Bir Medyumun Haritası

 

Çeviri Kaynağı: Today’s Astrologer May 5,2008 Chart of a Psychic by Gloria Barrett

Çeviren/uyarlayan : Ayla Karabacak, 26 Ağustos 2010    

Today's Astrologer dergisinden izin alınarak yayınlanmaktadır.

 

Bu haritada temsil edilen kişi, tanınmış, popüler ve başarılı bir medyum/kahindir.

ASC’de , medyumların haritalarında ortalama sıklıkta görülen Boğa burcu yükselmektedir. Boğa burcunun simgelediği şekilde kişi kısa boylu, tıknaz, kısa boyunlu, düşük omuzlu, yuvarlak çeneli, kısa ve küt burunlu, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı ve arkadaşça, dürüst, saf bir ifadeye sahiptir. Alnı kare ve köşelidir. Rahat ve huzur kişi için önemlidir.

Kişinin haritası kesin bir özellik göstermektedir. Su burçlarında hiç planet bulunmamaktadır. ASC ve MC Boğa ve Oğlak’ta toprak burcundadır.Su elementi , duygular, hisler, bilinçaltı ve psişik yeteneklerle ilgilidir. Medyum haritaları üzerinde yaptığım araştırmada genelde su(bilinçaltı, psişik hisler) ve hava(farkındalık) elementleri arasında bir bağlantı olduğunu gördüm. Bu bağlantı bilinçaltını gerçeklik ve farkındalık ortamına getirmektedir.

Su elementi ile bağlantılı evler(4,8,12), bilinç altı ve psişik hisler gibi gizli, saklı ve içsel şeylerle ilgilidir.

Hava elementi ile bağlantılı evler(3,7,11), çevre ve ilişkilerin farkındalığı ile ilgilidir. 3.ev yakın çevre ilişkileri ve kişinin kendi aklını gösterir. Bu ev medyumların haritalarında çok önemlidir, özellikle bu ev girişinde yeniliklere açık bir burç varsa…

Bizim medyumumuzun 3.evinin tamamını en hassas psişik burç olan Yengeç kesmektedir. Böylece su ve hava arasındaki iletişim Yengeç burcu ile 3.evin doğal sahibi hava burcu İkizler arasında sağlanmakta, kişinin psişik hislerinden ve bilinçaltı izlenimlerinden bilinçli olarak haberdar olmasını sağlamaktadır.

4.ev girişinde su burcu olması da güçlü psişik ve bilinçaltı dürtüler ve hisler verir. Haritada 4.evi de Yengeç burcu kesmektedir.

Psişiklerin haritalarında Ay, Neptün ve Uranüs de çok önemlidir. Haritada Ay, psişik 12.evde , 2.evdeki Neptün ile sekstil açı yapmaktadır. Neptün’ün 2.evde bulunması kişinin Neptün ile ilişkili konulardan para kazandığını, 2.evin yöneticisi Merkür’ün 9.evdeki yerleşimi kazanımların dini ya da felsefik işlerden olabileceğini gösterir. O bir spiritüel görevlidir.

Psişiklerde Güneş, en yüksek sıklıkla Kova’da yer almaktadır. Kişinin Güneş’i Kova’da 10.evde ve iş ve sorumluklar evi olan 6.evdeki Jüpiter’i ile üçgen açı yapmaktadır. 10.evdeki planetleri kişinin yaptığı iş nedeniyle başarı kazanacağının ve popüler olacağının çok önemli göstergeleridir. Popülerliği hem huzur veren kişiliği hem de pşisik kehanetlerinin isabetliliğinden kaynaklanmaktadır.

Psişiklerde Uranüs genellikle Merkür tarafından yönetilen bir burçta veya bir hava burcunda yer alır. Buradaki durumun buna uymamasına rağmen Uranüs’ün Yay burcundaki yer alması ve Yay’ın burcunun doğal evinin 9.ev olması (yüksek akıl/benlik)  nedeniyle bir bağlantı kurulabilir. Merkür Oğlak burcunda ve psişiklerin haritalarında Merkür’ün öncü burçları sevdiği söylenebilir. Merkür’ün Mars ile 9.evdeki kavuşumu, kişiye fikirlerini ifade etme ve pratik ortamda bu bilgilerini kullanabilme, aynı zamanda münazara yeteneği de verir, kişi inançları ve fikirlerinin arkasında durur gerektiğinde savunur. Kova burcundaki Venüs kişiye, kontak kurduğu insanlarla ruhsal birlik kurmasında yardımcı olur. Dinsel liderler ve rahiplerin haritaları genelde planetlerin zodyağın son altı burcunda özellikle de son üçünde toplandığını gösterir. Burada kişi son 6 burçta 7 planete, Oğlak ve Kova burçlarında toplam 4 planete sahiptir.

Kehanet, medyumluk ve psişik yeteneklerle ilgili nokta/orta nokta Uranüs+Neptün, Uranüs/Neptün olarak hesaplanır ve kişiyle bağlantısı için bu noktanın  kişinin Güneş, Ay, ASC ya da MC’sine en fazla 3 derece orb ile açı yapması gerekir. Bu noktalara üçgen açılar kişinin psişik yeteneklerini gösterebilir ancak bu yeteneğin kullanılması bu noktalardan herhangi birinin ya da ikisinin de belirtilen kişisel noktalara(Güneş,Ay,Mc,ASC) kavuşum, karşıt, kare ya da yarı kare açı yapması durumunda daha çok görülmektedir.

Kişinin psişik noktası, 23 derece Kova burcunda ASC’sine kare açı yapmaktadır. Bu nokta aynı zamanda kişinin natal Neptün’üne de üçgen açı yapmaktadır.

Kişinin psişik orta noktası, 11 derece Başak burcunda , 9.evdeki natal Merkür ile üçgen açı yapmaktadır. Bu açı, psişik yeteneği gösteren diğer göstergelerle birlikte bilinçli bir medyumluk ve kehanete ortamı sağlar.

MC ve 10.ev yöneticisi Satürn , idealler, din ve felsefenin burcu olan Yay’da yer almaktadır. 7.evdeki yerleşimi , diğer kişilerle yakın teması gerektiren idealist, dindar ve felsefik bir kişiliği içeren bir mesleği gösterir.

Gayret ve mücadelenin planeti Mars, 9.evde(dinler,felsefeler)  Merkür(akıl)  ile kavuşumda, öte yandan Satürn ve yüksek aklın planeti Uranüs Yay burcunda kavuşmaktadır.

ASC ve 6.ev(çalışma evi) yöneticisi Venüs , insancıl Kova burcunda, toplum hayatı ve meslek evinde, diğer insanlarla ilgili kişiye sempati yeteneği ve profesyonel olarak hizmet etme güdüsü verir.

6.evdeki Jüpiter, genelde kazançlar ve işten elde edilecek iyi sonuçları gösterir ancak burada retro olması nedeniyle çalışma hayatının ilk yılları kişi açısından çok verimli geçmemiştir.

Ayırıcı ve yıkıcı iki planet Satürn ve Uranüs 7.evde evlilik evinde yer almaktadır, kişi hiç evlenmemiştir.

Kişi Amerika’ya 1912 yılında gelmiştir. 1912 yılının Güneş Dönüşü(GD) haritasına bakıldığında, Uranyen sisteme göre seyahatlerle ilişkilendirilen GD Merkür ,natal haritanın tepe noktası ile kavuşum, yerleşim evi(4.ev) ile karşıt açı yapmaktadır. Merkür’ün natal haritada 9.evde yer alması kişi için aynı zamanda uzun yolculuklar göstergesidir. 23 derece Kova’da yer alan GD Güneş’in natal haritanın 9.ev girişine 45 derecelik açı yapması yolculuğun başarılı ve şanslı olduğunu gösterir.

27 Ocak 1921’de kişinin babası vefat etmiştir. O yılın Güneş Dönüşü haritasına bakıldığında, 23 derece Boğa yükselmekte ve bu derecenin term yöneticisi Satürn’dür. O gün itibariyle transit Satürn 24 derece Başak burcunda, natal haritada 8 derece Kova burcunda bulunan babanın simgesi Güneş’e 45’lik açı yapmaktadır.

2 sene sonra kişi annesini kaybetmiştir. Güneş Dönüşü haritada 25 derece Boğa yükselmektedir. Kişinin GD ölüm noktası 25 derece Terazi burcundan kişinin natal haritasında 25 derece Koç burcundaki Ay’ına(anne göstergesi) karşıt yapmakta, anne evinin yöneticisi olan 10 derece Yay burcundaki natal Satürn’e 45’lik açı yapmaktadır. Transit Satürn 9.evdeki natal Mars’a kare açı yapmaktadır. Kişi annesini çok sevmiştir ve annesinin ölümü dinsel konularla ilgili çalışmalarının temel sebebi olmuştur. Annesinin ölümünden kısa süre sonra kişi spiritüel ve psişik çalışmalarına başlamıştır. GD psişik  noktası (Uranüs/Neptün), 7 derece Terazi’de natal ASC’ye 135’lik açı yapmakta, GD Pluto 8 derece Yengeç’te akıl evi 3.ev girişi ile kavuşmakta, natal psişik noktası ile de 135’lik açı yapmaktadır. Bu açılar kişiyi göçüp gitmiş olanlarla bağlantı kurmaya itmiştir. GD MC 23 derece Kova burcunda, natal psişik noktası ile kavuşum yapmaktadır.

2 sene sonra GD kazançlar evi(2.ev) yöneticisi Merkür natal Güneş ile kariyer evinde kavuşmuş, kişi profesyonelleşmiş, psişik çalışmalarını hayatını kazanma amacıyla kullanmaya başlamıştır. GD ASC aynı anda 2.evde natal Neptün ile kavuşum yapmıştır.

1944 ve 1945 yılının başları kişinin başarısının tavan yaptığı bir dönemdir. GD ASC (10 derece Yengeç) , çalışma evindeki(6.ev) natal Jüpiter’e kare açı yapmaktadır. GD psişik/medyumluk orta noktası 28 derece Terazi’de natal MC’ye açı yapmaktadır. GD psişik noktası 10 derece Koç’ta natal Jüpiter’e açı yapmakta, bu da psişik çalışmalarının verimli olduğunu göstermektedir. Satürn MC ve kariyer evini yönetmektedir. GD Satürn 1945 yılında natal MC ile kavuşum yapmış, bu da kariyerinin en tepe noktasını oluşturmuştur.

Ekim 1945’te GD Satürn MC’den natal 4.ev girişine karşıt yaptığında kişi senelerdir oturmakta olduğu yerinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Satürn’ün 10.ev girişine yaklaştığı ve 4.eve karşıt yaptığı yıllar boyunca, bir medyum olarak popülerliği ve itibarı aynı çizgide devam etmiş, yerleştiği yerde çalışmaları yıllarca sürmüştür.Satürn’ün karşıtlığı geçer geçmez kişi yeni yerler aramaya başlamış, hiç bir yer onu yeterince mutlu etmemiştir. Sonuçta popülerliği de gittikçe azalmıştır. 27 Mayıs 1952’de 20 derece İkizler burcundaki GD Ay’ın(natalde 12.evde) kazançlar(2.ev) evindeki natal Neptün ile kavuştuğu zaman serveti de dip noktayı görmüştür. O tarihte kişi yanlış suçlamalarla karşı karşıya kalmış ve tutuklanmış, şans eseri suçlamalardan aklanmıştır. Şehrin resmi görevlileri bizzat kişi lehine tanıklık etmişlerdir.

Sürprizlerin, ani değişikliklerin ve tersliklerin gezegeni Uranüs Güneş Dönüşü haritada 27 derece Oğlak burcunda natal MC ile kavuşum , yerleşim ve lokasyon evine(4.ev) karşıt yapmaktadır. Tutuklanmasının yarattığı olumsuz etkilerden dolayı kişi değişiklik yapmak zorunda kalmıştır. Satürn kişinin MC ve 9.evini(uzun yolculuklar) yönetmekte olup, GD Satürn o tarihte 4 derece Kova burcunda, 10.evdeki natal Venüs ile kavuşmakta, kişiyi arkadaşlarından, popülerliğinden ve sevdiği herşeyden uzaklaştırmaktadır. GD Satürn GD Ay’a 135’lik, GD Ay da natal Neptün ile kavuşum yapmış olup, kişinin psişik kazançlarına sekte vurmuştur. Kişi Batı kıyısına gitmiş, kariyerinde düşüş yaşamış, Satürn etkisi nedeniyle toparlanma çok yavaş gerçekleşmiştir.

GD Uranüs’ün natal MC ile kavuşum yapıp, natal 4.ev girişine karşıt yaptığı dönem boyunca kişi hiç bir yerde rahat edememiş sürekli yer değiştirmiştir. GD Uranüs MC noktasından 1 derece ayrılmaya başladığı andan itibaren etkiler azalmaya başlamıştır.

GD Satürn 1956 yılında 10.evdeki natal Güneş ile kavuşmakta, Satürn 9,10 ve 11.evleri yönetmekte, spiritiüel çalışmaları nedeniyle toplum içinde tanınma getirebileceği gibi sağlık ile ilgili konuları da gündeme getirmiş olabilir.

1957 ve 1958 yılları Jüpiter’in çalışma evinden transiti ve kişinin natal Jüpiter’i ile kavuşum yapması nedeniyle iş ve kazanç açısından iyi geçmiştir.  GD Jüpiter 1958 de natal Satürn ile kavuşum yapmış, bu da kişiye kariyeriyle ilgili şans getirmiştir.

Harita sahibi ikizdir. ASC’de ikizlerin burcu, “İkizler” yükselmemesine rağmen birinci evin büyük bir kısmını kaplamaktadır. Büyüten genişleten planet Pluto İkizler burcunda 1.evdedir. Kişi, ikizinden önce doğmuş olup ikiziyle tamamen farklı zevklere sahiptir. İkiz kardeş medyum değildir. Bu durum ikizin, İkizler burcu yükselirken doğma olasılığının fazla olması ve hava yükselenin 3.ev girişine ateş elementini getirmesi ve bu elementin de psişik algılar için fazlasıyla uygun olmaması ile açıklanabilir.