Harmonik Haritalar

 

Harmonik haritalar natal haritanın derinlikleri/psikolojisi ile ilgili ek bilgiler edinmek için kullanılır. Bu haritaların kullanımı ile bireyin kişiliği hakkında sadece natal haritanın yorumlanması ile ulaşılabilecek bilgiden çok daha fazlasının elde edilmesi mümkün olur.  Ancak harmonik haritalar tek başına anlam ifade etmez, mutlaka natal harita ile birlikte değerlendirilmelidir.

Harmoniklerin kullanımı yeni değildir. Hint astrolojinde de Batı astrolojisinde de her zaman kullanılmıştır. Orta noktalar, kompozit haritalar gibi nispeten yeni olarak değerlendirilebilecek uygulamalara karşın harmonikler yeni bir şey sunmaz, sadece mevcut prensiplerin çok daha geniş bir alanda incelenmesini sağlar.

Harmonikler açılarla ilgilidir. Geleneksel astroloji yaklaşımında en önemli açı “kavuşum”dur. Natal haritada iki planet kavuştuğunda aralarındaki ilişki “Birlik(bir olma)” yı simgeler.  Zorlayıcı olarak değerlendirilen açı kalıpları, kare, karşıt  ve 45’lik (135’lik de bu gruba girer) tir. Karşıt açıda bir planet diğerinden 180 derece(360 * 1/2), karede 90 derece(360 * 1/4) , 45’likte (360 * 1/8)ve 135’likte(360 * 3/8) derece uzaklıktadır. 4= (2*2), 8= (2*2*2) olduğuna göre bu açı kalıpları “İkilik” doğası ile bağdaştırılabilir.  “İkilik” , doğası gereği gerilim, zıtlaşma, rekabet, zorluk ve çaba ile ilgilidir. Üçgen açıda iki planet arasında 120 derecelik(360 *  1/3) uzaklık vardır. Dolayısı ile üçgen açı “Üçlük” prensibinin bir temsilcidir. “Üçlük”, uyum, zevk alma, keyif ve rahat akış ile ilgilidir. Son olarak karışık yapıda açı kalıpları vardır: sekstil (60 derece,360* 1/6), yarı sekstil(30 derece,360* 1/12) ,quincunx (150 derece,360*5/12) gibi. 6= 2*3, 12= 2*2*3 olduğu için burada hem “İkilik” hem de “Üçlük” prensipleri geçerlidir. Keyifler için mücadele ya da zorluk ve zıtlaşmalardan keyif alma söz konusu diyebiliriz.

Son dönemde bazı astrologlar kintil (72 derece, 360* 1/5) ve bi-kintil(144 derece, 360*2/5) açıları da natal haritada değerlendirmeye başlamışlardır. Bu açılar “Beşlik” doğasını taşır. “Beşlik” doğası nedir ve “İkilik” ve “Üçlük” ten farkı nedir ve açısal incelemeler nereye kadar sürdürülmelidir?  Bu noktada insan beyninin sınırlamaları ile karşı karşıya kalınır. Tek bir kağıt üzerinde bu kadar bilginin değerlendirilmesi çok zordur. Bu nedenle her prensip için harmonik haritaların tek tek değerlendirilmesi daha uygundur.

Harmonik harita nasıl çizilir? 360 derecelik zodyak dairesi eşit parçalara bölünür ve her bir parçaya sanki dairenin bütünüymüş gibi davranılır. 5. Harmonik harita(H5) için daire 5’e bölünür, 7. Harmonik(H7) için ise 7’ye bölünür ve bu şekilde devam eder. Örneğin H5 haritada 0 derece Koç’tan başlandığı düşünülürse, 0 derece Koç’tan 12 derece İkizler’e kadar 1.segment, 12 derece İkizler’den 24 derece Aslan’a kadar 2.segment, 24 derece Aslan’dan 6 derece Akrep’e kadar 3.segment, 6 derece Akrep’ten 18 derece Oğlak’a kadar 4.segment ve 18 derece Oğlak’tan 0 derece Koç’a kadar 5.segment olarak bölümlenir ve her segment 72 derecedir. Her 72 derecelik segment 360 derecelik Zodyak dairesi gibi değerlendirilir. Bu demektir ki segmentler içindeki açısal uzaklıklar 5 ile çarpılmalıdır. 0 derece Koç’ta bulunan bir planet 5 ile çarpıldığında yine 0 derece Koç’ta yer alacak ancak 1 derece Koç’ta ise 5 ile çarpıldığında 5 derece Koç’ta yer alacaktır. Bu durum 2.segment ve diğer segmentler için de geçerlidir. 12 derece İkizler burcu ile başlayan 2.segment’te, 12 derece İkizler burcunda bulunan bir planet artık 0 derece Koç burcundadır. 13 derece İkizler burcunda bulunan bir planet de 5 derece Koç burcunda gibi değerlendirilir. Böylece radikal haritada 1 derece Koç burcunda bulunan bir planet ile 13 derece İkizler burcunda bulunan bir planet H5 haritada kavuşum yapar. İki planet de H5 haritada 5 derece Koç burcunda gözükecektir. Normalde natal haritada bu iki planet arasında 72 derece uzaklık vardır. H5 haritada kintil ve bi-kintil açılar kavuşum, semi-kintil(1/10 (36 derece, 3/10(108 derece) açılar karşıt, semi semi kintil (1/20 (18 derece) ve 20 tabanlı diğer dereceler) kare, 1/15 ve 15 tabanlı tüm açılar ise üçgen açı olarak görünür.    

 İstenildiği kadar harmonik harita türetilebilir ancak en faydalı olarak saptanan harmonikler H4, H5, H7 ve H9’dur.

H4 2*2, yani “ikilik” prensibine göre kutuplaşma, karşıtlık, rekabet ve çabayı yansıtır, Ay ile bağdaştırılır.

H9 3*3, yani “üçlük” prensibine göre uyum, zevk, mutluluk, rahat akışı yansıtır, Jüpiter ile bağdaştırılır.

H5 ve H7,  2 ve 3’ten sonra gelen ilk asal sayılardır ve doğum haritasında direkt olarak görünmeyen yeni prensipleri gündeme getirir.  H5 , “beşlik” prensibine göre yapma, düzenleme, inşa etme, yapılandırma, form kazandırma ve birbirinden bağımsız görünen şeyleri bir araya getirmeyi içerir, Merkür ile bağdaştırılır. Kişi dünyayı değiştirmek için çaba gösterir, onu bulduğundan daha farklı hale getirmeye çalışır. H7 ise , “yedilik” prensibine göre kozmik sırları ve kutsallığı içeren Tanrısal bir harmoniktir. Neptün ile bağdaştırılır. Charles Harvey’e göre H7, hayatta kişiye nelerin ilham vereceğini, nelerden heyecan duyacağını gösterir. Yaratıcı hayal gücünün sayısıdır. Kalıcılık değilgeçicilik vardır: bir anda şimşek gibi çakan fikirler, fanteziler, gerçekdışı algılamalar ve romantizm içerir.

Bu makalede harmoniklerin yapısı ile ilgili teknik bilgilere ağırlık verdim. Çünkü bir tekniği iyice öğrenmeden ondan tam anlamıyla faydalanmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Başta söylediğim şeyi tekrar vurgulamak istiyorum; esas olan her zaman natal haritadır, harmonik haritalar bize sadece natal haritada direkt olarak göremediğimiz çok önemli ipuçları verebilir ve böylelikle bizler de danışanlarımıza daha rahat yol gösterebiliriz.  

Ayla Karabacak

20 Mayıs 2010 Perşembe

ASTROLOJİ OKULU