Kanuni Sultan Süleyman

27 Nisan 1495 yılında Trabzon’da  dünyaya gelmiş olan, Osmanlı İmparatorluğu’nun 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın, 525. Doğum günü anısına…

Doğum saati net olarak bilinmese de, Kanuni Sultan Süleyman’ın Güneş’inin boğa burcunda olması; O’nun ne kadar güçlü, istikrarlı, güvenilir, ayakları yere sağlam basan biri olduğunu gösteriyor. Maddi güvencede olma duygusu gelişmiş, sanatı seven kişiliğine  rağmen, bir o kadar da inatçı ve geleneklerine bağlı biri.

Asaleten zayıf olan Güneş ‘in, Mars’tan aldığı sert açı, Kanuni’nin hayat hikayesinde karşılaştığımız küstah, baskıcı ve despot yönlerine işaret etmekte.  Otoritesini ve gücünü; savaşarak ve mücadele ederek göstereceğini ama ılımlı kişiliği sayesinde bu karşıtlığı olumlu yönde güçlendirerek zafer kazanma yönünde kullanacağını görebiliyoruz.

Mars, Akrep arketipiyle; dayanıklılığı, korkusuzluğu, kararlılığı anlatırken, intikam alma güdüsünü de işaret etmekte. Akrep burcundaki Mars, her an öfkelenmeye, meydan okumaya hazırdır ama bunu gizleyerek yapar. Koç burcundaki gibi hemen davranmaz, stratejik olarak düşünür öyle harekete geçer. Satürn’le yapmış olduğu uyumlu açı, O’nu disipline ederek, risk almaktan korkmadan başarılı olmaya sevk eder. İradesini güçlü ve dayanıklı kılar.

Merkür’ün İkizler burcunda olması; Kanuni’nin iyi ve güzel konuşan/yazan, meraklı, bilgiyi seven biri olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Ay’ın da İkizler’de olması, iletişimin O’nun hayatında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Uranüs ve Jüpiter’den olumlu açılar alan Merkür, Kanuni’yi, keskin zekalı, çok yönlü, derin düşünen kişi haline getiriyor. Aldığı bilgiyi, bilgeliğe çevirirken, fikirlerinde ve görüşlerinde zamanının ötesinde olduğunu anlatıyor. Böylece Muhibbi mahlasıyla (rumuz) şiirler yazan, hatta bir de divanı olan Sultan Süleyman’ın başka bir yönünü görmüş oluyoruz.

Hepimizin bildiği gibi Merkür elleri ve parmakları yönetir. Venüs’ün Boğa’daki, Jüpiter in Terazi deki yerleşimlerini de düşünecek olursak, kuyumculuktaki başarısını ve sanata olan yatkınlığını açıklamak için başka bir şeye gerek kalmıyor.

Evet, Terazi’deki  Jüpiter; O ‘nun estetik ve sanatsal konularda ne kadar zevk sahibi olduğunu gösterirken, bir o kadar da adil ve tarafsız olduğunu gösteriyor. Uranüs’ le olan açısı, akılcı bir görüş ve düşünme açıklığı veren bir etki yaratıyor.

Haritasında Ay’ın ışığının büyümekte olduğunu yeniay zamanında doğduğunu görüyoruz. Bu kişiler Koç enerjisi taşırlar, yeni fikirler üretmek için fırsatlar arayan dürtüsel kişilerdir ama aldanmaya da müsaittirler.

Balık burcundaki Satürn asaleten zayıf ve GAD ile kavuşumda. Sultan Süleyman; yeni kanun çıkarmak yerine, mevcut kanunları yazdırtıp, çok sıkı şekilde uygulamasından dolayı KANUNİ adını almış. Eski uygulamalardan ders alarak, ömrünü halkının her yönden huzur ve sükunetle geçirmesi için adamış, adalet ve doğruluğu sebebiyle halk arasında “ahd-i Süleymani” (Süleyman sözü) kullanılır olmuş. Buradaki bu kavuşum sanki eski düzensizliklere, düzen getirmek konusunda çalışmış.

Devlet işleriyle alakalı olarak duyduğu korkuyu,  yaşadığı karmaşaları, etki altında kalmasını, Oğlak burcunda yerleşmiş olan Neptün’le açıklayabiliriz. Çünkü Neptün, Satürn’den sonra korkularımızı anlatan diğer gezegen.

Son olarak ay düğümlerine bakalım. KAD Başak’ta. Başkalarına fayda yaratmak, dağınıklıkları derleyip toparlayabilmek için burada. Sevgili Öner Döşer ‘in bize anlattığı gibi, sorgulamak, akıl süzgecinden geçirmek, mantıklı olmak, detayları öğrenmek için burada. Buradaki yerleşim, başkalarının hizmetine adanmış olma arayışıdır.

Tüm Dünya’nın corona virüs ile mücadele ettiği şu günlerde, sözlerimi Kanuni Sultan Süleyman’ın söylediği rivayet edilen beyitleri sonlandırıyorum.

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi,

Mefharet didükleri ancak cihan gavgasıdur,

Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi”

AYSUN  ÖĞRETMEN,    Dip.ASA

5.5.2020