Obama’ya İyi Bir Rakip mi?

 

Önceki yazımızda Mitt Romney’in astroloji haritasını genel olarak ve kısaca analiz etmiştik. Şimdi de Mitt Romney’in astroloji haritasının 6 Kasım 2012 tarihinde aldığı etkilere bakarak seçim günü Barack Obama karşısında nasıl bir netice alacağını tahmin etmeye çalışalım. Bunun için ikincil ilerletmeler, transitler, profeksiyon, güneş dönüşü ve tutulma haritalarına başvuracağız…

 

İkincil İlerletmeler

Romney’in ilerletilmiş haritasında Ay kapanma fazına ilerliyor. 6 Kasım 2012 tarihinde Ay balzamik faz olarak adlandırılan, kapanma aşamasının son fazına girmiş olacak. Balzamik faz yeni başlangıçlardan ziyade bitişleri temsil eder; eski enerjilerden, geçmişin etkilerinden kurtulma, bırakma zamanıdır. Yeni girişilmek istenen şeylerin hayata geçirilmesi zordur. Bu fazda yıpratıcı, vazgeçme ve teslimiyet gerektiren temalar dikkat çeker. Geçmişte elde edilen şeylerden feda etmeyi gerektirir.  Bu haritada Ay Koç burcunda ilerliyor ve seçim günü kariyer çizgisi olan MC ile birleşiyor. Koç burcundaki Ay liderlik için mücadele ve rekabet güdüsünü beraberinde getirir. Ama Ay kapanma fazında olduğundan, bu sanki artık son mücadeleler gibi gözükmekte…

Transitler

Seçim günü İkizler burcunda ilerlemekte olan Jüpiter Romney’in yükselen burcunu kat ediyor olacak. Bu önemli transit, kişisel anlamda başarı, genişleme, saygınlık kazanma göstergesi olarak görülebilir. Jüpiter Romney’in kariyer ve başarı ile ilişkilendirilen MC derecesine uzaklaşan üçgen (yüzyirmilik olumlu açı) yapmakta, ona başarı şansı vermekte. Jüpiter’in Romney’in Merkür ve Güneş derecesine yaklaşık doksan derecelik dik açısı var. Klasik astroloji pratiğine göre bunu olumsuz saymayız; ama aradaki açı olumlu olsaydı (kavuşum, altmış, yüzyirmi), bunu çok daha belirgin bir şekilde başarıya ulaşma şansı olarak görürdük. Romney’in Güneş derecesinin transit Mars’tan da etkin bir dik açı aldığını görüyoruz ki işte bu liderlik şansı yakalamak isteyen biri için oldukça zorlayıcı bir açı. Transit Satürn Romney’in günlük gereklilikler, sorumluluklar, çalışma ve hastalıklarla ilişkilendirilen 6. evinde hareket ediyor ve seçim günü onun Balık burcundaki Mars derecesine uyumlu açı yapıyor. Bunu Romney’in disiplinli çalışmasının, onun başarıya ulaşmasına yardım edeceği şeklinde okuyabiliriz. Ama Satürn’ün MC’ye (kariyer çizgisi) ve burada yerleşmiş Şans Noktası’na gergin açısı, başarı yolunda engelleyici çalışacağa benzer. Bu gergin açı Romney açısından mali konularda da pek hayırlı mesaj vermiyor. Transit Güneş, Romney’in Merkür-Güneş kavuşumuna uyumlu açıda, bu minör etki başarılı sonuç elde etmeye katkıda bulunabilir. Transit Merkür ise Romney’in haritasının açık rekabet evi olan 7. hanesinin girişinde ve klasik astrolojide kayıplarla ilişkilendirilen Natal Güney Ay Düğümü ile kavuşuyor. Merkür iletişim ve haber alma ile ilişkili ve günün sonunda Güney Ay Düğümü’nün üzerine denk gelecek olması, Romney açısından oek de hayırlı haberler alınacağına işaret etmiyor doğrusu. Transit Venüs Romney’in MC’sini (kariyer çizgisi) olumlu etkiliyor, şansını arttırıyor. Buna mukabil, transit Ay MC’sine karşıt pozisyonda ve haritasının Dip Noktası’ndan geçiyor. Yani yüksek mevkii taahhüt etmeyen bir haneden… Kadersel Kuzey Ay Düğümü Romney’in haritasının Ay-Jüpiter kavuşumunun üzerinden geçerken, onun şansını yukarı çekiyor. Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi, olumlu etkiler ve olumsuz etkiler bir aradalar. Ama genelleme yaparsak, seçim günü çok büyük başarı vaat eder bir durum gözükmüyor…

Profeksiyon

Profeksiyon yöntemiyle haritasının evlerini sayarak ilerlediğimizde, Romney’in 12 Mart 2012 itibariyle 6. ev profeksiyonunda olduğunu görüyoruz. Yani bu yıl başkalarına hizmet ve servis üretme, astlar ve çalışanlar, çalışma koşulları, hastalık ve zayıflıklarla ilgili konular ön planda olacak demektir. Bu temalar 12 Mart 2013 tarihine kadar geçerli olan bir yıllık süreçte harita sahibinin karşılaşacağı genel durumları göstermektedir. 6. ev çok büyük başarılar vaat etmekten ve egoyu yukarı çekecek durumlardan ziyade, mütevazı bir şekilde hizmet etmekle ilişkilendirilir. Yukarıda belirtildiği gibi transit Satürn de seçim gününde bu alandan geçiş yapmakta, saydığımız temalara vurgu yapmaktadır. Tüm burç ev sistemiyle 6. eve Akrep burcu denk gelmektedir ve bu burcun yöneticisi Mars Balık burcunda çok güçlü yerleşimde bulunmamaktadır. Bu da Romney’in bu yılında şartları tam olarak istediği noktaya çekebilmesine imkan sağlamıyor açıkçası. Bu yıl Romney’in kariyer başarısını tahmin etmek için, 6. evden 10 burç sayarak ilerlememiz gerekir. Akrep burcundan sayarak ilerlediğimizde Aslan burcuna varırız ki burada güç ve erk işaretçisi Plüton vardır; ama yanında zarar görmekte olan Satürn ile birliktedir. Transit Ay’ın seçim günü kaydırılmış 10. ev üzerine düşecek olması, bu temanın vurgu kazanacağını göstermektedir. Her ne kadar Romney’in seçimlerde Barack Obama’nın karşısında aday olması onun için büyük başarı ise de, bu yönteme göre de en büyük başarı, yani başkanlık vaat edilmemektedir. Yine de şeçim tarihine yönelik kaydırmalarla bakıldığında, aylık 1. ev profeksiyonunda olduğunu, günlük olarak hesaplandığında 10. ev profeksiyonunda olduğunu görüyoruz ki bu bizi haritada Mars, Merkür ve Güneş’in bulunduğu Balık burcuna götürüyor ve harita sahibinin önemli bir günde olduğunu gösteriyor. Güneş2in bulunduğu alana denk geliyor olması başarı ve tanınma göstergesi.

Güneş Dönüşü Haritası

Güneş Dönüşü haritaları bir yıllık süreci analiz etmek için oluşturulur. Mitt Romney’in 11 Mart 2012 tarihinde devreye giren ve takip eden bir yıllık süreci temsil eden astroloji haritasında 0 derece Kova burcunun yükseldiğini görüyoruz. Kova burcunun yükseldiği yıllarda insani ve toplumsal alanda idealist çalışmalar, kalabalık ve aynı ideale yönelik grup ve ortamlarda yer alma, zihinsel ve entelektüel çalışmalar gibi temalar ön plandadır. Kova burcunun 0 derecesi Romney’in doğum haritasının 9. evine denk düşmekte, MC’sinin (kariyer çizgisi), Venüs ve Şans Noktası’nın bulunduğu alanı da ifade etmektedir. Bu şartlarda harita sahibi açısından bu yıl prestij ve tanınanın, kadersel konuların, bazı şans ve fırsatların ve iyi ilişkiler sayesinde başarı elde etmeye yönelik etkilerin öne çıkacağı bir yıldır. 9. ev astrolojide uzak yerler, seyahatler, yabancılar ve inançlarla ilgili temaları da ifade eder. Yükselen burcun yöneticisi Satürn de bunu vurgular biçimde Solar haritanın 9. evine denk düşmektedir. Yükselen yöneticisi olarak Satürn’ün Terazi burcundaki güçlü yerleşimine rağmen geri hareketli olması, harita sahibinin tamamlamaya çalışacağı bazı işleri tamamlamakta sorun yaşayacağına, gecikme, tatminsizlik etkilerinin ön plana çıkacağına işaret eder. Ayrıca Satürn Yükselen derecesine sert açı yapmakta, engelleyici ve gergin etkileri vurgulamaktadır. Profeksiyon yöntemiyle harita sahibinin 6. evinin yılını yaşamakta olduğunu belirtmiştik. Bu evin yöneticisi Mars’tır ve Güneş Dönüşü haritanın 8. evine, Başak burcuna denk düşmektedir. Mars ayrıca geri hareketlidir. Bu da harita sahibinin bu yıl zorlanma, mücadele ve kriz deneyimleyeceğini, parasal konularda zorlu ve harcamanın yüksek olacağı bir yılda olduğunu göstermektedir. Güneş Dönüşü haritasının Güneş derecesi haritanın MC derecesine partil (aynı dereceden) üçgen açı yapmakta, harita sahibinin başarısına ve tanınmasına katkıda bulunmaktadır. Burada haritanın tümünü anlatmaya girişmeden, kısaca özetlemek gerekirse, yıllık haritada Romney’in bu seçimlerde büyük bir zafer elde edebileceğine yönelik belirtiler görülmemektedir.   

Tutulmalar

Tutulma haritaları, bir yıl içerisinde en çok hangi konulara odaklanacağımızı gösteren, yıllık öngörüler açısından çok önemli haritalardandır. Bu yıl iki önemli güneş tutulması yaşayacağız. Bunlardan ilki 20 Mayıs 2012 tarihinde o derece İkizler burcunda; ikincisi 13 Kasım 2012 tarihinde 21 derece Akrep burcunda gerçekleşecek. İlk tutulma haritasını Romney’in doğum haritası üzerinde değerlendirdiğimizde, tutulmanın Romney’in yükselen burcuna denk düştüğünü görüyoruz. Bu şartlarda Romney’in Mayıs sonları ve Haziran aylarından itibaren önemli bir atak döneminde olacağını söyleyebiliriz. Zira tutulma sonrasında Jüpiter İkizler burcuna geçiş yapacak ve Romney için hızlı gelişmelere, şans ve fırsatlara işaret edecek. Gerçi transit Ay Düğümleri’nin Romney’in haritasındakilerle tam zıt yerleşimlerde bulunması stres ve zorlanmalara ve kadersel yol ayrımına da dikkat çekiyor. Yılın ikinci güneş tutulması haritasını Romney’in doğum haritası üzerinde değerlendirdiğimizde, tutulmanın Romney’in haritasının 6. evine, Ay-Jüpiter kavuşumu derecesine yakın bir dereceye denk düştüğünü görüyoruz. Aslında, tam da seçimler üzerine denk gelen bu tutulmanın 6. ev gibi zayıf bir alana denk düşmesi, Romney açısından beklenen büyük zafer müjdecisi gibi gözükmüyor. Hatta sağlığına dikkat etmesi gerektiğini, hizmet temalarına ve astlarıyla ilgili konulara odaklanacağını gösteriyor. Fakat profeksiyon yöntemiyle bu yıl 6. ev konularına denk geldiğimizi görmüştük. Bu şartlarda tutulmanın, yıllık profeksiyonun denk geldiği burçta olması önem kazanıyor pek tabii ki. 

Özet olarak: Romney’in astroloji haritası üzerinde uyguladığımız öngörü tekniklerinden elde ettiğimiz sonuçlar onun Obama’ya karşı çok büyük bir zafer elde edebileceğini düşündürmüyor doğrusu! Bakalım zaman bize neler gösterecek…

Yazının ilk bölümü için aşağıdaki linki takip ediniz.

http://www.haberturk.com/haber/haber/733226-mitt-romneyin-astroloji-haritasi

Öner DÖŞER

12 Nisan 2012, Perşembe

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan