Oğlak Burcu ve Psikopatoloji

Oğlak burcu, bireyin mükemmelleştirme ihtiyacını sembolize eder. Bireyin hedeflerine ulaşması ve nihai olarak materyal düzlemde başarılı olması ile ilintilidir. Başarı; bir plan doğrultusunda hareket etmek, disiplin ve tutarlılık sayesinde ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda, Oğlak burcu; yapısallaştırma, düzen ve kontrol ihtiyaçlarını sembolize eder. Genel olarak, kişiler bir kısıtlanma veya eksiklik hissettikleri durumlarda, bir şeyleri elde etmek için çabalarlar. Bu sebepten ötürü, Oğlak burcu aynı zamanda; bireyin mevcut yetersizlik algısının üstesinden gelme ihtiyacı ile ilintilidir.

 

Gelişim dönemi olarak, 56–68 yaş aralığına karşılık gelir. Bu dönem Erikson’ın “ego bütünlüğüne karşı umutsuzluk” evresi ile paraleldir. Birey kendisinin ve hayatın sınırlılıklarını kabul eder. Genel olarak bu dönem, üretken geçen bir yaşamın sağlamış olduğu doyum ile yıllarını anlamsız geçirmiş olmanın umutsuzluğu arasındaki çatışmayı ifade eder.

 

Bir doğum haritasında Oğlak burcunun iyi entegre olduğu durumlarda; harita sahibi disiplinli, sabırlı, azimli, üretken ve kontrol sahibi olacaktır. Ancak Oğlak burcunun aşırı vurgulandığı ve iyi entegre olmadığı durumlarda; harita sahibinin önemli sorunlar yaşaması olasıdır. Kişinin aşırı mükemmelleştirme arzusu asla tatmin olamayacağı için, söz konusu kişi kendisini sanki hiçbir zaman yeterince iyi değilmiş gibi hissedebilir. Nihai olarak, hayata karşı aşırı karamsar ve aşırı eleştirel bir tavır takınabilir. Bunun sonucunda, söz konusu kişinin; işkolik, kötümser ve takıntılı olması olasıdır.

 

Oğlak burcunun aşırı vurgulandığı bazı uç durumlarda ise; depresyon ortaya çıkabilir. Depresyondaki bir bireyin, aşağıdaki özelliklere sahip olması muhtemeldir:

  • Mutsuzluk hissi
  • Motivasyon eksikliği
  • Haz ve yaşamdan zevk alma duygusunun yoksunluğu
  • Kronik boşluk hissi
  • Yetersizlik duygusu

 

Oğlak burcunun aşırı vurgulandığı durumlarda (stelyum, bir T-kare veya Yod açı kalıbının apeksindeki Satürn, Satürn’ün singleton planet olması vb.), harita sahibi Oğlak burcunun karşıt burcu olan Yengeç burcunun sembolize ettiği bazı özellikleri (kendini ve karşı tarafı koşulsuz sevebilmek, iç dünyası ve duygularıyla bağlantıda olmak vb.), kişiliği ile bütünleştirmeyi başarabilirse, bu sorunların üstesinden gelmek konusunda önemli bir adım atacaktır.

 

YAZAN: Barış ÖZKIRIŞ