Emeğe Saygı

EMEĞE SAYGI!

Toplu eğitime başladığı Mart 2005’tan bu yana AstroArt Astroloji Okulu’muzun tarafımca 2003 yılından başlayarak oluşturulan ders programı giderek olgunlaşmış, 28 hafta olarak başlayan eğitim süremiz 72 haftaya kadar uzamıştır. Bu gelişme süreci içerisinde, bazı günlerde ortalama 15-16 saat çalışarak, pek çok klasik kaynak ve modern metni inceleyerek, klasik ve modern astroloji alanlarında önem arz eden pek çok konuyu ders programımıza ilave ettim. Bundaki amaç, yabancı ülkelerde uygulanan astroloji eğitimlerine denk, hatta bazı yabancı okullarda veya saygın astrologlarca uygulanan eğitim programlarını aşabilecek düzeyde bir eğitim programı oluşturabilmekti. Buna muvaffak olduğumuzu düşünüyorum. Okulumuz değerli mezunlarından bazı kişiler de bu programın gelişmesine katkıda bulundular. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Okulumuz ders notları hazırlanırken faydalandığımız kaynaklar her zaman belirtildi. Değerli astrologlarca hazırlanmış bu kaynaklarda ortaya konan emeğe saygı gösterildi. Keza değerli astroloji öğrencisinden de bu emeğe saygı göstermesi rica edildi. Astroloji Okulu İleri Seviye ders kitabımızın ilk sayfasında “EMEĞE SAYGI” başlığı altında aynen şu ifadeler yer almaktadır:

“Sevgili İleri Seviye öğrencileri,

Bu ders kitabında bulacağınız özet notlar yıl boyunca işleyeceğimiz “Göstergeler” konusuyla ilgilidir. Bir haritayı iyi analiz etmeden, ilerletme tekniklerini kullanmamız ve geleceğe yönelik öngörüler yapmamız bizi doğru sonuçlara götürmeyecektir. Bu yüzden, bize danışan bir kişinin hayati konularıyla ilgili bilgi sahibi olabilmemiz için, haritasındaki göstergeleri iyi okumamız bir gerekliliktir. İleri Seviye derslerinin ilk bölümünü oluşturan “Göstergeler” bölümü işte bu yüzden öncelikli olarak oluşturulmuştur.

Kitabınızda okuyacağınız bu notlar, 2003 yılından bu yana yaptığım çalışmaların ürünüdür. Bu çalışmaları dersler haline getirirken, değerli hocam Bay Robert Zoller’den öğrendiğim bilgilerin üzerine, yine kendisi tarafından yönlendirilen kaynaklardan yapılan geniş araştırmalar eklenmiştir. Başta Zoller’in en iyi öğrencilerinden olan değerli dostum Ben Dykes’in hazırladığı ve 2007 yılında iki cilt olarak yayınladığı Book of Astronomy olmak üzere (iki cilt toplamı 1454 sayfa), gerek Zoller, gerek Dykes ve pek çok değerli astroloji yazarı tarafından çevirileri yapılan Guido Bonatti, Ebu Ma’şer, Abu Ali Al-Khayyat, Al-Qabisi, Maşa’allah, Omar of Tiberias, El Biruni, Abraham Ibn-Ezra, Jean Baptiste Morin gibi Ortaçağ’da yaşamış astroloji ustalarının ve Rönesans dönemi değerli astrologu William Lilly’nin görüşleri üzerinde yapılan uzun çalışmalar, derslerimizin konu başlıklarını ve içeriklerini oluşturmuştur. Ders kitabınızın sonundaki kaynaklar kısmında, bu ders notları hazırlanırken referans alınan eserler hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Bendeniz, başta hocam Robert Zoller olmak üzere, tüm bu değerli ustaların öğretilerini sizlere aktarırken, onların emeklerine saygı gösterdim. Sizlerin de aynı saygıyı benim yapmış olduğum bu çalışma için göstermenizi; bu derslerden öğrendiğiniz bilgileri başkalarına aynen aktarmak yerine, üzerinde çalışıp başka kaynaklardan da destek alarak kendinizi geliştirmenizi, öğretisini sunduğunuz ve tekniği hakkında bilgi verdiğiniz kişinin referansını vermenizi ve okuduğunuz bu ders kitabınızı başkalarıyla paylaşmamanızı, buradan aktardığınız herhangi bir bilgi hakkında referans vermenizi özellikle rica edeceğim.”

Yedi yıllık eğitim sürecimizde ders programlarımıza katılan öğrenci sayısı 500 kişiye yaklaştı. Bunlardan bazıları astroloji meraklılarınca ve toplumca tanınmış kişiler. Gurur duyuyoruz! Onlar Astroloji Okulu mezunu olarak etik değerlere ve burada tarafımızca verilen EMEĞE SAYGI gösterdiler.

Ancak nadiren de olsa bu konuda yeterince hassasiyet göstermeyen mezunlarımız da oldu ne yazık ki. Bunlardan bir tanesinin Astroloji Okulu eğitim programımızdaki bazı dersleri neredeyse bire bir kopyalayarak eğitim programı açtığını üzülerek öğrendim. Gerek telefon konuşmamızda, gerekse yazışmalarımızda kendisine Türkiye’de yalnızca Astroloji Okulu eğitim programında yer alan bazı derslerin konu başlıklarını revize etmesi konusunda ricada bulundum. Kendisi anlamda hiçbir farklılık oluşturmayan küçük değişiklikler yapmayı yeterli buldu. Bunun üzerine bu konu başlıklarını tamamen kaldırması ricasında bulundum. Ama halen bu değişiklikleri yapmamış gözüküyor. Bu yazımda bu kişinin kim olduğunu belirtmeyeceğim.

Daha önce de Astroloji Okulu eğitim programının, toplumda kendisini astroloji becerisiyle tanıtma çabasıyla olan ismini belirtmeyeceğim bir kişi tarafından kopyalanıp, bire bir eğitim programı olarak internet sitesi üzerinden duyurulduğu olmuştu. Tarafımca yapılan uyarı sonrasında bu eğitim duyurusu tamamıyla yayından kaldırılmıştı. Bu üzücüydü tabii. Ama en azından hemen dikkate alıp, özür dilenip hemen yayından kaldırma hassasiyeti gösterilmişti. Bu kez tanıdığımız, Astroloji Okulu sıralarında oturmuş, sınıf arkadaşlarıyla birlikte burada eğitim almış bir kişiden kaynaklanan benzer bir durumun oluşması çok daha üzücü…

Burada eğitim alan değerli öğrencilerimiz pek tabii ki öğrendiklerini topluma doğru ve etik bir şekilde sunacaklar. Bunun için yetiştiriliyorlar. Pek tabii ki burada verilen bilgilerden esinlenebilir, kendi hazırlayacakları eğitim programı içerisinde bunlardan bahsedebilirler. Ama derslerde hep belirttiğimiz gibi, bunu astroloji eğitmenlerinin verdiği EMEĞE SAYGI göstererek, kendi yaratıcılıklarını kullanarak, kendi özel programlarını hazırlayarak yapmalılar. Tamamen bir kaynaktan kopyalanan ders programlarıyla yola çıkarlarsa, en başta kendilerini ve ne yazık ki başkalarını kandırmış olurlar.  

Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Astroloji Okulu olarak veya şahsen, buradan mezun olmuş herhangi bir kimseye başkalarını “astrolog” ilan etme ya da unvanı verme yetkisi vermedim. “Astrolog unvanına sahip olacaksınız” gibi bir ifadeyi Astroloji Okulu eğitim duyurularında kesinlikle kullanmıyoruz. “Ustalık Belgesi” iki yıllık eğitim süreci sonunda alınan Ustalaşma Proje’sini başarıyla tamamlayan kişilere tarafımca sunulan ve özel önem verdiğim bir belgedir. Bu belgeyi sunma yetkisini de hiç kimseye vermedim. Vaatler içerisinde fütursuzca kullanılmasını da etiğe uygun bulmuyorum.

Ayrıca şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Astroloji Okulu eğitim programı Türkiye’de başka hiçbir astrolog veya astroloji okulu tarafından uygulanmayan, AstroArt Astroloji Okulu’na has bir programdır ve noterden tasdiklidir. Bu eğitim programına dayanarak kolay yoldan astroloji eğitimi açmaya kalkışan kişilere önemle duyurulur.

ASTROART ASTROLOJİ OKULU adına,

Öner DÖŞER

www.astrolojiokulu.com

16 Kasım 2012, Perşembe