Mustafa Kemal Atatürk’ün Natal Haritası

Vefatının 80. yılını andığımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün haritasını paylaşıyorum.

 

Doğum bilgileri kesin değil, doğum saati hatta doğum yılının 1881 olduğu bilinse de bazı kaynaklarda yılı farklı olduğu söylenir. Bu konu hakkında net bilgi verilemiyor ancak, paylaştığım natal haritanın, hocam Sayın Öner Döşer ‘in rektifikasyon çalışması sonucu bulunmuş dataları, AstroArt Astroloji Okulu ders materyallerinden alınmıştır.

Haritanın ana akslarını sabit burçlar kesmekte. Bu durum istikrarlı bir kişiliğin sembolü olarak görülebilir. Yükselenini akrep burcu kesiyor. Akrep burcunun, değişim, dönüşüm ve kararlılık arzusunun yanı sıra, aynı zamanda inandığı değerlere sonuna kadar sadık ve bu konudan ödün vermeden asil bir ruhla mücadele etme özelliği Atatürk’ün kişiliğini vurgular nitelikte. Yükselenin yöneticisi Mars, 4. evde kova burcunda yerleşmekte. Bir fikir ve özgürlük savaşçısı olduğunu ifade ederken, aynı zamanda babasının da açık fikirli ve zeki biri olduğunu açıklıyor. Mars hem 1. ev hem de 6. evi yönetmekte ve 6. ev içinde koç burcunda Jüpiter ve Satürn’ü görmekteyiz. Atatürk’ün çalışkan ve aldığı sorumlulukları yerine getirme konusunda mücadeleci bir ruha sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda burada olan Boğa burcundaki stelyum, Atatürk’ün gerçek bir gurme olduğunu da ifade etmekte.

Satürn ve Jüpiter’in koç burcundaki kavuşumu çok dikkat çekici zira Jüpiter ve Satürn gibi kolektif ve ağır gezegenlerin kavuşumu 20 senede bir meydana gelerek, yeni bir döngünün bitimine, bir diğerinin başlangıcına işaret etmektedir. Toplumları etkileyen çok önemli olayların döngüsünü vurgular. Klasik dönemde astrolojik öngörülerde, bu iki gezegenin kavuşumlarının çok önemli kişilerin haritalarında olduğu, kral veya peygamberler gibi insanlık ve bulundukları toplum hayatının işleyişine etki edip yeni bir yön ve yol çizen kişilerin bireysel haritalarında görüldüğü belirtilmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in haritasında da bu kavuşum olduğu bilinir. Haritanın, tepe noktasındaki Ay ile Ay’a 180 derecelik açı yapan Mars ve Jüpiter’in Ay ile üçgen açısının, hem annesini hem de ülkesinin kadınlarını baş tacı ettiğini anlatmakta. Aynı zamanda tepe noktasına kavuşum yapan aslan burcundaki Ay’ın konumu, annesi Zübeyde Hanım’ın çok güçlü bir kadın figürü çizdiği ve Atatürk’ün hayatında büyük önem taşıdığını anlatmakta.

Ülkeler astrolojisi yönünden bakarsak halkı ifade eden semboliğin Ay oluşundan dolayı, halkın gözünde gerçek bir lider olma sıfatını taşıdığı ifade edilebilir. Aynı zamanda haritada ateş elementi yüksekliği ve Atatürk’ün Satürn günü doğması, hayatının hiçte kolay olamayacağı, mücadeleler ve vermesi gereken savaşların olacağı yönünde çıkarım yapabiliriz. Jüpiter’in dispozitörünün Mars oluşu, Atatürk’ün yüksek rütbeli bir asker oluşunu ifade etmekte. Satürn’ün de koç burcunda olması, yüksek rütbeli askerliğinin ona yüklediği sorumluluk için de savaştığı ve yön gösterici olduğunu ifade etmekte.

Boğa Venüs’ü ve boğa Neptün’ünün kavuşum yaparak, Asc’ye 180’lik açı yapışı, Atatürk’ün zarif, zevkli, sanatçı ruhlu ve estetik görünümlü olduğunu da vurgulamakta. Ancak hastalık evi olarak adlandırılan 6. evi koç kesmekte ve içinde koç burcunda yerleşmiş Satürn ve Jüpiter’in, kronik hastalıklara ve ateşli hastalıklar konusunda onu zorlayacağı, migren atakları yaşadığı veya karaciğerle ilgili sorunlar olasılığını anlatmakta. 4. evdeki Mars’ın 7. evdeki Neptün’e kare yapması, idealler uğruna savaşan biri olduğunu ifade etmekle birlikte, kadın figürlerinden yana veya evlilikten yana hayal kırıklıkları yaşama olasılığını da ifade etmekte. Aynı zamanda yine 7. evde boğa burcunda yerleşmiş kironun da evliliğinde alınan yarayı anlatıyor.

5.evini balık burcu kesmekte. Çocukları ne kadar çok sevdiğini ve değer verdiğini, daha önce hiç bir ülkede yapılmamış 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ülkesinin çocuklarına ve dünya çocuklarına armağan ettiğini biliyoruz. Balıkta yerleşmiş Merkür-Güneş kavuşumunun onu halkı tarafından “Başöğretmen” olarak gördüğü, yaptığı gerek eğitim gerekse toplumsal reformlarla halkına yön ve yol gösterici olduğunu da açıklamakta. Bu açı aynı zamanda, Atatürk’ün iyi bir konuşmacı ve dil bilgisine sahip, aynı zamanda farklı diller öğrenmeye yetenekli, kültürel açıdan zengin biri olduğunu ve bu konuyu önemsediğini de anlıyoruz. Jüpiter’in öncü ve mücadeleci bir burç olan koç burcunda yerleşimi, Atatürk’ün hayat felsefesi, vizyoner ve yenilikçi, dini değerlerine bağlı ve inandığı değerler için mücadele içinde olduğunu da ifade ediyor.

Toplulukları ve kitleleri ifade eden kuzey ay düğümünün yay burcunda 2. evde, bireyselliği ifade eden güney ay düğümünün ise 8. evde ikizlerde oluşu ve Atatürk’ün Güneş ve Merkür’üyle kare yapışları, halkının geleceğine karakteri, fikirleri, yaptıkları işleri ve konuşmalarıyla etki edeceği ve Türkiye’nin kadersel değişiminde çok önemli rol oynayacağını ifade etmekte.

Asc yöneticisi Mars’la kavuşum açısında olan Mirzam Sabit Yıldızı, dünyaya yeni fikirler sunmaya ya da fiziksel anlamda değerler katmaya geldiğini ifade ederken, Plüton ile kavuşumdaki gökyüzündeki en görkemli yıldızlardan biri olan Bellatrix Sabit Yıldızı ise, zorlu ve uzun bir mücadelenin ardından kazanılan başarıyı ifade eder. Mücadele cesareti, organizasyon kabiliyeti verir. Haritanın tepe noktasını kesen sabit ve ateş elementi bir burç olan aslan burcu ise yine aynı şekilde Atatürk’ün toplumdaki prestijini, yine 10. ve 11. eve de çalışan aslan Uranüs’ünün zekâsı, yaratıcı fikirleri ve değişim ve yeniliklere açık biri oluşunu, hem dış ülkelerin hem halkın hem de bulunduğu ortamların tartışmasız liderinin olduğunu ifade etmekte.

Enkarnasyon noktasına baktığımızda koç burcunda oluşunun ülkesine liderlik ve önderlik vizyonu için gönderildiğini de açıklar nitelikte.

Sevgili Atatürk’ü vefatının 80. yılında, sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz….

Melek Füsun Uysal