Koç Burcunda Yeniay ve Türkiye

 

6 Nisan 2008 Pazar günü saat 06:55 için Ankara’ya göre çıkartılmış yeniay haritasında Koç burcu yükseliyor. Oldukça enerjik, aktif ve dinamik bir aya giriş yapıyoruz. Zira Koç burcu girişim cesareti, kendini açık ve direkt ortaya koyma, risk alabilme, yenilikçi fikirlerle ortaya çıkabilme ve liderlik vasfı üstlenme ile ilişkilendirilir. Olumsuz yönleri ise tecrübelerden ders almama, çabuk tahrik olma, anlamsızca mücadele etme, huzursuzluk yaratma, düşüncesizce atılma riski ve temkinsizlik yüzünden kazalara ve kayıplara uğramakla ilişkilendirilir. Bu ay genellikle bu temalar üzerinde dönecek olaylarla karşılaşacağız muhtemelen.

 

 

 

Haritada en dikkat çeken husus 12. evdeki gezegen toplaşması. Yeniayın 12. eve düşüyor olması zaten başlı başına bir etken. Ayrıca, haritanın 2. ve 6. evlerinin yöneticisi Merkür’ün, 1. evin yardımcı yöneticisi ve 7. evin yöneticisi olan Venüs’ün ve Uranüs’ün de 12. evde yerleşiyor olduklarını görüyoruz. Dünya astrolojisinde 12. ev: sosyal yardım grupları, kapalı alanlar olan hastaneler, senatoryumlar, hapishaneler ve bakım evleri, ülkenin gizli düşmanları, casuslar, suç oranları, ulusal skandallar, gizli faaliyetlerde bulunan her türlü örgütler, tüm ilaçlar, uyuşturucu zinciri, içki, hastalıklar, zehirler ve her türlü kirlenme, toplumu etkileyen sahtekarlıklarla ilişkilendirilir. Bu ay bu alanlarla ve konularla ilişkili olaylar gündemde önemli yer tutacak demektir.

 

Özellikle Merkür’ün 12. evde bulunması, gerek doğal yapısı gereği, gerekse haritanın 3. evini yönettiği için gizli bilgi alışverişi ve istihbaratın önem kazanacağını, bazı gizli bilgilerin açığa çıkma olasılığını, gazeteciler veya genel olarak basından kişilerin de bunun içerisinde olacağını göstermekte. Merkür, ekonomik durumla ilişkilendirilen 2. evin de yöneticisi olduğundan ve haritanın 4. evinin girişinde yerleşmiş olan Mars ile sert açıya yaklaşmakta olduğundan, bu ay ekonomik koşulların zorlanacağını ve bunun da iç refahımızı olumsuz etkileme riskinin bulunduğunu göstermekte. 12. evin bu kadar dolu olması, bu ay gizli düşmanlıklara, araya nifak sokacak kişilere karşı önlemci olmamız gerektiğini göstermekte. Venüs’ün 12. evde ve Balık burcundaki yerleşimi, bakım evleri ve hastaneler gibi kapalı alanlarda iyileştirme olarak okunabilir. Fakat, astrolojide kritik bir derece olarak kabul edilen 29 derecede yerleşmiş olan Venüs’ün Scheat adlı kötücül nitelikte ve şiddete yönelik etkileri anlatan bir sabit yıldızla birleşiyor olması dikkat çekici. Ptolemy’e göre bu sabit yıldız Mars ve Merkür karakterindedir. Aşırı talihsizlik, cinayet, intihar ve boğulmaya yol açar. Vivian Robson ise bu yıldızın Venüs ile birleşiyor olmasını “kendi davranışlarından ötürü acı çekme, hapse düşme ya da haklardan men edilme tehlikesi” olarak tanımlamış.

 

Bir diğer dikkat çeken husus da, haritanın eksenlerine düştükleri için Mars-Jüpiter karşıtlığı. Bu karşıtlık 12. evde yerleşmiş olan Ay ve Güneş ile de T-kare oluşturmakta. Öncü burçlarda T-kareler, özellikle politik ve ekonomik alanda gerginliğe işaret ederler.

 

Peki bu gerginlikler başka neleri bağlıyor?

 

10. evde Jüpiter’in yerleşmiş olması, hükümetin elini kısmen güçlendirse de, Jüpiter’in zararlı konumda yerleştiği Oğlak’ta oluşu, Mars’tan karşıt açı alıyor olması ve pek tabii ki yeniay ile de gergin açı yapıyor olması, bu gücü zayıflatan engellerin oluşacağınıişaret etmekte. Mars’ın 4. ev girişinde olması, bu ay iç gerginliklerin hükümetin önceliğini alacağını gösteriyor. Mars Yengeç burcunda zararlı konumdadır. Dünya Astrolojisi’nde 4. ev: emlak,  imar-iskân, mahsul ve tarım ürünleri, siyasette muhalefet partisi ve ülkenin iç yaşam koşullarıyla ilişkilendirilir. Bu şartlarda bu konularda çeşitli zorlanmalar ortaya çıkabilir. 4/10 ekseninde etkili olan Mars-Jüpiter karşıtlığı zatenhükümet-muhalefet kontaklarının son derece sert ve karşılıklı atışmalarla geçeceğini anlatıyor.

 

Haritanın 5. evinde Başak burcunda ve geri harekette yerleşmiş olan Satürn de 10. evin, yani iktidar partisi ve onun eylemlerinin göstergesi. Satürn’ün geri harekette olması ve Güney Ay Düğümü ile de birleşmekte oluşu, geçmişte atılmış bazı adımlardan geri adım atılması durumunu gösterebilir. Diğer taraftan, Dünya Astrolojisi’nde 5. evin borsa ve benzeri spekülatif yatırım araçlarıyla ilişkilendirildiğini de biliyoruz. Bu evde bu iki zarar verici gezegenin bulunması, bu ay borsa, döviz gibi etkenler konusunda dikkatli olmamız gerektiğini işaret etmekte.

 

Haritanın 9. evinde Oğlak’ta yerleşmiş geri hareketteki Plüton, hukuksal ve anayasal konularda atılması beklenen yeniden yapılandırıcı adımların da bekletilmesi, zamana yayılması, vazgeçilmesi gibi konuların gündemde önemli yer tutacağını gösteriyor.

 

11. evde Kova burcunda yerleşmiş olan Kuzey Ay Düğümü, bu ay AB ile ilişkilere yönelimin daha fazla olacağını göstermekte. Kuzey Ay Düğümü’nün bulunduğu alan, üzerine gidilmesi gereken konulara da dikkat çeker. 11. ev konularından diğer ikisi deMeclis ve Hükümetin Yasama Organları’dır. Pek tabii ki bu evde Neptün ve Kiron’un yerleşiyor olması, bahsettiğimiz konularda kafa karışıklığı ve şaibe yaratan durumların, belirsizliklerin (Neptün) ve bizi üzen ve yaralayan durumların (Kiron) ortaya çıkma olasılığını da göstermekte.

 

 

 

Yeniay haritasını TC astrolojik haritası üzerinde değerlendirdiğimizde, yukarıda değindiğimiz 11. ev vurgusuna bir kez daha tanık oluyoruz. Bu haritada en çok dikkat çekmek istediğim husus 1. evimizde yerleşmiş Plüton üzerinden geçiş yapmakta olan transit Mars. Bu konum, Mars’ın Yengeç burcunda geri hareket etmesi yüzünden, bu yıl üçüncü kez yaşanıyor. Mars’ın Plüton ve yükselen üzerinden geçmekte olduğu dahaönceki zamanlarda şiddet, terör ve çatışma temaları sıkça gündeme gelmişti. Mars’ın tam Plüton’un üzerinde olduğu gün Kadıköy MC Donalds önüne bomba bırakıldığını, bombanın bağlı bulunduğu cep telefonunun 3 defa arandığını fakat şans eseri patlamadığını öğrenmiştik. http://www.iha.com.tr/haber/detay.aspx?nid=17330&cid=735&haber=Kadıköy-Mcdonalds-da-bomba-bırakıldı

 

Bu riskimiz halen devam ediyor ve önlemci olunması gerekiyor!

 

Öner Döşer, A.M.A.

6 Nisan 2008 Pazar