Kova Burcunda Güneş Tutulması

 

26 Ocak 2009’da Kova burcunda gerçekleşecek halkalı Güneş tutulması Hint okyanusu ve Batı Endonezya tutulma hattından halkalı olarak izlenebilecek. Afrika'nın güneyi, Madagaskar, Hindistan, Asya ve Endonezya'nın güney doğusundan ise tutulma parçalı olarak izlenebilecek. Tutulmanın hiç bir evresi Türkiye'den izlenemeyecek. 

 

Güneş tutulmalarında her iki ışık da (Ay ve Güneş) aynı burçta olduğundan, o burcun özelliklerini daha fazla vurgularlar. Bu şartlarda yılın ilk yarısına Kova enerjisin damga vuracak. Ama tutulmanın etkilerinin önümüzdeki yaklaşık 3,5 yıla yayılacağını söyleyebiliriz. Kova burcu, hava elementi burçların en stratejik olanıdır. Entelektüel kapasite ve aklı temsil eder. İçinden geçmekte olduğumuz kriz dönemiyle baş edebilmek için zekice, planlı ve stratejik hareket etmeli, etrafımızdaki atmosfere uyum sağlayabilmek için işbirliği, bilgi paylaşımı içerisinde olmalıyız. Kova sosyalleşme, yaratıcılık, yenilik, ilkelilik, tutarlılık öğeleriyle ilişkili olduğuna göre, bu ne kadar yaratıcı ve yenilikçi olursak, giriştiğimiz işlerde prensipli ve tutarlı davranırsak, o kadar başarılı olacağız demektir. Çünkü Kova burcunda tutulma Jüpiter ile birleşiyor ve irtibatta bulunduğu her şeyi büyütücü etki yapan özellikleri sayesinde, Kova burcu niteliklerini arttırıyor. Hangi alanlarda gelişmeler bekleyebiliriz sorusunun cevabını aşağıdaki başlıklarda arayabiliriz:

 

•          Reform, idealizm, gelişim, uyanış, özgür irade

•          İnsancıl öğeler ve insanlığı ideal bir kardeşlik ortamı yaratmak üzere uyarma, sosyal paylaşım

•          İnsan hakları, sosyal adalet

•          Tarafsız, objektif, arkadaşça

•          Yaratıcı fikirler, bilgi paylaşımı

•          Havacılık, uzay teknolojisi, bilimler

•          TV, radyo

 

 

 

Tutulma haritasının yükselen derecesinde Koç burcunun 6. derecesi var. Hareketli, inisiyatif almak ve hızlı hareket etmek gereken, mücadeleli bir sürece giriş yapıyoruz. Yükselen yöneticisi Mars Oğlak burcunda güçlü yerleşimde ve haritanın 10. evinde. Halkın en önemli odak noktası, kendi geleceğiyle ilgili konular, yönetimle ilgili konular olacak önümüzdeki süreçte. Bu şartlarda yerel seçimlere ilgi ve katılımın çok yüksek olacağını düşünebiliriz. Haritanın Tepe Noktası’na çok yakın yerleşmiş Plüton, hükümetin güçlü bir mücadeleye girişeceğini, kendi etkinliğini daha da baskın bir şekilde ortaya koyma arzusunda olacağını ve kendi içinde yeniden yapılanmaya yöneleceğini gösteriyor. Mars ve Plüton’un haritanın 10. evinde olması mücadele, sert açıklamalar, agresyon işaretçisi. Tansiyonu yüksek bir döneme ilerliyoruz.

 

Tutulma haritanın 11. evinde gerçekleşiyor. Bu şartlarda AB sürecinde olumlu gelişmeler bekleyebiliriz. Türkiye’nin eskisinden daha fazla dikkat çekmesi ve önem kazanması çok mümkün olacaktır bu dönemde. Tutulmayla birleşen Jüpiter 9. evin yöneticisi. Dış politikada, diğer ülkelerle ikili ilişkilerde başarılar kazanabileceğimiz bir dönemde olacağız belli ki. Yabancılardan destek, yeni ittifaklar bekleyebiliriz. Sosyal alanda genişleme zamanlarındayız kısacası.

 

Haritanın 12. evinde yerleşmiş olan Venüs Uranüs kavuşumunun, 6. evdeki Satürn’den karşıt açı almasına gelince, buradan pek çok anlam çıkartabiliriz pek tabii ki.  İlişkilerde zorlanmaların, boşanmalar ve ayrılıkların artacağı bir dönemdeyiz. Bu yüzden ayağımızı yere sağlam basmamız gerekiyor. Ayağını yere sağlam basmak derken, bunu mecazi anlamda kullandım, ama gerçek anlamda da ayağını yere sağlam basmak gerekiyor. Zira Satürn-Uranüs karşıtlığı düşmelerle, kırıklarla ilişkilendirilir. Bu karşıtlığın Venüs’ü de içine alması, en çok korumamız gereken organlarımız hakkında da bilgi veriyor: Böbrekler, diyabet, üreme organları, denge bozukluğu, bel bölgesi. Venüs’ün 12. evde bu kadar sıkışık durumda olması, kadınlarla ilgili sorunlara dikkat çekiyor. Venüs’ün Uranüs ile birleşiyor olması, kadın hakları konusu akla getiriyor. Gerçi 12. ev görünmeyen bir alandır. Bu şartlarda bunu, henüz ortaya çıkmayan örgütlenmeler olarak görebiliriz. “Örgütlenme” kelimesini organize olma ve kadın haklarını savunma amaçlı hazırlık yapma anlamında kullanıyorum. Venüs’ün 12. evdeki bu konumu, gazetelerde ve haberlerde aşk cinayetlerinin artışı olarak da yorumlayabiliriz. 12. ev hapsolmakla, tutuklanmakla da ilgilidir. Kadın figürleriyle ilgili böyle durumlar da ortaya çıkabilir önümüzdeki dönemde. Venüs haritanın 2. ev yöneticisi olduğundan, ekonomiyle de direkt olarak ilişkili. Venüs’ün bu yerleşimine bakıp da, ekonominin iyi gideceğini düşünmek neredeyse imkansız gibi. Balık burcunda ne kadar yücelmiş durumda da olsa, 12. evde ve Satürn-Uranüs karşıtlığının içerisine düşmüş durumda. Haritanın 5. evinde yerleşmiş olan Güney Ay Düğümü, borsa ve benzeri spekülatif yatırım araçları konusunda da dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor. Çocuklar ve gençlerle ilgili konularda da sıkıntılar oluşabilir.

 

Haritanın Tepe Noktası yöneticisi Satürn 6. evde ve geri harekette. Hükümetin öncelikli konularından birisi de çalışan kesim olacak belli ki. İşçi-işveren sorunları, grevler gibi konular önümüzdeki dönemin önemli konu başlıkları olacak. Hükümetin Silahlı Kuvvetlerle ilişkileri de dikkat çekecek ve bu alanda Satürn’ün geri harekette olup, Uranüs ile de karşıt açı yapması, bazı zamanlarda uyumsuzluklara işaret edebilir. Satürn Denebola sabit yıldızıyla birleşiyor. Bu sabit yıldız toplum kurallara aykırılık ve genel kabul görülenin dışındalığa işaret eder. Farklı fikirlerin getireceği sürtüşmeler ortaya çıkabilir.

 

Öner Döşer,

26 Ocak 2009

Caddebostan

Kova Burcunda Güneş Tutulması

 

Güneş tutulmaları, Güneş’in ışığının kesilmesi, dolayısı ile bize karanlığı getirmesi ve karanlığın kötü, korkunç ve zararlı şeyleri çağrıştırması nedeniyle, eskiler tarafından sıkıntı ve terslik getireceği düşünülmüştür. Güneş ve Ay tutulmaları Dünya Astroloji’sinde çok önemli bir öngörü aracı olarak görülür.

 

Tutulmaların görünür etkileri

 

Astrologlar, tutulmaların fiziksel ve zihinsel etkilerinin, gözlemlendikleri bölgelerde daha etkili olduğu öne sürmüşler. 7 Şubat’ta gerçekleşecek Güneş tutulmasının gözlemleneceği bölgeler, tutulmanın evreleri ve saatlerine değinerek tutulmanın muhtemel etkilerini irdelemeye başlayabiliriz.

 

7 Şubat’ta Halkalı Güneş Tutulması

Görüleceği yerler: Antartika’nın ve Pasifik Okyanusu’nun büyük kısmı, Yeni Zellanda, Avustralya’nın güneydoğu kısımları, Vanuatu, Fiji ve Samoa.

Tutulma evreleri ve saatleri                                            (h: m: s)

Tutulma başlangıcı                                                   03:38:30

Merkezi tutulma başlangıcı                                         05:24:00

Merkezi tutulma sonu                                                06:26:30

Tutulma bitişi                                                          08:11:54

 

(Tabloyu hazırlayan Asude Argun)

 

Bir diğer yaklaşım da tutulmanın gerçekleştiği burç hangi bölgeleri yönetiyorsa, tutulmanın etkilerinin (politik, ekonomik, fiziksel) en fazla bu bölgelere ortaya çıkacağı teorisidir.

 

Kova burcu yönetimindeki yerler

 

Ebu Ma’şar ve Guido Bonatti: Mısır’ın batısı, Hicaz (Batı Arabistan), Güney Irak, Batı Afrika, Hindistan

 

William Lilly: Almanya, Arabistan, Hırvatistan, İtalya, Kuzey İran, Rusya, Fransa, Japon Denizi, İngiltere, Güney Romanya

 

Ivy M. Goldstein-Jacobson: Etiyopya, Almanya, Kafkasya, Çerkezistan, Litvanya,İtalya, Rusya, Avusturya, İsveç, İngiltere

 

Üç farklı dönemde yaşamış üç astrologdan aldığımız bilgilerde en fazla yer alan bölgeleri toparlarsak: İngiltere, İtalya, Rusya, Almanya

 

Bu koşullarda tutulmanın görünür etkilerinin en fazla bu bölgelerde ortaya çıkacağını düşünebiliriz. Pek tabii ki tutulmanın gözlemlendiği bölge, aynı zamanda tutulma gerçekleşen burcun yönetimindeki bölgeler içerisinde de var ise, en görünür etkilerin bu yerlerde yaşanacağını söylemek çok daha kolay olacaktır. Fakat, en azından bu tutulmada bundan söz edemiyoruz.

 

Yine de, yazımın ileri bölümlerinde yukarıda saydığımız dört ülkenin haritaları üzerinde incelemelerde bulunacağım. Şimdi biraz daha tutulmanın genel etkileri üzerinde duralım.

 

Neptünyen etkiler devreye giriyor

 

Tutulmanın hangi gezegenlerle irtibat kuracağı konusu da çok önemlidir. 17 derece Kova burcunda gerçekleşecek tutulma 16 derecede geri harekette olan Merkür ile ve 21 derece Kova’daki Neptün ile irtibat kuruyor. Tutulma gerçekleştikten sonra Ay’ın önündeki ilk hareket Neptün ile kavuşum olacak. Bu şartlarda bu tutulmanın Neptün doğasındaki olayları açığa çıkartacağını söyleyebiliriz. Neptün, enerjisinin anlaşılması en güç gezegendir. Doğası herhangi bir tanımlamayı kabul etmez çünkü evrenin net olmayan, göz boyayıcı, hayali ve iyi tanımlanmamış yanları ile bağlantılıdır. Neptün gemiler, denizler, su kenarı yerlerle, aynı zamanda sıvılar, uyuşturucularla ilişkilendirilir. Net olmayan, belirsiz olaylarla, skandal yaratan durumlarla ilişkilendirilir. Olumlu yönleriyle insancıl temaların ağır bastığı, kolektife açan, toplum için ve daha idealistçe yaklaşımlar getiren, yaratıcılığı arttıran, yüksek hayal gücü veren, sezgileri arttıran, ruhsal etkiler taşıyan özellikleri; olumsuz yönleriyle kafa karıştırıcı, karmaşa yaratan, çıkmaza sokan, tereddüt yaratan özellikleriyle tanınır.  

 

Tutulmayı nasıl okumalıyız?

 

Dünya Astrolojisi’nde tutulmaların hangi elementte ve nitelikte gerçekleştiği konusu önemlidir. Zira her element ve niteliğin kendi yorumu vardır ve doğada en çok nelerin ve hangi konuların etkileneceğinin açık bir göstergesi olarak düşünülür.

 

Kova burcunda Güneş tutulması, Kova burcu insan burçlardan birisi olduğu için, etkisini en çok insanlar ve toplum üzerinde göreceğimiz olayların gerçekleşeceğini göstermektedir. Kova burcunda tutulma, özellikle insanlarla ilgili hastalıkların daha fazla öne çıkacağını göstermekte. Kova burcu sanguine mizacı anlattığından, kanla ilgili hastalıkların daha fazla öne çıkacağı bir süreçte olduğumuzu söyleyebiliriz. Eskiler Kova burcundaki tutulmaları veba, tifo gibi salgın hastalıklarla da bağdaştırmışlar.

 

Kova, sabit burçlardan biri olduğu için, bu burçta tutulma gerçekleştiğinde, aynı zamanda Kova’da veya diğer sabit burçlarda gezegen yerleşimler varsa ve bunlar arasında sert etkileşimler de varsa, tutulma civarında sismik sarsıntılar yaratacağı düşünülür.

 

Eski yazarlar, tutulma derecesinin düştüğü dekanatın da önemli olduğu konusunda hemfikirdiler. Tutulma Kova burcunun 17 derecede gerçekleşecek ki bu derece de Kova’nın 2. dekanına denk geliyor. İngiliz astrolog William Lilly ve Sepherial bu derece için şu yorumları yapmışlar: Soygunlar, hırsızlıklar, (toplumsal), öfke patlamaları, depremler

(Kaynak: William Lilly-Annus Tenebrosus, Sepherial, Güneş ve Ay tutulmaları)

 

Her tutulma farklı zamanlarda başlar ve kendi periyotları vardır. Her tutulmanın getirdiği etkiler farklıdır. Hiçbir tutulma diğerlerinden ayrı değildir. Muhakkak bir tutulma ailesine-serisine aittir. 7 Şubat’taki Güneş tutulması 10 Kuzey serisine ait. Avustralyalı astrolog Bernadette Brady, The Eagle and The Lark adlı kitabında bu tutulmanın iletişim ve haberleşmeyi ön plana çıkaracağını söylemiş. Kısıtlayıcı, engelleyen olayları sembolize ettiğini, yavaş ve özenle çalışmak gerektiğini yazmış. Bunu hem toplumsal bazda, hem de kişisel bazda ele alabiliriz. Tutulmanın geri harekette olan Merkür ile kavuşum yapıyor olması, Brady'nın de değindiği gibi iletişimin ön plana çıkacağını gösteriyor zaten. Buradaki mesaj, yavaş ve özenle çalışma gerekliliği. Yani, özensizce alınmış aceleci kararlardan kaçınmak gerekiyor. Aksi taktirde, Neptünyen etkilere maruz kalabilir, yanıltıcı ve hüsrana uğratıcı etkilere maruz kalabiliriz.

 

Güneş tutulmasının etkileri çok güçlüdür çünkü Dünya’ ya çok yakın gerçekleşir. Her iki ışık da aynı burçta olduğundan, o burcun özelliklerini daha fazla vurgularlar.

 

7 Şubat’taki tutulma Kova burcunda gerçekleşecek. Kova burcu devrim, idealizm, gelişim, uyanış ve insancıl öğeleri temsil eder ve insanlığı ideal bir kardeşlik ortamı yaratmak üzere uyarmayı amaçlar. Bu bağlamda, insan hakları konusunun çok ön plana çıkacağı bir dönemden geçmekteyiz. 

 

Kova burcu bir ülke haritasında hangi eve düşüyorsa, bu evle ilgili konularda hızlı ve beklenmedik gelişmelere işaret edecektir. Bu ev konuları, gelişim gösterilecek, uyanış yaşanacak, yenileşme gayretine girişilecek konuların neler olacağı konusunda bize bilgi verecektir.

 

2008’de Türkiye kitabımın 77. sayfasından küçük bir alıntı yaptıktan sonra, tutulmanın öncelikle Türkiye üzerindeki etkilerinden bahsetmek istiyorum:

 

“Kova burcunda tutulma, krala (yönetime) karşı çıkış temasını da içeriyor. 9. evimizde tutulma, Şubat ayında inançlarla ilgili konuların, kanunlar, yüksek eğitim, hukuksal sistemle ilgili konuların gündemimizde önemli yer tutacağını göstermekte.”

 

Güneş tutulmasının Türkiye üzerinde yaratacağı ekonomik, politik, sosyal ve fiziksel etkilere yarın genişçe değineceğim…

 

Öner Döşer, A.M.A.

30 Ocak 2008