Astroloji ve Psikopatoloji

Psikopatoloji, ruhsal rahatsızlıkları inceleyen ve bu rahatsızlıklarla ilintili olarak geçerli ve genel yasalar ortaya koyan bir bilim dalıdır. Ruhsal rahatsızlıklar çoğu kez bazı temel psikolojik fonksiyonların yok sayılması ve nihai olarak bu fonksiyonları telafi etmek için karşıt bir fonksiyonun abartılı veya daha primitif olarak ortaya çıkışı ile alakalıdır. Carl Jung’un belirtmiş olduğu gibi; kişiliğin bir parçası bilinçdışına itildiğinde, bilinç düzeyindeki tutum ve davranışlarda bir “tekyönlülük” söz konusu olacaktır. Psikolojik açıdan sağlıklı olabilmek için, yok sayılan fonksiyonun kişilik ile bütünleştirilmesi gerekmektedir.

 

Bu durum astrolojik açıdan değerlendirildiğinde, doğum haritasında aşırı vurgulanan bir burcun veya planetin bireyin kişiliğinde aşırı fonksiyonalize olacağı söylenebilir. Bu sebepten dolayı, kişilerin tutum ve davranışlarında bir tekyönlülük söz konusu olabilir. Mesela bir bireyin doğum haritasında Koç burcu aşırı vurgulandığında, söz konusu birey aşırı dürtüsel, saldırgan ve bencil olmaya yatkın olabilir. Nihai olarak, kalıcı ve dengeli ilişkiler kurması imkânsız hale gelebilir. Bu bireyin psikolojik açıdan sağlıklı olabilmesi için, Koç burcunun karşıt burcu olan Terazi burcunun bazı fonksiyonlarını (uzlaşma, paylaşma, uyum, karşı tarafın haklarına duyarlı olmak vb.) nezaket kişiliği ile bütünleştirebilmesi gerekmektedir. Koç burcunun “ben” diyen yapısına karşı, Terazi burcunun “biz” diyen yapısı bir panzehir işlevi görecektir. Nihai olarak, kişinin kalıcı ve dengeli ilişkiler kurması mümkün olacaktır. Yukarıda da belirttiğim gibi, psikolojik sağlık bütünlük, uyum ve denge ile alakalıdır.

 

Hem klinik psikolog hem astrolog hem de Amerika’daki Astro-psikoloji Okulu’nun kurucusu olan Dr. Glenn Perry, yıllardan beri danışanlarının doğum haritaları üzerinde yaptığı incelemeler doğrultusunda, bir doğum haritası yorumlanırken, harita sahibinin psikolojik sağlığı ile ilgili tahminlerde bulunmak için, aşağıdaki maddelerin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmiştir:

 

  • Doğum haritasında bir evde ve bir burçta bir gezegen toplanması (stelyum) var ise, bu durum söz konusu evle ilgili olan alanlarda ve söz konusu burç ile ilintili özelliklerle aşırı fonksiyonalize olmaya işaret eder.
  • Dışsal planetlerden (Uranüs, Neptün, Pluto) sert açı alan içsel bir planetin sembolize ettiği özelliklerin yetersiz fonksiyonalize olma (bastırılma vb.) ihtimali vardır.
  • Bir T-kare veya Yod açı kalıbının ucundaki planetin (Apex) sembolize ettiği fonksiyonların aşırı vurgulanması muhtemeldir. 
  • Bir “singleton” planetin sembolize ettiği özelliklerin hem yok sayılması hem de zaman zaman aşırı fonksiyonalize olması olasıdır.
  • 8. veya 12. evdeki bir planetin sembolize ettiği fonksiyonların bastırılması muhtemeldir.

 

Bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda, harita sahibinin olası psikolojik sorunları ile ilgili gerçekçi bir öngörüde bulunmak mümkün olacaktır. Herhangi bir burç veya bir planetin aşırı vurgulanması söz konusu olduğunda; aşırı vurgulanan burcun karşıt burcu veya aşırı vurgulanan planetin yönettiği burcun karşıt burcu harita sahibinin muhtemel gölgesi ile ilgili ilgi fikir vericidir. Söz konusu karşıt burcun sembolize ettiği fonksiyonların, harita sahibinin kişiliği ile bütünleştirilmesi psikolojik sağlığa giden yolda bir köşe taşı olabilir. Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın.

 

YAZAN: Barış ÖZKIRIŞ