Kozmo Psikoloji 5 – Aile Dizimi – Astroloji Haritasında Travma Kalıtımı

Bütüncüllüğün Önündeki Engel: Bilimsel Faşizm

Virginia Üniversitesi’nin Post Materyalist Bilim Manifestosu ve benzeri tüm sesi duyulan ve duyulmayan girişimler bu çağın en aydınlanmacı hareketleri olabilecek nitelikte cesaret içeren, umut veren gelişmeleri. Artık üniversiteler, araştırmacılar, kendini tekrar eden ve yetersiz kalan, hatta aynı zamanda kendi içerisinde bilimsel faşizm de içeren çıkmaz sokakların, çıkmaz olduğunu ilan edebilir haldeler.

Kuantum fiziği çalışmalarının, bilimsellikten uzak olmayışı ve aynı zamanda bilimin yanılgılarını ortaya koyuşunun bu hareketler için gerekli -akla yatkın, kanıtlanabilir- ön şartları sağlamış olması, incelenmeden kenara atılan birçok konuyu da bütüncül bir anlayış içinde ele almak gerekliliğinin bazı bilim kesimlerini kabul etmeye mecbur bırakacak gibi görünüyor, Kova Çağının insanlığa neler katacağıyla ilgili ilk örnekleri görüyor olabiliriz.

Yeni anlayış ve bütüncüllük deyince, akla, astrolojide horoskopun on iki arketipin temsili olan burçların birbirini tamamlayan düaliteleri, psikolojide bilinç ve bilinçdışının bütünlüğünü, tıpta bedenin ve zihnin bütünlüğünü, teolojide ise tevhit anlayışı gelebilir ve bu örnekler çoğaltılabilir.

Bu başlıklar içindeki parçalar tek tek ele alındığında eksik kalan kısımların varlığı bugün, tüm alternatif tedavilerin ve spiritüel arayışların çığ gibi büyümesinin nedenini de açıklayabilir.

Aile Dizimi

Aile dizimi, kimilerince bilimsellikten uzak olarak değerlendirilen ve dışarıda bırakıların, sırt çevrilen, dudak bükülen, yeni bilinen bir başlık. Atalarımızdan miras aldığımız deneyimlerin, bugün bedenimizde ya da zihnimizde sebebini bir türlü bilmediğimiz, tekrar eden acılar, korkular ve diğer birçok deneyim ile dışa vurumunun çalışıldığı bir alan.

Aile diziminin bilimselliği, Epigenetik Psikoloji ile açıklanabiliyor. Travmayı aktaran RNA aracılığıyla ile epigenetik kalıtım, algoritma değişimleri, var olan genin susturulması ya da daha çok açığa çıkması, yani gen ifademiz üzerinde etki sahibi olduğu gerçeği, aile dizimi çalışmalarına hak ettiği itibarı verebilecek, bilgisizlikten kaynaklı olarak dışarıda bırakılmasına engel olabilecek yeterli bilimsel gerçekliği sağlamaktadır.

Yalnızca atalarımızdan gelen travma aktarımları değil, aynı zamanda Pre-natal dönem faktörleri de [beslenme- mikrobiyata – çevre kirliliği- maternal stres- enfeksiyonlar-sigara] kişinin gen ifadesi algoritmalarında değişikliklere sebep olmaktadır.

Hem atalarımızdan aktarılan, hem de pre-natal dönemde aktarılan epigenetik etkiler, hayatımız boyunca, bilincimizde olmayan hatıralar üzerinden yaşam deneyimlerimizi etki altında bırakan, anlam veremediğimiz örüntüler şeklinde dışa vuran konuları, aile dizimi çalışmaları ile artık deneyimleyebiliyor ve şifalandırabiliyoruz.

 

Peki Aile Dizimi çalışmasının astrolojik eşleştirmesi olabilir mi? Bir astroloji haritası bize kişinin epigenetik kalıtımıyla ile nasıl fikir verebilir?

Aile dizimi seansı yapılan birinin deneyimlerini temsil eden kişilerin ifade ettikleri şeylerin tümü, kişinin astroloji haritasında eş zamanlı olarak taranabilir. Bu, tarama çalışması, bize bir Natal haritanın kişinin bu yaşamına yansıyan eski deneyimlerin örüntüsünü takip edebilme imkânı verir. Böyle bir çalışmanın yüzlerce kişi için yapılması, örüntülerin ana hatlarıyla ilgili önemli noktaların neler olduğu anlamamıza da imkân verecek ve bu alanda yeni aydınlanmalar sağlayabilecektir.

Bir natal haritanın unsurlarında “Aile Dizimi” dışavurumlarıyla korelasyonu olabilecek astroloji unsurlar şunlar olabilir;

 • Köklerimizden bugüne taşıdıklarımız – IC noktası ve 4. evin şartları
 • Geçmişten gelen karmik yükler – Güney Ay Düğümü, 12. ev
 • Ölümler – 8. ev
 • Pre-natal (anne karnı) travmaları- Pre-Natal tutulmalar
 • Mars ve Satürn’ün yerleşimleri
 • Kavuşum, kare, karşıt ve aversiyon açıları
 • Kiron, haritada kişisel ve kolektif bilinç arasındaki köprü vazifesi gören önemli bir asteroit olarak bu incelemeye dahil edilerek bize kişinin bağlantılı olduğu kolektif bilinç özellikleriyle ilgili bilgi sağlayabilir.
 • Aile dizimi seansı yapılan kişinin Kiron’unun o esnada aldığı transit etkilerini inceleyerek bir eşleşmenin var olup olmadığının taranması önemlidir.
 • Diğer incelenebilir unsurlar: enkarnasyon noktası, ruh noktası, ölüm noktası olabilir.

Kişinin diğer psikolojik unsurları ise şunlarla incelebilir ve aile dizimindeki dışavurumlarla eşleşmesi mümkündür;

 • Kişinin kişilik yapısının majör bileşenleri – Güneş, Ay ve Asc ile
 • Bilinç ve bilinçdışının göstergeleri, 1 ve 12. ev ile
 • Dürtüleri (id), bilinci (ego) ve ahlak anlayışı (süperego), Mars, Güneş, Satürn ile incelenebilir.

Ebeveyn-Çocuk Haritalarındaki köşe ev örüntüsü

Ebeveyn haritalarında köşe ev girişlerinde yerleşmiş olan iyicil ve kötücül gezegenlerin, çocuk haritasında yine köşe ev girişlerinde bulunma oranı, bu gibi alanların araştırılmasında çok önemli ve destekleyici veriler sağlamaktadır.

Sorbonne Üniversitesi’nde istatistikçi, psikolog ve astrolog olan Michel Gauquelin’in insan davranışları üzerindeki kozmik etkiler merkezinde inşa ettiği önemli çalışmaları, ebeveyn çocuk gen aktarımıyla ilgili çok önemli bilgiler vermiştir; bilimsel geçerliliği olan -anlamlı p değeri olan araştırmaları- bu sonuçlara göre, ebeveynin öne çıkan genetik ifadesi, çocuktaki baskın genin açıklaması olarak haritada da manifesto etmektedir.

Bu gibi aydınlık çalışmaların sunduğu tatmin edici sonuçlar ile birlikte, aile dizimi çalışmalarında eğer ulaşılabiliyorsa, önceki neslin aktörlerinin haritalarının birincil noktalarındaki -köşe ev girişleri- özellikle kötücül yerleşimlerin, aile dizimi seansının yapıldığı kişinin haritasıyla karşılaştırılması ve köşe ev girişlerindeki gezegenlerin, ya da ev girişlerinin doğalarının örüntüsünün takip edilmesi, aile dizimi dışavurumlarının astrolojik korelasyonlarını keşfetme çabalarımıza faydalı cevaplar verebilecektir.

Sevgilerimle,

Nur Çakmakkaya, ASA

 

**Bu konularla ilgili ileri astrolojik okuma yapmak isteyenler, Astroloji Okulu Yayınlarının şu kitaplarını okuyabilirler:

Öner Döşer – Karma, Kader, Özgür İrade ve Astroloji

Aleksandar Imsiragic – Reenkarnasyon Astrolojisi

**Michel Gauquelin’in çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler;

Öner Döşer – Astroloji’nin Gerçek Değeri sf. 71’e göz atabilirler.

Kaynak

Dr. Sevda Mert – Epigenetik Psikoloji Ders Notları

Mark Wolynn, Seninle Başlamadı, Sola Unitas