Mecmuatü’l Ahkam Kitabına Göre 20 Haziran 2024 Yaz Mevsimi Zayiçesi

Mecmuatü’l Ahkam Kitabına Göre
20 Haziran 2024 Yaz Mevsimi Zayiçesi


20 Haziran 2024 Perşembe günü, Ankara’ya göre saat 23:50’de, Güneş’in Yengeç burcuna girmesiyle birlikte yaz mevsimi başlıyor. Bu vakte göre; Ankaralı Sadullah Efendi’nin eseri olan Mecmuatü’l Ahkam kitabından hazırladığımız zayiçe hükümleri şu şekilde:
Harita Yerleşim Bilgileri
Yükselen burç: Balık
Yükselen yöneticisi Jüpiter İkizler burcunda, 3. evde, düz seyirde, zararda ve doğusal.
Satürn: Balık burcunda, yükselende, düz seyirde ve doğusal.
Mars: Boğa burcunda, 2. evde, düz seyirde, zararda ve doğusal.
Güneş: Yengeç burcunda ve 5. evde.
Venüs: Yengeç burcunda, 5. evde, düz seyirde ve batısal.
Merkür: Yengeç burcunda, 5. evde, düz seyirde ve batısal.
Ay: Yay burcunda ve 10. evde.
Harita yöneticisi: Ay
Hükümdar göstergesi: Güneş

Yükselen Burç Hükümleri
Sadullah Efendi’ye göre bir mevsim giriş haritasında yükselen burç Balık olursa; ülkede düşmanlıklar ve zıtlaşmalar fazla olup, savaş ve mücadele yaşanır. Meliklerin halleri sıkıntılı olur, askerler savaşta helak olur, yollarda haramiler çok olur ve nimetler azalır.
Bir başka görüşe göre ise; ülkeler besleyicilik işlerine bakar ve su az kullanılır, dini konularda fakihliğe (derinleşmeye) rağbet olur, eşyalar çeşitlenir, nikahlar, genişlik, muhabbet, dostluk ve güzel edep çoğalır, hasılat iyi olur ve bazı hastalıklar ortaya çıkar.
Yükselen yöneticisi 3. evde olduğunda ise; aile ve kardeşler yönünden menfaatler, hareketlilikler olur ve bundan fayda görülür.
Harita Yöneticisinin Hükümleri
Bu mevsim giriş haritasının yöneticisi Ay’dır. Sadullah Efendi’ye göre eğer haritanın yöneticisi Ay olursa, (bu haritada olduğu gibi) beraberinde başka bir gezegen bulunmaz ve durumu da iyi olursa halkın genelinin halinin iyi olmasına, hayırların ve rızıkların çoğalmasına, geçimin kuvvetli olmasına, eşrafın, katiplerin ve ümmetin annelerinin arasında çocuklarıyla beraber şenliklerin ve sevinçlerin çoğalmasına, doğumların kolay olmasına, doğru haberlerin gelmesine, elçilerin ve habercilerin çoğalmasına işaret eder.
Ay harita yöneticisi olarak 10. evde olduğunda ve hali iyi olduğunda; meliklerin, yüce kişilerin, annelerin hallerinin ve ticaretlerin iyi durumda olmasına, çalışarak ve yorularak elleriyle yaptıkları işlerinin ve insanların melikler katında olan mal hakkının güzel olmasına işaret eder. Bir diğer görüşe göre de sanatçıların halleri parlar (popüler olur). Sanatçıların genelinin halinin iyi olmasına, sultanların nezdinde değerlerinin yüksek olmasına ve yönetimin yarısını almalarına işaret eder.

Gezegen Yerleşimleri

* Satürn
– Yükselen burçta: İnsanların geneli çok bela ve zarara uğrar. Ani bir afet veya büyük bir gam ve keder verici bir olay meydana gelir. Özellikle Maşrık (Doğu) diyarında ve Hindistan’da acayip olaylar ortaya çıkar, pazarcıların kazancı ve kârı düğümlenip eşya satışı kesat olur. Bir diğer görüşe göre de pazarların kesat olmasına ve bozgunculuk olmasına, halka bela, keder, şerli bir olay, afet veya çok büyük bir keder isabet etmesine ve bazı nesnelerin ortaya çıkmasına işaret eder.
– Düz seyirde: Profesörlerin, eğitim sektöründekilerin, çiftçi ağaların, fakirlerin ve ambar sahibi çiftçilerin durumları olduğu gibi devam eder, doğru ve iyi yolda olur, fiyatlar pahalılaşır, çiftçilerin kazançları artar, yaşlıların ve kölelerin durumları iyi olduğu için mutluluk içinde olurlar.
– Balık burcunda düz seyirde: Nimetler ve yiyecekler bollaşır ve ucuzlar, halkın önde gelen kişilerinin durumları gözle görülür şekilde düzelir, yüksek mevkideki kişiler hayatından memnun olur.
– Balık burcunda doğusal: Yağmurların azalmasına, kıtlıkların görülmesine ve havanın ılık olmasına sebeptir.

* Jüpiter
– 3. evde: Mescid ve ibadethanelerin imarının yapılmasına, yolların güvenli olmasına, tüccar ve yolcuların selamette olmalarına ve bazı yakın yerlere yolculuk yapılmasına işarettir.
– Düz seyirde: Vezirlerin, devlet adamlarının, alimlerin, hakimlerin ve halkın ileri gelenlerinin itibarları artar, genel olarak piyasada fiyatlar düşer, yiyecekler ucuzlar, krallar ve önde gelen yüksek mevkideki kişiler arasında muhabbetin gösterilmesi amacıyla elçiler ve mektuplar gönderilir ve karşılıklı dostane tavırlar gösterilir, hayırlı işler ve ibadetler artıp yayılır.
– İkizler burcunda düz seyirde: İlim mensuplarının ve kabine üyelerinden mali işlere bakan memurların durumları iyileşir, doğruluk ve dürüstlük görülür, hizmetçiler doğru sözler söyler.
– İkizler burcunda doğusal: Çiğ tanelerinin ve yağmurların artmasına sebep olur.
– İkizler burcunda zararda: Alimlerin, vezirlerin ve hakimlerin sıkıntılı durumlara düşmelerine, bu gruptaki kişilere atılan iftiralar sebebiyle zelil olmalarına, yemek ve yiyeceklerin kıymetlenmesine, okullarda ve hakimlik kurumlarında durgunluk ve yorgunluk olmasına sebep olur.

* Mars
– 2. evde: Halkın çoğunun malı-mülkü helak olup hırsız ve haydutlar yüzünden kayıplar yaşamasına, yakın yerlere yolculuk yapılmasına ve taşınmaya, ancak bu hareketten sıkıntıya uğramaya işaret eder.
– Düz seyirde: Askerler güç kazanır, itibarları artar ve makamları sebebiyle fayda görürler. Padişahın içinde bulunduğu durum sebebiyle askerlere olan ihtiyacı çoğalır, öfke fazlalaşır, silah ve savaş aleti yapan zanaatkarların değerleri ve itibarları artar, komutanlar ve atlı birliklerinin komutanları mutlu mesut yaşar, dünyayı umursamayan ve avare meşrep kişilerin durumu iyi olur.
– Boğa burcunda düz seyirde: Hayvanlar selamette olur ancak burcun başlangıç günlerinde olduğunda çok kan dökülür.
– Boğa burcunda doğusal: Yağmurların azalmasına ve kırgınlık olmasına, küskünlüklerin ve kavgaların artmasına işarettir.
– Boğa burcunda zararda: Ordu mensuplarının ve komutanların durumlarında karışıklıklar çıkmasına ve çalışmalarında verimsizlikler görülmesine, hırsızların kötü hale düşmelerine ve kötülerin sıkıntı çekmelerine sebep olur.
*Güneş
– 5. evde: Meliklerin ve sultanların fazlasıyla sevinçli ve ferah olmalarına, memleketin ileri gelenlerinin içkiye rağbet etmelerine, arzu ve isteklerinin yerine gelmesine işarettir.

* Venüs
– 5 evde: İçkicilerin, muhabbet ve şevk düşkünü kişilerin sevinçli ve ferah olmalarına, doğumların çoğalmasına, hamilelerin kolaylıkla doğum yapmasına, (yüzünde tüy bitmemiş) gençlerin durumlarının güzel olmasına, halkın ve ileri gelenlerin eğlence ve çalgıya karşı hırs yapmalarına ve bunlarla meşgul olmalarına, hoş haberlerin gelmesine işarettir.
– Düz seyirde: Kadınlar, saray hocaları, eğlence sektöründekiler, kadın gibi davranan erkekler, şarkı ve şiir okuyanlar iyi durumda olur, insanlar genel olarak sevinçli olur, neşe hali devam eder, halkın ileri gelen kadınları sürekli bir gelişim ve düzelme içinde olur.
– Yengeç burcunda batısal: Padişahın haremi bazı sebeplerden sıkıntılı zamanlar geçirmeye başlar, bu sebeple de padişahın ruh hali bozulur ve üzülür.
– Su elementi burçta yanık: Doğumların çoğalmasına, hamile olan kadınların zahmet ve zorluk çekmelerine işaret eder. Bu yanıklık Yengeç burcunda olduğunda kıymetli su taşlarının ucuzlamasına, avamın şenliklere meyletmesine işarettir. Bu haritadaki gibi Merkür de aynı yerde olduğunda şiddetli yağmura ve yolcuların gelip gitmesine işaret eder. Yine Yengeç burcunda yanık olduğunda; hava durumunda sıcaklığı artıran bir hararete, kadınların ve kadınsı davranan erkeklerin sağlıklı olmalarına, bununla birlikte ölümlerin de çoğalmasına, özellikle de çalgıcı ve eğlence sektöründen kişilerin ölmelerine işarettir. Merkür’le kavuşum yaptığında kalem memurlarının durumunda bir zaaf oluşmasına işaret eder.

* Merkür
– 5. evde: Orta tabaka halkta doğumların olmasına, uydurma sözlerin çoğalmasına, elçilerin ve postacıların gelmesine, padişahlardan birine elçiler ve yazışmalar yoluyla haberler gelmesine, halkın gençlere ve kadınlara talip olmasına, eğlence ve çalgıya rağbet etmelerine işarettir.
– Düz seyirde: Tüccarlar, işçiler, zanaatkarlar, meslek sahipleri, doktorlar ve müneccimler güç kazanıp itibarları artar, ekonomi canlanır, güzel haberler gelir, hava iyi yönde değişiklik gösterir, vaktine uygun yağmurlar yağar, insanlar genel olarak kalpleri temiz, güzel ve ince düşünceli olur.
– Yengeç burcunda düz seyirde: Hizmetçilerin sıkıntı ve üzüntüleri çoğalır, hava sıcaklığı artar, sıcaklık getiren Semum rüzgarları eser.
– Su elementi burçta yanık: Deniz yolcularının hallerinin bozulmasına, suların çoğalmasına, havanın değişmesine, değerli su taşlarının alım satımına, meyvelere afet vurmasına ve yağmurun çoğalmasına işaret eder. Yine Yengeç burcunda yanık olduğunda; sert ve bereket getirmeyen rüzgarların esmesine, insanların sağlıklı olmasına, hayırların çoğalmasına, verimli bir mevsim olmasına, Irak topraklarında düşmanların ortaya çıkmasına işaret eder. Venüs’le kavuşum yaptığında ise hastalıkların çoğalmasına ve ölümlerin azalmasına işaret eder.
– Yengeç burcunda batısal: Sultanlardan ve komutanlardan birisinin vefat haberi gelir, genel olarak sıradan insanlar devlet adamları sebebiyle üzüntü ve darlık çeker.

* Ay
– 10. evde: İsteklerin yerine gelmesine, büyüklerden dilenen şeylerin elde edilmesine, tüccarların işlerinin ve kazançlarının iyi olmasına, halkın ve avamın sultanlara ve meliklere güvenmelerine, kazançları için özenli çalışmasına işarettir.

Açılar

– Ay-Satürn karesi: İnsanlar arasında kavga ve savaş çıkmasına, elçilerin sıkıntı çekmelerine ve çölde yaşayan insanların zor durumda kalmalarına sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; avamın arasına düşmanlık girip şiddet ve zahmete düçar olmalarına, yolcuların sıkıntılı çekmesine, baba-oğul ve eşler arasında zıtlaşma ve mücadele yaşanmasına, havanın değişmesine, çarşı-pazar fiyatlarının farklılaşmasına ve hastalıklara sebeptir.

– Merkür-Mars sextile: Hırsız ve gaspçıların harekete geçmesine, savaş aletlerinin yapımının yaygınlaşmasına ve yol koruyucularının/rehberlerin kuvvetlenmesine sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; yetkili kişilerin, idare memurlarının ve tüccarların işlerinin değer kazanmasına, kimyagerlerin ortaya çıkmasına, sanat ve savaş aletlerinin çoğalmasına ve rağbet görmesine, güzel ve hoş haberler gelmesine, yolcuların kuvvet bulmasına, faziletli kişilerin günaha meyletmelerine ve hakimlerin değer kazanmasına işaret eder.

– Venüs-Merkür kavuşum: Bu kavuşum su elementi bir burçta olduğunda; misafirler gelmesine, mücevher alım-satımı yapılmasına, bağ-bostanlar ve serdablar imar edilmesine işaret eder. Havanın bozulmasına, yağmurların çoğalmasına sebep olur. Meyhane işletenlerin, gemicilerin ve dalgıçlık yapanların işleri rağbet görür, halkın avam kesimi çalgıcıların nahoş eğlencelerine meyleder. Kavuşum Yengeç’te olduğunda mücevher satışları ve avam çalgıcılar çoğalır, çok fazla haberler gelir, nikahlar artar, aciz kişilerin durumu güzelleşir, sular ve yağmurlar çoğalır. Yine Yengeç burcunda kavuşum olduğunda; denizden özel misafirler gelmesine, dalgıç ve kaptanların işlerinin canlanmasına, insanlar arasında eğlencenin artmasına, havanın yağmurlu ve kuru olmasına işaret eder.

Devlet Başkanıyla İlgili Hükümler
Mevsim giriş haritalarında, haritanın 10. evi devlet başkanının yükseleni kabul edildiği için yükselen burcu Yaydır. Devlet başkanı göstergesi olan gezegen ise Güneş’tir. Buna göre gezegen yerleşimleri şöyledir:

– Satürn devlet başkanının 4. evinde: Ülke içinde zulüm ve bozgunculuk olup bazı yerlerin harap olmasına, bazı yerlerde eşkıya ve hırsızların köy basıp yağmacılık yapmalarına sebep olur.
– Jüpiter 6. evinde: Problemli kimselerin insafa gelip kötülük ve gürültü yapmaktan vazgeçmeleri sebebiyle sevinmesine, yakınlarına ihsan ve bağışta bulunmasına işaret eder.
– Güneş (hükümdar göstergesi olarak) 8. evinde: Korku ve kaygıya düşmesine sebep olur.
– Mars 5. evinde: Çocuklarından bazılarının safra ve ateşten şikayetçi olmalarına, savaş, kavga ve fetih haberleri gelmesine, elçilerin azarlanmasına işaret eder.
– Venüs 8. evinde: Birbirine zıt olan bazı yiyeceklerden sakınması gerektiğine işaret eder.
– Merkür 8. evinde: Miras ve vakıf mallarıyla alakalı konularda düzenlemeler yapmasına ve üzerinde düşünmesine, bazen sevinç bazen karışıklık yaşamasına işaret eder.
– Ay 1. evinde: Devlet ve saltanatın fazlalaşmasına, kısmetinin kuvvetli olmasına, taşınmaya ve özellikle de denizde hareket halinde olmaya meyletmelerine sebeptir.
– Kad 4. evinde: Ülkesi ve halkı mutlu bir hayatta olup takvaya meyletmesine işaret eder.
– Gad 10. evinde: Devlette, saltanatında, hükümette ve birçok hakimlerde bidatler (din dışı uygulamalar) görülüp, ayıplanacak şeylerin ortaya çıkmasına işaret eder.

Mecmuatü’l Ahkam kitabından derlediğimiz bu hükümler, 22 Eylül 2024’te Güneş’in Terazi burcuna geçişine kadar geçerli olacaktır. Yeni yıla ve mevsim giriş haritalarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Öner Döşer hocamızın yorumlarıyla zenginleştirilen ‘Mevsim Giriş Haritaları’ ve ‘Gezegenlerin Kavuşumu’ kitaplarına müracaat edebilir, her iki kitabı da www.astroart.com.tr adresinden ve anlaşmalı kitabevlerinden temin edebilirsiniz.

Sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmeniz temennisiyle…

Şükran Öztürk