Kova’da Ay Tutulması ve Biz

 

6 Ağustos 2009 Perşembe günü Kova burcunda gölgeli ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma süresince Ay Türkiye'de gözlenebilir durumda olacak. Bu tutulma sırasında Ay'ın daha küçük bir parçası yarıgölgenin içinde kalacağından, yarıgölgeli tutulmanın çıplak gözle görülmesi olanaksız olacak.

Kaynak: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OH2009.html

13 derece 43 dakika Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, Ankara’ya göre çıkartılmış astroloji haritasının 2. ve 8. evlerine düşüyor. Bu iki ev parasal konularla ilgilidir. 2. ev ekonomiyi, ulusal servet ve refahı, devlet hazinesini, vergi gelirlerini, maliyeyi, hükümet gelirlerini, parayla ilgili tüm faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yapıldığı yerleri, ülkenin resmi parasını, menkul kıymetler, hazineyi, halkın alım gücünü temsil eder. Bankalar, borsa, mali kurumlar, ticaret ile ilişkilendirilir. Biraz tatsız bir konu olmakla birlikte, 8. ev toplumdaki can kaybı ve ölüm oranıyla ilgilidir. Ölen kişiler, onlardan kalan miraslar, cenaze hizmetleri gibi konuları da içerir. Yabancı ülkelerle finanssal ilişkiler; halkın geliri ve (özellikle yatırımlardan) kazanç elde etme gücü; nakit haricindeki değerli senetler ve menkul kıymetler, mali standartlar, ülke borçları ve faiz oranları, sigorta şirketleri, cenazeler, örtülü kaynaklar, gizli örgütler ve gizli istihbarat birimleri de 8. ev konusundadır. Tutulmanın 2-8 eksenine düşüyor olması, önümüzdeki süreçte en büyük problemimizin ekonomik konular olacağını göstermekte. Geri ödemelerde, kredili ödemelerde ve halkın kredi kartı borçlarında artış görülecek demektir. Her ne kadar “en büyük iyicil” olarak Jüpiter bu alanda yerleşiyor olsa da, geri harekette olması dolayısı ile, yarardan çok zarar üretmesi olasılığı güçlüdür. Demek ki önümüzdeki yaklaşık altı aylık süreci etkileyecek önemli konu başlıklarını böyle sıralayabiliriz. Ama pek tabii ki, sadece Ay tutulmasının düştüğü ev konularını belirleyerek yorumda bulunamayız. Haritanın bütününe göz attığımızda, çok daha fazlasını göreceğiz.

 

Öncelikle, tutulma esnasında Ay’ın 13 derece 51 dakika Kova burcunda bulunan Dorsum yıldızıyla birleşmekte olduğundan başlayabiliriz. Jüpiter/Satürn karakterindeki bu yıldız, şansız nitelikte kabul ediliyor ve Güneş ya da Mars ile birleştiğinde, “zehirli yaratıklardan ısırıklar” riskini taşıyor. Burada yıldızın birleştiği Güneş değil, Ay ama yine de Güneş’ten tam karşıt açı almış oluyor. Bu şartlarda bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle akla ilk gelen “Kene ısırıkları” oluyor. Bu tür vakalarda artış olmaması, en büyük temennimiz pek tabii ki. Malum, amacımız felaket telalığı yapmak değil, muhtemel durumlara karşı önceden uyarmak…

 

Tutulma esnasında Güneş Dubhe yıldızı ile birleşiyor. Astrolog Bernadette Brady’e göre bu yıldız “Yüce Ana” yani tabiat ana ile, besleyici ve koruyucu olan her şeyle bağlantılıdır; fakat aynı zamanda “Tabiat Ana”nın sertliğini de barındırır. Bu şartlarda, doğanın gücünü gözlemleyeceğimiz bir sürece doğru ilerliyoruz demektir. Bu etkiler, doğal felaketler, aşırı yağışlar veya kuraklıklar dolayısıyla toprak ürünlerinin zarar görmesine sebep olabilir. Bu görüşü destekler biçimde, astrolog Raphael'e ve Sepherial'e göre, Kova burcunun ikinci dekanında gerçekleşecek Ay tutulmaları tüm dünyada toprağın tohumlarını tehdit eder. Maya takvimine göre de zaten böyle bir periyottayız (4 Ahau katunu).

 

Mars haritanın 12. evinde yerleşmiş durumda ve Rigel yıldızıyla çok yakın kavuşumda. Brady’e göre Rigel eğitmendir; bilgiyi getirendir. Sürekli olarak hayat felsefesi geliştirmeye ve bilgisini arttırmaya işaret eder. Perspektifi genişletme çabası içindeyken, yerleşik fikirlerle de çatışma yaşamaya işaret eder. Mars’ın 12. evde İkizler burcunda yerleşiyor olması, etkisi bu yıldızla da birleşince, fikirsel çatışmaları körükleyeceği gibi, Mars’ın yöneticisi Merkür 3. evde yerleşiyor olduğundan, yazarlar, gazeteciler veya yayıncılarla ilgili konularda tartışmalara, çekişmelere işaret edebilir. 12. ev kapalı yerlerle, hastane ve hapishane gibi yerlerle ilişkilendirilir. Bu şartlarda, hapiste bulunan yazarlarla, gazetecilerle ilgili konuların gündemi ısıtması veya bazı gazetecilerin, yazarların, yayıncıların ve hatta eğitmen konumundaki kişilerin hapse konması ya da hastaneye düşmesi, gizli işlere karışması, gizli düşmanlıklara ve saldırılara uğraması gibi durumları akla getiriyor ister istemez. Mars’ın, haritanın 7. ve 8. evlerinin yöneticisi olan ve 3. evde yerleşmiş Satürn’den de sert açı alıyor olması, bu ihtimali güçlendiriyor. Zira 7. ev açık düşmanlıkların, 8. ev de ölümcül ve tehlikeli konuları temsil eder. Satürn’ün 3. evde yerleşmiş olması, trafikte, yurt içi ulaşımda, taşımacılıkta, iletişimde bazı aksamalara işaret edebilir tabii. Ama yine de Merkür’ün bu alanda Başak burcunda ve güçlü yerleşiyor olması, sorunların üstesinden gelme konusunda elimizi güçlendiriyor. Eğitimle ilgili konularda yeni ve pozitif gelişmeler de bekleyebiliriz. Ama aynen 22 Temmuz tam Güneş tutulması haritasında olduğu gibi, Satürn’ün yine 3. eve düşüyor olması, yakın bölgemizde, komşularımızla ilgili sorunlara işaret ediyor.

 

12. evde yerleşmiş Mars, halkın düşmanlarını, halkı gizliden kışkırtan kişileri ve bunun iletişim faaliyetleri ve bilgi aktarımı vesilesiyle olacağını da gösteriyor kuşkusuz. 12. ev kontrol dışı durumlar ve kayıplarla da ilişkilidir. Mars’ın hangi evleri yönettiğine bakarak, hangi alanlarda sorunlar yaşayacağımızı belirleyebiliriz. Mars haritanın 5. ve 10. evlerini yönetmekte. Bu şartlarda, Devletin üst kademelerindeki kişiler veya yönetici pozisyonu tutan kişilerin sorunlu bir dönem geçirme, gizli düşmanlıklara uğrama riskinin olduğunu da düşünebiliriz. Yukarıda da değindiğimiz gibi, ekonomik anlamda zorlanmanın artacağını düşündüğümüz bu süreçte, borsa ve spekülatif yatırım araçlarının temsilcisi olan 5. ev yöneticisinin 12. evde olması, borsada düşüş olasılığını arttıracağını öngörmek de hatalı olmayacaktır. Üstelik de Mars, Satürn ve Uranüs’ten sert açılar almakta iken. Diğer taraftan, 5. ev sportif aktiviteler ve sporcularla ilgilidir. Mars da genel olarak atletleri, sporcuları temsil eder. Mars’ın Güneş ile altmışlık açı yapıyor olması, popüler sporculardan bahsettiğimizi gösterebilir. Böyle bakınca Mars’ın 12. evde sert açılar alıyor olmasını, popüler sporcular ve gizli işler, hastalıklar, kayıplar temasıyla birleştirebiliriz.

 

Uranüs'ün 9. evde yerleşmiş olması, inançlar, hukuksal konular, eğitim gibi alanlarda radikal çıkışlar, isyankar duygular ve beklenmedik gelişmelere de işaret etmekte. Aslında geri hareketli bir gezegenin, kendi doğasındaki olayları gecikme ile ortaya çıkaracağı düşünülür. Bu doğrudur. Ama diğer taraftan, geri hareketli bir gezegenin etkileri beklenmedik, hesap dışı, zamansız bir şekilde veya yanlış zamanlama ile de ortaya çıkabilir. Kova burcundaki Ay tutulmasının doğası gereği, isyankar etkilere açık olacağız zaten. İnsani konular, özgürlükler, orijinal fikirler ve görüşler de ön planda olacaktır. Diğer taraftan, bilimsel ve tekmolojik alanda yeni gelişmeler de bekleyebiliriz.

 

Neptün de haritanın 9. ev girişinde yerleşmiş durumda (Whole Sign ev sistemine göre 8. ev). Neptün'ün bu alanda yerleşiyor olması, spiritüel konulara ilgi ve eğilimin artacağını düşündürüyor. Bu konuda Türkiye'de, pek çok diğer ülkeye nazaran gelişmelerin hızlanacağını tahmin ediyorum. Genel olarak bakarsak, insanoğlunun sadece maddi yönünün hızlı geliştiği ve manevi değerlerin gei atıldığı bu dönemde, bu alanda gelişmelerin çok önemli olduğunu, Türkiye'nin gelecekte bu alanda, başka ülkelere örnek olacağını düşünüyorum. Zira transit Neptün Balık burcuna kesin geçiş yapacağı 212 yılı itibariyle, bu enerjiyi ziyadesiyle almaya başlayacağız. Zira TC astrolojik haritasının Tepe Noktası'nda Balık burcu bulunmakta ve ayrıca 9. evinde Güney Ay Düğümü ve Uranüs bulunmakta. Bu konuya ayrıca başka bir yazımda genişçe değineceğim.

 

Plüton haritanın 6. evinde Oğlak burcunda ve geri harekette. Plüton, yeniden yapılanma ile ilgilidir ve büyük mücadele göstergesidir. 6. ev toplum sağlığını ilgilendiren konular, hastalıklar, salgınlar, sağlık hizmetleri, ulusal hizmet kuruluşları, memur statüsündeki Devlet çalışanları, toplum adına sosyal hizmetlerde çalışan memurlar, ordu, Silahlı Kuvvetler, donanma, genel anlamda işçiler ve çalışan kesim ve sendikalarla ilişkilendirilir. Bu alanlarda yeniden yapılandırma aktivitelerinin ancak bazı gecikmelerle veya yanlış zamanlama ve beklenmedik etkilerle oluşabileceğini (Plüton geri harekette), önemli mücadeleler gerektireceğini öngörebiliriz. Plüton, haritanın 11. ev ve 4. evini yöneten ve 12. evde yerleşmiş olan Venüs ile de karşıt açı yapmakta. 11. ev genel anlamda Meclis ile bağdaştırılır. Meclis’ten çıkacak bazı kararlarla ilgili konularda çekişmeler oluşacak demektir. Haritanın 12. evinde yerleşmesi dolayısıyla dikkat çeken bir diğer gezegen olan Venüs, Mirzam yıldızıyla birleşmekte. Mirzam Kuzey yarımkürede Sirius’tan önce doğan yıldızdır ve bir zamanlar Mısırlılar tarafından “Haberci” olarak adlandırılmıştır. Astrolog Bernadette Brady’e göre bir açıklama yapmaya, bir mesaj iletmeye işaret eder. Ama Venüs’ün 12. evde olması, önemli haberler ve mesajların perde arkasında kalacağını, ancak dedikodu ve tevatür olarak ortalıkta dolaşacağını düşündürüyor. Mirzam’ın Venüs ile birleşiyor olması, genç kadın figürleriyle ilgili konularda dedikodulara, sorunlara da işaret etmekte. Pek tabii ki Plüton ile sert açısı, hiç de rahat bir enerji taşımıyor ve olsa olsa aşk cinayetlerini düşündürür cinsten bir etki bırakıyor. Venüs genel anlamda "sanatçılar"ın da göstergesidir.

 

Ve Güney Ay Düğümü’nün 1. evdeki yerleşimi ile bu kısa yazımı sona erdireceğim. Pek tabii ki haritanın 1. evinde yerleşiyor olması çok rahat bir enerji taşımıyor. Zira 1. ev halkla ilgilidir ve Mars-Satürn doğasındaki Güney Ay Düğümü de kayıp ve spekülasyonları, negatif etkileri anlatır. Bu yerleşim, geçmişle ilgili konuların halkın gündeminde sıkça yer alacağını gösteriyor. Aslan burcunun 0 derecesinde yerleşiyor olması, önemli bir yönetici figürünün kaybını ve halkın bu konudaki üzüntüsünü de verebilir…

 

Ay tutulmasının burçlara göre yorumlarını aşağıda bulabilirsiniz.

 

Öner Döşer,

4 Ağustos 2009 Salı

Caddebostan

 

 

KOÇ

 

6 Ağustosta gerçekleşecek Ay tutulması 11. ve 5. evlerinizi etkiliyor. Tutulma, öncelikle, sosyal aktiviteler, organizasyonlar ve arkadaşlarla ilişkilendirilen 11. evinizi etkiliyor. Saydığımız alanlarda, beklenmedik ve hızlı gelişen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda, bundan sonra rolü olmayacak kişi veya gruplardan kopma potansiyeliniz de var. Eski arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz artık size hitap etmeyebilir. İdealleriniz ve hayattan beklentileriniz, farklılaşabilir. Yeni hedeflerinize uyabilecek kişilerle birlikte olmak isteyebilirsiniz. Değişik gruplarla beraber olabilir, hayatınızı etkileyecek farklı kişilerle tanışabilirsiniz. Grup halinde yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Ummadığınız fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 11. ev, iş ve girişimlerden elde edilen kazançlarla da alakalıdır. Bu sıralar, girişimlerinizden elde ettiğiniz kazancınız, inişli çıkışlı bir grafik izleyebilir. Tutulma, çocuklar ve flört ilişkileriyle alakalı 5. evinizi de etkiliyor. Çocuklarla ilişkilerinizde sürtüşmeler yaşanabilir. Beklenmedik tepkiler alabilirsiniz. Onlarla uğraşmak her zamankinden daha zor olacak. Sağlıklarına da dikkat etmeli. Aşk hayatınıza gelince, bu günlerde beraberliklerinizde canlanma yaşayabilirsiniz. Hayatınızı doyasıya yaşayıp keyfini çıkarma arzunuz, ilişkilerde tutku ve heyecan arayışınız artıyor. Yeni bir ilişki için ilk adımı atma cesaretini neden siz göstermeyesiniz?

 

BOĞA

 

6 Ağustosta gerçekleşecek Ay tutulması 10. ve 4. evlerinizi etkiliyor. 4. ev, özel hayatınızı, aile ilişkilerinizi, yaşam alanınızı, güvenlikle ilgili konuları ve yerleşimle ilgili konuları temsil eder. Tutulmayı takip eden iki haftalık sürede, bu konularla ilgili temalar öne çıkacak. Tutulmalar stresli olaylardır. Özellikle Ay tutulması, duygusal anlamda stres içerir, kopmalar yaşatabilir. Diğer taraftan, 4. ev ikamet ettiğiniz mekanı, yuvanızı, anayurdunuzu da temsil eder. Yer değiştirme, evle ilgili birtakım şeylere girişme gibi konularda kararsız kalabilir, bazı değişiklikler yapmaya mecbur kalabilirsiniz. 10. evinizin de bu tutulmadan etkileneceğini hesaba katarak, iş ve kariyer hayatınız, üstleriniz ve iş ilişkisinde bulunduğunuz kişilerle ilişkilerinizde de dikkatli olmanız gereken birkaç günlük süreçte olduğunuz söylenebilir. Özellikle otorite figürü kişilerle ilişkilerinizde dikkatli olmanızda fayda var. Diğer taraftan, geleceğe yönelik işleri tamamlama zamanı!

 

İKİZLER

 

6 Ağustosta gerçekleşecek Ay tutulması 9. ve 3. evlerinizi etkiliyor. Eğitimle ve seyahatlerle ilgili konularda hızlı gelişmeler sizi bekliyor. Dünyaya bakış açınız daha da genişletecek projeler gündeminizde yer tutacak. Hızla, yeni düşüncelere ve farklı girişim alanlarına açıklaşmaya başlayacaksınız. Alışılmış kalıplar dışına çıkma arzunuz artıyor. Yenilikler, sürprizler hayatınıza renk katacak. Bilimsel konular, astroloji, bilgisayar gibi konularda bilginizi daha da arttırabilirsiniz. Uluslar arası konular, uluslar arası piyasalar hareketleniyor. Uzun vadeli hedeflerinizi geliştirici cesur adımlar atmak için ideal günlerdesiniz. Sürpriz seyahatler çıkabilir. Uranüs faktörünü unutmamalı, seyahatler, yayıncılık veya yabancılarla ilgili konularda her türlü tatsız sürprize karşı da tedbirli olmalısınız. Karşılaşacağınız beklenmedik durumlar, yeni şeyler, farklı fikirler üretmenize yardımcı da olabilir. Gerginlikler en çok yurt dışına dayalı veya yabancılarla yapılan işlerde, yasal konularla ilgili olacak. Bu sıralar, inançlarınız ve fikirlerinizi ortaya koyarken, sert veya inatçı tavırlar takınmamaya özen göstermelisiniz.

 

YENGEÇ

 

6 Ağustosta gerçekleşecek Ay tutulması 8. ve 2. evlerinizi etkiliyor. Parayla ilgili konularda, hızlı ve beklenmedik gelişmeler sizi bekliyor. Ekonomi dengenizi bozacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kredi veya borç almak, diğer kişilerle parasal alışverişlere girmek açısından uygun günlerde değilsiniz. Kadersel olarak sizi etkileyen veya geri dönülemez değişimlere iten durumlar, başkalarına dayalı işlerde beklenmedik ve koparıcı durumlar oluşabilir. Ameliyatlar açısından da riskli günlerdesiniz. Mümkünse, önemli ameliyat veya operasyon kararlarınızı bir süre için erteleyin. Bu sıralar, huzursuz edici ve yıpratan etkiler söz konusu. Eş veya ortak ile ilgili parasal kayıplar veya ani değişimler de olası. Ortaklaşa sahip olunan kaynaklarla ilgili konularda da sıra dışı durumlar ortaya çıkabilir. Almış olduğunuz kredi, borç gibi durumlarla ilgili, beklenmedik sıkışıklıklar, kayıplar, sizi zor duruma düşürebilecek muhasebe, vergi, sigorta gibi şeylerle ilgili durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sıralar, ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız zor gözüküyor!

 

ASLAN

 

6 Ağustosta gerçekleşecek Ay tutulması 7. ve 1. evlerinizi etkiliyor. Bu günlerde, ikili ilişkilerinizle ilgili konularda, hızlı ve beklenmedik gelişmeler sizi bekliyor. Dikkatli ve esnek olmanızı gerektirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Zira, muhataplarınızdan beklenmedik tepkiler alabileceğiniz günlerdesiniz. Başkalarının hakimiyetini veya baskısını kabul etmekte zorlanacaksınız. Asi tavırlarınız, ilişkinize olumsuz yansıyabilir. İlişkilerde, güvenilmezlik veya tuhaflıklar söz konusu olabilir. Mevcut birlikteliğinizde, gerekli değişimler yapılamazsa, ilişkiniz riske girebilir. İkili ilişkiler adına tansiyonlu bir dönemden geçmektesiniz. Gereksiz tartışmalardan kaçınmanızda fayda var. Bunu sağlayabilmek için büyük gayret gerekiyor. Partnerinizin hayatında büyük değişiklikler olası. Evlilik veya ortaklıkla ilgili sarsıntılar da söz konusu olabilir. Karşınızdakiler size nazaran daha aktif ve sizi harekete geçiriyor durumda olacaklar. Açık düşmanlarınızdan veya rakiplerinizden gelecek beklenmedik ataklara karşı hazırlıklı olun!

 

BAŞAK

 

6 Ağustosta gerçekleşecek Ay tutulması 6. ve 12. evlerinizi etkiliyor. Sağlık, iş koşullarınız, çalışanlarınızla ilgili konularda, bir süre için zorlanma olabilir. Özellikle, çalışma alanınız veya becerilerinizi geliştirmiş olduğunuz işlerle ilgili konularda, hızlı gelişmelere tanık olacaksınız. Evcimen hayvanlar almak açısından, uygun bir zaman diliminde değilsiniz. Hali hazırda, bakmakta olduklarınız varsa, bu sıralar gözünüz onların üzerinde olsun. Tutulma civarlarında, sahip olduğunuz hayvanların sağlığını ve bakımını da ihmal etmemelisiniz. İş ortamınızda ve yanınızda çalışanlarla ilgili beklenmedik durumlar, günlük işlerimizin organizasyonunda aksaklıklar, sağlıkta iniş çıkışlar oluşması mümkün. İş alanınızda kullandığınız tekniklerde veya işe yaklaşım biçiminizde değişiklik yaratabilir, farklı konulara eğilebilirsiniz. Rutin işlere, düzene ve başkaları tarafından verilen görevlere isyan halindesiniz. Bıkkınlık, iş değiştirme arzusu oluşturabilir. Etrafınızda gelişen beklenmedik rahatsızlıklar, sizi de olumsuz etkiliyor. Sinirsel gerginlik ve yıpranma, tansiyonda ani iniş çıkışlar söz konusu olabilir.

 

TERAZİ

 

6 Ağustosta gerçekleşecek Ay tutulması 5. ve 11. evlerinizi etkiliyor. 5. ev, çocuklarla da alakalı olduğundan, bu durum, onlarla ilgili konuları da bağlıyor olacak. Heyecanlandırıcı ve ilişkilerde harekete geçirici etkiler de devreye giriyor. Tuhaf ve farklı kişilerle birlikte olabilirsiniz. Bu sıralar, ilişkilerinizi sabitleştirmeniz zor gözüküyor. Aşk hayatınızla ilgili de sürpriz ve hızlı gelişmeler, beklenmedik başlangıç veya bitişler olası.Yaratıcı ve keşfedici yönlerimiz hareketleniyor. Kendinizi her zamankinden farklı şekilde ifade edeceksiniz. Farklı hobiler, yeni uğraşılar edinebilirsiniz. Çocukların sağlığı ile ilgili veya onlarla olan ilişkilerimizle ilgili beklenmedik durumlar, ilişkilerde kopuşlar da olasılık dahilinde. Özgürleştirici ve sınır tanımayan özellikler vurgulanıyor. Eğlenceyi, maceracılığı abartabilirsiniz. Spekülasyonlar kaybettirebilir dikkat! Diğer taraftan, 11. eviniz de bu tutulmadan etkileniyor olacak. Arkadaşlar ve sosyal çevrenizi ilgilendiren konularla ilgili gergin, koparıcı ve beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Sportif aktivitelerde, sakatlıklara ve kazalara dikkat!

 

AKREP

 

6 Ağustosta gerçekleşecek Ay tutulması 4. ve 10. evlerinizi etkiliyor. Ailevi ilişkilerinizde, hızlı ve tedirgin edici bir şekilde gelişen durumlarla karşılaşabilirsiniz. 4. ev, yuvanız ve yerleşim konularını da bağlıyor. Dolayısı ile bu konu da dikkat çekiyor. Aileyle ilişkiler adına koparıcı ve huzursuz etkiler söz konusu olabilir. Bir yere yerleşmekte ve sabit kalmakta zorlanabilir, ani bir şekilde ev değiştirme kararı alabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde kendinizi güvende ve huzurlu hissetmekte zorlanacak gibi gözüküyorsunuz. Geçmişle ilgili olaylar, beklenmedik şekilde ortaya çıkabilir. Alışılmış davranış kalıplarınız ve motivasyonlarınız değişebilir, yenilenebilir. Gelecek hedeflerinizle ilgili beklenmedik durumlar ve değişimler söz konusu olabilir. Bu değişimler iş hayatımıza da yansıyacaktır. Zira, iş ve kariyer konularıyla ilişkilendirilen 10. eviniz de bu tutulmadan etkileniyor olacak. Bu konularda da gergin, koparıcı ve beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir.

 

YAY

 

6 Ağustosta gerçekleşecek Ay tutulması 3. ve 9. evlerinizi etkiliyor. Yakın çevrenizdekilerle ilişkilerinizde, hızlı ve tedirgin edici bir şekilde gelişen durumlarla karşılaşabilirsiniz. 3. ev, iletişim becerileri, eğitim, satış ve pazarlama, fikirlerin ifadesi, teklifler, sözleşmeler, taşımacılık ve haberleşme konularını da bağlıyor. Dolayısı ile bu konularda da gerginlikler dikkat çekiyor. Yakın çevrede değişimler, sıra dışı olaylar söz konusu. Günlük olaylar da hızlı gelişiyor. Çevre değiştirebilirsiniz. Zihinsel olarak yeniliğe açıksınız. Değişik konularda öğrenim alabilirsiniz. İletişim ve olaylara yaklaşım tarzınızda farklılaşma olabilir. İş anlaşmalarını bağlayan sürpriz gelişmeler olabilir. Sürpriz bir şekilde ortaya çıkan kısa seyahatlerden fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu yolculuklarda kaza riski de var, dikkat! Diğer taraftan, 9. eviniz de bu tutulmadan etkileniyor olacak. Yurt dışına yönelik işlerinizde, yabancılarla ilgili işlerde, yasal konuları bağlayan durumlarda da gergin, koparıcı ve beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir, önlemci olun!

 

OĞLAK

 

6 Ağustosta gerçekleşecek Ay tutulması 2. ve 8. evlerinizi etkiliyor. Parasal durumunuzda veya diğer kişilerle mali ilişkilerinizde, hızlı ve tedirgin edici bir şekilde gelişen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel anlamda, paranızı değerlendirme adına, çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu, paranızı korumanız konusunda da geçerli. Ekonomik olmanız gerek, çünkü beklenmedik harcamalar çıkabilir. Maddi koşullarda beklenmedik değişimler olabilir. Mali grafiğiniz inişli çıkışlı gidiyor. Esnekliğinizi korumalı ve yeni şartlara adapte olmalısınız. Sabit kazanç elde etmekte zorlanabilirsiniz. Para olgusu ile ilgili değer yargılarınızı değişime uğratacak olaylarla karşılaşabilirsiniz. Alternatif getiren bilimsel konular, yeni keşfedilen şeyler, astroloji gibi farklı konulardan para kazanma imkanı sağlayabilir. Diğer taraftan, hayatınızda, özellikle de finans anlamında etkin veya bağlantınız olan kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Bu gerginlikler, müşterek yatırım veya harcamaları bağlayabilir. Kredi veya borç alma adına, uygun günlerde değilsiniz. Boyunuzu aşacak girişimlerden uzak durmanız yerinde olur.

 

KOVA

 

6 Ağustosta gerçekleşecek Ay tutulması 1. ve 7. evlerinizi etkiliyor. Bu günlerde, ikili ilişkilerinizle ilgili konularda, hızlı ve beklenmedik gelişmeler sizi bekliyor. Dikkatli ve esnek olmanızı gerektirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Zira, muhataplarınızdan beklenmedik tepkiler alabileceğiniz günlerdesiniz. Başkalarının hakimiyetini veya baskısını kabul etmekte zorlanacaksınız. Asi tavırlarınız, ilişkinize olumsuz yansıyabilir. İlişkilerde, güvenilmezlik veya tuhaflıklar söz konusu olabilir. Mevcut birlikteliğinizde, gerekli değişimler yapılamazsa, ilişkiniz riske girebilir. İkili ilişkiler adına tansiyonlu bir dönemden geçmektesiniz. Gereksiz tartışmalardan kaçınmanızda fayda var. Bunu sağlayabilmek için büyük gayret gerekiyor. Partnerinizin hayatında büyük değişiklikler olası. Evlilik veya ortaklıkla ilgili sarsıntılar da söz konusu olabilir. Karşınızdakiler size nazaran daha aktif ve sizi harekete geçiriyor durumda olacaklar. Açık düşmanlarınızdan veya rakiplerinizden gelecek beklenmedik ataklara karşı hazırlıklı olun!

 

BALIK

 

6 Ağustosta gerçekleşecek Ay tutulması 12. ve 6. evlerinizi etkiliyor. Bu günlerde, özellikle sağlığınıza çok dikkat etmeli, kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız. Tutulmanın etkilediği 12. ev kontrolümüz dışında etkenlerin devreye girdiği bir alandır. Hastaneler ve hapishaneler gibi kapalı alanları anlatır. Bu anlamda, kontrolünüz dışında, aniden gelişecek olaylara açık olduğunuzu aklınızdan çıkarmamalısınız. Modern astrolojide 12. ev bilinç altıyla ilişkilendirilir. Tutulmanın bu alanda olması, uyandırıcı etkisinin bilinçaltınızı harekete geçireceğini gösteriyor. Yaratıcılığınız artabilir, sezgilerini güçlenebilir. Bir süredir gizlide kalan fikirler, sırlar açığa çıkabilir. Dışa çıkamayan sinirsel gerginlikler ruh halinizi bozabilir. Gevşemek için namaz, yoga, meditasyon gibi şeyler ideal olacaktır. 12. ev, gizlide olanı, gizli düşmanlıkları da gösterir. Bu sıralar, gizli düşmanlarınızdan beklenmedik hamleler zor durumlar yaratabilir, dikkatli olun!