Aslan Burcunda Tam Güneş Tutulması, ABD ve Orta Doğu

ASLAN BURCUNDA TAM GÜNEŞ TUTULMASI, ABD ve ORTA DOĞU

Bu yazının İngilizcesi Profesyonel Astroloji Organizasyonu (OPA) dergisi The Career Astrologer’in Haziran sayısında ve Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu (ISAR) web sitesinde yayınlanmıştır. 

2017 yılının ikinci güneş tutulması 21 Ağustos tarihinde 28 derece Aslan burcunda meydana gelecek. “Büyük Amerikan Tutulması” olarak da nitelendirilen bu tutulma Avrupa’nın batısı, Kuzeydoğu Asya, Kuzeybatı Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika’nın çoğunluğu, Pasifik, Atlantik ve Antarktika’dan izlenecek.

Aslan burcu liderler, yöneticiler, güç sahibi kişilerle ilişkilendirilir. Stresli güneş tutulmaları lider pozisyonundaki kişiler için pozisyon kaybı ya da gözden düşme riskini de beraberinde getirebilir. Ya da tam tersine, büyük başarılara imza atılabilir. Güneş tutulması ülkeleri ve global anlamda etkili olan liderleri etkileyen ve hareketlendiren, yeni tohumların atılması, yeni projelerin ortaya konulması, yeni gelişmelerin oluşması zamanlarıyla örtüşür.

Aslan burcu ateş elementi burçlardan biridir. İngiliz astrologlar H.S.Green ve Raphael’e göre ateş elementinde tutulmalar şu konulara işaret eder: “Sansasyonel ve sıcak olaylar ortaya çıkmasına, din ve inançlarla, kültürel ve sosyal konularla ilgili türbülanslara, kargaşalara, savaşlara işaret edebilir. Önemli büyük kişilerin ölümleri veya hapsedilmeleri dini alanda yargılamalar ve özellikle yöneticilerin zarar görmesi söz konusu olabilir. İnsanlar arasında çok fazla anlaşmazlık ve sürtüşme olur. Orduların hareketlenmesi, kavgalar” (Mundane Astrology, Books by H.S.Green, Raphael, C.E.O. Carter, Astrology Classics, 2004, sayfa 100, 182). İngiliz astrolog William Lilly’e göre Aslan burcunun üçüncü dekanında gerçekleşecek olan bu Güneş tutulması, esareti, şehirlerin kuşatma altına alınmasını ve yağmalanmasını, kutsal yerlere saygısızlık edilmesini de ifade eder. (William Lilly, Eclipses, page 20). Tutulma haritasında ateş elementinde Büyük Üçgen açı kalıbı mevcuttur. Bu da yine önemli pozisyonlarda bulunan kişilerin eyleme geçme arzusuna, risk alma ve güç ortaya koyma arzusuna işaret etmektedir.

Bill Meridian bu tutulma hakkında şu bilgileri vermiş: “Bu serinin ilk tutulması 4 Ocak 1639’da gerçekleşti. Murat Bağdat’ı geri aldı (1638). Kasr-ı Şirin Altlaşması (1639) sonunda kalıcı bir sınır çizildi, Persler Erivan’ı, Türkler ise Bağdat’ı aldı. Bu serideki tutulmaların Dünyanın bu bölgesindeki önemli bir olayla başladığını görebiliyoruz, dolayısıyla serinin sonraki tutulmaları bu temayı daha ileri taşıyabilir. Bu serinin devamındaki bir sonraki tutulma 21 Ağustos 2017’de gerçekleşecek. 28 derece Aslan’da gerçekleşecek olan bu tutulma tabloda listelenen birçok tutulmayı yeniden harekete geçirecek. Bu derece Dünya savaşlarında da karşımıza çıkmakta olduğundan 2017’deki olaylar Ortadoğu’da huzursuzluğun artarak daha büyük çatışmalar yaşanma korkusuna yol açacaktır.” (The Predictive Power of Eclipse Paths, sayfa 231)

Adeta Meridian’ı haklı çıkarırcasına, çatışmaların, savaşların genel göstergesi Mars da tutulma esnasında Aslan burcunda ve tutulma derecesine, aynı zamanda Kuzey Ay Düğümüne yakın bir derecede ve oriental konumda olacak. Güneş’ten hemen önce doğan, dolayısıyla tutulma sonrasındaki dönemi yönlendirecek olan Mars’ın (yönlendirici gezegen Güneş’ten hemen önce doğandır) hem Kuzey Ay Düğümü ile birleşmesi, hem de oriental olması, Marsiyen doğadaki olayların çok aktif olacağını düşündürür (Savaş, terör, kavga, çekişme, rekabet). Mars’ın bu etkili konumu, liderlik pozisyonundaki kişilerin (Güneş tutulması, Aslan burcu) iradelerini ortaya koymak ve güçlerini göstermek üzere risk alma arzularını ve girişim cesaretlerini arttıracaktır.

21 Ağustos’taki bu tutulmanın Regulus yıldızıyla birleşecek olması, lider pozisyonu tutan kişilerin büyük zaferler kazanma sevdasını kabartabilir, güç elde etme ve daha önce kendilerini engellemeye ya da ekarte etmeye çalışmış kişilerden intikam alma arzusunu tetikleyebilir. Tutulmanın Kuzey Ay Düğümü tarafında ve Aslan burcunda olması, kendi pozisyonlarını güçlendirme arzusunda olan liderlerin bazı, menfaat ilişkisinde oldukları bazı diğer liderlerle işbirliklerine de girişeceklerini de işaret etmektedir. Bu liderlerden ikisi Donald Trump ve Benjamin Netenyahu olabilir mi?  

Donald Trump ve Benjamin Netenyahu

Aslan burcundaki bu önemli güneş tutulmasını ABD Başkanı Donald Trump’ın astroloji haritasında Yükselen derecesine ve Mars’a çok yakın denk düştüğünü ve bunun yaratacağı muhtemel etkileri pek çok astrolog gibi ben de daha önce yazdım. Bu makalede bu konuya tekrar değinmekle birlikte, Natal haritasında Mars’ın Trump’ınkiyle aynı dereceye denk düştüğü Benjamin Netenyahu ile ilgili de bazı tespitlerim olacak. Ayrıca bu iki liderin sinastri ve bileşik haritaları üzerinden de değerlendirmeler yapacağım.

Aşağıda İki liderin Natal haritalarını yan yana görmektesiniz. Her ikisinin de haritasında Mars 26 derece Aslan’da yerleşmekte.

İki haritanın Mars’larının kavuşum yapıyor olması, aynı ideal için birlikte hareket veya mücadele etme, güçlerini birleştirme potansiyeli taşır. Adeta aynı takımında oynayan iki futbolcu gibi… Liderlerin Güneş derecelerinin üçgen açı yapıyor olması da birer idareci olarak birbirlerinin yönetme becerisini takdir etmeleri, birbirlerini desteklemelerini sağlıyor. Ay’lar arasında da altmış derecelik uyumlu açı olması, birbirlerinin temel ihtiyaçlarını rahat anlayabilmelerinin yanı sıra, duygusal anlamda da birbirlerini destekleyeceklerini gösterir. Netenyahu’nun Ay’ı, Trump’un Jüpiter’i ile de kavuşuyor ve birbirlerine fayda yaratabileceklerini gösteriyor. Merkür’ler arasında kare açı olması, bazı zamanlarda fikir ayrılıklarına işaret edebileceği gibi, sıkı bir iletişim içerisinde olacaklarını da gösteriyor.  

Liderlerin bileşik (composite) haritasında beş gezegen stelyum (stellium) yapıyor. Beş gezegenin yer aldığı stelyumda 26 derece Aslan’da yer alan Mars, Güneş ve Merkür ile yakın derecede kavuşuyor. Bu üçlü yakın kavuşum, liderlerin (Güneş) mücadele edecekleri konularda (Mars) birlikte karar alacaklarını (Merkür) düşündürüyor. Kavuşum haritanın 11. Evine denk düşüyor: arkadaşlar, müttefikler, işbirlikleri, paktlar. Askeri alanda (Mars) işbirliğini de ifade eden anlaşmalar ve müzakereler (Merkür) ve liderlik becerisini birlikte kolektif alanda ortaya koyma becerisi… Aşağıda bileşik haritayı ve üzerine izdüşürülmüş tutulma haritasını görmektesiniz.

21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşecek tam güneş tutulması liderlerin bileşik haritasındaki Mars-Güneş-Merkür kavuşumunu tetikliyor. Tutulma haritasında 24 derece Aslan’da bulunan Kuzey Ay Düğümü (kadersel gelişmeler, işbirlikleri) bileşik haritanın Merkür’ünün tam üzerinde (önemli kararlar, konuşmalar, belgeler, imzalar). Tutulma anında 20 derece Aslan’da bulunan Mars (eyleme geçme, hareket, mücadele) bileşik haritanın Satürn (sistem ve düzenler, sağlam ve kalıcı yapılar) derecesine çok yakın kavuşumda; Plüton’a da kavuşuyor (güç ve etki ortaya koyma, büyük dönüşüm). Tüm bunlar, tutulma civarındaki günlerde iki liderin birlikte hareketlerinde artış görülebilir. İşbirlikleri artabilir ve bir takım ittifaklar içerisinde olabilirler. Bu ittifaklar askeri alanda, terörle mücadelede, birlikte yer aldıkları paktlarla, lobilerle ilgili olabilir. Liderlerden biri olarak ABD Başkanı Trump, İsrail’in güvenliğini sağlamak üzere destek verebilir, bazı radikal örgütlerle mücadele konusunda daha aktif ve agresif bir politika izleyebilir, böylece iki liderin ve iki ülkenin ilişkileri sıkılaşabilir. 

Transit Jüpiter bileşik haritanın 1. Evinden geçmekte, Aslan burcundaki stelyumun içinde yer alan Mars, Güneş, Merkür’e altmış derecelik destekleyici açı yapmakta. Bu transit, ikilinin birlikte hareket edeceği konularda destek bulacağına, kendilerini güçlü bir şekilde ifade edebileceklerine ve kendilerine güveneceklerine işaret etmekte… Transit Satürn 3. Ev üzerinden, transit Uranüs 7. Ev üzerinden haritanın 11. Evinde bulunan stelyum derecesine üçgen açı ile destek vermekte. Tüm bunlar liderlerin birlikte girişecekleri işlerde bazı müttefik ülkelerden de destek bulacaklarının göstergesi.

Trump-Netenyahu bileşik haritasını İran astroloji haritası üzerine izdüşürdüğümüzde, bileşik haritanın stelyumunun İran astroloji haritasının Yükselen derecesine ve 1.evine yerleştiğini görüyoruz. Yani iki liderin ve iki ülkenin yakınlaşmasının, İran üzerinde hayli baskı ve agresyon yaratacağını anlıyoruz. Bileşik haritanın Ay ve Ay Düğümleri ekseni de İran astroloji haritasının 4/10. Evler eksenine denk düşmekte, liderlerin ilişkilerinin, İran üzerinde kadersel bir etkisi olacağını göstermekte. Bileşik haritada 26 derece Aslan’da bulunan Mars, İran astroloji haritasında 25 derece Balık’ta yer alan Mars’a yüzelli derecelik (quincunx) açı yapmakta. İlişkiler açısından hayli stresli ve agrese eden yerleşimler bunlar. Aşağıda bu haritaları üst üste izdüşürülmüş şekilde görmektesiniz.

Muhtemelen İran üzerindeki bu baskı, Trump’ın Suriye’de daha etkili olmak istemesinden kaynaklanacak. Trump-Netenyahu bileşik haritasını Hafız Esad Rejimi haritası üzerine izdüşürdüğümüzde, bariz etkiler yaratmakta olduğunu görüyoruz. Bileşik haritanın Ay’ı, Rejim haritasının Yükselen derecesindeki Güneş’e çok yakın kavuşum yaparken, 29 derece Aslan’a denk gelen Tepe Noktası ve Güney Ay Düğümüne hem bileşik haritanın gezegenleri kavuşum yapıyor, hem de 21 Ağustos tutulması bu derecenin üzerine izdüşüyor. Aşağıda üçlü haritayı görmektesiniz.  

21 Ağustos 2013 tarihinde Esad güçlerinin Şam'ın Doğu Guta banliyösüne düzenlediği ve kimyasal silahların da kullanıldığı iddia edilen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1000’in üzerinde insan hayatını kaybetmişti. 21 Ağustos 2017 tarihinde, saldırıdan tam dört yıl sonra çok etkili bir güneş tutulması gerçekleşecek. Ve bu tutulma Trump’ın haritasını çok etkiliyor. İster istemez insanın aklına Trump’ın bölgeye tekrar etkili bir operasyon düzenleme ihtimali geliyor. Kim bilir belki de bu kez Esad rejimini tamamen alaşağı etmek üzere…

Burada astrolokalite haritalara yer vermeyeceğiz ama kısaca belirtmek gerekirse: Trump'ın Natal MC-Mars (Profesyonel anlamda şartları zorlama, harekete geçme) ve MC-Neptün (Profesyonel anlamda yanılgı, aldatılma) çizgilerinin tam ortası Türkiye’nin Suriye sınırının tam doğu kenarından geçiyor ve bu bölge 21 Ağustos’ta gerçekleşecek tutulmadaki Güneş-Ay/Vulkan (Vulkan: güçle şekillendirmek) orta noktasına denk düşüyor. Yerel konum (local space) Hades çizgisi (Hades: bir şeyin karanlık yüzüyle karşılaşmak) Türkiye'den, tam Türkiye-Suriye sınırının doğu ucundan, sonra Suriye ve Irak'tan geçiyor. Tutulmanın izdüşümlerini incelediğimizde Jüpiter/DSC hattının Türkiye’den aşağı doğru, Beyrut’un biraz doğusundan Suriye üzerinden geçtiğini görüyoruz. Uranüs-ASC (Beklenmedik girişimler, devrimler, yenilikler) hattı ile Plüton-MC (Otorite figürleri arasında güç çekişmeleri) hattı Türkiye’nin Suriye ile sınırının doğusunda kesişiyor. Uranüs-ASC hattı Suriye ve Irak’tan aşağı iniyor; Plüton-MC hattı da Türkiye’nin doğusundan, güneydoğudan geçerek aşağı iniyor. IC-Hades hattı neredeyse tam Ankara’dan geçiyor. Tüm bunlar 21 Ağustos tutulması civarındaki günlerde Ortadoğu’nun ısınacağını, hareketleneceğini, Suriye ve Türkiye’nin de işin içerisinde olacağı sıcak durumları ifade ediyor olabilir.

Tutulma anına yönelik Suriye Şam merkez alınmak üzere çizdirilen Jeodetik (Geodetic) haritada Mars ASC’ye yakın bir yerde bulunuyor. Tabii Türkiye’ye göre çizdirilen haritada da ASC’ye yakın Mars var. Bir önceki makalemde de belirttiğim gibi, Ebu Ma’şer’e göre Mars ve Aslan burcu Türklerle ilişkilendirilir ve 21 Ağustos tarihinde gerçekleşecek güneş tutulmasında Mars Aslan burcunda ve Güneş’ten önce doğan gezegen konumunda olacak. Muhtemelen sonbaharda Türkiye de bölgede daha aktif olacaktır. Jüpiter Ekim ayında Akrep burcuna geçiyor ve Türkiye astroloji haritasında Güneş, MC yöneticisi Jüpiter ve MC Yücelme yöneticisi Venüs’ü aktif edecek ve muhtemelen yönetici figürleri uluslararası arenada daha etkili olmak isteyecekler.

Hazır astrolokalite haritalardan ve Trump'tan bahsetmişken, Natal haritasında Mars-DSC çizgisinin (ilişkilerin sınırlarını zorlama, agresyon, açık düşmanlıklar) Kuzey Kore'nin batısından ve Uranüs-IC çizgisinin doğusundan geçtiğini görüyoruz. Mars-DSC Uranüs IC ve Plüton-DSC hatlarının biraz yukarıda Çin'in kuzey sınırına yakın birleşiyor. Bu konumlar Trump’ın izlediği politikada Kuzey Kore ve Çin ile ilişkilerinin de yine 21 Ağustos tutulması civarındaki günlerde hareketleneceğinin göstergeleri; zira tutulma Trump’ın ASC ve Mars derecelerine çok yakın gerçekleşecek.

İşin bu noktasında, incelememize bu makalede mercek altına aldığımız iki liderin ayrı ayrı haritalarını inceleyerek devam edebiliriz. 21 Ağustos tutulması Trump’un yükselen burç derecesine ve Mars’ına çok yakın gerçekleşecek. Aşağıda Natal harita üzerine izdüşürülmüş güneş tutulması haritasını görmektesiniz.

Aslan burcundaki bu tutulmanın Donald Trump’ın haritasının Yükselen derecesine ve Mars’ına çok yakın derecede gerçekleşecek olması, bu dönemde agresif politika izleyecek, dominant bir profil çizecek liderlerden önemli birisinin Trump olduğunu göstermektedir.

Tutulma esnasında Trump’ın hem Mars dönüşü, hem de Venüs dönüşü yakınlaşmış durumda. Bu ilginç gerçekten de… Haziran 2019’a kadarki süreçte Kuzey Ay Düğümü Firdaria periyodunda bulunan Donald Trump’ın haritasında Kuzey Ay Düğümü 10. Evde İkizler burcunda yerleşmekte, Uranüs ve Güneş ile birleşmekte. Önemli ve etkin pozisyondaki kişilerle işbirlikleri, kendi liderliğini ortaya koyma, beklenmedik çıkışlar ve başarılar elde etme potansiyeli taşıyan ve İkizler burcunda yer alan bu üçlü kavuşum, harita sahibinin tüm bunları etkili iletişim becerileri sayesinde, beklenmedik anda harekete geçme ya da ani manevralar yoluyla gerçekleştirmeye çalışacağını gösteriyor. 

Trump 14 Haziran 2017 tarihinde 12. Ev profeksiyonuna giriyor. 12. Ev içerisinde Plüton ve evin son derecelerinde Mars yer alıyor (Mars Yükselen’e çok yakın olduğu için 12. Ev ile birlikte 1. Evde de etkilerini gösteriyor). Netenyahu’nun haritasındakiyle aynı derecede bulunan Mars, tutulma derecesine çok yakın ve profeksiyonda başrol oyuncularından biri olarak Trump’ın haritasında da dikkat çekici pozisyonda bulunuyor. Yıl yöneticisi olan Güneş, haritanın 10. Evinde ve Firdaria periyod yöneticisi Kuzey Ay Düğümü ile birleşiyor. Aynı yere geliyoruz: Donald Trump, önemli ve etkin kişilerle işbirlikleri içerisinde olacağı, yönetme becerisini dünyaya göstermek ve dikkatleri üzerinde toplamak isteyeceği, öte yandan yönetme tarzının bazı eleştirilere uğrayacağı ve önemli engellerle karşılaşacağı (Satürn’ün Natal Güneş’in karşısından transiti) çok önemli bir yaşına girmek üzere… Tutulmanın tetikleyeceği Mars Natal haritanın 4. Ve 9. Evlerinin yöneticisi. Bu şartlarda Trump’ın Marsiyen aksiyonları ailevi konular, ev ve yerleşimle ilgili konular (ya da bir lider haritası olarak değerlendirdiğimize göre iç güvenlik-ülke için konularda-4. Ev) ilişkili olacak. Ayrıca yurt dışına yönelik işler, yabancılarla ilişkiler, inançlar ve seyahatlerle ilgili konularda (yine bir lider haritasında 9. Ev uzak yerlerdeki devletlerle ilişkiler bağlamında görülebilir) olacak. Trump’ın Haziran 2017-Haziran 2018 arasındaki periyod için kullandığımız Güneş Dönüşü haritasında da Güneş’in ve Merkür’ün İkizeler burcuna ve 9. Eve denk düştüğünü, Yengeç burcundaki Mars’ın da yine 9. Eve denk düştüğünü görüyoruz. Uzak yerlerle ilgili önemli kararlar (Güneş-Merkür) ve aksiyonlar (Mars) söz konusu…

Trump’ın bu dönemi için Firdaria pediyod yöneticisi Kuzey Ay Düğümü olduğuna göre hem aldığı transitler ve ilerletmeler, hem de kendi ilerletme ve transitleri çok önemli olacak demektir. Daha sonra göreceğimiz üzere 21 Ağustos’taki tutulma, Trump’ın bu tarihine yönelik Solar Arc haritasında 28 derece Aslan’a ilerlemiş olan Kuzey Ay Düğümü’nün üzerinde gerçekleşecek. Yani bu yıl Trump kadersel işbirlikleri içerisinde olacak. Aşağıda Trump’ın Natal haritası üzerinde Solar Arc haritasını ve onun üzerinde tutulma haritasını görmektesiniz.

Tutulma haritasını ABD astroloji haritası üzerinde değerlendirdiğimizde, tutulma derecesinin Natal haritanın 9. Evine denk düştüğünü görüyoruz. Yani bu tutulma ABD’nin uzak ülkelerle ilişkilerini etkileyecek. Aşağıda bu iki haritayı üst üste görmektesiniz.

Uluslararası ilişkiler açısından önemli gelişmelere işaret etmekte olan bu tutulma yabancılarla ya da azınlıklarla ilgili konularda hukuksal bazı gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Dini ve inançlarla ilgili konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. Mars’ın da bu alana denk düşüyor olması, tüm bu konularda agresyon işaretçisi olarak görülebilir.

Tutulma esnasında 21 derece Yay burcunda olacak Satürn, ABD astroloji haritasında 21 derece İkizeler burcunda yer alan Mars’ın tam karşısına denk düşüyor. Mars haritanın 7. Evinde yerleştiği için, diğer ülkelerle bire bir ilişkilerde yaşanan rekabetin, agresyonunun yanı sıra, düşmanlıkları ve savaşları da göstermektedir. Transit Satürn’ün Natal Mars’ı tetiklediği bir döneme denk gelen bu tutulma, ABD’nin bazı ülkelerle ikili ilişkilerinde sürtüşmelere, mücadelelere de işaret etmektedir. İlginç bir şekilde Donald Trump’ın haritasındaki Ay-Güneş karşıtlığı ekseni de Mars’ın üzerine denk düşmektedir ve tutulma esnasında transit Satürn, bu ekseni tetiklemekte, hareketlendirmektedir.

Gelelim Netenyahu’nun haritasına… Aşağıda İsrailli liderin haritasını ve üzerine izdüşürülmüş tutulma haritasını görmektesiniz.

Haziran 2017 itibariyle Mars-Ay Firdaria periyodunda bulunan Netenyahu, 21 Ekim 2017 tarihinde Mars-Satürn Firdaria periyoduna geçiyor. Ana periyod yöneticisi olan Mars 26 derece Aslan’da ve haritanın 8. Evinde, 9. Burcunda, Plüton ile birlikte yer alıyor. Yine Haziran 2017 itibariyle 8. Ev profeksiyonunu yaşayan Netenyahu, 21 Ekim 2017 tarihinde 9. Ev profeksiyununa geçiyor. Bu vakte kadar 8. Ev profeksiyonunda bulunan Netenyahu’nun haritasında Mars bu evde bulunduğu ve tutulma derecesi bu Mars’ı tetikleyecek olduğu için, Netenyahu açısından da Marsiyen bir dönem: Hareketli, hararetli, agresif ve atak!

Hem Mars’ın hem de Plüton’un 8. Evdeki yerleşimi, müşterek kaynaklarla ilgili çetin bir mücadeleyi işaret ediyor olabilir. 8. Ev yöneticisi Güneş’in 10. Evdeki yerleşimi, etki yaratacağı ve görüneceği bir dönemde olduğunu işaret etmekte. 28 derece Aslan’da gerçekleşecek tutulma, 27 derece Terazi’de yer alan Güneş’ine altmış derecelik açıyla destek verecek. Yani kendisine güveni, büyüme ve yayılma şansı, buna ilaveten etkili olması ve yaptırım gücü artacak önümüzdeki günlerde…

Son olarak, ABD-İsrail bileşik haritasın üzerinde 21 Ağustos tutulması haritasını değerlendirmek istiyorum çünkü çok ilginç örtüşmeler var. Aşağıda bu iki haritayı görmektesiniz.

28 derece Aslan’a izdüşen tutulma derecesi bileşik haritanın tam Tepe Noktasına denk düşmekte! Bu şu anlama gelebilir: İki ülkenin ilişkileri açısından Ağustos ayı civarındaki zamanlar çok önemli ve yöneticiler düzeyinde önemli hareketleri, gelişmeleri içeriyor. Bakalım tutulma civarındaki günlerde olaylar ne yönde gelişecek? İzlemedeyiz…

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, ISAR Cap

Profesyonel Astroloji Organizasyonu (OPA) Türkiye Temsilcisi, APAI üyesi

Astroloji Okulu, Mayıs 2017

OPA Türkiye Facebook Sayfası

https://www.facebook.com/groups/1628325654151225/