Arap Noktaları

 

Arap Noktaları Lot olarak da bilinirler. Latince’de “Pars” kelimesi kaderden kişinin hissesine düşen pay, parça, nokta anlamına gelir.

 

Arap noktaları, gerçek astronomik cisimler değildirler. Noktalar, iki astronomik cismin ya da haritadaki iki noktanın boylamlarının karşılaştırılması, bu iki pozisyon arasındaki uzaklığın boylam olarak hesaplanması ve daha sonra da bunun Yükselene veya başka bir ev girişine veya bazen de bir gezegenin pozisyonuna eklenmesiyle elde edilir.  İki öğenin arasındaki boylam farkı hesaplanır ve aradaki fark haritadaki üçüncü önemli bir noktaya (genellikle bu ASC olur) yansıtılır. Bulunan derece, dakika ve saniye bir “nokta” olarak adlandırılır. 

 

Noktaların hesaplanması; iki göstergenin arasındaki boylamı bulma ve üzerinde çalışılan konunun göstergesi olan 3. gösterge üzerine projeksiyonu işlemidir. Bu 3. gösterge genel olarak ASC olur. Ama bu 3. gösterge ASC yöneticisi ya da herhangi başka bir ev girişi veya ev girişinin yöneticisi de olabilir. Bu gösterge, üzerinde çalışılan konuya göre belirlenir.

 

Bu hesaplamaları yaparken her bir burcu 30 derece almak suretiyle ilerlenir. Bulduğunuz rakam, bu göstergelerle ilgili herhangi bir konuya ait bir Arap noktasının yeri olacaktır.

 

Yukarıdaki tabloda, tüm burçların boylam derecelerini görmektesiniz. Bu tabloya göre 0° Koç burcu 0°boylama; 0° Boğa burcu 30° boylama denk düşmektedir. Dolayısı ile 60° boylamda  bulunan bir gezegen, 0°İkizler burcunda demektir. Demek ki örneğin 65° boylamda bulunan bir gezegen, 5° İkizler burcunda olacaktır.

 

Modern astroloji metinleri genel olarak gece ve gündüz haritasını birbirinden ayırmazlar. Ama klasik astrolojide noktaların hesaplanmasında, eldeki haritanın gece veya gündüz haritası oluşu çok önemlidir. Çünkü hesaplanacak noktanın yeri gündüz haritasında başka dereceye, gece haritasında başka dereceye denk düşecektir.

 

Örneğin bir haritada Ay 28 derece 28 dakika Akrep’te; Güneş 23 derece 36 dakika Kova’da olsun; ASC derecesi de 1 derece 15 dakika Terazi olsun. Bu üç referans noktasından türetilmiş bir Arap Noktası olan Şans Noktasının yerini hesaplayalım:

 

Şans Noktası:

 

Gündüz haritasında:    ASC + Ay – Güneş

Gece haritasında:        ASC + Güneş – Ay

 

Formülüyle hesaplanır. Bizim ilgilendiğimiz harita bir gece haritasıdır (yani haritada Güneş ufkun altındadır). Bu şartlarda gece haritası formülünü kullanacağız demektir.

 

Şans Noktası:  ASC + Güneş – Ay

 

Şans Noktası: 1° Terazi 15’ + 23° Kova  36’ – 28° Akrep 28’

Şans Noktası: 181° 15’ + 323° 36’ – 238° 28’

Şans Noktası: 266° 23’

Şans Noktası: 26° Yay 23’

 

Halbuki formülü gündüz haritasına göre düzenlemiş olsaydık, Şans Noktasının yerini yanlış bulmuş olacaktık. Bu şartlarda Nokta  6° Yengeç 06’ olarak saptanmış olacaktı.

 

Hesaplamalarda 360 dereceyi geçen sonuçlar bulunduğunda, bulunan bu sonuçtan 360 derece çıkarılacaktır. Örneğin:

 

Şans Noktası: ASC + Ay – Güneş  (Gündüz haritasında)

Şans Noktası: 323° 11’ + 218° 17’ – 88° 58’

Şans Noktası: 452° 30’

 

Bu şartlarda bulunan dereceden 360° çıkarmamız gerekmektedir.

 

452° 30’ – 360° = 92° 30’ = 2° Yengeç 30’

 

Noktaların kullanımı

 

Robert Zoller, doğru kullanıldıklarında muazzam bir kavrayış ve uygulanabilirlik sundukları için Arap Noktalarının kullanımını önemle tavsiye etmektedir. Arap Noktaları, hiçbir zaman doğum horoskopunun temel enstrümanlarının yerine kullanılmamalıdırlar. Doğum horoskopunun yanında her zaman için talidirler ve yalnızca doğum horoskopundan ek bilgi edinmek için kullanılmalıdırlar.

 

Ortaçağ Astrolojisi’nde Arap Noktaları farklı amaçlar için kullanılmışlardır. Örneğin Saat Astrolojisi’nde bu Noktalar, özellikle gezegensel kanıtlar çapraşık ve anlaşılması güç olduğunda, hüküm vermeye yardımcı olarak kullanılmışlardır. Bonatti, meşhur eseri 146 Faktör’ de (146 Considerations) bu kullanım tarzının Saat Astrolojisi, Zaman Seçimi Astrolojisi ve Doğum Astrolojisinde kullanılabileceğini savunuyordu.

 

Noktalar Medikal Astrolojide de kullanılmıştır. Jean Ganivet, “Amicus Medicorum” adlı eserinde, Noktaların Medikal Astrolojide teşhis ve tanıda nasıl kullanılacağı konusunda örnek vermişti.

 

Doğum Astrolojisinde, Noktalar genelde harita sahibinin hayatı hakkında daha derin bir bilgiye sahip olabilmek için kullanılmaktaydı. Bonatti’nin çalışması Noktaları, Evlerin temalarına göre sınıflandırmıştır.

 

Eskiler, yıllık dönüş haritaları incelenirken Arap noktalarını hesaplamanın gerekli ve çok yararlı olduğunu düşünürlerdi. Noktalar, Dünya Astrolojisinde Ingress haritalarda da kullanılmaktaydı.

 

Noktalar, özellikle Arap astrologlar tarafından yoğun olarak kullanıldılar. Hatta Arap astrologlar, bu noktaların sayısını daha da arttırmışlardır. Arap kaynaklarına dayanan Bonatti, 128 tane Noktadan bahseder. Bonatti’nin kaynaklarından biri olan El-Biruni ise 143 Noktadan bahsetmiştir. El-Biruni, Noktalardan bahsederken, bunların sayılarının çokluğuna yönelik şikayetlerini şu sözlerle ifade etmiştir: “Saat Astrolojisinin cevapları ve uygun sonuç ya da elverişli zaman için keşfedilen noktaların sayısını belirlemek mümkün değil; gün geçtikçe sayıları daha da artıyor”.

 

Asli Noktalar

 

Pek çok kullanılabilir Arap Noktası vardır. Bonatti’nin Arap astrologların eserlerinden derleyip bizlere bildirdiği yaklaşık 150 Nokta bulunmaktadır. Dört Nokta özellikle diğerlerinden de daha önemlidir. Bu dört Nokta şunlardır:

 

Pars Fortunae, yani Şans Noktası

Pars Spiritus, (Pars Futurorum) yani Ruh Noktası veya Gelecek Olaylar Noktası

Pars Hyleg, yani Enkarnasyon Noktası

Pars Fidei, (Pars Religionis), yani İnançlar Noktası

 

Bu Noktalar, özellikle de Doğum Astrolojisinde, harita sahibinin hayattaki maddi ve manevi kazanımları, bedensel ve ruhsal sağlığı, inançları ve dünyaya geliş sebebi gibi daha derin ve ezoterik amaçlarla kullanılırlar.

 

Kaynak:

Robert Zoller, The Arabic Parts in Astrology: A Lost Key to Prediction

Robert Zoller, Diploma Course in Medieval Astrology

 

 

Öner Döşer, A.M.A.

26 Ocak 2007, Caddebostan