Antares’ın İzinde

ANTARES’İN İZİNDE – ANTARES, SATÜRN MARS TEMASLARI VE GÜNCELE DAİR

09 derece 46 dakika Yay’da bulunan Antares, Mars- Jüpiter doğasında, “Akrep’in kalbinde” ifadesiyle bilinen dört büyük kraliyet yıldızından biridir. Kelimenin Anti – Ares kelimelerinin bir araya gelmesinden oluştuğu söylenir. Anti – Ares, “The Rival of Mars” anlamıyla açıklanır yani “Mars’ın Rakibi.” Bu sabit yıldız aynı zamanda, “Batının Bekçisi” ismini de taşımaktadır.

“Mars’ın Rakibi” olmak kolay değil elbette. Antares, korkusuzluk, harekete hazırlık, ani ve beklenmedik olaylar, potansiyel kazalarla ilişkilendirilir. “Batı”’nın Bekçisi ifadesindeki “Batı”, bu yıldızın etkilerinin aranacağı alanlarda akıllarda tutulması gereken bir işarettir. Geleneksel tanımlarıyla Antares, vahşi bir tabiatı, hukuk ya da savaş yoluyla gerçekleşen şiddetli ölümleri de anlatmaktadır. Aynı zamanda Antares diğer kraliyet yıldızlarında olduğu gibi belirli şartlar sunarak büyük başarı, ün, güç vermektedir.

Klasik Astroloji’deki bu tanımlarının yanı sıra Antares’in ısrarcı bir doğaya sahip olduğunu biliyoruz. Mars – Jüpiter doğasında dediğimiz üzere, aktif ve agresif bir genişleme, yayılma prensibi güder. Antares her ne için çalışıyorsa, ister bir kişinin ister bir ülkenin haritasında olsun, onu kesin suretle başarmaya yönelik bir güç taşır. Yine geleneksel kaynaklarda ifade edildiği üzere, “endişe, üzerine aşırı düşme, ısrar”, Antares’in getireceği büyük başarıyı yıkımla sonuçlandırır.  Başarmaya o kadar yoğun odaklanır ki başarıyı kendi elleriyle öldüren bir güç üretmeye başlar ve bu güç, gücü isteyenin sonu olur. “Çok çalışma, mücadele” koşuluyla verdiği başarıyı “aşırı elde tutma çabası” ya da “kibir” yoluyla kaybettirir. Diğer kraliyet yıldızlarında olduğu gibi Antares’in de bir erdem sınavı vardır ve Antares de büyük gücü ve başarıyı, gücün gölge yanlarından korunmanız koşuluyla size teslim edecektir.

Bir başka “erdem imtihancısı” olan Satürn’ün 23 Aralık 2014’te Yay Burcu’na girişiyle özgürlükler, eğitimler, yayımcılık, din konuları başta olmak üzere belli sınırlamalar ya da testler hayatımızda kendini göstermeye başlamıştı. Satürn, 29 yıllık döngüsünde, bir burçtan diğer burca geçerken, aslında bir önceki burçta ve evde odaklanılan ana meselenin diğer aşamaya geçilmesini de gösterir. Satürn haritalarda burç değiştirdiğinde, yepyeni bir testten ziyade, daha önceki testlerin başka bir versiyonu, başka bir alanda tezahürü çoğunlukla söz konusu olur. Bu test, hayatımızın yeni bir alanında ve beklenmedik yeni olaylarla gerçekleşiyor gibi görünse de, daha önceden yaşanan olayların çözülmeyenleri üzerine yeni denemelerdir genellikle. Satürn’ün sorumluluk almamızı istediği alanı bulup gereğini yapmak zorundayızdır ve genellikle bu konu, bulup yüzleşmesi kolay bir alanda olmaz.

2016 yılı itibariyle, Satürn Mars ve Antares üçlüsünün temasları astrologlar tarafından dikkatle beklenmekteydi. Yine klasik astrolojiye göre iki büyük kötücül kabul edilen Satürn ve Mars gezegenleri, ışıklardan biriyle de enerjilerini yayma imkanı bulurlarsa ve Antares’in enerjisiyle de birleşirlerse oldukça güçlü etkiler, yönetilemezse yıkıcı etkiler ortaya çıkarabilecekti. İlk olarak 20 Aralık 2015 civarında Satürn, 9 derece Yay’daki Antares’e temas etti. Satürn bu noktadan ilerlerken tekrar Retro duruma geçti ve  9 derece Yay’a doğru halihazırda gerilemektedir. Mars’ın da düz ve geri hareketlerle Antares’in yakınlarından geçmesi ve enerjisini tetiklemesi söz konusu olmaktadır. Mars son olarak 16 Nisan 2016’da durağan duruma geçip Antares yakınlarından, 8 dereceden geri harekete başlamıştır.

Bu geri hareketler neden önemli? “Hikayenin” tamamında, Satürn gibi tam döngüsünü uzun zamanda tamamlayan gezegenler başta olmak üzere gezegenlerin harita etrafında tam bir tur atma sürecinde taşıdıkları test odağı farklı konularla önümüze gelirken, geri hareketlerle tamamlanmamış konular ve dersin eksik kısımları, aynı noktaların tekrar tetiklenmesiyle tamamlanmaya mecbur edilir. Kendi haritalarımızda ve ülke haritasında temas tarihlerini ve tekrarlanan tetiklenmeleri takip etmek faydalı olacaktır.

Antares, Satürn ve Mars temaslarıyla alakalı güncel olarak 15 Temmuz 2016 21.45 civarında başladığını kabul ettiğimiz “köprü kapatılması” biçiminde yansıyan ve “darbe girişimi”, “kalkışma” olarak adlandırılan olayın haritası aşağıdadır:

Haritada 17 derece Kova yükselmektedir. Yöneticisi Satürn’ün haritanın tepe noktasında ve Antares’e 1 derece mesafede olduğunu görmekteyiz. Ay Mars’tan ışığı almış Satürn’e doğru ilerleme durumundadır. Ay’ın ışığı Satürn’den de toplayarak Oğlak dolunayına kadar götüreceği ve Oğlak burcunda bu olayla alakalı temel meselelerin görünür olacağı söylenebilir. Bu tam bir görünürlük olmasa da Antares’in temsil ettiği güç sorunsalı her ne ise, bununla alakalı bir açığa çıkışa ve tamamlanmaya “olay bazında” ulaşabileceğiz.

Satürn, yaşça büyük kişileri, otoriteyi, elemeyi, bazen gücün katı temsilini, korkuları anlatır. Aynı zamanda Satürn’ün tepede bulunuşu herhangi bir noktadan düşüşü, elenmeyi de anlatabilir. Ay, Mars’tan ışığı aldığı zaman, getirdiği enerji yoğun, aktif ve yıkıcı bir enerjiydi. Antares bu enerjiyi gücü ve başarısı için kullanmak ister. Satürn Antares’le birlikte kendi kurallarını ortaya koymak için direnen ve güç kullanan kişi / kurum / olayları anlatabilir. Satürn’ün aynı zamanda kural ve sistem demek olduğunu biliyoruz. Antares’in sembolik temsillerinden biri de askerlerdir.

Aşağıdaki harita ise, Satürn, Mars ve Antares’in aynı derecede ve dakikada bulunacağı tarihe ait. Bu tarihe kadar pek çok gök görünümü olacak elbette. Ancak bu tarihin Antares’le ilgili süreçleri, özellikle vurgulanan haritalarda ve ülkemiz için önemli olma ihtimali vardır.

24 Ağustos’ta gerçekleşen kavuşumun Türkiye haritası üzerinde nasıl bir görünümü olduğuna bakmak faydalı olacaktır.

Yazımızın baş aktörü Antares ve Satürn – Mars’la olan kavuşumu, Türkiye haritasının 6. Evine düşmektedir. 6. Ev natal astrolojide çalışanları, astları, evcil hayvanları, sağlığı, günlük rutini anlatır ancak ülkeler bazında baktığımızda bu anlamlar, istihdam, hizmetliler olarak değişir. 6. Ev aynı zamanda askerleri de anlatmaktadır. Şimdi de olaylarla ilgili en hızlı bilgi veren ve ışık taşıyıcısı Ay’ın, 9 derece İkizler’e geldiği ve bu kavuşuma karşıt yaptığı ana bakalım.

Yukarıdaki haritada görüldüğü gibi Ay 9 derece İkizler’den, Satürn, Mars, Antares üçlüsüne karşıt yapmaktadır. Mars, Satürn, Antares, 6 ve 12. Evler askerlikle bağlantılı tanımlanan gezegen ve evlerdir aynı zamanda. Transit Ay’ın ülkenin 12. Ev’inden bu açıyı yapıyor oluşu, bu konularla alakalı bir tezahürün gerçekleşebileceğini, gizli konuların, bilinmeyenlerin, arkadan dönen işlerin etkili olduğu bir durumun yansımalarının yaşanabileceğini göstermektedir.

Antares’e, haritalarımıza dair genel bir son söz söylemek gerekirse, haritalarımızda ilgili yerlerde “aşırılıktan”, “olmayanı oldurmaya çalışmaktan” serbest kalmak, “tahrik”lere kapılmayıp bu üretken enerjiyi işlerimize aktarmak uzun vadede bize başarı getirecektir. Tabi ki bu erdem sınavı söylendiği kadar kolay geçmeyecektir ancak uyanık kalmak her zamanki gibi önemini korumaktadır.

Antares’in ve Satürn – Mars’ın zorlu erdem sınavlarının üstesinden hem bireyler hem de dünya nasıl gelecek, merakla izleyip göreceğiz. Umutla.

Kaynaklar

Imsiragic Aleksandar, Pillars of Destiny

Döşer Öner, Temel Kavramlar