İkizler Burcunda Ay Tutulması ve Biz

İkizler Burcunda Ay Tutulması ve Biz

28 Kasım 2012 Çarşamba günü gerçekleşecek kısmi ay tutulması kuzey Amerika, Avustralya, Pasifik Okyanusu, doğu Afrika ve Avrupa’nın büyük bölümünden gözlemlenecek. Polonya, Macaristan, Romanya, Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan tutulma hattı üzerinde yer alan ve tutulmanın etkilerinin politik, ekonomik, sosyal, kültürel açıdan en belirgin ve hızlı görülebileceği yerler.

Ülkemizin de olduğu bölgeden tutulma Ay doğarken gözlemlenebilecek. Bu açıdan bu tutulma ülkemiz için önemli gözükmekte. Tutulma başlangıcında ülkemizde henüz güneş ufkun üzerinde olduğundan, yani hava kararmamış olduğundan, tutulmanın ancak güneş battıktan sonrasını izleyebileceğiz. TÜBİTAK uzmanlarına göre tutulma 14:15’te başlayacak ve 18:00 civarında hava karardığından 30 dakika ile 1 saat arasında değişen bir sürede tutulmayı izleme şansımız olacak.

Türkiye Astroloji Haritası Nasıl Etkileniyor?

Tutulma anı haritasını İstanbul’a göre düzenledim, çünkü tutulmanın izdüşümü Marmara bölgesine denk düşüyor.

İstanbul’a göre düzenlenmiş astroloji haritasında İkizler burcunun yükseldiğini ve Ay-Güneş karşıtlığının astrolojik haritasının Yükselen/Alçalan eksenine düştüğünü görüyoruz. Bu yerleşim, tutulmanın Türkiye açısından önemli gelişmeleri işaret ettiğini gösteriyor. Ayrıca tutulma esnasında Ay-Jüpiter kavuşumu da var. Bu kavuşumun İkizler burcunda olması ve Jüpiter’in geri hareketli olması, geçmişten gelen, kadim bilgilerin ortaya çıkacağını gösterir. Dolunay ile dizilimde bulunan gezegenin özellikleri görünür hale gelir. Dolunay aydınlatıcıdır. Daha önceki röportajlarımda da belirttiğim gibi, Anadolu toprakları, özellikle de İstanbul yeniçağa geçişte büyük önem taşımaktadır. Bilgelik merkezi İstanbul, kadim zamanlardan beri gelen bu özelliğini tutulma sonrasında daha da vurgulamaya başlayacak bence.

Öte yandan, İstanbul’a göre düzenlenmiş astroloji haritasının 8. evinde yerleşmiş Mars-Plüton kavuşumu oldukça kritik gözüküyor. Bu yerleşim ekonomik anlamda stres işaretçisi olmasının yanı sıra; çeşitli sebeplerden dolayı ölüm oranlarında artış yaşanabileceğinin de göstergesi. Kredi ve borçlarla, geri ödemelerle ilgili zorluklar çekilebilir Kasım ve Aralık aylarında…

Askeri Alanda Hareketlenme

Tutulma civarındaki günlerde sert gökyüzü konumları var. Ülkemizin de içinde bulunduğu bölgede askeri hareketlilik yaşanabileceğini gösteriyor. Tutulma haritasının 6. evindeki gezegen toplaşması askeri konuların, güvenlik güçleri ve güvenlik temalarının çok önem taşıyacağını göstermekte.

Tutulma esnasında Mars ve Plüton Facies yıldızı ile birleşmekte. Facies sert karakterde bir yıldızdır ve Mars-Plüton ikilisiyle birleşiyor olması sert ve şiddetli kitlesel olayları tetikleyebilir.

Mars-Plüton kavuşumu Türkiye astroloji haritasının Mars derecesini, Suriye astroloji haritasının Güneş derecesini, İsrail astroloji haritasının Venüs derecesini, Filistin astroloji haritasının Mars derecesini, ABD astroloji haritasının Venüs-Jüpiter-Güneş derecesini, İran astroloji haritasının Güneş derecesini tetikliyor. Tutulma 6 derece İkizler’de olacak ve İran astroloji haritasının Ay’ı tam da bu dereceye denk düşüyor. Tutulma derecesi İsrail astroloji haritasının Merkür derecesine çok yakın gerçekleşiyor. Tüm bu tetiklemeler bölgede askeri hareketliliğe ve uluslararası alanda büyük huzursuzluklara işaret edebilir.

Tutulma esnasında Güney Ay Düğümü Algol yıldızı ile birleşiyor. Bu sabit yıldız, en negatif etkileri bünyesinde barındırmasıyla tanınır. Şiddet ve zulüm, zorlalık, güç tutkusu gibi kavramlarla bağdaştırılır.

Tutulmanın gerçekleşeceği İkizler burcunun ilk dekanı (0-10 derece arası) için eski astrologlar “düşmanların saldırısını ve yağmacılığı gösterir” ifadesini kullanmışlar.

Doğal afetlerde artış riski

Tutulma anına yönelik astroloji haritasında Ay-Güneş kavuşumu Neptün-Kiron’la kavuşumuyla gergin açısal bağlantı içerisinde. Uranüs-Plüton karesi yine iş başında ve bu kez kare açıya Mars da dahil oluyor. Mars ve Plüton’un 8 derede Oğlak’ta Facies sabit yıldızıyla birleşiyor olması oldukça dikkat çekici. Sert etkileşimler bunlar. Doğal afetlerde artış olabilir bu günlere yakın tarihlerde.

Tutulma esnasında Güneş-Dünya-Ay-Jüpiter arasında bir dizilim gerçekleşecek. Astrolojide Jüpiter iyicil etkileriyle bilinen bir gezegendir. Fakat etkiyi büyüten bir yönü de vardır. Genel olarak iki gezegen Güneş ile hizalandığında güneşlekesi sayısı artar. Jüpiter ve Dünya hizalanmaları genellikle en geniş etkili yükselmeleri gösterir. Tutulmanın gerçekleşeceği 28 civarındaki bir iki günlük süreçte Merkür-Mars-Satürn de güneşmerkezli olarak bakıldığında birbirlerine doksan ve yüzseksen derecelik açılarda bulunacaklar. Bu hizalanmalar tutulma civarındaki günlerde güneşlekesi sayısında hızlı artış, etkin güneş patlamaları gibi etkiler yaratabilir. Bunun neticesinde dünyevi olaylar artabileceği gibi, doğal afetlerde artış görülebilir (deprem, volkan patlaması, fırtına, sel baskını vs).

Araştırmacı, bilim insanı Buryl Payne’e göre Güneş-Jüpiter-Dünya dizilimi esnasında Ay da bu dizilimde yer alırsa, bu iki üç günlük süreçte hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde sıcak olur. 

Asılsız haberler, bilgi kirliliği, fikir hırsızlığı

İkizler burcunda tutulmalar, sosyal alanda ve politikada komplike taktiklerin hareketlendiği dönemlerdir. Hile, kandırma, yanlış yönlendirme riski taşır. Uluslararası bilgi akışları hızlanır, asparagas haberler, söylentiler artar.Tutulmanın etkisi alanında olacağımızönümüzdeki altı aylık süreçte bilgi hırsızlığı artabilir. Dejenere bilginin sonu geldi! Ama bundan önce bunun en dejenere hali yaşanacak! Bilgi kirliliği had safhaya varacak…

İkizler burcu Merkür gezegeni tarafından yönetilir. Astrolojide Merkür ticaret, temel eğitim, ulaşım, her türlü haberleşme, komşu ülkelerle ilişkiler temalarının genel temsilcisidir. Medya, istihbarat toplama, basın ve haberciler, posta çalışanları, gençler, sekreterler, tüccarlar, öğretmenler, gezginler, dedikoducular, hırsızlarla (bilgi) bağdaştırılır. Tutulma esnasında Merkür henüz direkt hareketine dönmüş olacak.

Tutulma Hyades yıldız kümelerinin kapsadığı İkizler burcunun 5-9 dereceleri arasında gerçekleşiyor (6 derece İkizler). Astrolojide bu yıldız kümeleri provoke veya aktive edici olarak nitelendirilir. Manipülasyona ve sahtekarlığa yatkın, şiddetli ve fırtınalı, zorlayıcı ve baskı yaratıcı, yoğun tutkulu, takıntılı ama bunun yanı sıra keskin algıya sahip olma, teknik konularda ve sanatsal konularda beceriklilik gibi temalar da bu yıldız kümelerine atfedilir.

Tutulmanın derecesine en yakın düşen yıldız Aldebaran olarak görülmekte. Aldebaran bir kraliyet yıldızıdır ve Belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda büyük başarılar vaat eder. Aldebaran açısından önemli olan dürüstlüktür. Dürüstlüğünden ödün vermeden çaba gösterme karşılığında büyük başarı verebilir. Ama buna karşın bu konuda kişiyi tuzağa çeken durumlar oluşacaktır etrafında. Özellikle de İkizler burcu kapsamına giren bilgi paylaşma, yazma, öğretme, eğitme, konuşma, fikir beyan etme temalarında. Kişi bu tuzağa düşüp yanlış yola saparsa ani düşüş ve büyük handikaplar yaşayabilir.

Çabuk değişen fikirler

Tutulmanın gerçekleşeceği İkizler burcu değişken burçlardan biridir. Değişken burçlarda tutulmalar, esnekliği, uyumu, yeni koşulları algılama ve adapte olma ihtiyacını gösterir. İş ve ev değişiklikleri, kararsızlıklar ve dağılma riski dikkat çeker. Değişken burçlar, gerginliği ve huzursuzluğu yansıtabilirler. İkizler burcu fikir ve görüşleri temsil ettiğinden, bu tutulma civarındaki günlerde fikirlerde hızlı değişimler görülebilir.

Hava elementi burçlarda, özellikle de Merkür yönetimindeki İkizler burcunda gerçekleşen tutulmalar sert rüzgarları, fırtına, kasırga ve tornadoları işaret edebilirler. Klasik dönem astrologlarından Raphael, hava burçlarındaki tutulmaların sosyolojik çalkantılar, ayaklanmalar, isyana teşvikler, yıkıcı fırtınalar, rüzgarlar, anlaşmalar ve ittifaklarda değişiklik getirdiğini bildirmektedir. Tutulma esnasında Merkür henüz yeni direkt hareketine dönmüş olacak. Bu da alınan kararların henüz tam yerine oturmayabileceğini, değişmeye eğilim olabileceğini göstermektedir.

Bilgi bombardımanı

İkizler burcundaki bu tutulma civarından itibaren adeta bilgi bombardımanına tutulabilir, yoğun bilgi akışına muhatap kalabiliriz. İkizler burcunda tutulmalar, sosyal alanda ve politikada komplike taktiklerin hareketlendiği dönemlerdir. Hile, kandırma, yanlış yönlendirme riski taşır. Uluslararası bilgi akışları hızlanır, asılsız haberler, söylentiler artar. Bu tutulma civarındaki günlerde bilgi karmaşası yaşanması olasılığı çok fazla. Medya ve yayıncılık alanında hızlı gelişmeler yaşanabilir.

İkizler burcundaki tutulmalarda eğitim, iletişim, medya ile ilgili konular gündemdedir. Sosyal medya hareketlenir. Zihinsel aktivite artar, yeni fikirler ortaya çıkar. Tutulmanın gerçekleşeceği İkizler burcu hava elementindendir. Hava elementi iletişimi, hareketi, sosyalliği, zihinselliği ve mantığı ifade eder. Teorik boyutta düşünebilme, analiz sentez yapabilme, soyutlayabilme, kavramsal düşünce gerçekleştirebilme gibi beceriler hava elementinin getirilerindendir. Hava elementinde tutulmanın getirebileceği önemli risklerden biri, her şeyin plan ve proje bazında kalması, çok konuşup, çok hareket edip ortaya somut bir değer çıkarılamaması ve bunların vereceği huzursuzluğun ön plana çıkması olabilir.

Tutulma esnasında Jüpiter ile İkizler burcunda birleşmekte olan Ay, bilgimizi genişletebileceğimiz bir süreçte olacağımızı gösteriyor. Aslında Jüpiter’in geri hareketli olduğunu ve Ay’ın geçmiş ile ilgili olduğunu göz önüne alırsak, eski ve geçmişte zaten sahip olduğumuz bilgileri hatırlamaya başlayacağımız bir sürece ilerlediğimizi düşünebiliriz.

Tutulmanın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Öner DÖŞER

22 Kasım 2012, Perşembe

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan