Balık Burcu ve Psikopatoloji

Balık burcu, bireyin aşkınlık ve teslimiyet ihtiyacını sembolize eder. Gelişim dönemi olarak, 80 yaş ile ölüm arasındaki döneme karşılık gelir. Bu dönem içerisinde, birey sembolik anlamda, mevcudiyetinin kaynağına geri dönme ve kozmik bütüne teslim olma hazırlığı içerisindedir. Genel olarak, bireyin zaman ve mekân algısının bozulmaya başladığı bir dönemdir. Bu dönemde bireyin kafa karışıklıkları hatta bunama ile karşı karşıya kalması muhtemeldir. Eskiden tanıdığı kişilerin muhtemel ölümleri yüzünden tutulan yas ve nihai olarak izolasyon bu dönemin ana temalarıdır.

 

Bir doğum haritasında Balık burcu iyi entegre olduğu takdirde, harita sahibi duyarlı, empatik ve başkalarıyla birlik beraberlik içinde olma arzusunda olacaktır. Balık burcu; fedakârlık, affedicilik ve teslimiyet içeren ve de ayırım gözetmeyen, bütünsel sevgiyi ifade eder. Bazı uç durumlarda, karşı tarafı veya insanlığı kurtarabilmek adına kendini kurban etmeyi de ifade eder.

 

Bir doğum haritasında Balık burcu aşırı vurgulandığı ve iyi entegre olmadığı takdirde; Balık burcu özelliklerinin, dengeyi bozacak şekilde, abartılı dışavurumu ortaya çıkabilir. Mesela, abartılı aşkınlık ihtiyacının bir sonucu olarak, ayakları yere hiç basmayan bir kişi ortaya çıkabilir. Veya kişinin gerçeklerden kaçma isteğinin bir sonucu olarak, düşünce karmaşası ve öz-aldatma ortaya çıkabilir. Tüm bunlara, harita sahibinin gerçeklerden kaçmasını kolaylaştıran uyuşturucu ve alkol bağımlılığının eşlik etmesi de olasıdır. Gerçeklerden kaçış, öz-aldatma ve mantıkdışı düşüncelerin bir sonucu olarak, kişi kendini hayatın içinde kaybolmuş, terk edilmiş ve dış dünyadan izole edilmiş bir pozisyonda bulabilir. Bu noktada, derin bir yas ve ıstırap içinde olması olasıdır.

 

Bazı uç durumlarda, harita sahibinin “şizofreni” ile karşı karşıya kalması olasıdır. Şizofreni, genel olarak halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan görüntüler görme, sesler duyma vb.), mantıkdışı düşünceler, konuşmada düzen bozukluğu ve çeşitli delüzyonlarla (mesela bir kişinin düşüncelerinin bir başkası tarafından duyulduğuna inanması) karakterizedir.  Şizofreni rahatsızlığı olan kişiler, genel olarak sosyal ilişkilerden uzaklaşarak izole olurlar ve gerçeklerden de uzaklaşarak kendi dünyalarında yaşarlar. Kendi dünyalarındaki fanteziler hâkimdir; objektif gerçeklikler ya reddedilir ya da çarpıtılır.  

 

Balık burcunun aşırı vurgulandığı durumlarda (stelyum,bir T-kare veya Yod açı kalıbının apeksindeki Neptün, Neptün’ün singleton planet olması vb.) , harita sahibi Balık burcunun karşıt burcu olan Başak burcunun sembolize ettiği bazı özellikleri (etkin problem çözmek, analitik ve gerçekçi düşünmek, mantık, sadece bütünü değil detayları da görebilmek, yetkinlik, rasyonalite vb.) kişiliği ile bütünleştirmeyi başarabilirse, bu tarz sorunların üstesinden gelmek konusunda önemli bir adım atacaktır.

 

YAZAN: BARIŞ ÖZKIRIŞ