Merkür Transiti ve Ekonomik Değişimler

Merkür transiti dediğimiz şey, Merkür’ün Dünya ile Güneş arasından geçişi esnasında yerden bakışla Güneş’in yüzeyini kat ediyor gözükmesidir. Astronomik olarak buna inferior (Alt) kavuşum denir. Kavuşum dediğimiz şey, iki gökcisminin yerden bakışla aynı boylam derecesinde gözükmesidir. Aslında bu iki gökcismi arasında milyonlarca mil mesafe vardır. Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür’ün yörüngesi eksantrik olduğundan, Güneş’e uzaklığı 29 milyon mil ile 43 milyon mil arasında değişir. Ortalama uzaklığı 36 milyon mildir.

Merkür transitleri bir yüz yıllık süre içerisinde sadece 13 kez gözlemlenebiliyor. Bu yüzden nadir görülen göksel olaylardan biri olarak tanımlanıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde şimdi deneyimlediğimizden önce iki geçiş daha yaşanmıştı. Bunlardan biri 7 Mayıs 2003, diğeri 8 Kasım 2006 tarihinde gerçekleşmişti. Şimdikini 9 Mayıs 2016 tarihinde yaşadığımız bu geçişin bir sonrakisi 11 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek.

İnferior kavuşum dönemlerde Merkür yerden bakışla Burçlar Kuşağı’nın tersi istikametinde ilerliyor görülür. Biz buna gerileme diyoruz. Bu durumdaki bir gezegen Dünya’ya kendi yörüngesindeki en yakın noktadan geçiyor demektir. Tabiidir ki bu yakın geçişin dünya manyetik alanı üzerindeki etkisi ortalamadan daha fazladır. Normalden daha büyük dalgalanmaya sebep olur. Bu yeryüzünde yaşayan bizlerin manyetik alanının normalden daha fazla etkileneceğinin göstergesidir. Manyetik alanda olan değişiklikler beyin aktivitelerimiz, hormonlarımız, sinir sistemimiz üzerinde değişiklikler yaratır. Sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve zihinsel olarak da etkileniriz. Sonuç olarak tüm bunlar seçimlerimize ve davranışlarımıza yansır.

Bu geçiş bizi en çok hangi konularda etkileyebilir?

Bu sorunun cevabını vermemiz için öncelikle Merkür’ün astrolojide sembolik anlamıyla neleri temsil ettiğine, sonra da bu geçişin hangi burçta olduğuna bakmamız gerekir. Astrolojide denilince Merkür iletişim akla gelir. Merak ve öğrenme, bilgi alma ve aktarma konuları Merkür doğasındadır. Değiş tokuş denilince akla gelen Merkür aynı zamanda alış verişin yoğun olduğu ticaret ile ve dolayısıyla iş hayatıyla, işyerleriyle de ilişkilendirilir. Ticari anlamda bakıldığında satıcılar, tezgahtarlar, alım satımda rol oynayan aracılar da Merkür yönetimindedir. Aracı bütün kurumlar, parayla ilişkili kağıtlar, ticaret ve alışverişler kısacası…

Zihinsel aktiviteler denilince akla zaten Merkür geliyor. Merkür’ün geçiş yapmakta olduğu burç zihinsel en çok hangi konulara odaklandığını, kısacası aklımızın nerede olduğunu da açıklamamıza yardımcı oluyor. Yani hangi konular üzerine plan ve program yapıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz vs… Merkür Boğa burcundan geçiş yapmakta ve bu burçta gerilemekte. Bu şartlarda içinde bulunduğumuz dönemde üzerine en çok odaklandığımız, plan ve program yaptığımız şeyler maddi konular. Boğa burcu maddi ve fiziksel güvence arzusunu temsil eder. Kendini güvenceye almak ister.

Bundan önceki Merkür transitlerine bakış

Yakın dönemdeki Merkür transitlerine baktığımızda, bu geçişlerin ya Boğa ya da Akrep burçlarına denk geldiğini görüyoruz. Yani Merkür’ün inferior kavuşumlarında ya Boğa ya da Akrep burçlarında olduğunu görüyoruz. Bu tarihlere bir göz aratsak: 9 Mayıs 1970 (Boğa), 10 Kasım 1973 (Akrep), 13 Kasım 1986 (Akrep), 6 Kasım 1993 (Akrep), 15 Kasım 1999 (Akrep), 7 Mayıs 2003 (Boğa), 8 Kasım 2006 (Akrep).  

Bu dönemlerde neler olduğuna göz attığımızda, dünya genelinde ekonomik problemlere rastlıyoruz. Bunlardan bazılarında sermaye piyasasında çöküşler, finans ve bankacılık sektöründe kritik zamanlar olduğunu görüyoruz. İçinde bulunduğumuz Merkür transiti esnasında da yine Merkür Boğa burcunda gerilemekte.

Astrolojide Boğa/Akrep burcu ekseni para ekseni olarak tanımlanır. Bu burçlardan ağır gezegenlerin geçişleri, tutulmaların bu burçlara denk düşmesinin yanı sıra, bu burçlardaki gerilemeler de ekonomik çalkantılarla rastlaşmaktadır.

Yakın dönemde neler bekleyebiliriz?

Merkür’ün Boğa burcunda gerilemekte, dolayısı ile Dünya’ya yakın olduğu bu dönemde finansal alanda sorunlar öngörmek hatalı olmaz sanırım. Uluslararası ekonomi, sermaye piyasası, bankacılık sektörü zorlu bir dönemeçten geçmekte, bu daha da belirginleşecek gibi gözükmekte.

Merkür’ün Boğa burcunda gerilemesi, endüstriyel sektörde gerilemeye de sebep olabilir. Gerilemekte olan bir başka gezegen olan Mars da üreticilerle ilişkilidir ve gerilemekte olduğu Yay burcu uluslararası işlerle, dış ticaretle, ihracat-ithalat işleriyle alakalıdır. Yay burcunda gerileyen bir başka gezegen olarak Satürn de iş dünyası ve kurumsal dünyayı temsil eder. Mars gerilemesi risk alma konusunda yatırımcıların geri adım attıkları bir dönemde olduğumuzu gösterirken, Satürn gerilemesi kurulan düzen ve sistemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekmekte. Öte yandan iş dünyasının genel burcu olan Oğlak’ta Plüton gerilemekte ve aynı şeylere dikkat çekmekte.

Özetlersek: Sadece Merkür transiti değil, diğer faktörleri de göz önüne alırsak, ticari anlamda stresli ve zorlu bir dönemeçten geçmekte olduğumuzu görürüz. Yaz aylarına kadar genel gidişat bu yönde gözükmekte. Merkür’ün direkt hareketine döneceği 22 Mayıs’tan önce büyük ve riskli hareketler yapmamak daha isabetli gözüküyor…

Sevgi, ışık ve umutla!
Öner Döşer, AMA, MAPAI
11 Mayıs 2016, Çarşamba
AstroArt Astroloji Okulu (ASA) Caddebostan