Koç Giriş Haritası

 

Güneş 20 Mart 2009’da saat 13:43 itibariyle Koç burcuna girip yaptı. Ankara’ya göre çıkartılmış astroloji haritasında Aslan burcunun 10. derecesinin yükselmekte olduğunu görüyoruz. Aslan sabit bir burç olduğundan, bu haritanın bütün yılı kapsayacağı düşünülür. Bu yüzden bu haritayı yılın geneli için değerlendireceğim. Ama kişisel olarak yılın dört çeyreği için ayrıca çıkartılan haritaların, genel yoruma önemli ölçüde katkıda bulunacağını düşünüyorum.

 

 

 

Haritaya ilk girişte, en dikkat çeken ve rahatsız edici şey, hiç şüphesiz yükselen derecesine çok yakın yerleşmiş olan Güney Ay Düğümü. 13. yüzyılda yaşamış ünlü İtalyan astrolog Guido Bonatti’ye göre Güney Ay Düğümü’nün bu yerleşimi halkın zarar göreceğini, iyi şeylerden uzaklaşılacağını, olumlu şeylerin ortadan kalkacağını, sıkıntı ve tehlikeleri gösterir. Bonatti, Aslan burcunda yerleşmiş Güney Ay Düğümü için de pek hayırlı şeyler söylemiyor. Ustaya göre bu hava şartlarında olumsuzlukların ve depremlerin; suların yükselmesinin, ağaçların ve ekinlerin zarar görmesinin işaretçisidir. Klasik astrolojide Güney Ay Düğümü kötücül mizaçta görülür. Bulunduğu yerde kayıplar, zararlar, olumsuzluklar vardır. Dünya astrolojisinde 1. ev bütün olarak ülkeyi ve ülke halkını; genel refahı ve sağlık durumunu ya da tersini temsil eder. Güney Ay Düğümü’nün 8. evde yerleşmiş Uranüs’ten tam yüzotuzbeş derecelik açı alıyor olması, bu stresi arttırıcı bir unsur doğrusu! Amerikalı astrolog Robert Hand’e göre, tam açıya yakın dereceden minör açılar, toleransı fazla olan majör açılardan bile daha etkin sonuçlar doğurabilirler. Bu şartlarda bu yıl beklenmedik durum değişikliklerine, doğa olaylarına, ekonomik streslere karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor.

 

Haritanın yükselen yöneticisi Güneş’in 9. evde yerleşmiş olması, bu yılın en önemli odak alanlarının uluslar arası platformlar, yabancı devletler, hukuksal konular, eğitim ve yayıncılık konuları, din ve inançlar olacağını göstermekte. Bu yıl uluslar arası platformda daha güçlü adımlar atabileceğimiz, kendimizden daha çok bahsettirebileceğimiz bir yıldayız. Sonbahar döneminde dış ilişkiler daha da etkinleşmeye başlayacak. Güneş’in 9. evdeki güçlü yerleşimi, bizi yönetenlerin yukarıda saydığımız konularda sorunların üstesinden gelebileceğinin, başarı ve güç kazanacağının göstergesi. Güneş’in önündeki zorlayıcı tek açı Plüton’un 6. evden gelen karesi. Bu da otoriteyi temsil eden kişiler veya hükümetle, TSK veya güvenlik güçleri arasında yaşanması muhtemel gerginliklere işaret ediyor olabilir. 

 

Diğer taraftan, 9. evde Koç burcunda zararlı konumda yerleşmiş ve geri harekette bulunan Venüs’ün neleri sembolize edebileceğine de dikkat etmek gerekiyor. Bu yerleşim, dış ilişkilerde bazı aksamaların yaşanması ihtimalini, gereksizce gösterilen aceleciliklerin ve düşüncesizce yapılan diplomatik çıkışların zarar getirebileceğini gösteriyor. Whole Sign ev sistemiyle Venüs 3. evin yöneticisi olduğundan, bu durum özellikle yakın komşularımızla, özellikle de Müslüman ülkelerle ilişkilerimiz için geçerli. Zira İranlı Ortaçağ astrologu Ebu Ma’şar’a göre Venüs Müslümanların genel göstergesidir. Bu yerleşimi hukuksal konularla ilişkilendirirsek,kadınlarla ilgili bazı aceleci kararlardan geri adım atılması gerekebilir şeklinde yorumlayabiliriz. Venüs’ün 6. evdeki Ay ile karesi de, kadınlarla ilgili sorunları sembolize ediyor. Ay’ın 6. evdeki yerleşimi, kadınların sağlık sorunlarını da anlatıyor olabileceği gibi; çalışan veya olumsuz şartlara tabi olan kadınların hukuktan beklentilerinin artacağını da işaret edebilir. Zira 6. ev klasik astrolojide köleler evi olarak adlandırılırdı. Modern hayatta bunu, bizi şartlara esir bırakan, çok çalışmak zorunda kaldığımız koşullar olarak nitelendirebiliriz. Ay’ın da Oğlak’ta zarar görüyor olması, kadınlar için zorlayıcı koşulları işaret ediyor. Bu yerleşim aynı zamanda, halkın genel sağlığı konusunda da sorunlara işaret etmekte. Bu sağlık sorunları küçükbaş hayvanlarla ilgili de olabilir.

 

Haritada Jüpiter asaletli olduğu Kova burcunda ve güç kazandığı Jüpiter 7. evde yerleşimdedir. Bu da bize bazı avantajlar sağlamaktadır. Bonatti’ye göre bu yerleşim,düşmanlara karşı zafer kazanmak anlamına gelmektedir. 7. ev diğer ülkelerle ilişkiler konusuyla da ilişkilidir. Jüpiter’in burada yerleşiyor olması, diğer ülkelerle ilişkilerimizde; ortaklaşa projelerimizde, anlaşmalarımızda, süregelen uluslar arası davalarımızda başarı sağlayabileceğimizin göstergesidir. Jüpiter’in, 9. evde geri harekette ve zararlı konumda olan Venüs’e olumlu açısı, yukarıda bahsettiğimiz zorlukların aşılmasında yardımcı bir unsurdur. Burada tek olumsuzluk, Jüpiter’in Sualocin yıldızıyla birleşiyor olması. Bu yıldızın en bilinen özelliği, boşuna ümitlendirmesidir.

 

Kuzey Ay Düğümü’nün de 7. evde yerleşiyor olması, dış ilişkilerin, ortaklaşa projelerin bu yıl kadersel bir biçimde bizi çekeceğini göstermekte. Bonatti de dahil olmak üzere bazı klasik astrologlara göre KAD’nün bu alandaki yerleşimi düşmanların güçlenmesini gösterir. Fakat burç yerleşimine baktığımızda, 7. evin de yöneticisi olan Satürn’e nazaran, 1. ev yöneticisi Güneş’in güçlü durumda olması, düşmanlıkların üstesinden gelmek anlamını taşıyacağını düşünüyorum. Kişisel kanaatimce bu yerleşim, ileri dönük bazı ortak projelere girişim yapılmasının işaretçisidir. Yeni ittifak projeleri ortaya atılabilir. Bu projeler Türkiye için önem taşıyabilir. Dünyayı ilgilendiren bazı önemli projelere Türkiye de dahil edilebilir. 

 

Gelelim haritadaki en zor yerleşimlere. Bu yıla damgasını vuran Satürn-Uranüs karşıtlığının para evlerine düşüyor olması, ekonomik krizin ülkemizi de belirgin bir şekilde etkileyeceğini göstermekte. Bonatti, Satürn’ün 2. evdeki yerleşimini menkul ve gayrimenkul değerlerin kaybı olarak görüyor; zengin ve asil kişilerin fakirleşeceği şeklinde öngörüyor. Öyle ki, bu kişilerin hizmetlileri artık onlara sadakat göstermeyecekler, hizmet etmeyeceklerdir. Bütün klasik astrologlar, Satürn’ün geri harekette oluşunu, onun kötücül yönlerini daha da berbat bir şekilde ortaya çıkaracağı şeklinde yorumlarlar. 6 Nisan tarihinde kesinleşecek Mars-Satürn karşıtlığı, haritanın para evlerine düşmekte ve ekonomik koşullarının zorlaşacağını göstermekte. Bu bağlamda, Nisan ayı başlarından itibaren ekonomik kriz kendini daha güçlü bir şekilde gösterecek demektir. Nisan sonları daha da dikkat çekmekte; özellikle de 27 Nisancivarındaki günler. Sonbahar ayları daha da kritik gözüküyor. Bu zorlanmalar Eylül ayı sonlarından itibaren başlıyor, 14 Ekim civarından itibaren zorlanmalar artıyor ve 29 Ekim civarından itibaren de en zorlayıcı döneme giriliyor. Kasım ayında çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Beklenmedik iniş çıkışlar yaşama olasılığımız çok güçlü bu süreçte! Herkesçe bilindiği gibi, ülkemizde kredi kartı borçları ve kredili ödemeler konusunda zorluklar yaşanmakta ve belli ki bu zorlanmalar sonbahar döneminde had safhaya varacak ve halk daha da kemerleri sıkmak durumunda kalacak. İlk başta da belirttiğimiz gibi, haritada Güney ay Düğümü yükselen derecesine çok yakın yerleşmekte ve halkın zorlanacağı bir yılda olduğumuzu işaret etmekte.

 

Haritanın 2. ev yöneticisi Merkür’ün Balık burcunda zararlı yerleşimi ve Satürn-Uranüs karşıtlığının içerisinde yer alıyor olması, ekonomik anlamda alarm zillerinin çalmakta olduğunu gösteriyor. Bonatti’ye göre Merkür 8. evdeyse, ölmüş kişilere ait olan şeyler yüzünden tekrar ortaya çıkan çatışmaları; eskiden kalmış miras ile çok eskiye dayanan konular yüzünden tartışmaları gösterir. Bu yıl miraslar ve alacak verecek konuları yüzünden mahkemeler dolup taşacağa benzer!

 

Haritanın 8. evinde Balık burcunda yerleşmiş olan Mars’ın Plüton ile altmışlık açısı dışında başka bir açısı yok. Ama Mars haritanın Tepe Noktası yöneticisi olması vasfıyla değerlendirmeye alınmalıdır. 8. ev ekonomik konular, borçlar, ödemelerle ilişkili olduğuna göre, bu yıl hükümetin en çok ilgi göstermesi beklenen konular, dış ilişkilerin dışında, bu saydığımız alanlardır. Her ne kadar klasik olarak Mars’ın Balık burcunda kendi üçlüsünde belli bir güce sahip olduğu söylense de, Balık Mars’ın aktif olabileceği ve tuttuğunu koparan özelliklerini sergileyebileceği bir burç değildir. Mars’ın, kraliyet yıldızlarından biri olan Fomalhaut ile birleşiyor olması, onun yaptırım gücünü arttırabilir. Avusturalyalı astrolog Berdadette Brady, Fomalhaut için şöyle diyor: “Diğer üç Kraliyet Yıldızı gibi, bu yıldız da başarı vaat eder; fakat kişi, bu yıldızın yol açtığı tuzaklara düşmemelidir. Bu yıldız, idealler ve hayallerle ilişkilidir. İdealler ve hayaller asilse, büyük kişisel mutluluklar elde edilebilir. Buna karşın, idealler ve hayaller bir şekilde yozlaşmış ise, o zaman büyük kayıplar ve kafa karışıklığı yaşanacaktır. Büyük yaratıcılık ve esinler getirir. Kişi sahip olduğu mistik gücü sadece kendisi ve şöhreti için değil, başkaları için de kullandığında büyük başarı getirecektir. Bu yıldız etkisi altındaki kişi dürüst hareket etmek zorundadır.” Astrolog Alvidas da şöyle demiş: “Bu yıldızın çok şanslı ve güçlü olduğu söylenir; fakat büyük kötülüklere de yol açabilir ve maddi ifade şeklinden maneviye dönüşebilir.” Demek ki bu dönemde, istediklerimizin asil ve idealist amaçlara hizmet eder şeyler olması çok önemlidir. Demek ki yönetici pozisyonu tutan kişilerin ekonomiyle ilgili sorunları çözerken, idealist ve dürüst davranması elzemdir. Bonatti Mars’ın Balık burcunda Güneş’e göre oryantal yerleşimi için “Zengin ve büyük adamların öldürülmesi” nitelendirmesi yapmış. 8. evin ölümle ilişkili bir ev olduğu ve tehlikeleri içerdiğini de söylemeden geçemeyiz. Bu bağlamda, önlemleri eksik etmememiz gereken riskli bir yılda olduğumuzun bilincine varmalıyız…

 

Kaynaklar:

 

Guido Bonatti, Book of Astronomy, Çeviren Ben Dykes, PHD, A.M.A.,

 

Abu Ma’shar, Flores Albumassaris, Çeviren Ben Dykes, PHD, A.M.A.

 

Robert Zoller, 4 Day Intensive on Mundane Astrology seminer notları, 2004

 

 

Öner Döşer, AMA

21 Mart 2009

Caddebostan