Astrolojide Minör Asaletler

Astrolojide Minör Asaletler

Klasik Astroloji, günümüz astrologlarının pek çoğunun bilmediği teknikleri ve yöntemleri barındırırdı. Bunlardan bazıları haritanın okunmasında (betimlenmesinde) bazıları öngörülerde kullanılırdı.

Haritanın okunmasında en dikkat edilen unsurlar gezegenlerin evlerde ve burçlardaki yerleşimleri, açıları, retro veya direkt hareketleri, ortalamanın üzerinde veya altında hızla hareketleri, ay düğümleriyle, Arap noktalarıyla, sabit yıldızlarla ilişkilerine göre güçlülük veya zayıflıkları gibi faktörlerdi.

Gezegenlerin güçlülük veya zayıflıkları temel ve tesadüfi asaletler olarak tanımlanırdı. Bir gezegenin asaletli olması, kişinin asaletli olması anlamında kullanılmazdı. Çünkü gezegenler, sadece harita sahibini temsil etmezdi. Onun hayatındaki diğer kişileri, olayları ve durumları temsil ederdi. Bu, harita sahibini temsil eden göstergelerin dışındaki diğer gezegenlerin doğası, yerleştikleri ve yönettikleri evlerin ana konularına göre belirlenirdi.

Gezegenlerin burçlardaki güçlülükleri “temel asalet” olarak nitelendirilirdi. Bunun yanı sıra minör asaletler de vardı. Aşağıda okuyacağınız bilgiler, 2006 yılında tamamladığım ve ancak 2007 Mart’ında baskıya girebilmiş olan Alimlerin Astrolojisi kitabımdan alıntıdır. Astrolojiyi detaylı bir biçimde öğrenmek isteyen öğrenciler için hazırlanmış teknik bilgilerdir. Işık tutması dileğiyle…

Öner DÖŞER

12 Mayıs 2014, Pazartesi

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan

Alimlerin Astrolojisi sayfa 144-156 arası

Ortaçağ Astrolojisi’nde Novenaria Signorum ve Duedecimae Signorum, özellikle Saat Astrolojisi’nde ve Ay’ın transitlerinin etkilerini takip etmede önem taşır. Bonatti bize, kişilerin Güneş Dönüşü (Solar Return) haritalarında da, Ay’ın Novenaria ve Duedecimae’sine bakmamızı önerir. Saat Astrolojisi’nde, Ay’ın şu veya bu Novenaria veya  Duedecimae’de olması, Ay’ı o burca ve eve bağlar. Soru anına ait geçerli bir temayı işaret ederler. Şimdi bu minör asaletler ya da teknikleri yakından tanıyalım.

Novenaria signorum

Her burcun 3°20’ bölümlü dokuz gruba bölünmesinden oluşur. Her üçlü element, bu dokuz ana bölümlemenin öncü burcunun yöneticisi ile başlar. Mesela, Koç burcunun 1. Novenarium’u Mars ile başlar. Benzer şekilde, Aslan ve Yay burçlarının da 1. Novenarium’u Mars ile başlar. Çünkü Mars, ateş elementinin öncü burcunun yöneticisidir. Takip eden sırada gördüğümüz Venüs, bir sonraki burç olan Boğa’nın yöneticisi olduğu için, 2. Novenarium’un yöneticisidir. Bir sonraki sırada gördüğümüz Merkür, sonraki burç olan İkizler’in yöneticisi olduğu için, 2. Novenarium’un yöneticisidir. Boğa burcunun 1. Novenarium’u Satürn ile başlar. Benzer şekilde, Başak ve Oğlak burçlarının da 1. Novenarium’u Satürn ile başlar. Çünkü Satürn, toprak elementinin öncü burcu olan Oğlak’ın yöneticisidir. Takip eden sırada gördüğümüz Satürn, Oğlak’tan bir sonraki burç olan Kova’nın yöneticisi olduğu için, 2. Novenarium’un yöneticisidir. Müteakip sırada gördüğümüz Jüpiter, bir sonraki burç olan Balık’ın yöneticisi olduğu için 2. Novenarium’un yöneticisidir.

Doğum Haritası (Natal Chart) astrolojisinde ise, Ay’ın Novenarium’unu yöneten gezegen öyle bir gezegeni işaret eder ki, bu gezegenin kişinin hayattan istekleri üzerinde kayda değer bir etkisi vardır.

Örnek haritada, Ay 28° Akrep’tedir. Ay’ın bulunduğu dereceye düşen gezegen Jüpiter’dir. Demek ki, kişinin istekleri Jüpiterseldir. Yani, kişi öğrenmeyi, bilgiyi, bilgeliğe ulaşmayı arzular ve bu konulara açtır ve  “bu kişi ne istiyor?” sorusuna cevabı bu gezegen verebilir.

Duedecimae

Her burcun 2°30’ bölümlü on iki gruba bölünmesinden oluşur. Ay’ın Duedecimae’sine bağlı olan burç, çok dikkat çeken evi işaret eder (bu burç, hangi ev girişini kesiyorsa).

Örnek doğum haritasında, Ay 28° Akrep’te olduğundan, bu dereceye düşen burç Terazi’dir. Haritada Terazi burcu 1. ve 2. evleri kesmektedir. Demek ki: kişilik, ruh, fiziksel özellikler, sağlıkla ilgili konular, kişiye hayatında bir armağan olarak verilmiş şeyleri, kabiliyetleri, öncelikli motivasyonları, duyguları, kişisel arzuları, kendini ortaya koyma ihtiyacı, parasal konular ve ona destek veren kişiler (2. ev), harita sahibinin hayatında en çok dikkat çeken alanlardır.

Halb

Minör asaletlerden biridir ve gezegenin daha etkin ve aktif olacağını gösterir. Bir gündüz haritasında, gündüz gezegeni ufkun üzerinde ise veya gece haritasında ufkun altında ise, halb durumdadır. Bir gece haritasında, gece gezegeni, ufkun üstünde ise veya gündüz haritasında ufkun altında ise yine halb durumdadır.

Örnek harita, bir gündüz haritasıdır. Haritada Satürn, gündüz gezegeni olarak ufkun üzerinde yer almaktadır. Bu durumda Satürn halb minör asaletine sahiptir.

Hayz

Hayz, Arapça “Hayyiz (yer/yön)” kelimesinden gelmektedir. Halb’e göre daha etkin ve güçlü bir minör asalettir. Çünkü, her Hayz bir Halb’tir, ama her Halb, bir Hayz değildir. Hayz durumdaki gezegen taahhüt ettiği şeyleri daha etkin bir şekilde yerine getirebilecektir ve doğasını daha etkin bir biçimde ortaya koyabilecektir.

El Biruni’ye göre, bir gezegen şu koşullar altında hayz durumdadır: Bir gündüz haritasında, gündüz gezegeni, ufkun üzerinde ise veya gece haritasında ufkun altında ise ve eril burçlardan birinde ise hayz durumdadır. Bir gece haritasında, gece gezegeni, ufkun üstünde ise veya gündüz haritasında ufkun altında ise ve dişil burçlardan birinde ise yine hayz durumdadır. Bonatti, bunlara ilaveten, gündüz gezegeninin gündüz haritasında, gece gezegeninin gece haritasında hayz olması gerektiğini söylemektedir. Ebu Ma’şar, bu konuda daha da ileri giderek, eril ve dişil dereceleri de işin içerisine katmıştır.

Yukarıda sayılanlar konusunda Mars, diğer gezegenlerden daha farklı değerlendirilmelidir. Çünkü, Mars hariç diğer tüm eril gezegenler, gündüz gezegenidir. Mars ise eril gezegenlerden biridir, ama gece gezegenidir. Bu yüzden, Mars gece haritasında ufkun üzerinde ise veya gündüz haritasında ufku altında ise hayz olarak kabul edilir.

Örnek haritada, Satürn, hayz asalete sahiptir. Çünkü, Satürn, gündüz haritasında bir gündüz gezegeni olarak ufkun üzerinde ve eril bir gezegen olarak eril burçlardan birinde yerleşimdedir.

Örnek haritada, Ay hayz durumdadır. Çünkü, bu bir gece haritasıdır ve Ay ufkun üzerinde dişil bir burçta yerleşimdedir.

Elevation

Bir gezegenin, harita içerisinde yüksekte yani 10. ev girişine yakında olması durumu, ona minör asalet kazandırır. Bu anlamda 10. ev girişinden 5°’den fazla mesafede ve 9. evde (üçüncül ve düşük bir evde) yerleşmiş olan bir gezegen, nicelik olarak zayıf durumda olmasına rağmen, yüksekte ve 10. ev girişine yakın olduğu için, bir çeşit güç kazanmış olur. Bu konum, kişinin yüksek öncelik verdiği şeyleri temsil eder.

Örnek haritada, Güneş ve Venüs 9. evde yerleşimdeler ve MC’den uzaklıkları 5°’den fazla. İkisi de elevation durumundalar. Bu onların gücünü arttıran bir durum.

Proper Face

Bakmamız gereken en son asalettir. Bir gezegenin bu asalete sahip olabilmesi için: Ay’ın Yengeç’te, Güneş’in Aslan’da, Merkür Başak’ta yerleşmiş olduğu gibi, Ay ve Güneş’le de sıralı yerleşimde olması gerekir. Örneğin, Ay Akrep’te, Güneş de Yay’da olsun. Eğer, Merkür Oğlak’ta yerleşimde ise, otomatikman küçük asalete sahip olur. Merkür’ün bu asalete sahip olması, kişinin Merkür doğasında özelliklerinin güçlü olduğunun göstergesi olarak kabul edilir: zihinsel olarak daha kurnaz, uygulamalarında daha somut, olayları halletmede daha becerikli ve çabuk, konulara daha bilimsel kafayla yaklaşabilme özelliğine sahip olmak gibi.

Örnek haritada, Merkür ve Venüs, Ay ile Güneş’e göre sıralı yerleşimdeler. Özellikle, Merkür’ün, sevdiği 1. evde yerleşimde olması ve proper face gibi minör bir asalete sahip olması, işlevini yerine getirebilme gücünü arttırıyor.