Bilinçaltında Bahar Temziliği ve Yaşam Alanlarına Etkisi

 

03 Kasım 2013 & 22 Nisan 1991

              

Bilinçaltında Bahar Temzive Yaşam Alanlarına Etkisi

                Akrep burcunda gerçekleşen tutulma, kişinin haritasında, 6. eve denk düşmektedir. Tüm bu süreç boyunca, günlük rutinlerde, beslenme tarzında, derinlemesine ya da detaylı düşünme gerektiren çalışmalarda ve evcil hayvanlarla olan ilişkilerde; gereksiz, artık bir işe yaramayan angaryaların ve eskimiş alışkanlıkların bırakılması (akrep) zamanının geldiğini göstermektedir. Bahsi geçen konularda yeni anlamların üretilerek, -örneğin kişinin günlük yaşamında yer etmiş, artık bir işlevi kalmamış olan davranışlarının bırakılıp, yoğunlaşılan konularda eyleme geçilmesi (Mars) gibi, bu yeni anlamların açtığı yolla birlikte, tutum değiştirilmesi söz konusudur.

                Tutulmanın yönetici gezegeni Mars, haritada 4. evde başak burcunda yerleşimdedir. Mars burada +5 puan alır ve üçlü yöneticiliğine sahiptir. Bu nedenle tutulma üzerinde vaad ettiği niteliklerin daha ziyade olumlu etkilerinin gözlemlenebileceği düşünülebilir. Tutulma akrep burcunda gerçekleşirken, yöneticisi Mars'ın başak burcunda olması; tutulmanın etkilediği konularda yoğun bir dikkat ve konsantrasyon geliştirilebileceğini göstermektedir. Akrep burcu altıncı evi vurgularken, seçici bir dikkat, alt anlamları eyleme geçirme ve yüzeysel olanı tasfiye etme gibi durumları ortaya çıkarmaktadır. Yöneticisi Mars da tutulmayı destekler şekilde, bu konsantrasyon gücünü hizmet etme, amaçları sabırla gerçekleştirmekle ve kendisinden öte faydalara aracı olma kavramlarıyla birleştirmektedir. Böylece tutulmanın bir amaç duygusuyla güdülendiğinden ve bu amaç çerçevesinde elemeleri beraberinde getirdiğinden söz edilebilir.

                Yer merkezli bakışla, Merkür, Ay-Güneş ve Satürn tutulma sırasında hizalanmış gözüküyor; bu hizalanma sırasında dünyanın manyetik alanıyla birlikte, insan teki olarak kişilerin, fiziksel – biyolojik süreçleriyle oluşan her türlü zihinsel, duygusal ve davranışsal faaliyetlerin, Merküryen ve  Satürnyen niteliklerde bir dalga yayılımına maruz kalacağını gösteriyor. Söz konusu haritanın 6. evine bu bilgilerin ışığıyla baktığımızda; Vertex'in üzerine 07o'den partil bir kavuşumla düşen Merkür ve Kuzey Ay Düğümü; kişinin yaşamdaki tepkiselliğinin (Vertex), mevcut yaşamının çekildiği -gitmesi gereken- yöne (K.A.D.) doğru bir ivme kazanmakta olduğunu anlatıyor. Burada zihin ve kadersel etkilerin birlikteliği söz konusu olduğundan, kişinin karmik bilgilere ulaşması ya da zamanın kavramıyla farklı bir  iletişim kurması da söz konusu olabilir.

                Yükselen yöneticisi olan Merkür'ün, tutulma civarında Satürn'le hizalanıyor oluşu, artan sorumluluklar yönünde bir eylem çizgisinin göstergesi olabilirken, temsil ettiği sözlü ve yazılı ifadeleri, yoğun  ve detaylı çalışmayla ilişkilendirmektedir. Tutulma esnasında, Natal konumdaki Mars'a (yengeç) yaptığı üçgen açı da zihinsel hareketlerin kolay bir akışta gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu açı yengeç ve akrep burçlarını birbirine bağladığından duyguların arkeolojisine yönelik iyileştirci – dönüştürü etkilerin ortaya çıkması muhtemel. Elbette burada 8.evden geçmekte olan transit Plüton'un Vertex'le kurduğu sekstil bağlantı da tüm bu sürecin dönüşüm gücünü arttıran bir etkiye sahip. 8.evdeki Uranüs'e dört derece farkla yaklaşmakta olan Plüton, kişinin bilincinde ve bilinçaltıyla olan ilişkisinde uzun sürecek radikal bir değişime işaret ederken; Vertex ve Natal Plüton'un evinde gerçekleşen tutulmanın, tüm bu süreci tetikleyecek uzun vadeli bir etkiyi gösterdiği düşünülebilir.

                Vertex genel olarak açı kalıplarında değerlendirmeye alınmasa da, tutulma haritasıyla birlikte okunduğunda Plüton'un da yakın yerleşimde olmasıyla birlikte, stresli bir dönemin göstergesi olarak kabul edilebilir. Güneş – Ay – Satürn T- Kare açı kalıbının apex'i olan Güneş'in tam karşısında, bu açı kalıbının stresini rahatlatacak olan bölgede gerçekleşiyor tutulma; bu durum natal haritadaki Satürn – Ay – Vertex  T- karesininin gücünü arttıran bir etkiye sahip gözüküyor. Vertex'in üzerinde transit Merkür'le başlayan hizalanma, Plüton'la Vertex arasındaki bölgeyi kapsadığından, altıncı evdeki bu tutulmanın etkileyeceği bir diğer bölge olan 12. ev konuları üzerinde de gözlemlenebilir. Bu durum kişinin bilinçaltında derin uçurumlara sebep olan konularda deprem yaratarak, bu konuların bilinç düzeyinde ve hatta eşzamanlılıklarla günlük yaşamında realite olarak belirmesine  ve tam da akrepvari bir temizlenme ve dönüşüme yol açarak, 12. evle 6. evin birlikte çalışma biçimine güzel bir örnek oluşturuyor. Elbette burada her iki ev'in de 9.evdeki Satürn'e kare açıyla bağlanması, etkileri somutlaştıran bir niteliğe sahip.

                Tutulma anının yükselen yöneticisi Jüpiter, yüceldiği yengeç burcunda, hizalanma bölgesine üçgen açıyla bağlanarak, tüm bu dönüşüm sürecine, maddi ve manevi değerleri iyileştiren bir etkiye destek veriyor. Modern astrolojideki yükselen yönetcisi Neptün ise, Kiron'la uzaktan kavuştuğu 12. evden, ortak bilinçaltına ulaşılabilir bir alan yaratak, tutulmayla birlikte, bir büyük üçgen açı kalıbı yaratıyor. Böylece, maddi ve manevi değerlerin genişlediği – iyileştiği bu süreç, bilinçaltındaki dönüşümle ilişkilenerek günlük rutinler dediğimiz, an'da ortaya çıkan ve tüm yaşama yayılan bu yaratımları, bilinci dönüştürmenin hizmetine sunuyor. Büyük üçgeni, natal harita üzerine yerleştirdiğimizde, 2. , 10. ve 6. evlerin birbirine bağlandığını görüyoruz. Böylece kişinin manevi değerlerinin ve çalışma biçiminin, yaşam amacıyla kurduğu doğrudan bağlantının gözlemlenebileceği bir süreç yaşanmakta olduğunu söyleyebiliriz.

                "Su elementindeki büyük üçgen yaşamın duygusal arenasında (su, duyguları yönetir.) oldukça rahat olunduğunu, hislerin derinliğini ve diğer insanlarla rahatlıkla empati kurulabildiğini gösterir."

(Astrolojide Temel Kavramlar, 2013: 449)

               

                 Mars'ın  4. evde transit ederken, N. haritada 6. evin dışında, 11. evi (Koç) ve burada yerleşmiş olan Merkür'ü de yönetiyor olması, tutulmanın etkilerini sosyal çevreyle, kişinin umutları ve şanslarıyla da ilişkilendiriyor. (Uranüs Koç  burcuna geçerek, bu evin yapısını değiştiren 7 yıllık bir süreci de başlatmış durumda ve yükselen yöneticisi üzerinden kendi Natal konumuna bir kare açı yaptığında, tutulmanın getirdiği etkileri, kişinin yaşamında kullanabilme becerisinin de vurgulanacağı bir döneme işaret ediyor.) Bu süreçte kişinin  çevresinin etkin bir dönüşüme uğrayacağından, umutları üzerinde çalışmalarının, hayvanlarla olan ilişkisinin, sağlığının da önemli bir rol oynacağından söz edebiliriz. N. haritadaki G.A.D. – Plüton üçgeni ve K.A.D. sekstilinin de çalışarak, geçmiş yaşam deneyimlerinin, yaşamın gideceği yöne katkı sağlayabileceği, yaralardan panzehir elde edilebileceği bir süreç olarak  değerlendirilebilir.

                Son olarak haritaya baktığımızda, tutulma Acrux ile birleşiyor. Büyük üçgenin manevi temalarını vurgulayan, metafizik dediğimiz etkilerin fiziksel boyutta yorumlanabileceği bir süreci göstermekte; kişinin haritasında 6.eve düşmesi de çalışmalarda sezgilerden de yararlananılabileceğini gösteriyor. Güneş tutulmalarının aydınlatan, bilince çıkaran etkisi, akrep burcunda bilinçaltını temizleyen, bunu da Satürn – Merkür irtibatlarıyla zihinsel boyutta ve maddesel gerçeklikte ortaya çıkaran bir yapıda, bu değişim dönemini incelenebilir kılıyor.

 

Kaynakça

Maksimum, Hazır mısınız?, Pozitif Yayınları, 2012

Barış Özkırış, Ders Notları, 2013

Tutulmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler, Öner Döşer

( http://www.astrolojiokulu.com/makale.php?MID=3020 )

Astrolojide Temel Kavramlar, AstroArt, 2013

Hande Edremit

261013

İstanbul