Astroloji Psikoloji Kardeşliği

 

Yüzyıllar önce doğdu astroloji. İlk çocuk olarak çok sevildi. İlk göz ağrısıydı insanlığın. Hep yol gösterdi onlara. Ama vefasızdır çoğu insan doğası gereği biliriz hepimiz. Yüzyıllar geçti mekanikleşti insan. Pozitif bilim adı altında sadece gözleyebildiğini ve ölçebildiğini gerçek sayan bir anlayış sardı etrafımızı. Hemen sonrasında küçük kardeşi doğdu astrolojinin. Psikoloji adı verildi ona. En sevgili son sevgili misali çok sevildi bu küçük kardeş. Pek çok oyuncak alındı ona. Yapısalcılık, işlevselcilik, psikanaliz, davranışçılık derken küçük kardeşin sayısız oyuncağı oldu.

 

Yapısalcı akım atomlarına ayırırken, psiko-dinamik akım biyolojiye indirgedi insanı. Gözle görülemeyeni, dolayısı ile ölçülemeyeni yok saymayı tercih etti davranışçı akım. Freud’un bilinçdışı kavramı bile ölçülemediği için eleştirildi. Sonrasında sadece düşüncelerden ibaret sanıldı insan. Oyun devam etti her daim. Oyuncaklar çoğaldıkça oyunun kapsamı da değişti tabi. Gestalt akımı ile nihayet keşfedildi bütünün parçaların toplamından daha fazla bir şey olduğu. Sonrasında hümanist akım sayesinde insanın insan olduğu hatırlandı yeniden. Dünyadaki üstün yaratıktı insan. İnsandı özgür iradesi olan, seçimler yapabilen, kararlar verebilen ve en önemlisi kendini gerçekleştirme güdüsü olan.

 

Tüm bu oyunlar sürerken ilk çocuk unutuldu, ihmal edildi ve hatta yok sayıldı hiç doğmamışçasına. Ama bilirsiniz kardeşler uzun yıllar ayrı bile kalsalar ortak bir geçmişi paylaşırlar. O ortak geçmişten kalan izler silinmez kolay kolay. Şimdi birkaç örnekle daha net anlayalım ortak geçmişin nelere kadir olduğunu…

 

Dört element= Dört kişilik tipi

  • Ateş:Jung’un tanımladığıSezgisel Tip’e karşılık gelir- özgüveni yüksek, dinamik, atılgan, coşkuludur.
  • Toprak:Jung’un tanımladığı Duyusal Tip’e karşılık gelir- pratik, gerçekçi, maddi olana odaklıdır.
  • Hava:Jung’un tanımladığı Düşünsel Tip’e karşılık gelir- entelektüel, iletişimci, zihinsel uyaranlara ihtiyaç duyandır.
  • Su:Jung’un tanımladığı Duygusal Tip’e karşılık gelir- duyarlı, empatik, sempatik, derindir.

12 burcun temel ihtiyaçları= Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi

 

Koç: fizyolojik ihtiyaçlara karşılık gelir. (yeme, içme, barınma, hayatta kalma ihtiyacı)

Boğa: güvenlik ihtiyacına karşılık gelir. (korunma, güvenlik, stabilite ihtiyacı)

İkizler: öğrenme ihtiyacına karşılık gelmesi gerekmektedir. Ancak bu ihtiyaç Maslow tarafından hiyerarşiye dâhil edilmemiştir. Bu küçük hata için ağabey küçük kardeşi affeder sanırım. Ne de olsa yıllarca ayrı kaldılar.

Yengeç: sevgi ve ait olma ihtiyacına karşılık gelir. (sevme, sevilme ihtiyacı)

Aslan: saygı görme ve prestij ihtiyaçlarına karşılık gelir. (ün, statü elde etme ihtiyacı)

Başak: kendini gerçekleştirme ihtiyacının bir alt başlığına karşılık gelir. (yetkin olma ihtiyacı)

Terazi: kendini gerçekleştirme ihtiyacının bir alt başlığına karşılık gelir. (estetik ihtiyacı)

Akrep: kendini gerçekleştirme ihtiyacının bir alt başlığına karşılık gelir. (bütünlük ihtiyacı)

Yay: kendini gerçekleştirme ihtiyacının bir alt başlığına karşılık gelir. (adalet ihtiyacı)

Oğlak: kendini gerçekleştirme ihtiyacının bir alt başlığına karşılık gelir. (düzen ihtiyacı)

Kova: kendini gerçekleştirme ihtiyacının bir alt başlığına karşılık gelir. (değişim ihtiyacı)

Balık: kendini gerçekleştirme ihtiyacının bir alt başlığına karşılık gelir. (aşkınlık ihtiyacı)

 

Not: Burada özellikle dikkat çekici noktalardan biri, burçların sıralaması ile ihtiyaçlar hiyerarşisindeki sıralama arasındaki şaşırtıcı benzerliktir. Bir diğer dikkat çekici nokta ise, bir burcun kendinden önce gelen burcu bir adım ileriye götürmesine benzer şekilde ihtiyaçlar hiyerarşisinde de ihtiyaçlar birbirlerinin üzerine inşa edilmiştir. Üst basamaklardaki ihtiyaçların devreye girebilmesi için önceki basamaklardaki ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir.

 

Pek çok benzerlik arasından seçtiğim bu iki örnek kardeşliğin nelere kadir olduğuna ışık tutmak için şimdilik yeterli sanırım. Dönüşüm zamanının gelip kapıyı çaldığı şu dönemde artık bu iki kardeşin bir araya gelip eski günleri yâd etmesi gerekmektedir. Hatta belki de tek bir kişiye dönüşüp, insanlığa tekrar yol göstermeli bu iki kardeş. Yeniden doğmalılar bir bedende bir isimle, “ASTROPSİKOLOJİ” olarak.

 

 

“Psychology textbooks of future generations will look back on modern psychologists working without the aid of astrology as being like medieval astronomers working without the aid of a telescope.”


(İleriki nesillerde psikoloji literatürü astroloji yardımı olmadan çalışan modern psikologlara orta çağda teleskop yardımı olmadan çalışmış olan astronomlar gözüyle bakacaktır.)

 
~ Richard Tarnas, PhD
Professor of Psychology
California Institute of Integral Studies
 

 

 

YAZAN: BARIŞ ÖZKIRIŞ