Ekonomik Düzen Değişiyor mu?

Pluto’nun 2023’e kadar kalacağı Oğlak burcuna 2008 sonunda geçmesi ile Dünya’daki ekonomik düzen büyük bir değişim içine girdi. Oğlak iş dünyasını ve ekonomiyi yansıtır. Pluto ise yavaş ama köklü dönüşüm demektir.

Bu büyük ekonomik dönüşümü üç bölüme (dekanlara) ayırabiliriz:

2008-2013 Dünya ekonomi dengelerinin değiştiğini idrak etme:Bir daha aşırı tüketim ve sanal ekonomi dönemine dönemeyeceğimizi anlıyoruz. Şirket performansını gösteren mali tablolar gerçeği yansıtmıyor. Artık sistem değişmeli.

2013-2018 Yeni ekonomi devreye giriyor: Paraya ve iş dünyasına yepyeni bir bakış açısıyla yaklaşacağız. Eskileri artık işe yaramaz olduğundan, yepyeni mali ve ticari sistemlere sahip olacağız. Ülkelerarası güç dengeleri 2011-2016 tarihleri arasında değişmiş olacak.

2018-2023 Yeni ekonomik düzen içindeyiz:İş yapış şeklimiz, parayla olan bağlantımız değişmiş olacak. Yeni düzenin olgunlaşıp meyvelerini verdiği bir dönem başlayacak. İş dünyası bu yeni yapı içinde daha mutlu, rahat ve verimli olacak.

Pluto Oğlak burcunda tasarruf demektir:

·        Şirketlerin en önemli motivasyonları, bundan sonra ‘VERIMLILIK’ olacaktır. Fazladan, müşteri memnuniyeti için yapılan, ama etkisi dahi bilinmeyen bir çok harcama son bulacak, iş süreçleri tamamen para kazanmaya yönelik olarak çalışacaktır. Bu anlamda, şirket içindeki performansın artması için çeşitli önlemler alınacaktır. Şirket yönetimleri, demokratik ve katılımcı yönetim modellerinden uzaklaşarak, daha gerçekçi, sonuç odaklı ve otoriter yapılara dönüş yapacaklardır. Bu durum, değişen ve küçülen pazarların gereği olarak ortaya çıkacaktır. Daha az kişi ile daha çok iş yapmanın yolları aranacaktır.

·        Ülkelere dönersek, düzen, verimlilik, az ile yetinme konusunda yol katetmiş olan ülkeler, yeni döneme çok kolay adapte olacak, yeniden doğacaklardır. Bu ülkelerin başında Çin gelmektedir. ABD, haritasındaki Yengeç Burcu ağırlığı düşünüldüğünde mücadeleli bir dönemde bulunuyor. ABD’nin önümüzdeki 17 sene içinde ekonomik olarak çöküşe gireceği bellidir.

·        Oğlak, astrolojide yaşlıları temsil eder. Yaşlılar ve emeklilik ile ilgili tüm sistem birkaç yıl sonra tamamiyle değişmiş olacak. Şu anda emekliler ve yaşlılar ile ilgili uygulamaların yetersiz olduğu, problemleri çözmediği anlaşılarak, dünya üzerinde tüm bu konular tekrar düzenlenecek.

·        Oğlak prosedür ve denetim ile ilintilidir. Mali denetim şirketlerinin iş hacimlerinde büyük artış göründüğü gibi, izleme, takip, kontrol temaları kamu, özel sektör ve para piyasalarında daha vurgulu olmaya başlamıştır bile…