Dönüşümün fitili ateşleyen Mars yeniden sahneye çıkıyor!

12 Ocak 2020 günü Global bir dönüşümün bizi beklediğinin çanlarını çalmaya başlayan Satürn ve Pluto kavuşumu gerçekleşmişti.

O gün, bu iki gezegenin arasındaki döngü, kavuşum açısı ile yeniden ve Oğlak burcunda başlamış oldu. 33 yıl sürecek olan süreç işlemeye başlamıştı. İki gezegenin bir sonraki kavuşumları 15 Haziran 2053 de gerçekleşecek ve bu şimdi içinde bulunduğumuz süreci bir nevi tamamlanma ve başka bir sürecin başlamasına yol açmak anlamına gelmekte.

Satürn ve Pluto gezegenlerinin 12 Ocak günü kavuşum yaptıkları günlerin civarına yönelik baktığımızda dünyanın nasıl bir kriz ile başbaşa kalmak üzere olduğunu hatırlayabiliriz. Hala içinde bulunduğumuz pandemi krizi Satürn ve Pluto kavuşumunun ortaya çıkardığı sonuçlardan sadece biri olarak hayatımızda ve tarihte yer aldı.

İki gezegenin başlattığı büyük döngünün geçmiş yıllarda yine dünya üzerinde ne gibi olaylar yarattığı aslında yeni başlayana döngünün de ne gibi gelişmelerin dünyayı beklediğini öngörebilmek açısından önemlidir. Hocam Öner Döşer’in yazmış olduğu “2020 Büyük Proje” kitabında hem Satürn Pluto hem 2020 yılında başlayacak olan Büyük Döngü olarak adlandırılan Jüpiter Satürn ve Jüpiter Pluto döngüsü etkilerinden ayrıntılı olarak bahsetmiş olduğunu belirtmek isterim. Ben çok kısaca değinmek istesem;

Satürn ve Pluto kavuşumunun gerçekleşmiş olduğu yıllarda Dünya’nın kriz olarak tanımlayabileceğimiz çok önemli bir eşikten geçmek üzere olduğunu görmekteyiz. 2. Dünya savaşının hemen sonuna denk gelen kavuşum birçok ülkenin kendini yeniden inşaa etmesi için bir yandan yıkıcılık bir yandan yapıcılık oluşturmaktaydı. Savaş bitmiş olsa da dünya yeni bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalmış, güçler el değiştirmeye başlamıştı.

Ve daha da yakın zamana doğru geldiğimizde 1982 yılı yine global olarak büyük bir çöküş tüm dünyayı etkisi altına almıştı. İşsizlik, ekonomik buhran yine 1982 yılını tanımlayan olaylar olarak tarihte yerini almaktaydı.

Ve 12 Ocak 2020 günü, iki gezegen aralarında yeni döngüyü başlattıklarında ki günler global olarak tümden etkileyecek olan, sarsıcı bir güç yeniden doğmak üzereydi. Amaç sistemleri yeniden revize etmek! fakat işleyiş krizlere meydan verecek kadar zorlu!

Evet; Satürn ve Pluto arasındaki döngünün ne renkte olaylar yaratacak olduğu üzerine sayfalar dolusu yazabilir ve bu çok önemli dönüm noktası için sayfalar dolusu konuşabiliriz. Peki bu döngü kendi içinde işleyişini sürdürürken dışarıdan gelen bir güç ki bu gücün oldukça dinamik ve itici bir güç olduğunu düşünsek, iki gezegenin yarattıkları etkiyi bir nevi dinamitleyen etki oluşturur mu diye düşünsek, pek tabii ki oluşturur! ve bu Mars olur!

Satürn ve Pluto kavuşumu derecesini 23 Mart 2020 dolaylarında ilk kez kavuşum ile bir nevi harekete geçiren gezegen Mars olmuştu. Olayların fitilini ateşleyen etkisi ile Mars şimdilerde yine ve kare açı ile döngüyü tetiklemekte.

Koç burcu ilerleyişinde Mars döngü içindeki gezegenler ile içinde bulunduğumuz Ağustos ayı boyunca kare açı ile ilerleyecek ve hem döngünün başladığı derece ile hem de Satürn ve Pluto ile dik açı yapıyor olacak. 13 Ağustos, 24 Ağustos, 30 Eylül, 9 Ekim, 23 Aralık bu bakımdan oldukça önemli tarihlere işaret etmekte.

Kriz kapımızı çalabilir. Sistemler üzerinde zorlayan, dönüşümü tercihe bırakmak yerine mecbur ediş getiren olaylar ile karşılaşmak mümkün. Yine az önce vermiş olduğum tarihlerde gerek dünyayı içine alan pandemi tehdidinin büyümesi ve yeniden aktifleşme olasılığı çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve ayrıca yine bir pandemi gibi dünyayı için çeken ve bir nevi dönüşüne iten sancılı süreçler içine çekiliyor olabiliriz. Güç çekişmeleri savaşı olarak da adlandırabileceğimiz bir dönem gerçek anlamda ülkeler arasında sıcak çatışmaya işaret edebilmekle birlikte, ülkelerin kendi varlıklarını ayakta tutabilmenin vereceği siyasi krizleri de açığa çıkarabilir. Sistemlerde dönüşüm 12 Ocak 2020 civarında başlamıştı ve resmin daha netleşmeye başlayan halini görmeye doğru gidiyoruz.

Eski dünya gerçeği yerini yeni dünya gerçeğine bırakmak üzere bir düzen dönüşümü bizi beklemekte.

Farkındalıkla yaklaşmak dileğiyle…

Dilâra B. Efeoğlu
Dipl. ASA
MAPAI, OPA Member