Gergin Hafta

 

 
 
10 Aralık 2005 Cumartesi
 
Gergin bir haftaya girmekteyiz. Türkiye ve 2006 yazımda, 2005 yılının son çeyreğini ve 2006 yılını genel olarak değerlendirirken; bazı zaman dilimlerinin daha stresli olacağını beklediğimden bahsetmiştim. İşte bu gergin zaman dilimlerinden birine daha yaklaşmaktayız.
 
Öncelikle, bu hafta ortasında, yani 15 Aralık Çarşamba günü oluşacak dolunay haritasından başlayalım:
 
 
 
Haritada Yengeç burcunun 19. derecesi yükselmekte. Yükselen yöneticisi Ay 23 derece İkizler’de 12. evde. Gerek genel anlamda, gerekse bu haritaya özel olarak Ay, Dünya Astrolojisi’nde halkın göstergesidir ve doğal olarak da 12. eve düşmesi bir sıkıntı işaretidir. 12. ev kayıplar, zorluklar ve kontrol dışında gelişen faktörlerle, hastalıklarla ilişkilidir. Ay’ın Pluto’nun karşısındaki yerleşimi de oldukça rahatsız edici, zorluk ve baskı getirici durumlarla karşılaşılmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. Karşıtlığın 6-12 aksına düşmesi, toplum sağlığını ve huzurunu tehdit ediyor. Bu açı genel anlamda, gizlide olan şeylerin, açığa çıkarılmasını da simgeliyor olabilir. 12. ev gizli düşmanları, gurupları da anlatıyor.
 
Ay, haritada 11. evin yücelme yöneticisi olarak: uluslar arası organizasyonlar, guruplar ve meclis ile de ilişkili. Haritada, dolunay anından hemen sonra Ay, Güneş’ten almış olduğu ışığı Pluto’ya iletecek. Ay-Pluto karşıt açıları: aşırı duygusal tepkiler, güç çekişmeleri ve manipülasyon göstergesidir. Yönetimi temsil eden kişilerin genel göstergesi Güneş’in Pluto birleşmesinin, askeriye ile ilgili 6. eve düşmesi; meclisi de temsil eden Ay’ın da bu ikilinin tam karşısına düşmesi; bu gerginlik ve çekişmenin, yönetimi temsil eden kişiler, meclisi veya gurupları temsil eden kişiler ve orduyu temsil eden kişiler arasında yaşanması olası gerginliği gösteriyor. Benzeri şekilde, 11. evde zararlı yerleşimdeki Mars'ı, meclisi temsil eden kişilerin durumunu anlatan bir gösterge olarak alırsak, 6. evin yöneticisi Jüpiter ile karşıt açısı da, aynı durumun bir başka göstergesi. Mars, 10. evin yöneticisi olarak 11. evde ve zararlı olduğu Boğa burcunda bulunmakla, yönetimin dışarıda AB, içeride TBMM ile ilgili konulara odaklanacağını, mecliste yaşanması muhtemel huzursuzluk ve tartışmaları ve aynı zamanda da bütçeyi dengelemekte zorlandığını gösteriyor.
 
Bugünlerde genel olarak gökyüzü oldukça sıkışık. Mars-Satürn-Jüpiter-Neptün arasındaki Büyük Kare, bir süredir devam ediyor. Büyük kare bu haritada da hemen göze çarpıyor; özellikle de Satürn-Jüpiter arasındaki partil kare dikkat çekici. Bu sert açı 2. ve 5. evleri bağlıyor. Malum, 2. ev finans ile alakalı. 5. ev ise, spekülasyonlarla ilgili olduğundan, İMKB’ yi akla getiriyor. İkisinin arasındaki sert açı, bu anlamda sıkışıklıklar yaşanabileceğine işaret etmekte. Jüpiter 9. evin yöneticisi olduğundan, finans anlamındaki sıkışıklara spekülatif dış kaynaklı haberlerin, uluslararası ilişkilerin, dinsel, hukuki, eğitim veya medyayı bağlayan herhangi bir haberin sebep olabileceğine ve AB ile ilgili olumsuz haberlerin de buna eklenebileceğine işaret etmekte.
 
5. ev eğlence yerlerini de anlattığından, bugünlerde haberlerde sıkça rastladığımız, bazı semtlerde içki yasağı uygulanacağı ile ilgili spekülatif haberlerin de stres yaratmaya devam edeceğini haber vermekte. Jüpiter'in uluslararası basını da anlatan 9. evin yöneticisi olması, bu haberlerin dış basında da oldukça geniş yer bulacağını, hatta abartılacağını gösteriyor. Satürn’ün karşısında, dış krediler alanında yerleşmiş olan Neptün, bu alanda da zorlanmalar yaşanabileceğini gösteriyor. 5. ev çocukları ve gençleri de temsil ettiğinden, bu yılın olayları arasında zaten genel anlamda var olan, çocukların sağlığını tehdit eden durumların da gündeme geleceğini gösterebilir. Pek tabi ki diğer bir 5. ev konusu da sportif faaliyetler. 5. evde yerleşmiş Jüpiter 9. evi de yönettiğinden ve uluslararası organizasyonları anlatan 11. evden sert açı aldığından, İsviçre maçında yaşanan tatsız olaylarla ilgili, uluslararası komitelerden olumsuz haberler gelebileceğini düşündürüyor.
 
Güneş Dönüşü haritamız üzerinde bu haftanın transit hareketlerini değerlendirirsek:
 
 
 
Güneş Dönüşü haritasının yükselen yöneticisi Venüs'ün Pluto ile 8. evde birleşmesinin olası etkilerine, Türkiye ve 2006 yazımda etraflıca değinmiştim. Bu yüzden burada tekrar etmiyorum. Bu hafta, önemli bir zamanlama aracı olarak kullandığımız transit Güneş’in, Dönüş haritasının 8. evinde yerleşmiş (ve riskli gördüğümüz) Venüs-Pluto birleşiminin üzerinden geçecek olması, bazı riskli durumların tetikleneceğine işaret ediyor olabilir. 8. ev genel anlamda tehlikeler ve risklerle, uğraş ve mücadele gerektiren durumlarla ilişkilidir. Bu anlamda, özellikle 13 – 15 Aralık geçişi dikkat çekiyor. Diğer taraftan, 8. evin yöneticisi Jüpiter de, transitte 10 dereceler civarında olacak ve Dönüş haritasının 4. evinde zararlı olduğu Aslan burcunda yerleşmiş olan Satürn’e partil kare açı yapıyor olacak. Dönüş haritasının tehlikeler evinin yöneticisi Jüpiter’in, hastalıklar ve zayıflıklar ile, çözülmesi gereken sorunlar ve toplumun güven ve refahını sağlamakla mükellef polis teşkilatı ve ordu ile de ilişkilendirilen 6. evden, 4. evde yerleşmiş ve yönetimi temsil eden kişilerin göstergesi olan MC yöneticisi Satürn’e bu sert açısının kesinleşecek olması, saydığımız konularda sıkışıklıkları tetikleyecek gibi gözüküyor. Dönüş haritasının ASC yöneticisi Venüs de, bu sert açılar gerçekleşmekte iken tam da kadersel etkileri gösteren MC derecesinden geçmekte olacak. Bir süredir ters harekette seyir eden transit Mars'ın düzgün hareketine dönmesi ve Dönüş haritasında 4. evde zararlı yerleşimdeki Satürn'e kareye ve daha sonra da Dönüş haritasının ASC' sine yaklaşacak olması, bir süredir baskılanan gergin enerjilerin tekrar görünür hale gelmeye başlayacağına işaret etmekte. Bu yılın zorlu olaylarının kendisini hissettireceği sert bir haftaya giriyoruz.
 
2005 Koç Giriş haritasına da bir göz atalım:
 
 
 
Neredeyse son çeyreğine girdiğimiz bu haritada da Ay yine 12. eve; yükselen yöneticisi Güneş de yine 8. eve düşmekteydi. Bu haritada Satürn-Mars karşıtlığı ve Satürn-Jüpiter-Merkür arasındaki t-kare dikkat çekmekte. Koç Ingres haritasının ¾’ lük kısmında, bu sert açıların getirdiklerini dönemsel olarak yaşadık. Örneğin, Satürn-Mars karşıtlığı: salgın hastalıklar riskini, AB ile ilgili konulardaki zorlanmaları anlatıyordu. Salgın hastalıklarla ilgili korkuları, çok şükür en minimum zararla ve iyi organize olarak atlattık. AB ile ilgili konulardaki zorlanmalar da yaşandı. Bu iki konu ile ilgili zamanlama 29 Eylül sonrasını gösteriyordu ve bu iki konu ile ilgili haberleri Ekim başlarından itibaren hep birlikte takip ettik. Şimdi, Aralık ortaları etkilerini beklediğimiz Satürn-Merkür karesinin ne tip sonuçlar yaratacağını öngörmeye çalışalım. 12. evde yerleşmiş Satürn’ün 9. evde yerleşmiş Merkür’e bu sert açısı: dış kaynaklı, dinsel, hukuksal, üniversiteler, profesörler veya medya ile ilgili konularda streslere işaret ediyor. Şüphesiz burada t-karenin bir ayağında bulunan Jüpiter’i de hesaba katmalı. Jüpiter 5. evin yöneticisi ki, bu ev spekülatif konular, borsa ile ilgili. Merkür ise parasal konularla ilgili 2. evin ve hükümetin bütçesini gösteren 11. evin yöneticisi. Yukarıda yazdıklarımıza benzer sıkışıklıkları burada da görüyoruz. Diğer taraftan, Merkür 11. evinde yöneticisi ve Satürn de 6. evi yönetiyor. Yine az önce bahsettiğimiz, meclisi temsil eden kişiler ile askeri temsil eden kişiler arasındaki gerginlikleri buradan da tespit etmiş oluyoruz.
 
Öner Döşer, A.M.A.