Güneş Döngüsü ve Astrolojik Bağlantılar

Güneş Döngüsü ve Astrolojik Bağlantılar

Mühendis ve bilim adamı olan İngiliz Maurice Cotterell, 1989 yılında Güneş’in uzun dönemli manyetik alan tersinmesini hesaplayan bir yöntem keşfederek, kadim Maya, Tutankamon dönemi Mısır ve Güney Amerika’daki Viracochas uygarlıklarının bize kadar ulaşan şifrelerini çözmeyi başardı. Cotterell’in araştırmaları aynı zamanda, Güneşin 28 günlük turu sayesinde kadınlardaki doğurganlık hormonun nasıl çalıştığını ve anne karnındaki ceninin kişilik yapısının buna bağlı olarak nasıl şekillendiğini de açıklamaktadır. Astrolojik olarak bunu Güneş burcu olarak açıklayabiliriz. 

Cotterell’in ilk farkındalığı, gemilerde teknisyen olarak çalışırken doğudan batıya doğru olan seyahatlerde mürettebatın daha kavgacı ve asabi, kuzeyden güneye doğru yol alırken de daha mutlu ve huzurlu olduklarını gözlemlemesiyle başladı. Cotterell insan vücudundaki hormon salınımının, Dünya manyetik alanındaki dalgalanmalardan direkt olarak nasıl etkilediğini açıklamayı başardı; böylece astrolojinin ana konusu olan göksel objelerin insan yapısı üzerindeki etkilerini bilimsel olarak ortaya koymuş oldu.

Güneş topunun ekvatoral yüzeyinde pozitif, negatif, tekrar pozitif ve karma olmak üzere dört farklı manyetik alan bulunmaktaydı. Her 11 yılda bir kutup polaritesinde tersine dönme olmaktaydı. Güneşten Dünyamıza gelen ışınımlar da Güneş’in kendi etrafında dönüşüne bağlı olarak değişiyordu. Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür her gün 4 derece civarında bir hızla Güneş topunun etrafında ilerlerken Güneşin ekvator bölgesindeki manyetik alanını ileriye doğru itiyordu. Bu hareketin sonucunda Güneşin ekvator bölgesindeki dönüş hızı (28 gün) ile kutup bölgesindeki hızın (38 gün) eşitliği bozulduğundan manyetik alanında kaymalar oluşuyordu.

Dünyamızda insan doğasının da değişmesine neden olan manyetik aktivitenin meydana gelmesi ise Güneşin ekvator ve kutup bölgelerindeki manyetik alanı ile Dünya’nın manyetik alanının hizalanması ile olmaktaydı. Cotterell bu manyetik aktivitenin ne zaman harekete geçtiğini bulmak için Güneş’in kendi etrafında 28 gün, Dünyanın Güneş etrafında 365 gün ve Merkür’ün Güneş etrafında 7-8 gün süren turlarını dikkate alarak bir similasyon çalışması yaptı.

Sonuç olarak her 87 günde bir Güneşin kutup ve ekvator bölgesindeki manyetik alanın bir önceki keşişime dik açı oluşturacak konumda kesiştiğini hesapladı. Farklı konumlardan Dünya’mıza ulaşan bu ışınımlar astrolojik olarak her üç ayda bir tekrarlayan burçların nitelik (öncü, sabit, değişken) özelliğini açıklamaktaydı. Her döngüde nitelik kendini farklı bir elementte (ateş, hava, su, toprak) ifade ederek 12 farklı burç tipini oluşturuyordu. (Zodyak Burçlar Kuşağı)

Bu olguyu Güneşin 28 günde bir kendi etrafında dönmesi sonucu her ay Dünyamıza dört farklı çeşit ışınım göndermesiyle de açıklayabiliriz. Güneşten gelen parçacıklar manyotesfer tabakasını aşıp Dünyaya ulaşınca kuzeyden güneye doğru seyahat ederek Dünyanın manyetik alanını değiştirdikleri gibi döllenme anındaki yumurtayı da etkilemekteydi, böylece dört farklı tipte ve üç farklı nitelikte kişilik oluşmaktaydı. Cotterell Güneş’ten gelen elektromanyetik dalgaların döllenmeyi etkileyerek dört farklı tipte (ateş, hava, su, toprak) kişilik yaratma bilgisinin yeni olmadığını, 1450 yılında İngiltere’de inşa edilmiş bir kilisenin duvarında da rastladığını belgelemekteydi…

Mayıs 2012’de yayımlanan Maksimum isimli kitabımdan alıntıdır. Bu bölümü derleyen sevgili öğrencim Yeşne Karaca İren'e içten teşekkirlerimle…

Öner DÖŞER

13 Ağustos 2013, Salı

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan