Koç Burcu ve Psikopatoloji

Koç burcu hayatta kalma, var olma ihtiyaçlarını temsil eder. Koç burcu gelişimsel açıdan değerlendirildiğinde; Piaget’in tanımlamış olduğu bilişsel gelişim evrelerinin ilki olan “duyusal motor” döneme (0–1.5 yaş) ve Erikson’un tanımlamış olduğu psiko-sosyal gelişim evrelerinin ilki olan “temel güvene karşı güvensizlik” dönemine (0–1.5 yaş) karşılık gelir.

 

“Duyusal- motor” dönemde, bebek dış dünyayı keşfetmede duyularını ve motor becerilerini kullanmaktadır. Bu dönemde dürtüsellik ön plandadır.Bebeğin zaman ve mekân algısı kısıtlı olduğundan ihtiyaçlarının hemen ve burada karşılanması gerekmektedir. İhtiyaçları karşılanmadığında hemen öfkelenmeye, ihtiyaçları karşılandığında ise hemen mutlu olmaya yatkındır.

 

Erikson’ın tanımlamış olduğu “temel güvene karşı güvensizlik” evresinde ise; bebeğin güven ihtiyacı ön plandadır. Bu dönemde bebekler, çevrelerindeki dünyaya güvenecekleri ya da güvenemeyeceklerine ilişkin temel izlenimler edinirler. Bebeğin temel ihtiyaçları anne tarafından uygun bir şekilde karşılandığı takdirde; bebek hem kendine hem de çevreye güven duymayı öğrenir. Bu sayede bebekte hayatta kalmak için hem hakkı hem de yeteneği olduğu algısı oluşur. Bebeğin temel ihtiyaçları uygun olarak karşılanmadığında ise; sağlıklı bir narsizm ve temel güven geliştirmek konusunda başarısız olacaktır. Bu durum ileriki dönemlerde aşırı dürtüsellik, egosantrizm, saldırganlık ve aşırı öfke vb. çeşitli sorunlara yol açabilir.

 

0–1.5 yaş arasındaki bir bebek ile Koç burcu arasında şaşırtıcı benzerlikler vardır. Koç burcu spontaneliği, agresyonu, girişkenliği ve çocuksuluğu sembolize eder. Aynı küçük bir bebek gibi Koç burcu da çabuk sinirlenmeye ve çabuk sakinleşmeye yatkındır. Bir doğum haritasında Koç burcu aşırı vurgulandığında, harita sahibi saldırgan, bencil ve sabırsız olmaya yatkın olabilir.

 

Uç noktada; “antisosyal kişilik bozukluğu” ortaya çıkabilir. Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler düşmanca ve saldırgan davranışlarda bulunmaya ve başkalarının haklarını görmezden gelmeye yatkındır. İnsanlara bağlanma konusunda başarısız olurlar. Bu kişiler kalıcı ve sorumluluk içeren ilişkiler kuramazlar. Düşünmeden ani hareketler yaparlar ve bundan doğabilecek sonuçları umursamazlar.

 

Bir doğum haritasında Koç burcu aşırı vurgulandığında (stelyum, bir T-kare veya Yod açı kalıbının apeksindeki Mars, Mars’ın singleton planet olması vb.) ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmek için; harita sahibinin Koç burcunun karşıt burcu olan Terazi burcunun sembolize ettiği bazı fonksiyonları (karşı tarafın haklarına duyarlılık, bağlanma, uyum, paylaşma, uzlaşma, dengeli ve kalıcı ilişkiler kurmak vb.) kişiliği ile bütünleştirmeyi başarması gerekmektedir. Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın.

 

YAZAN: Barış ÖZKIRIŞ