü nitelik çok güçlüdür. Öncü burçlar; harekete geçmeyi ve girişimlerde bulunmayı ifade eder. Ruhsal tatmin; bir şeylere başlamak ve bir şeyleri harekete geçirmek yoluyla elde edilir. Angelina’nın haritasında vurgulanan öncü burçlar Koç, Yengeç ve Terazi’dir. Otonomi ve bağımsızlık (Koç), yakınlık ve bakım (Yengeç), ortaklık ve sosyal bağlılık (Terazi) onun için önemlidir. Üç tane öncü burç vurgulandığı için, bu burçların sembolize ettiği ihtiyaçlar arasında dikkate değer ölçüde bir stres ortaya çıkabilir. Bu farklı dürtüleri bütünleştirmek ve dengelemek zorundadır. Üç gezegen ve tepe noktası Koç burcunda olduğundan, bağımsızlık ve otonomi ihtiyaçları ön plana çıkabilir, ailevi kaygılar yaşanabilir, ilişkiler bozulabilir veya kariyer riske atılabilir. Bir seferde tüm dürtüleri tatmin edecek zaman ve enerjiyi bulmak, Angelina için zorlayıcı olacaktır.

 

Angelina’nın haritasında yeterli düzeyde değişken nitelik vardır. Değişken nitelik; esneklik ve adaptasyon kapasitesi ile bağlantılıdır. Haritasında vurgulanan değişken burçlar İkizler ve Yay’dır. İkizler gerçekçi, ancak Yay teorik olma eğilimindedir. Bu iki eğilim arasında dengeyi bulmak adına, bazen stres yaşaması muhtemeldir. Ancak Güneş ve Merkür İkizler burcunda ve sadece Neptün Yay burcunda olduğu için, muhtemelen teorik olmaktansa gerçekçi olmaya meyillidir.

 

Sabit nitelik ise, Angelina’nın haritasında çok düşüktür, çünkü sabit burçlarda hiç gezegen yoktur. Sabit burçlar; stabilite, istikrar ve odaklanma açısından oldukça önemlidir. Angelina, bazen konsantrasyon, sabır veya azimden yoksun olabilir. Azim ve sabır gerektiren bir duruma maruz kalmaktansa, yeni bir yöne doğru yol alma konusunda çok aceleci olabilir. Bu tutumu, hayatında gerekli olan istikrarın ve tutarlılığın elde edilmesinde sorun teşkil edebilir. Gölge burcun Boğa olması, bu ihtimali güçlendirmektedir.

 

Doğum haritasındaki eril burçların sayısı, dişil burçların sayısından çok daha fazladır. Eril burçlar; psikoloji literatüründeki “dışadönük” kişilik boyutu ile paralellik göstermektedir. Eril burçlar; aktiviteyi vurgularlar ve içe bakış (introspeksiyon) kapasiteleri çok yüksek değildir. Koşullar ve olaylar üzerinde kontrol sahibi olmak isterler ve hayatın zorluklarıyla doğrudan baş edebilme becerileri yüksektir. Angelina; dışadönüklüğü sağlık ve içedönüklüğü hastalıkla eşleştirme eğiliminde olabilir. Ayrıca, haritasında çok fazla eril burç olduğundan, bazen aşırı atak ve aşırı özgüvenli olabilir. Bazen sabır, empati ve içe bakıştan (introspeksiyon) yoksun olması da mümkündür.

 

Bireysel perspektif, Angelina’nın haritasında çok güçlüdür. Bireysel burçlar, gelişim dönemi olarak, doğumdan ergenliğe kadar olan dönem ile paralellik gösterirler. Bu burçlar nispeten bencil ve çocuksudurlar. Koç (Ay, Mars, Jüpiter ve tepe noktası Koç) hareket etme özgürlüğünü temsil eder. İkizler (Güneş ve Merkür İkizler) yüzeysel bilgi arayışını temsil eder. Yengeç (ASC, Satürn ve Venüs Yengeç) farklılaşmamış sevgiyi temsil eder. Bu sebeple, Angelina özellikle hayatının ilk aşamalarında bencil, dürtüsel ve sadece içinde bulunduğu ana olabilir. Ama gezegenlerin çoğu evrensel evlerde yer almaktadır (9, 10, 11. ve 12. evler). Bu yüzden hayatının sonraki aşamalarında, Angelina idealist, özgecil ve hümanist olmuştur. Haritasındaki bireysel burçların sayısı, kolektif burçların sayısından daha fazla olmasına rağmen, son dönemlerde, Angelina’nın kolektif kaygıları da vardır: “…27 Ağustos 2001'de Jolie'ye “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu İyi Niyet Elçisi” unvanı verilmiştir. 2003 yılında “Dünya Vatandaşı” ödülünü alan ilk kişi olmuştur ve 2005 yılında ABD tarafından “Küresel İnsanlık Ödülü”ne layık görülmüştür. 2007 yılında ise, Jolie Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin bir üyesi olmuş ve Uluslararası Kurtarma Komitesi tarafından verilen “Özgürlük Ödülü”nü almıştır…”

 

 

NİHAİ DİSPOZİTÖR:

           

1. ZİNCİR:

 

ASC, Venüs ve Satürn Yengeç → Ay Koç, Jüpiter Koç → Mars Koç

              ↑                                                          ↑

Plüton ve Uranüs Terazi                              Neptün Yay

 

 

2. ZİNCİR:

                                                                           

Güneş İkizler → Merkür İkizler

 

Merkür ve Mars yönettikleri burçlarda yerleşmiş olduklarından, her ikisi de nihai dispozitörlerdir. Nihai dispozitörler; karar verme sürecindeki nihai belirleyiciler gibidir. Bu doğum haritasında, Merkür ve Mars’ın karar verme gücünü paylaşacağını söylemek mümkündür. Ancak Mars en uzun gezegen zincirini yönettiğinden, karar verme sürecinde daha baskın olacaktır. Dışsal olaylar bağlamında, Mars maceraları, yeni projeleri, rekabeti, savaşları vb sembolize eder. Arketipsel karakterler bağlamında, Mars savaşçı, dövüşçü, maceracıyı vb sembolize eder. Objeler bağlamında ise; Mars silahı, keskin nesneleri, demiri vb sembolize eder. Mars’ın sembolize ettiği psikolojik hedef ise; durgunluğa ve ölüme karşı neşe ve canlılıktır. CNN ile yaptığı bir röportajda, ergenlik yılları ile ilintili olarak söyledikleri, haritasındaki Mars vurgusunu açıkça ortaya koymaktadır: “…Bıçak biriktiriyordum ve kendimi kesip acıyı hissetmek benim için bir tür ritüel olmuştu. Bu benim için bir çeşit terapiydi, çünkü kendimi yaşıyor gibi hissediyordum…”

Uluslararası şöhret elde etmesini sağlayan “Tomb Raider” filmindeki rolü ile özdeşleşmesi de, haritasındaki Mars vurgusunu açıkça ortaya koymaktadır: “… Tomb Raider filminde, Lara Croft’u canlandıran Jolie, dublör gerektiren sahnelerin çoğunu kendisi oynamıştır. Lara Croft rolü için; savaş sanatları ve araba yarışı öğrenmiştir. Jolie’nin silahlar kullanma konusunda ve dövüş sanatlarında oldukça rahat olduğu dikkat çekmiştir…”

 

MARS- PLÜTON KARŞITLIĞI:

Plüton bir gezegenle zorlayıcı bir açı yaptığında, bu gezegen acı ve korku ile ilişkili bir hale gelir, öyle ki bu gezegenin fonksiyonlarının ifade edilmesi tehlikeli olarak algılanır. Bu tehlike algısından dolayı, harita sahibi çoğu kez gezegenin ifade ettiği psikolojik polaritenin sadece bir ucu ile özdeşim kurar. Bunun sonucunda, kişiliğinde patolojik bir tek boyutluluk ortaya çıkabilir. Kişi genel olarak arketipin aydınlık tarafıyla özdeşim kurar. Arketipin karanlık tarafı ise, ya bastırılır ya da yansıtılır.

 

Plüton ile Mars arasındaki karşıt açıdan dolayı, savaşçı-düşman arketipinin bölünmesi söz konusu olabilir. Öyle ki, kişinin rakipleri aşırı güçlü bir düşman gibi algılanabilir. Buna karşılık, kişinin hayatta kalma, mücadele etme ve savaşma arzusu da uç noktalarda olabilir. Bu mücadele esnasında aşırı vurgulanan Mars etkisi şiddete dönüşebilir. Mars ile Plüton arasındaki karşıt açı; Angelina’nın özerkliğine bir tehdit olarak algıladığı nesnelere karşı yoğun öfkesine işaret etmektedir. Nihai olarak, Angelina’nın kendini ortaya koyma tarzı (Mars); taktiksel ve ölümcül (Plüton) olabilir. Rol aldığı aksiyon filmlerinin birçoğunda (Lara Croft, 2001, 2003; Salt, 2010 vb.); acımasız ve yozlaşmış düşmanları olan bir savaşçıdır. Bu filmlerdeki kendini savunma tarzı taktiksel ve ölümcüldür.

 

Bunun yanı sıra, Mars ile Plüton arasındaki karşıt açı,  rakiplerinin baskın olma çabalarına karşı (Plüton), Angelina’nın agresif dirençle (Mars) karakterize olan bir davranış biçimi gösterebileceğine işaret etmektedir. Mars aynı zamanda 10. evin (modern astrolojide baba, otorite figürleri, kariyer vb. ile ilintilidir) yöneticisi olduğu için, Angelina’nın babasıyla olan ilişkisinin travmatik olabileceğini düşünebiliriz. Angelina ve babası arasında güç savaşları yaşanmış olması da muhtemeldir. Aşağıdaki alıntılarda, bu travmatik ilişkiye dair ipuçları vardır:

 

“…Jolie, 2000 yılında Akademi Ödülleri Ödül Töreni'nde, ödülünü aldıktan sonraki konuşmasında, babasına "Muhteşem bir aktörsün, fakat muhteşem bir baba değilsin" dedi…”

 

“…Jolie’nin yıllar boyunca babası ile arası bozuktu. …Temmuz 2002 tarihinde, babasından gelen “Voight” soyadını bırakıp, adını yasal olarak “Angelina Jolie” olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Aynı yılın Ağustos ayında, Voight, kızının “ciddi ruhsal problemleri” olduğunu iddia etti…”

 

Babası ile olan travmatik ilişkisi içselleştirilmiş ve nihai olarak bu çatışma babasının yokluğunda dahi devam etmiş olabilir. Angelina bu içsel çatışmayı farkında olmadığı takdirde, olumsuz sonuçlar üreten bir tarzda hareket etmeye devam edebilir. Örneğin, otorite figürleri ile Angelina’nın arasında, güç savaşları ortaya çıkabilir. Kuralları çiğneme eğiliminden dolayı, bazen kontrol edilmesi zor bir kişiye dönüşebilir. Aşağıdaki alıntıda, kuralları çiğneme eğilimine dair ipuçları dikkat çekmektedir:

 

“… 1999 yılında ikinci Altın Küreödülünü aldı. Ödül sonrasında parti verilen Beverly Hilton Hoteli'nde, gece elbisesiyle havuza atladı ve şöyle bağırdı: "Bana göre komik olan şey, herkesin havuza atlamaması…”

 

Ancak unutulmaması gereken, zorlayıcı bir açının sonuçlarının, harita sahibinin bu açıyı entegre edebilme kapasitesi doğrultusunda çeşitlilik göstereceğidir. Bunun yanı sıra, insanlar zaman içinde farkındalık kazanarak gelişirler. Yirmili yaşlarında bir özelliği ifade etme şekilleri, kırklı yaşlarında bu özelliği ifade etme şekillerinden farklı olacaktır. Bundan dolayı, Mars-Plüton karşıtlığının sağlıklı bir entegrasyonu da olabilir. Mesela; meditasyon yoluyla Marsiyen dürtülerini etkin bir şekilde bütünleştirmeyi ve dönüştürmeyi öğrenebilir. Ayrıca, kendisinin ve diğerlerinin saldırganlık potansiyellerinin farkında olarak, tehlikeli olan durumlarla etkin bir şekilde baş edebilir. Bu açının çeşitli ifadeleri, özellikle şiddet içeren aksiyon filmlerinde vurgulanmaktadır (Cyborg 2, 1993; Kemik Koleksiyoncusu, 1999; Wanted, 2008 vb.)

 

YAZAN: Barış ÖZKIRIŞ