Mevki, Statü ve Ün Göstergeleri ve Türkiye’de Popülerleşme

Bir doğum haritasının kişiye ün ya da şöhret vaat edip etmediğini öngörebiliriz. Pek tabi haritanın bunu teyit etmesi gereklidir. Mevki, statü ve ün göstergeleri hususunda göstergelerin neler olduğundan bahsetmek istiyorum. Diğer taraftan ise bu ünün ve şöhretin hangi ülkede ya da çevrede olacağının da önemini göstermek istiyorum. O nedenle yazımızın ilk bölümünde göstergeleri ve ikinci bölümünde ülkemizin haritası ile kompozit çalışmaları inceledim.

Ülkemizde popülerleşme, ün kazanma nasıl ve hangi yollarla kolay olabiliyor? Hangi yollar ise bu ünün önünü tıkıyor? Bu sorulara yanıt aramaya çalıştığım bir araştırma yazımı sizlerle paylaşmak isterim.

Mevki ve ün göstergelerinde en önemli ana etmenler;

1- Işıklar ve özellikle Güneş ve Güneş’in konumunun değerlendirilmesi,

2- Diğer gösterge ise Mc noktası ve 10. Ev’in aldığı açılar, yerleştikleri konum itibari ile yorumlanması

3- Ana etmenler harici kişinin ne kadar yükseleceği ve önündeki koşulları mevki ve statüsünde ne kadar kullanabileceği araştırılmalıdır.

Göstergeleri yukarıdaki gibi sıralandırabiliriz. Bu durumu örneklendirebilmemiz adına elimde iki güzel kaynak var. Sizlerle kendilerinin de gönül rızasını alarak tanıştırmak istediğim iki güzel yürek. Hande Subaşı ve Hakan Yılmaz.

Şu an Gergedan Yapım işbirliği ile “Yetersiz Bakiye” adlı tiyatro oyununda rol alıyorlar. Oyun öncesi kulislerinde haritaları üzerine konuşma fırsatı yakaladık. Doğum haritalarını ve ülkemiz üzerindeki popülerleşme sembollerini birlikte inceleyelim istiyorum.

En başta kendi haritalarının göstergeleri ile işe koyulalım. Daha sonra ülkemizin haritası ile kıyaslama ve kişilerin kompozit haritaları üzerinde de konuşabiliriz.

Hakan Yılmaz

Güneş doğal bir ün göstergesidir. Güneş’in haritadaki konumu kişinin tanınma ölçütlerini gösterebilmektedir. [[1]]  Güneş’i 14 derece Yay burcunda ve haritasında 5. Evinde. (5. Ev = Sahne) Jüpiter’in yönettiği bir burç olan yayda konumlanması onu güçlendiriyor. Jüpiter’i ise 28 derece terazi burcunda ve bu durum Terazi’nin sanat konularını ihtiva etmesini açıklıyor. Fakat bu kadarı tabi ki yeterli değil.

Güneş’i Mc noktası ile üçgen açı kuruyor. Güneş 14 derece Yay ve Mc noktası 11 derece Koç’ta. Güneş Koç’ta yücelir. Buradaki üçgen açı ise Hakan Yılmaz’ın ünlenmesinde ve statü göstergelerine sahip olmasında iyiye işarettir.

Mc noktasının yönetici gezegeni Mars, haritada 8. Evde Kova’dadır ve Güneş’in dispozitörü Jüpiter haritada 4. Evde Terazi’dedir. Her ikisi de birbirlerine üçgen açı kurmaktadır. Bu durum Hakan Yılmaz’ın “acting”(Mars; hareket) dediğimiz role play yetenekleri ile ünlenebilmesini, statüsünde mimikleri ve hareketliliği ile ün kazanabildiğini özetleyebilir.

Kazanç evinde “Pars Fortunae” vardır ve bu 2. Evi kesen burç ise Aslan’dır. Aslan’ın doğal yöneticisinin yine Güneş olması Hakan Yılmaz’ın isim yapma potansiyeline işaret etmektedir.

Güneş’i ile Jüpiter’i arasında ise semi-square yarım-kare açı bulunmaktadır. Bu durum kişinin mevki ve statüsünde zarara açık konumda olabildiğini, popülerleşme ve ünlenmede rahat enerji akışına sahip olamadığını açıklamaktadır.

Güneş ve Jüpiter harici Ay’ın da konumu oldukça önemlidir. Firmicus Maternus’a göre ışıkların durumu mevki ve statü göstergelerini önemli ölçüde etkilemektedir. Ay, bu haritada 4. Eve yerleşmiştir. Whole Sign olarak baktığımızda ise 5. Ev’e geçeceğini göz önünde bulundurabiliriz. Ay Akrep’tedir. Akrep su grubudur ve Ay Akrep’te üçlü yöneticiliğine sahiptir. Burada kendini rahat hissedebilir. Fakat haritada IC hattına yakın olması zararlı olarak görülmektedir.

Diğer yandan Satürn ile karşıt açı oluşturmaktadır. Satürn Boğa’da ve 10. Evdedir ve Ay Akrep’te 4. Evdedir. Satürn Ay karşıtlığı ünlenme ve mevki konularında oyuncumuzun ünlenmesinin önündeki zorluk ve engelleri anlatmaktadır. 4. Evde terazi burcunda yerleşmiş olan Jüpiter’i de göz önünde bulundurmalıyız. Farklı elementlerde yerleşimde olsalar da (Satürn boğa, toprak; Jüpiter terazi, hava) orb olarak opozisyon yaratmaktadırlar.

Diğer yandan Satürn’ün Boğa dispozitörü Venüs’tür. Ve Jüpiter de Venüs yönetimindeki Terazi burcundadır. Venüs’e bağlı iki burç oldukları için şunu da iletebilirim ki Venüs, sanat, moda tekstil, giyim, tasarım, çizim, mimarı konuları gösterebilmektedir. Hakan Yılmaz ise bir dönem grafikerlik yapmıştır. Jüpiter 28 derece terazide ve Merkür(grafikerliğin göstergesi) 25 derece Yay burcunda sekstile açı içermektedirler. Jüpiter, Satürn’ün karşıtlığı sebebi ile kolay yola kaçtığında Merkür’ün altmışlık açısı ile karşılanmaktadır. (Merkür; Oksidental 6.ev, Jüpiter; oryantal 4.ev )

Mc noktasının Koç burcunda oluşu ve yönetici gezegeni Mars’ın 8. Evde kovada oluşu değerlendirildiğinde ise şunlar söylenebilir. 8. Ev kötücül bir ev ve Mars malefik bir gezegendir. Mars’ın Güneş ile kurduğu altmışlık açı ise ünlenmedeki acting dediğimiz olguyu yansıtırken kötücül evde oluşu zorluk ve sıkıntıları belirtmektedir. Özellikle yeni yeni kariyerini oturtmaya çalıştığı dönemlerde Star TV için yazdığı bir skeç programı hala yayınlanmamıştır. Tam işin yayına döküleceği zaman Körfez Savaşı’nın çıkması planları altüst etmiştir.

Mars ve savaş göstergeleri, Mc noktasını tehdit ediyor diyebiliriz. Öte yandan Satürn ise yaptığı işlerdeki uzun süreçliliği de sembolize edecektir. “Ayrılsak da Beraberiz” adlı dizinin gayet uzun sürdüğünü de ekleyebiliriz. Onu ünlendirmedeki etkisinin oldukça fazla olduğu bu dizinin ise konusunda boşanmış fakat aynı evde yaşayan çift olduklarını bir düşünün. 8. Evi ne de güzel açıklıyor: 7. Evin ikinci evi. Ortak kazançlar artı kayıplar evi. Mc noktasının dispozitörünün 8. Evde oluşu popülerleşmedeki konuyu da ayrıntılı olarak gösterebiliyor diyebilirim.

Hande Subaşı

Hande Subaşı’nın haritası ise 06 derece Aslan burcu ile başlamaktadır. Öncelikli motivasyonlarının onu motive eden etmenlerin sahne, sanat, alkış, göz önünde olmak vb. olarak nitelendirebiliriz. Aslan’ın yönetici gezegeni ise ün göstergesi olan Güneş’tir.

Güneş’i 8. Evde Balık burcundadır. Balık hayalciliği, kurguyu betimlemektedir ki sahne çalışmaları ve oyunculuk üzerindeki göstergesi de olmaktadır. Ayrıca Balık burcunun modern yöneticisi olan Neptün ile klasik yöneticisi olan Jüpiter, haritasında 6. Evde oğlak burcunda kavuşumdadır. Güneş; yerleştiği burcun yöneticileri ile sextile yani altmışlık açı kurmaktadır.

Burada 6. Ev hizmet sektörü ve çalışma alanını göstermektedir ki çalışma ortamının sahne, kurgu ve sanat odaklı olmasını açıklar. Oğlak ise alanın nasılını açıklayacağı için başrol olması, ön planda ve yüksek çıtada görülmesini göstermektedir. Tabi bunlar avantajken dezavantajları da vardır.

Ay 4. Evde akreptedir fakat malefikler ile kuşatılmıştır. 2 derece akrep Plüton, 16 derece akrep Satürn ve 18 derece akrep Mars ile Ay’ın kuşatıldığını görmekteyiz. Ün göstergesi olan Güneş ile Plüton partil üçgen açıdadır ve Ay ile Plüton da kavuşumdadır. Ünlenmedeki zorlukları, güçlü gibi görünmesi gerektiğini, köklerine zarar gelmemesi için çaba göstermesi gerekliliğini yansıtmaktadır.

Köklerinden, ailesinden, annelik olgularından uzaklaşması gerektiğini ya da bu olgular ile kendi mesleğini aynı tabana oturtamadığının sıkıntılarını da açıklamaktadır. Ailesi ve kendi özeli, mahremiyeti ile ilgili çıkan asılsız haberlere maruz kalması, bu konuda dışarıdan gelecek negatif etkilere açık olmasını da göstermektedir.

Yine de buradaki Plüton sadece kötücül olarak adlandırılmamalıdır. Çünkü büyük bir gücü ve dönüştürücü enerjiyi göstermektedir. Hande Subaşı’nın haritasında ise 7. Ev Kova Venüs’ü ile 4. Ev akrep Plüton’u arasında partil kare açı bulunmaktadır. Güzelliğinin, görselliğinin ve estetiğinin büyük dönüştürücü güç ile zorlu kare açısını görmekteyiz.

Fakat burada çıkış noktamız biraz farklı. Belki karışık gelecek ama tek tek açıklayacağım. Plüton’un yerleştiği burç Akrep ve Yöneticisi Mars. Venüs’ün yerleştiği burç Kova ve yöneticisi Satürn. Satürn ile Mars ise akrepte Kavuşumda ve haritanın Mc noktası Koç. Koç burcunun yönetici gezegeni ise yine Mars. Yani buradaki ünlenme göstergesi olan Mc noktasının yöneticilerinin kavuşum açıda olması ve Venüs ile Plüton’un karesi Hande Subaşı’nın Miss Turkey birincisi olmasını sağlıyor. Plüton burada dönüştürücü gücü, büyük kitlelere hitap etmeyi sembolize ediyor.

Ayrıca Mc yöneticisi Mars iki sabit yıldız ile bağlantıda. Mars, Zuben Elgenubi sabit yıldızı ile paralel konumda. Bu durum toplumsal konulara duyarlı tarafını toplumsal reformlara olumlu katkılarda bulunmak istediğini açıklamaktadır. Mars, Zuben Elschemali yıldızı ile de kavuşumda. Bu durum da iyi talih, hırs, iyilikseverlik, itibar ve zenginlik göstergeleri olmasını sağlamaktadır.[2] [3] Fakat yine yeterli değil çünkü burada bir ülkeyi güzelliği ile temsil etme durumu söz konusu.

İşte burada yazımın asıl konusuna gelebiliyorum. Ülkemizde popülerleşme ve ün kazanma göstergeleri üzerinde duracağız.

Ülkede Popülerleşme

Ülkemiz 29 Ekim 1923 kuruluşlu, saat:20.30’da Ankara’da doğmuş, kurulmuştur. Güneş’i 05 derece Akrep burcunda ve yükseleni 07 derece Yengeç burcu ile başlamaktadır. Mc noktası ise 16 derece Balık’tadır. Demek ki burada su gruplarının etkisi oldukça fazladır. Ki bakıldığı zaman su grubunun yoğun olduğu, baskın olduğu haritalarda ünlenme göstergeleri daha fazla ön plana çıkıyor. Sezen Aksu, Güneş’i Yengeç burcunda, Ata Demirer’in Güneş’i yine yengeç burcunda, Ajda Pekkan kova kadını olmasına rağmen Ay burcu yengeç, Gülben Ergen’in Ay’ı balıkta ve 1. Evinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün Güneş’i Balık, yükseleni Akrep, Recep Tayyip Erdoğan’ın Güneş’i Balık vb.

Tabi ki birkaç gösterge her şeyi anlatmaya yetmeyecektir fakat ülkemizdeki önemli isimlerin haritalarında önemli göstergeler olarak belirlediğimiz ışıkları ya da Mc noktaları bir şekilde su grubundaki burçlara düşmekte, yansımakta ya da bu grupta güçlü konumda bulunmaktadır.

Ülkemiz Akrep burcu. Akrep burcunun doğasındaki gizli ve sahiplenici, baskıcı yapıyı halkın etkilendikleri ile bağdaştırdığımızda “Kurtlar Vadisi” gibi akrep doğasını gösteren dizilere önem verdiklerini, mahalle kültürü ve sahipleniciliğinin önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan madenler bakımından zengin oluşumuzu, akrebin dönüştürücü gücüne sahip oluşumuzu açıklayan bir ülkeyiz. Yönetici gezegeni Mars 4. Evde ve ülkemiz askeri köklere dayanan, savaşlarla kurulup temellenmiş bir ülkedir. Modern yöneticisi ise Plüton, 1. Evinde ki bu da küllerinden yeniden doğan bir ülke olduğumuzu sembolize ediyor.

Ülkemizin yükseleni ise Yengeç burcu. Yani misafirperver bir toplum oluşumuzu, turistik yapımızın oldukça fazla oluşunu, aileye, mahremiyete, geçmişe, tarihe ve geleneklerimize de bağlı oluşumuzu göstermekte.

Ülkemizin Mc noktası ise Balıkta ve ülke liderlerini, devletin hazinesi, devletin sahip olduklarını gösteren Mc noktasının burcunun da balık oluşu balığın yönetici gezegeni Jüpiter’in ülke haritamızda yine akrep burcuna yerleştiğini de göz önünde bulunduralım. [4]

Şimdi tüm bu bilgiler ile ülkemiz neye önem veriyor, ne istiyor ve ülkemizde popülerleşme nasıl oluyor? gibi soruların cevaplarına değinelim.

Hakan Yılmaz ve Hande Subaşı’nın ortak göstergesi ise Ay’larının akrep burcunda yerleşmiş olması ve önemli bir noktada oluşlarıdır. Sadece bu gösterge bile bir tiyatro oyununda evli bir çifti oynama rollerinin onlara gelişini göstermektedir. Ay; mahremiyet, evlilik, ev gibi konuların göstergesidir. Tabi ki yeterli olmadığı için kompozit haritalar ile durumu destekleyelim.

Kompozit harita, birleşik ya da karma harita demektir ve iki farklı haritanın ve içindeki göstergelerin bütünleşerek yeni bir harita ortaya çıkartması olarak nitelendirilebilir. Kompozit haritalarda Mc, Asc ve diğer önemli noktaların Zodyak üzerinde matematiksel olarak orta noktalarının hesaplanması ile oluşturulduklarını söyleyebiliriz.

Ülke haritası ile kişi haritalarının kompozit haritasında elde edebileceklerimiz ise ülkemizde o kişinin durumunu, popülerleşmesini, ülkemizdeki duruşunu, sanatını vb. gösterebildiğini inceleyebilmemizden ileri gelir.[5]

 

 

 

Hande Subaşı’nın kompozit haritasında Güneş’i oğlak burcunda ve Ay ile üçgen açıda. Ay ise yine Plüton ile kavuşumda. Ülkemizde oğlak burcu 7. Evi gösteriyor ki bu da ülkemizin diğer ülkelere göre nasıl göründüğünü, diğer ülkeler ile anlaşmalarını ve vizyonunu sembolize etmekte.

Hande Subaşı’nın natal haritasındaki dönüştürücü ve güçlü Plüton göstergesi bu kompozit haritada Ay ile kavuşumda ve ün göstergesi olan Güneş ile üçgen açıda. Ki bu durum ülkemizi güzelliği ile temsil ettiğini de açıklamaktadır.

 

 

 

Hakan Yılmaz’ın da Türkiye ile kompozit haritasında Güneş, Akrep burcundadır. Merkür ve Venüs kavuşumu ile de akrep burcunda Stelyum oluşturmaktadır. Venüs ile sanat, görselliğe ve Merkür ile el becerileri, mimik ve oyunculuğa ulaşmaktayız. Buradaki kavuşum ise 1. Evdeki yengeç Satürn ile üçgen açı yapmaktadır ki Hakan Yılmaz’ın oyunculuğunda basamakları ağır ve yavaş çıkmasına, zorluk ve engellere ağır ağır cevap vererek kalıcılığı, disiplini yakalamasına ve tabi ki toplumsal bir gezegen olduğu için de kitlelere hitap eden işler önünde bulunmasına da vesile olmaktadır.

Özellikle Ay bizim ülkemizdeki önemli bir ün göstergesi olabilir. Çünkü ülke haritamızdaki yükselen burcun Yengeç olması doğal olarak Ay’ın önemini ortaya çıkartmaktadır. Diğer yandan mundaine astroloji bilgilerinde Ay, halkı, halkın ihtiyaçlarını da gösterdiği için halka sunulacak hizmetin ne olduğunu da ön plana çıkartmaktadır. Show bussines mi, eğlence mi, sanat mı vb. gibi halkın ihtiyaçlarının neler olduğunun keşfi ve natal haritalarda bu ihtiyaçlara ne kadar karşılık sağlanabiliyor kısmının değerlendirilmesi oldukça önem ihtiva etmektedir.

Açıkçası yazımın ana metnini şuna yoğunlaştırmak istiyorum. Popülerleşme ve ünlenme göstergelerinde su gruplarının ve Ay’ın önemi büyük. Fakat bu gruplar bizim ülkemiz için önemli. Astrolojiyi onun çıkış noktalarından ayıramayız. Bizler sadece zamana ve tarihe odaklanmışken yer bilgilerini hiçe sayabiliyor ve atlayabiliyoruz.

Eğer ünlenme ve popülerleşme göstergelerine bakacaksak hangi ülkede ve hangi çevre koşullarında olacağını da göz önünde bulundurmalıyız. Bunu bir araştırma yazısı olarak düşünelim ve ülkemizde su gruplarının ün göstergelerine katkısının incelenip araştırılması gerekliliğine dair bir yönerge olarak düşünelim derim. Sizi bir de bu bakış açısı ile yönlendirebilirsem belki durumu daha da fazla güçlendirebilir ve hipotezleri teorileştirebiliriz.

Teşekkürler,
Kenan Yasin Bölükbaşı

 


[1] Astrolojide Gösterge Tespitleri, syf. 133, Öner Döşer

[2] Temel Seviye Ders Notlarım, Sabit yıldızlar, 2016, Öner Döşer

[3] The Fixed Stars, Pillars of Destiny, Alexander Imsiragic

[4]  Mundaine Astroloji, Yaz okulu notlarım, Öner Döşer

[5] Astrolojide Kompozit Haritalar, Öner Döşer 
   Composite Charts, John Townley