İkizler Burcu

İkizler Burcu mitolojide, ” Tanrıların Habercisi ” Hermes ile bedenlenir. Üstün nitelikler ile doğmuş olan Hermes efsaneye göre daha bir günlükken ayağa kalkar, kaplumbağa kabuğundan yaptığı lir ile müziğin, sanatın, tıbbın tanrısı Apollon’u büyüler. Sahip olduğu akıl ve hünerleri ile Tanrı Zeus’un sevgisini ve güvenini kazanır. Oğlu Hermes’in sahip olduğu yetileri fark eden Zeus, ona ‘tanrılar ve ölümlüler arasında habercilik yapma’ görevini verir. Hermes, ölülerin ruhlarını yeraltına götüren, onlara rehberlik eden ve hem yaşayanlar hem ölüler diyarında bulunabilen tek elçi olarak yeryüzünde yolunu şaşıran yolculara da rehberlik yapmaktadır.

Tanrıların Habercisi Hermes bu burcun sembolizmasında, zihinsel yetkinliğini, analiz yeteneğini, konuşma becerisini, ikna kabiliyetini, yaratıcı aklını, hızlı ve gelişkin kavrama gücünü, kıvrak zekasını, bilgiye sahip olma ve bilgiyi aktarabilme becerisini ifade etmektedir. İkizler burcu akılsal, zihinsel yetileri ifade eden bir burç olarak, bilmek, düşünmek, öğrenmek ve öğretmek yeteneği ile yüklüdür.

Bu burcun meraklı, sabırsız, aceleci ve hızlı doğası onun öğrenmeye, bilmeye, keşfetmeye açık olan doğası ile örtüşür. İkizler burcu, gezegen üzerinde bilgi edinme ve edinilmiş bilgiyi iletme, dağıtma görevini temsil eden olgunun temsilcisidir. İkizler burcunu gezegenimiz üzerinde bağlantı kurmayı sağlayan temel unsur olarak düşünmek yanlış olmaz. Öğrenme merakı oldukça yüksek olan bu burç, bilmek ve bildiğini paylaşmak güdüsünün en güçlü halini yansıtır. Zihinsel işlevin öne çıkışı bu burç kişisini sürekli yeni bir şeyler öğrenme arzusuna ve merak duygusuna çekecektir. Taşıdığı aktarma, iletme, dağıtma güdüsü ikizler burcunu bağlantı kurmayı sağlayan temel prensip haline getirir.

Zihinsel algıları ile hareket eden İkizler burcu, araştırmak, keşfetmek, bilgi toplamak, analiz etmek ve tüm bunları aktarmak, paylaşmak, dağıtmak üzerine hareket eder. İkizler burcunun bu hareket dürtüsü, bu burç kişisinin koşulsuz özgürlük ihtiyacı duyacak olduğunu da açıkça ortaya koyar. Gerçekleştirmeye ihtiyaç duyduğu zihinsel dürtülerinin dış bir unsur tarafından engelleniyor oluşu bu burç kişini mutsuzlaştıran, depresifleştiren, hassas sinir sistemini baskılayan, zorlayan durumlar yaratır. Bilginin peşinde olan İkizler burcu tüm dünyaya meraklı bir bakış ile bakacak ve keşfetmesine, yeni bilgiler edinmesine, yeni kavrayışlar kazanmasına engel olan hallerden uzak durmaya çalışacaktır. Duygularını akılsal ve mantıksal zemine oturtma çabası içinde kaybolan İkizler burcu kişisi için bu durum hislerinin derinliğinden uzak kalabiliyor olmak ve sığ yaklaşımlar içine düşebiliyor olmanın olumsuzluk yaratan durumları haline dönüşebilir.

Yazılı ve sözlü ifade yeteneği gelişkin olan İkizler burcunun el becerilerinin de gelişkin olması oldukça muhtemeldir. Başarılı bir konuşmacı, iyi bir yazar, hızlı bir klavye kullanıcısı bu burcun kişisi olabilir. Her zaman iki ya da daha fazla işi aynı anda yapıyor olmak tipik bir İkizler burcu davranışı olmaktan hiç uzak değildir. İkizler burcunun gelişkin olan konuşma becerisi onu etkili ve başarılı bir tartışmacı haline getirecektir. Fikirlerini rahatlıkla ifade edebilen bu burç kişisi aynı zamanda çok iyi ikna kabiliyetine de sahiptir.

Yönetici gezegeni Merkür’ün doğasını taşıyan İkizler Burcu, ruhsal bünyesinde hem dişil, hem eril enerjiyi birlikte barındırır. Bütünsel enerjiye sahip olmak bu burç için faklı bakış açılarına sahip olabilmesi kazancı sağlar. Güçlü analiz yeteneği ile olaylara tek yönlü yerine bütünsel olarak bakabilme yetisine sahip olmak bu burcun, ikna kabiliyeti yüksek iyi tartışmacı, iyi konuşmacı, iyi iletişimci oluşunun ana kaynağını oluşturur. Bütünsel bakış açısı ile görüşlerinde esneklik sağlayabilen İkizler burcu tek taraflı olmanın dışında çok yönlü olmanın ve tarafsız kalabiliyor olmanında ayrımına sahip olur.

Bir hava elementi olan İkizler burcu için akılsal, zihinsel gelişim içeren teknoloji barındıran elektronik aletler, bilgisayar, internet ilgi alanı halini alabilir. Değişik kültürlere ve dillere karşı merak ve öğrenme istediği içinde seyahat ediyor olma arzusu ile birlikte rehberlik, turizm ve seyahat alanı kişi için meslek seçimi haline gelebilir. Yazma, analiz etme, ayrıştırma, ifade etme becerisi ile yazarlık, editörlük, yayıncılık çalışmaları içinde olabilen İkizler burcu iletişimsel kabiliyeti sayesinde reklamcılık, halkla ilişkiler alanında başarılı çalışmalar yapabilecektir.

Dilâra B. Efeoğlu
Dipl. ASA (Assistant of Öner Döşer)
MAPAI, OPA Member