Kova Burcu ve Psikopatoloji

Kova burcu, bireyin değişme, ilerleme, aydınlanma ve özgürleşme ihtiyacını sembolize eder. Gelişim dönemi olarak, 68–80 yaş aralığına karşılık gelir. Bu dönem içerisinde; birey daha önceki dönemlerde kimliğini tanımlayan çeşitli özelliklerden (sosyal roller, mesleki statü vb.) sıyrılma arzusundadır. Yılların getirdiği bilgelik sayesinde, birey hayata karşı oldukça geniş bir bakış açısı kazanmıştır. Söz konusu birey, zaman içinde bütünsel düşünmeyi ve bütünsel algılamayı öğrenmiştir. Bu sebeplerden ötürü, Kova burcu aydınlanmayı ve reformu ifade eder.

 

Doğum haritasında Kova burcu iyi entegre olduğu takdirde; harita sahibi açık fikirli, önyargılarından arınmış, egosantrik olmayan, objektif ve bakış açısında gerekli olduğunda değişiklikler yapabilen bir birey olacaktır. Ancak bir doğum haritasında Kova burcu aşırı vurgulandığında ve iyi entegre olmadığında, harita sahibinin bir nevi “kimlik krizi” yaşaması olasıdır. Kimlik krizi, bireyin kişiliğinin farklı yönlerini tutarlı ve kabul edilebilir bir bütün haline getirememesiyle alakalıdır. Kimlik krizi yaşayan kişiler; benlik kavramlarıyla ile ilintili pek çok konuda kararsız bir tutum içindedir (uzun vadeli hedefler, kariyer seçimi, dini kimlik, ahlaki değerler, cinsel kimlik vb.) Kısaca; birey ne yapması gerektiği, neye inandığı, nelerden hoşlandığı konusunda kararsızdır. Bu sebeplerden dolayı, kişinin davranışları öngörülemez, beklenmedik, ani ve şaşırtıcıdır. Nihai olarak, birey endişeli, kendinden şüphe eden bir tavır içinde olabilir ve “ben kimim?” sorusunu kafasından atamayabilir.

 

Kova burcu bir doğum haritasında aşırı vurgulandığında; bazı uç durumlarda, harita sahibi “Şizoid Kişilik Bozukluğu”ndan muzdarip olabilir. Şizoid kişilik bozukluğu olan bir bireyin şu özelliklere sahip olması olasıdır:

  • Yakın ilişkilere girememe, duygusal soğukluk
  • Genelde tek başına etkinliklerde bulunma
  • Başkalarının övgülerine ve eleştirilerine ilgisiz olma
  • Sosyal çevreye karşı uyumsuzluk
  • Belirsiz hedefler, tutarsız davranışlar

 

Kova burcunun aşırı vurgulandığı durumlarda (stelyum,bir T-kare veya Yod açı kalıbının apeksindeki Uranüs, Uranüs’ün singleton planet olması vb.) , harita sahibi Kova burcunun karşıt burcu olan Aslan burcunun sembolize ettiği bazı özellikleri (sabit ve tutarlı bir öz-imaj, karşı tarafı ve kendini onaylamak, cana yakınlık, sıcakkanlılık vb.) kişiliği ile bütünleştirmeyi başarabilirse, bu sorunların üstesinden gelmek konusunda önemli bir adım atacaktır.

 

YAZAN: Barış ÖZKIRIŞ