PLÜTON KOVA

PLÜTON KOVA

Gölgeler dünyasının, derinden gelen bilgeliğin, ölüm ve yeniden doğuşun sembolü olan Plüton 21 Ocak 2024 saat 3:50:14’da Kova burcuna geçiş yapacak. 2023 yılı içinde Plüton kısa bir süreliğine 24 Mart 2023 – 12 Haziran 2024 tarihleri arasında Kova burcuna geçerek bize bir nevi ön tanıtım yapmış oldu. 2024 yılında 2 Eylül ve 20 Kasım tarihlerinde son bir kez retro yaparak Oğlak burcuna geçecek ve 20 Kasım tarihinden itibaren bir daha Oğlak burcuna dönmemek üzere Kova burcunda ilerleyecek. Plüton’un Kova burcundaki transiti 2043’de kısa bir süreliğine Balık burcuna geçip geri dönmesi ile birlikte 2044 yılına kadar sürecektir.
Plüton; zorlayıcıdır, eski sistemi, düzeni yıkar ve yeniden inşa eder, yeniden yapılandırır. Çürümüş, değişmesi gereken ne varsa bunu kaçınılmaz bir şekilde yenilenmeye zorlar. Bir daha eski sisteme dönmemek üzere yeni düzenler oluşturur. Mitolojide yer altı tanrısı Hades ile bağdaştırılan Plüton; tüm yer altı konularını, mafyaları, örgütleri, organize suçları, casusluk ve sığınakları da temsil eder. Gücü elinde tutma arzusu fazladır. Plüton en ağır hareket eden gezegen olmasına rağmen en etkisi güçlü olan gezegendir.
Kova burcu; zihinsel ve entelektüel konular, insan hakları, özgürlük, kolektif hareket etme, devrimler, isyanlar, grevler, ayaklanmalar, eşitlik, sürgünler, yapay zekâ, bilim adamları, bilimsel gelişmeler, yeni icatlar, hümanizm, haklar (insan, hayvan, çalışan, kadın… gibi), bağımsızlık, radyo ve televizyon, örgütler, havacılık sektörü, astroloji, kendine özgü olma, uzayla ilgili her türlü konu, sıra dışı kişiler, internet, yenilikçi olma, bilgi, veri, toplum düzenini değiştiren kişiler, sağlıkta dolaşım sistemi ve baldırlar ve yardımlaşma işlerini temsil eder.

Plüton’un Kova burcundaki tarihsel seyrine baktığımızda aşağıdaki tarihler karşımıza çıkmaktadır.
• 551-573 yılları arası
• 796-819 yılları arası
• 1041-1062 yılları arası
• 1286-1308 yılları arası
• 1531-1553 yılları arası
• 1778-1798 yılları arası
Tarihsel olarak ve genel bilgiler dâhilinde Plüton Kova sürecini incelediğimizde önümüzdeki 20 yıllık süreçte hayatlarımıza nasıl etki edeceğini başlıklar halinde inceleyelim.

1. Ayaklanmalar, İsyanlar, Hak Arayışları, Grevler ve Protestolar
Plüton’un Kova burcuna geçmesiyle birlikte önümüzde 20 yıl boyunca insan ayaklanmalarını, isyanları, protestoları, insanların haklarını almak için ses çıkarışlarını, azınlıkların kendilerini savunmasını, grevleri bolca duyacağımız bir zaman dilimi olacaktır. Haklar konusunu Plüton Kova döneminde bolca duyacağız. Kadın hakları, çocuk hakları, çalışan hakları, hayvan hakları gibi birçok hak elde etme konusunda insanların bir araya gelip topluca ses çıkaracakları zamanları göreceğiz. İnsanlar kişisel haklarını daha çok talep edecekler. Eşitlik ve eşit yaşamak için tepkiler artacaktır. Dünya genelinde devrimler oluşabilir. Buna en iyi ve en yakın örnek olarak İran’da olabilecek olan sistem değişimini gösterebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda başlayan hareket Plüton Kova döneminde sonuç vererek İran’daki sistem değişikliğine şahit olabiliriz. Yine tarihe baktığımızda isyanlar konusunda İngiltere öne çıkmaktadır. Ayrıca Kova burcunun temsil ettiği yerler olarak da İngiltere ön plana çıkmaktadır. Plüton Kova döneminde İngiltere’de insan hareketlerinin başlayarak Avrupa’da devam etmesi hiçte tesadüf olmaz. İnsanlar; yaşayacakları ekonomik sorunlar, dini konular, işsizlik ve ticaretin teknolojik nedenlerle farklı noktalara gelmesiyle birlikte bazı protestolarda ve isyanlarda bulunabilirler.
Tarihsel olarak baktığımızda Plüton Kova döneminde oluşan bazı isyanlarda şöyledir;
• 1549 Arundel İsyanı
Kral VIII. Henry’nin dini ve ekonomik konulardaki politikaları, İngiltere’de yaşayan zenginleri ve fakirleri olumsuz yönde etkilemişti. Cornwall’un önemli toprak sahiplerinden biri olan Humphrey Arundell (en:Humphrey Arundell), kuşatmalara ve Katolik baskısına karşı, 1549 yılında Devon ve Cornwall’da gerçekleşen köylü ayaklanmasının başına geçti.
• 1786 Massachusetts Shays İsyanı
Büyük Britanya Krallığının kolonilere uyguladığı yüksek vergiler ve borçların tahsiline karşı Boston halkının isyanına yol açtı. Ayrıca Massachusetts eyalet olduktan sonra köleliği kaldıran ilk eyalet oldu.
• 1789 Fransız Devrimi
Monarşinin yıkılıp Cumhuriyet sistemine geçilmesi için insanların ayaklandığı bir zaman olarak çıkıyor. Burjuva sınıfı, İngiliz devriminin etkisiyle geçici çözümle yetinmek değil, kitlesel olarak İngiliz modelindeki gibi ‘parlamenter monarşi rejimi’ altında yönetime katılmayı arzulamaktadır.
• 1791 Haiti Devrimi
Batı yarıküredeki en başarılı Afrikalı köle ayaklanmasıdır. Devrim sürecinde Afrika kökenli halk kendisini Fransız egemenliğinden ve köleliğin boyunduruğundan kurtarmıştır.
• 1791 yılında Kadın ve Kadın Yurttaş Bildirgesi
Feminist düşüncenin ilk ve en önemli çalışmalarından birine imza atan Olympe de Gouges ‘Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi’ ile İnsan hakları ve Sivil Haklar Bildirisinden (1789) hemen sonra kadınlar için aynı hakları ve yükümlülükleri talep etmiştir. Çünkü o zaman diliminde insan ve sivil hakları ifadesi sadece erkekler için geçerliydi. Bundan sonra Mary Wollstonecraft ‘Kadın haklarının gerekçelendirilmesi’ adlı kitabını yayınlıyor.
• 1789 yılında Liege devrimi
Liege devriminde halk ayaklanmalarıyla piskoposlar yıkılıyor.

2. Teknolojik Gelişmeler
Plüton’un Kova burcuna geçmesiyle birlikte teknolojik anlamda çok fazla gelişmenin olması söz konusu olacaktır. Yapay Zekâ, uzay teknolojileri, astronomi, havacılık sektörüyle ilgili, bilim adamları, sistemlerin dijitalleşme sürecine girmesi, yeni icatların oluşması, ticaretin teknolojik alana kayması, uydularla ilgili gelişmeler, ufolar, sağlıkla ilgili konularda fazlaca gelişmeler söz konusu olabilir. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse; daha önce filmlerde izlediğimiz uçan arabalar artık gerçek olabilir, Çin’de bir firmanın 50 yıl şarj edilmeden çalışan batarya tanıtması, Amerika’da yapay rahimle bebek üreten çiftlik oluşturulması, tek bir makineyle birlikte tüm gelecekteki rahatsızlıklarınıza kadar döken makinenin sunulması, gökyüzünde yeni gezegen veya başka gök cisimlerinin keşfi, eğitim alanında dijitalleşmeyle birlikte dünyanın bir ucundaki üniversiteden gitmeden eğitim alma, tarım alanında teknolojinin entegresiyle çözümler üretilmesi (topraksız tarımın hızlanması) gibi birçok konuyla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir.
Tarihe baktığımızda bilimsel alanda önemli gelişmeler Plüton Kova zamanında bolca olmuştur.
• 800: Harezmî geometride sinüs ve kosinüs, matematikte ilk sıfırı buluyor ve Hint’te ilk kez sıfır kullanılıyor.
• 1295: Modern Camcılık İtalya’da başlıyor.
• 1285-1290: Yel değirmenleri icat edildi.
• 1543: Kopernik gün merkezliliği, Nicalaus Copernicus tarafından geliştirilen ve yayınlanan astronomik model
• 1776: James Watt, yüksek basınçlı buhar motorlarını icat etti
• 1780: Benjamin Franklin, iki odaklı gözlük icat etti.
• 1780: Gervinus, bir testere icat etti.
• 1781: Uranüs gezegeni keşfediliyor.
• 1783: Louis Sebastien, ilk paraşüt gösterisini yaptı.
• 1783: Benjamin Hanks, kendi kendini kuran kurmalı saati icat etti.
• 1783: Montgolfier kardeşler, sıcak hava balonunu icat etti.
• 1783 Henry Cort, çelik üretimi için çelik ruloyu üretti.
• 1784: Andrew Meikle, harman makinesini üretti.
• 1784: Joseph Bramah ilk emniyet kilidini üretti.
• 1785: Jean Pierre Blanchard, çalışan bir paraşüt icat etti.
• 1789: Antonie Lavoisier kütlenin korunumu yasası (atom teorisinin temelini oluşturan)
• 1792: İlk ambulans üretildi.
• 1795: Francois Appert, gıda koruma amaçlı ilk kavanozu üretti.
• 1796: Edward Jenner, çiçek aşısı üretti.
• 1797: Henry Maudslay, hassas torna tezgâhını üretti.

3. Savaşlar ve Yeni Devletlerin Kurulması
Yine Plüton Kova döneminde savaşların arttığını ve yeni devletlerin kurulduğunu görüyoruz. Kurulan devletler genelde eyaletlerin, beyliklerin bileşmesiyle yeni bir devlet olma şeklinde önümüze çıkmaktadır. Plüton Kova döneminde ülkeler arası yeni sınırlar çizilebilir, ülkelerin birleşmesi söz konusu olabilir. Burada özelikle Rusya ön plana çıkmaktadır. Özellikle Plüton Kova döneminde ve Aslan döneminde Rusya oldukça güçlenmiş. Ayrıca Plüton Kova Türkler içinde önemli zamanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Tarih boyunca da Türkler, Plüton Kova döneminde devletler kurmuş, savaşlar kazanmıştır.
Yeni devlet düzeninde güç artık parası olanda değil teknoloji elinde tutanlarda olabilir, bilgiye veriye kim sahipte onlar yeni düzeni götürecek ve sınırları belirleyecek insanlar olarak karşımıza çıkabilir. Mesela Avrupa Birliği topluluğunun dağılıp yerine daha yeni toplulukların yer alması şeklinde oluşabilir.

Tarihe baktığımızda karşımıza çıkanlar şunlardır;
• 551: Sena Gallica Muharebesi (Bizans imparatorluğu ve Ostrogotlar Krallığı arasında)
• 552: Göktürk devletinin kurulması ( aynı zamanda en eski Türk diline ait yazılı kaynak bu zaman denk gelmektedir)
• 1048: Pasinler Savaşı. Türklerin Bizans imparatorluğuna karşı ilk savaşıdır. Selçuklu zaferle çıkıyor.
• 1291: İsviçre Konfederasyonu kuruluyor.
• 1299: Osmanlı devleti İmparatorluğa dönüşüyor.
• 1300: Amsterdam kuruluyor.
• 1538: Pereveze Deniz Savaşı
• 1547: Rus çarlığı kuruluyor.
• 1788: Amerika’da koleniler birleşiyor ve eyalet sözleşmesi imzalanıyor.

4. Ekonomik olarak sistemlerin değişmesi
Plüton Kova dönemi geçmekle birlikte ekonomik olarak insanların zorluk çekmesi, savaşlar nedeniyle ekonominin sekteye uğraması, gıda ürünleriyle ilgili sıkıntıların oluşması, geçim sıkıntısıyla şehre gelen insanların yaşamada sıkıntı çekmesi, işsizlik artması, vergilerin artması, teknolojik gelişmelerle ticaretin farklı noktalara kaymasıyla birlikte mevcut sistemin artık gidemeyeceği düşüncesiyle yeni bir ekonomik sistemin kurulması, mevcut düzenin yıkılıp yeni sisteme geçilmesi söz konusu olabilir. Bu yeni oluşacak sistem Oğlak’taki gibi para odaklı değil, daha bilgiye dayanan, insan odaklı bir sistem olacaktır.
Parasal alanda dijitalleşme daha fazla olacak ve ülkelerin merkez bankalarının kendi paralarını basma süreci hızlanacaktır. Cebimizde artık fiziki para taşıma dönemin son bulacağı bir zamana ilerliyoruz. Ödeme sistemleri artık tamamen dijitalleşebilir. Kripto paralarla ilgili artış söz konusu olacaktır. Ekonomik alanda dijitalleşmesinin çok fazla ilerlemesi ve yapay zekânın kullanılmasıyla birlikte artık işlemler online olarak ilerleyecek, bankacılıkla ilgili işlemleri artık telefon veya bilgisayarlarımızdan yapacağımız bir zamana doğru ilerliyoruz. Bu süreçte banka şubelerinin git gide kapandığı haberlerini de duyabiliriz. Bankacılık sisteminde de eski sistemin yıkılıp yerine yeni sistemin inşa edilmesi söz konusu olabilir.
İnsanlar artık parasıyla değil bilgisiyle para kazanmaya başlayacak. Özellikle işini teknolojiye entegre eden firmalar daha çok kazanırken, teknolojik bilgiye sahip, kendini bu doğrultuda geliştiren kişilerde ekonomik anlamda daha güçlü olacaklardır.
Sağlık sektöründeki buluşlar ve yeni teknolojik uygulamalar sayesinde de sağlık sektöründe de oldukça kazançlı bir zaman dilimi söz konusu olabilir. Ayrıca sağlık sektöründe bulunan yeni icatlar birçok hastalığın çözüme kavuşması söz konusu olabilir.

5. Çalışanların Şartlarının Değişmesi
Plüton Kova döneminde en önemli unsurlardan biri de çalışanların haklarını almak için ses çıkarması ve bunun için mücadele etmeleridir. Çalışanlar, daha insanı bir alanda çalışabilecekleri bir zaman adım atacaklar yalnız bunu elde etmek için oldukça mücadele etmeleri gerekebilir. İş hayatında artık ben ne dersem o olur şeklindeki yöneticilerin gideceği yerine ekibim diyebilen, çalışanını benimseyen, onlarla birlikte ilerleyebilen, çalışanın her türlü hakkını koruyan kolektif çalışan yeni liderler gelecektir. Şirketinde çalışanı merkezine koymayan firmaların kötüye gittiklerini ve iflas ettiklerini duyabiliriz.
Çalışma saatleriyle ilgili değişiklikler gündeme gelecektir. Şuan mevcutta devam eden haftalık 45 saat, 5 gün kavramının kalkacağını, daha az çalışma modellerinin geleceği bir zaman olacaktır. Haftada 4 gün çalışma veya gün içinde 5-6 saat çalışma şeklinde çalışma modellerine geçilecektir. Ayrıca dijitalleşme ile birlikte pandemi ile başlayan uzaktan çalışma modeli daha da genişleyecektir. Bu modeller gelişirken insanların ekonomik koşullarında bir şey değişmeden daha insanı çalışma saatleri şeklinde ilerleyeceğini bize göstermektedir. Bu sürecin öncelikle Avrupa’da hızlanacak daha sonra Türkiye’de de uygulanacaktır. 2023 yılında yaşadığımız Plüton Kova kısa döneminde de bunun örneklerini gördük. Türkiye’de bir firmada haftada 4 gün çalışma sistemine geçti.

6. Yeni Dünya Liderleri
Plüton Kova dönemi geçmemizle birlikte dünyada artık yeni liderler görüyor olacağız. Oğlak daha tek adamlılığı, otoriter sistemi, parayı elinde bulunduran liderleri anlatırken; Kova daha kolektif, birleştiren, iş birliği içinde, yönetim şeklinde insanı merkez alan, hakları savunan, geniş kitlelere hitap eden liderleri görüyor olacağız.

7. İş hayatında Plüton Kova
Plüton’un Kova’ya geçmesiyle birlikte iş hayatıyla ilgili olarak dikkat etmemiz gereken noktalar olacaktır. Her ne iş yapıyorsan yaptığımız işte daha çok bilgiye ve veriye sahip olmamız gerekmektedir. Yaptığımız işle ilgili uzmanlaşmak çok önemli olacaktır. İşimize teknoloji entegre etmek yine bu süreçte en önemli konulardan biri olacaktır. İşinizde dijitalleşmek sizi ileriye götürebilir.
Ayrıca Plüton Kova dönemiyle birlikte bazı meslekler kaybolurken, bazı yeni mesleklerde ortaya çıkacak, mevcut bazı mesleklerde parlayacaktır. Özellikle teknolojiyle ilgili meslekler daha ön plana çıkacaktır. Yazılım şirketleri, bilgisayarla ilgili tüm meslekler, donanım sektörü, yapay zekâ ile ilgili işler, robotik kodlama, siber güvenlik bu dönemde çok önemli işler olarak ön plana çıkacaktır.

8. Yer Altı Kaynakların Bulunması
Plüton’un Kova burcuna geçmesiyle birlikte var olan kaynakların daha çoğalması ve yeni yer altı kaynaklarının, minerallerinin bulunması söz konusu olabilir. Plüton yer altına ait her şeyi anlatırken, Kova burcunun temsil ettiği yerler; yeni kazılmış yerler, taş ocaklarının oldukları yerler veya herhangi bir mineralin çıkarıldığı yerler öne çıkmaktadır. Çıkan bir habere göre Türkiye’de 40 ton altın üretimi oluyorken toprak altında keşfedilmeyi bekleyen 4500 ton altının daha olduğunun yer almasıydı. Özellikle ülkemiz açısından yer altı kaynakları açısından oldukça şanslı bir döneme girdiğimizi ve bu kaynaklardan ekonomiye oldukça para girişinin sağlanma potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

9. Plüton’un Kötüye Kullanılması
Plüton gücü elinde tutma ve güçlü olma özelliğiyle birlikte şiddet ve terör olaylarının artması, mafya ve örgütlerin güç gösterilerinde bulunması gibi durumları da anlatır. Bilgiyi kötü kullanmak Plüton Kova döneminde olabilecek konular arasında yer almaktadır. Teknolojik olarak veya sağlıksal alanda elde edilen bilgilerin kötü niyetli olarak kullanılmasına karşı da dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Ayrıca savaşlar, ayaklanmalar ve isyanların bolca olacağı bir zaman olduğundan toplu ölümler söz konusu olabilir. Örneğin Fransız devriminde 170.000’e yakın insan idam edilmiş, iç savaş ve çatışmalarda ölmüştür. Umarım Plüton’un bize katacağı iyiliklerle karşılaşırız bu süreçte.

PLÜTON KOVA VE TÜRKİYE

Plüton’un Kova’daki seyri Türkiye haritasının 8 evinde olmaktadır. Bu süreçte Türkiye olarak; yabancı ülkelerle finansal ilişkilerimiz, halkın geliri ve yatırımlardan dolayı kazanç elde etme gücü, senetler ve menkul kıymetler, ülkenin borçları, faiz oranları, vergiler, ülkenin kredileri ve borçları, bankalar, gizli örgütler, sigorta şirketleri, emeklilik, gizli istihbaratlar birimleri, örtülü kaynaklar, dış ticaret açığı, ölüm oranları olan 8 ev konularından etki alıyor olacağız. Bu alanlarda büyük değişim ve dönüşümler içinde olacağız.
• Bankacılık sistemiyle ilgili büyük değişimler söz konusu olabilir ve kendi dijital paramızı basabiliriz.
• Yabancı ülkelerle olan finansal yeni anlaşmalarımız, yeni birlikteliklerimiz söz konusu olabilir.
• Yurtdışı yatırımlarında artışlar söz konusu olabilir.
• Vergilerde artışlar söz konusu olabilir. Bu vergi artışlarına bağlı insan ayaklanmaları söz konusu olabilir. Bu nedenlerle vergi sisteminde düzenleme yapılması gerekebilir. Teknolojisinin hayatımıza oldukça fazla girmesiyle birlikte bu alanlarda vergi güncellemeleri söz konusu olabilir.
• Depremlere karşı önlemlerimizi hızlıca almalı ve yer sarsıntılarından dolayı fazla kayıp vermeye karşı dikkatli olmalıyız. Deprem yönetmeliğiyle ilgili, yer etütleriyle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olabilir.
• Borsayla ilgili olarak yeni düzenlemeler gelebilir, sistemsel değişiklikler söz konusu olabilir.
• Değişen yeni teknolojik şartlara göre sigorta konuları genişletilebilir, kapsamlarında farklılıklar oluşabilir.
• Dijitalleşmeye bağlı olarak mali konularda, ödeme sistemlerinde değişiklikler söz konusu olabilir.
• Emeklilik sisteminde yeniden yapılandırma söz konusu olabilir.
• Gizli örgütlere karşı mücadele artabilir.

Serap Çoruh Serbest, ASA

KAYNAKLAR;
• Astrolojide Temel Kavramlar / Öner Döşer
• https://tr.wikipedia.org (tarihsel bilgiler)