Merkür Retrosu ve BİZ

Astrolojik olarak zihnin, akılsal ve mantıksal fonksiyonlarını ifade eden gezegen olan Merkür bir yılda ortalama 3 yada 4 kez retro (geri) olarak hareket etmekte ve bu gezegenin geri hareketi her biri 20 ila 24 günlük süreleri kapsayan bir dönemi içermektedir. 17 Kasım Cumartesi günü yeni bir retro sürecine giren Merkür, 7 Aralık günü ileri hareketine başlayana değin içinde bulunduğu Yay burcunda geri hareketini sürdürüyor olacak.

En sık retro yapan gezegen olan Merkür’ün yönettiği fonksiyonlar üzerinde retro hareketinin getirisi olan değişimleri her birimiz kendi hayatlarımızda farklı şekillerde fakat muhtemelen benzer alanlarda deneyimliyor olacağız. Merkür’ün en temel işlevi iletişimi sağlamaktır. İletişimi sağlayan bir gezegenin geri hareket ediyor oluşu iletişim adı altında toplayabileceğimiz yazma, konuşma, düşünme, algılama gibi en temel zihinsel bağlantılar üzerinde yapısal değişimler getiriyor olacağı gibi yine bu gezegenin fonksiyonlarını ifade eden fiziksel yapılar üzerinde de mekanik etkiler oluşturuyor olacaktır. Bunu bildiğimizde her bir Merkür retrosunda teknolojik aletler üzerinde ortaya çıkan sorunları anlamak, bozulan bilgisayarları ya da benzer şekilde kayba, aksamaya uğrayan veri bağlantılarına sebep-sonuç ilişkisi kurmak kolaylaşıyor olacaktır.

Karşılıklı kurulan her türlü iletişimsel bağ üzerinde meydana gelen sorunlar, haberleşmede problemler, algısal ve düşünsel olarak uyumsuzluk, içe dönük hale gelen zihinsel yapı Merkür retro sürecinin en tipik örnekleri halini alabilirler. Gezegenin hangi burçta retro hareketine girmiş olduğu da gelişecek durumların niteliksel özellikleri hakkında oldukça yol gösterici olur. Şimdilerde Yay burcunda gerileyen Merkür (her gezegenin yerleştiği burca hizmet ettiğini düşündüğümüzde) bu burcun niteliksel ve yönetimsel fonksiyonları üzerinde kendini gösteriyor olacaktır.

Astrolojik olarak Yay burcunda Merkür zarar gördüğü bir yerleşimdedir çünkü Merkür’ün analitik yapısı Yay burcunun anlamsal, inançsal ve felsefi zihni ile kolay entegre olamamaktadır. Öyleyse içinde bulunduğumuz retro süreci için ayrıca inançların, felsefi düşünce yapısının, derinleşen ve geniş bir perspektife yayılmak isteyen algısal fonksiyonların getirisi olabilecek bir zihinsel yapının öne çıkacak olabileceğini söyleyebiliriz. İçe yönelen, sorgulayıcı ve anlam çıkarmak ihtiyacı hissetmeye başlayan akıl, yeni fikirler keşfetmenin, olaylara farklı yönden bakabilmenin, yaratıcı fikirlerin zenginliğini doğuruyor olabilecek.

Bir diğer yandan inançsal, eleştirisel, felsefi, düşünsel ve dogmatik fikirlerin kendini göstermeye başladığı bir süreç halini de alabilir görünüm sergilemekte olacağından da bahsedebiliriz. Yabancı kültürler, uluslararası ilişkiler, turizm, uzak yolculuklar, yüksek eğitim, din adamları ve inançsal, felsefi sistemler, hukuksal yapılanmalar bu burç ile sembolize edilirler ve Merkür’ün retro sürecinin etkilerini bu gibi yapılar üzerinde görme potansiyelimiz de oldukça yüksek.

Bizler içinde bulunduğumuz Merkür retro sürecini nasıl deneyimliyor olacağız?  Daha önceki Merkür retro süreçlerini de göz önüne alarak nasıl etkiler ile karşılaşmış olduğunuzu düşünüyorsunuz ? Sizin hayatınızda verebileceğiniz örnekler var mı? Örneğin ben kendi hayatımda geri dönük baktığımda gerçekten dikkate değer şekilde evdeki elektronik eşyaların bozulmaları ile karşılaşıyorum. Merkür retro dönemleri  kitap okumayı çok seven biri olarak beni daha fazla kitap okumaya, bilgiye ihtiyaç hissetmeye daha fazlasını öğrenme isteğine de götürmekte.

Sevgilerimle

Dilâra Başar Efeoğlu, Dip. ASA

Kaynak: Astrolojide Temel Kavramlar, Öner Döşer.