Başak Burcunda Ay Tutulması

 

Güneş’in ışınları Dünya’ya ulaşırken, Dünya Güneş ile Ay’ın arasındadır. Bunun sonucunda, Dünya’nın fiziksel bedeni Ay’ın bedeninin üstüne düşer ve böylece Dünya Ay’ın üstüne yansıyacak ışığı keser. Bu Ay tutulmasıdır.

 

 

 

Ay tutulması dolunaylarda gerçekleşir; fakat her dolunay bir Ay tutulması değildir. Çünkü her ne kadar dolunayda Güneş, Ay ve Dünya aynı dik düzlemde bulunsalar da, aynı yatay düzlemde bulunmazlar. Bir tutulmanın sıradan bir dolunaydan farkı Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı düzlemde, aynı anda aynı yatay ve dikey düzlemde sıralanmış olmalarıdır.  

 

Ay tutulmasında, Dünya’nın fiziksel bedeni perdenin, yani Ay’ın bedeninin üstüne düşer demiştik. Dünya, Güneş’le karşılaştırıldığında çok küçük olduğu için, uzayın Güneş’ten uzak bölümüne bir gölge külahı atar. Buna “Gölge Konisi” denir.

 

Işık doğru çizgilerle yol aldığı için, tam olarak Dünya’nın boyutlarını belirten, silindir şeklinde bir başka gölge daha oluşur. Bu gölgeler uzaya gönderilirler ve Ay bunların hizasından geçerken Ay tutulması gerçekleşir.

 

Dolunay Düğüm’e ne kadar yakınsa, Ay tutulması da o kadar büyük olur. Eğer tutulma ay düğümlerinden 0° ile 3° 45’ arasında uzaklıkta ise bu tam tutulmadır. Eğer bu uzaklık 3° 45’ ile 6°0’ arasında ise hem tam hem de parçalı tutulma gerçekleşmiş olur.

 

Ay tutulmasının etkileri

 

Eskiler Ay tutulmasının daha ziyade kraliçeye, anneye, ailenin baştaki kadın temsilcisine sıkıntı getireceğini öngörmüşlerdir. Genel olarak kadınlarla ilgili konuların ön planda olduğu bir dönemden geçmekteyiz.

 

Ay tutulmaları duygusal konuları öne çıkarır. Kendi üzerinde çalışmak, kendi hakkında bilgi edinmek, eldeki işleri tamamlamak ve artık bir kenara bırakmak zamanıdır.

 

Ay tutulmaları, eskilere göre kötü şeylerin işaretçisiydi ve duygularda mantıksız tepkiler uyandırırdı. Ay eve aileye ve bireysel olarak duygulara ait şeyleri gösterdiğinden, Güneş tutulmalarına nazaran daha içsel kalan etkileri tetiklerler. Ama bunların etkileri sonuçta topluma ve politik, siyasi hayata da yansımaktadır.

 

Ay tutulmalarının ise daha içsel ve duygusal bazda olayları uyandırmasıdır. Ay tutulması dönemlerinde duygusal olarak dengeyi sağlamak zor olduğundan, önemli kararlar vermekten kaçınmakta fayda vardır. Bu dönemde çok aktif ve dışa dönük olmak yerine, içe çekilmek, kendi dinamiklerini gözden geçirmek, yalnızlığı tercih etme eğilimi görülebilir.

 

Sabit yıldızlarla ilişkiler

 

Tutulma esnasında Ay 1 derece 53 dakika Başakta yerleşimde ve aynı derecedekiMegrez adlı sabit yıldızla birleşmekte. Bu sabit yıldız ruhsal anlayış, yaratıcılık ve şiddetle ilişkilendirilir. Ay, kraliyet yıldızı Regulus ile de kavuşum yapmakta. Astrolog Vivian Robson bu kavuşum için kadınları cesur ve bağımsız kılar yorumu yapmış. Ay’ın Regulus ile birleşiyor olması, bu yakın dönemde kadınların güçlü bir şekilde ortaya çıkacağını gösterebilir.

 

Tutulma esnasında 1 derece 53 dakika Balık’ta yerleşmiş olan Güneş, 3 derece 52 dakika Balık’ta yerleşmiş olan Fomalhaut adlı sabit yıldızla birleşmekte. Avustralyalı astrolog Bernadette Brady’e göre İran’ın kraliyet yıldızlarından biri olarak bilinen Fomalhaut başarı vaat eder; idealler ve hayallerle ilişkilendirilir. İdealler ve hayaller asilse, büyük kişisel mutluluklar elde edilebilir. Buna karşın, idealler ve hayaller bir şekilde yozlaşmış ise, o zaman büyük kayıplar ve kafa karışıklığı yaşanacaktır. Büyük yaratıcılık ve esinler getirir. Kişi sahip olduğu mistik gücü sadece kendisi ve şöhreti için değil, başkaları için de kullandığında büyük başarı getirecektir. Bu yıldız etkisi altındaki kişi dürüst hareket etmek zorundadır. Astrolog Vivian Robson da benzeri şeyleri söylemiş, bu yıldızın Güneş ile birleşmesi hakkında şöyle yorum yapmış:maceraperestlik, kolaylıkla kendinden daha düşük nitelikte arkadaşların etkisinde kalma, başkaları yoluyla kazanç, fakat kendi başına kazanç sağlama ihtimalinin olmaması.

 

Satürnyen etkiler devreye giriyor

 

Tutulmanın hangi gezegenlerle irtibat kuracağı konusu da çok önemlidir.

 

1 derece Başak burcunda gerçekleşecek tutulma 5 derece Başak’ta geri harekette olan Satürn ile irtibat kuruyor. Tutulma gerçekleştikten sonra Ay’ın önündeki ilk hareket Satürn ile kavuşum olacak. Bu şartlarda bu tutulmanın Satürn doğasındaki olayları açığa çıkartacağını söyleyebiliriz. Satürn, temel olarak korkuları ve endişe getirici durumları temsil eder. Hayatın gerçeklerinin, plan ve organizasyon gerektiren durumların genel temsilcisidir. İstikrar gerekliliğini, özellikle de ekonomik anlamda dikkatli olmak gerekliliğini anlatır. Zira, bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter ekonomide genişlemenin işaretçisiyken, onunla taban tabana zıt nitelik taşıyan Satürn ekonomide daralma, büzüşme ile, uç noktada yoksullaşmanın işaretçisi olarak görülür. Uzlaşmayı, sonuca gitmeyi zorlaştıran, engelleyen, ağırlaştıran, kurutan ve soğutan yapıdadır. Bir haritada kötü yerleştiğinde cahil, istenmeyen, kötü adamların genel göstergesi olur. Toplumu melankoli ve depresyona iten durumlarla bağdaştırılır. Klasik astrolojide depremlerle de bağdaştırılır (Ebu Ma’şar). Politik konularda ise Satürn muhafazakar kesimi temsil eder.

 

Tutulmanın Satürn ile birleşiyor olması, tüm dünyada ekonominin zorlu bir dönemece girdiğinin işaretçisi olarak görülebilir. Genel olarak toplumsal konularda uzlaşmayı da zorlaştıran bir etkidir bu.

 

Tutulmayı nasıl okumalıyız?

 

Dünya Astrolojisi’nde tutulmaların hangi elementte ve nitelikte gerçekleştiği konusu önemlidir. Zira her element ve niteliğin kendi yorumu vardır ve doğada en çok nelerin ve hangi konuların etkileneceğinin açık bir göstergesi olarak düşünülür.

 

Başak değişken burçlardan biri olduğundan, bu tutulma insanların durumu, ticaret ve organizasyonlar üzerinde etkili olacağını söyleyebiliriz.

 

Başak toprak elementi burçlarından biri olduğundan, bu tutulma toprak ürünleri, hasat üzerinde etkili olacak diyebiliriz. Aşırı soğuk ve kuru doğadaki Satürn, yine soğuk ve kuru doğadaki Başak burcunda olunca, toprak ürünlerinin, ziraatın aşırı soğuk ve kuru hava şartlarından zarar görmesi riski olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Başak burcu hijyen ve sağlık konularıyla; vücutta da bağırsaklarla ilişkilendirilir. Bu bağlamda, sağlıkla ilgili konuların çok dikkat çekeceği, dikkatli olmak gereken bir dönemde olduğumuza da değinmekte fayda var; özellikle de mide ve bağırsaklarla ilgili konularda (Mars da uzun süre Yengeç burcunda kaldı ve şimdi yine Yengeç’e ilerlemekte).

 

Ayrıca, Başak burcu toplumsal hizmetlerle de ilgilidir. Bu alanda da birtakım aksamalarla karşılaşabiliriz; önlemci olmalıyız!

 

Eski yazarlar, tutulma derecesinin düştüğü dekanatın da önemli olduğu konusunda hemfikirdiler.

 

1 derece Başak 1. dekana denk gelmekte. Bu dekanat için Annus Tenebrosus adlı eserinde William Lilly “hastalıklar, isyan, insanlar arasında karmaşa” yorumlaması yapmış.

 

Tutulmanın görünür etkileri

 

Astrologlar, tutulmaların fiziksel ve zihinsel etkilerinin, gözlemlendikleri bölgelerde daha etkili olduğu öne sürmüşler. Tutulma hakkında genel bilgileri vererek devam edelim:

 

Görüleceği yerler: Kuzey Kutbu, Rusya’nın batı kısımları, Arabistan’ın büyük kısmı, Madagaskar hariç Afrika, Avrupa ve Amerika.

Tutulma evreleri ve saatleri (h: m: s)

Tam tutulma başlangıcı (U2) 05:00:30

Tutulma ortası (MID) 05:26:00

Tam tutulmanın bitişi (U3) 05:51:30

 

Türkiye’den de izlenebilecek tutulma 21 Şubat’ta, Türkiye saati ile 02.36’da başlayacak. 05.01’de gerçekleşecek tam tutulma yaklaşık 50 dakika sürecek.

 

Tutulmanın gerçekleştiği Başak burcunun yönettiği ülkelere de bir göz atalım:

 

Ebu Ma’şar ve Guido Bonatti

 

Kuzey Irak, Türkiye, İspanya, Güney İran, Suriye.

 

William Lilly

 

Afrika, Yunanistan, Fransa’nın Güneybatısı, Batı Almanya, Hırvatistan’ın Güney kısmı, Kudüs, İngiltere, Mezopotamya, Paris, Rodos,

 

Ivy M. Goldstein-Jacobson

 

Musul (Irak’ın kuzeyi), Bağdat (Irak), Fransa, Doğu ABD, Brezilya, Yunanistan, Hırvatistan, Kudüs, İngiltere, Mezopotamya, İspanya, Paris, İsviçre, Türkiye, Karayipler, Yugoslavya, İsviçre

 

Genel olarak Ma’şar’ı ve Bonatti’yi izleme taraftarı olduğumdan, takip eden yazımda tutulmanın etkilerini özellikle Kuzey Irak, Türkiye, İran üzerinde ağırlık kazanacağım. Zira tutulma bu bölgelerde gözlemleniyor da aynı zamanda.

 

Devam edecek…