DÜNYA DEĞİŞİYOR

Hatırlıyor musunuz?
2020 yılının son ayında, 21 Aralık günü Jüpiter ve Satürn sıfır derece Kova burcunda kavuştuklarında yeni bir döngüyü başlatmışlardı. İki gezegenin, 200 yıl kadar sürecek hava elementi burçlarda kavuşumları içince bulunduğumuz ve önümüzdeki sürece yönelik dünyayı ve insanoğlunu bekleyen değişimlerinde bir nevi hem habercisi hem şekillendiricisi olarak rol almaya başlamıştı. Geçmiş 200 yıl boyunca Toprak elementi kavuşumları dünya çehresinde mülkiyet, toprak, para ve benzeri sistem gücünü ön plana çıkarırken, olayların en çok görünür yüzü bu perdeden akmaktaydı. Şimdilerde ve önümüzdeki uzun dönemde ise en basit ve en geniş anlamda baktığımızda, hava elementinin insancıl, hümanist, evrensel, akılcı, zihinsel bakış açısı ve yaklaşımı dünyaya hâkim olacak. Mülkiyete bakış açısı, yönetimsel güçler ve para olgusu değişimin kaçınılmaz gerçeklerinden bazıları. Pek tabii ki hemen değil ama olgular bir takım olayların ortaya çıkardığı nedenler ile insan yaklaşımları ve dünya üzerindeki gelişmeleri bu yönde şekillendirecek.

23 Mart 2023 günü Plüton ki gökyüzünün en ağır hareket eden gezegeni Kova burcuna geçiş yaptı. Sıfır derece Kova burcunda ilerlemeye başladığında 21 Aralık 2020 günü gerçekleşmiş olan Jüpiter ve Satürn kavuşum derecesinin üzerinde hareket etmekteydi ve bu döngü için ivme katan, itici, zorlayıcı, hızlandırıcı, tahminlerin ötesinde ısrarcı bir dönüştürücü olarak rol almaya başladı. Dünya değişiyor; Beklenilen dönüşüm tahminlerden daha güçlü daha etkili ve daha çarpıcı olarak hayatımızda yer alabilecek.

11 Haziran günü Plüton retro ilerleyişiyle Oğlak burcuna geri dönecek ve bu burçta gerçekleştireceği son geçişiyle mülkiyet, para, toprak benzeri sistemsel güçler üzerinde önemli değişimleri bir nevi yıkıcı, yeniden yapılandırmak zorunda bırakan enerjisiyle etkileyecek. Plüton 21 Ocak 2024 günü tekrar ve uzun soluklu olacak Kova burcu ilerleyişine geri dönecek. Bu tarih şimdi içinde bulunduğumuz Plüton Kova burcu sürecinin hızla devamı ve olguların hızla hayatlarımızda yer bulmaya başladığı zamanları işaret ediyor.

Dilâra Efeoğlu
ASA, ISARCAP, OPA Member