Popun Yıldızları ve Sabit Yıldızlar

Sabit yıldızlar, klasik astrolojinin en önemli araçlarından biridir. Onların aslında sabit olmadıklarını ilk fark eden Anadolu’da İznik’te doğmuş ve yaşamının büyük bir kısmını Rodos’ta geçirmiş ünlü gökbilimci, coğrafyacı ve matematikçi Hipparchus, MS 129’da en azından 850 yıldızı kataloglamıştı. Onun bu çalışmalarını geliştiren ve ekliptiğin kaymasını matematiksel olarak hesaplayan, yıldızların mitolojik etki ve anlamını bir gezegen kombinasyonuna bağlayan astronom, astrolog ve matematikçi Alexandria’lı Claudius Ptolemy, katalogladığı 1022 yıldızı Almagest adlı eserinde yayınladı. Ptolemy, sabit yıldızların muhtemel gezegensel güçlerini açıklamaya çalışmaktaydı ve ondan gelen bilgiler, kendisinden sonraki yaklaşık 1000 yıllık dönemi etkiledi.  

Ortaçağ astroloğu Guido Bonatti’ye göre yükselmekte olan ya da ASC yöneticisiyle irtibat sağlayan Sabit Yıldızlar, harita sahibinin hayatını, kişiliğini ve kendini ifade etme biçimini, gezegenlerden sonra en fazla etkileyen göksel varlıklardı. Çok güçlü bir etkiye sahip oldukları için, bazen kendilerini hesaba katmayan astrologların yanılmalarına yol açabilirlerdi. (Guido Bonatti, The 146 Considerations of Bonatti and The Aphorisms of Cardan, Edited by Robert Zoller) Rönesans dönemi astroloğu William Lilly de gezegenlerin sabit yıldızlarla kavuşumlarına önem vermekteydi ve sabit yıldızlarla kavuşumun gezegenlerin bir astroloji haritasındaki gücünü olumlu yönde arttırabileceğini ya da olumsuz yönde azaltabileceğini düşünüyordu. Lilly, gezegenlerin güçlerinin analizi için hazırladığı tabloda gezegenlerin üç önemli sabit yıldızla kavuşumu puanlamıştı. Bu tabloya göre Regulus ve Spica ile kavuşum gezegenin etkisini güçlendirirken, Algol ile kavuşum gezegenin etkisini ve gücünü zayıflatırdı. (William Lilly, Christian Astrology, Books 1&2, Astrology Center of America)

Sabit yıldızların çarpıcı etkileri

Gezegenler, sabit yıldızların çarpıcı, ani ve şiddetli etkiler yaratabilen güçlü enerjisini dünyaya taşırlar. Bir astroloji haritasında etkili olduklarından söz edebilmemiz için, astrolojik haritanın eksenleriyle veya gezegenleriyle kavuşum veya paralel olmaları gerekir. Bazı astrologlar yıldızların karşıt açılarını da göz önüne almaktadır. Ama kişisel olarak ben karşıt açıyla çalışmıyorum. En çok kavuşuma önem vermekle birlikte, paralel olma durumunu da dikkate alıyorum. Kavuşumda ortalama 1,5 derece orb alıyorum. Paralel için 0 derece 10 dakika kullanıyorum. Bir sabit yıldızla irtibat içerisindeki bir gezegenin ev yerleşimini, bu kavuşumun etkilerinin ortaya çıktığı hayat alanı olarak ifade ediyor, bu gezegenin yönettiği evleri ise, ortaya çıkan bu temaların kaynağını açıklamak için kullanıyorum.

Bazen bir haritayla çalışırsınız ve harita sahibinin büyük başarılarını açıklamakta zorlanırsınız. İşte böylesi zamanlarda kişinin hayatının ana senaryosu üzerinde yarattıkları çarpıcı etkileri olan sabit yıldızları fark edersiniz. Türkiye’de pop müzik denildiğinde öne çıkan en önemli isimlerden bir olan Megastar ünvanlı Tarkan Tevetoğlu aynı zamanda dünya çapında bir stardır. Doğum haritasına sabit yıldızları dikkate almaksızın, sadece gezegenlerin yerleşimleri ile baktığınızda, dünya çapında bir star görmekte zorlanırsınız. Ama sabit yıldızları işin içerisine kattığınızda, onun büyük başarıları daha aşikar hale gelir. Aşağıda Tarkan Tevetoğlu’nun haritasını görmektesiniz.

Haritada 28 derece 14 dakika Aslan yükselmektedir. İyi şansla, onur ve başarı elde etmekle seçkinlik kazanmakla ilişkilendirilen Regulus yıldızı (Robson, page 196) hem yükselen derecesiyle birleşmekte hem de bu dereceye paralel yapmaktadır. Haritanın yükselen yöneticisi Güneş 23 derece 45 dakika Terazi burcunda yer almakta, Spica yıldızı ile kavuşmaktadır. Bu kavuşum büyük ve kalıcı yükselmeye, saygınlık kazanmaya işaret eder (Robson, page 211). Güneş ayrıca Arcturus ile de birleşmekte, yavaş ama sabırlı bir çalışmanın sonucunda başarı vaat etmektedir (Robson, page 139). Guido Bonatti’nin bize söylediğinden yola çıkarsak, sadece Yükselen ve yöneticisi ile irtibat sağlayan sabit yıldızlar bile bize harita sahibinin büyük başarılara imza atacağını işaret etmektedirler.

Tabii sadece bu iki yıldız değil, çok sayıda yıldız Tarkan’ın haritasındaki gezegenlerle kavuşum ve paralel yapmakta, onun yeteneklerini ve büyük başarılarını açıklamamıza yardımcı olmaktadır. Sanatsal yetenekleri temsil eden Venüs Betelgeuse ile paralel yapmakta, sanatsal yeteneklerini kolayca ifade edebilmesine ve başarı kazanmasına yardımcı olmaktadır. İletişim becerilerini ifade eden Merkür Sirius yıldızıyla paralel yapmakta, büyük iş başarısı vaat etmekte, etkin insanlardan destek alacağını işaret etmektedir. Haritada çok sayıda gezegenin önemli yıldızlarla irtibat içerisinde olması, Tarkan’ın büyük başarılara imza atmasını açıklamamız yönünde büyük katkıda bulunmaktadır.

Türkiye’de pop müziğin en tanınmış ve üretken isimlerinden bir diğeri Megastar Sezen Aksu’nun doğum haritasında da sabit yıldızlar çok etkindir. 400’ün üzerinde beste ve şiir yazmış olan Sezen’in haritasında Güneş de dahil olmak üzere çok sayıda gezegenin 12. Evdeki yerleşimi, yüksekte yerleşmiş gezegenlerin olmayışı, çok sayıda gezegenin peregrine olması harita sahibinin yaptırım gücünü aşağıya çekiyor gözükse de, çok sayıda sabit yıldızlarla birleşim ve paraleller, yıldızının parlayacağını, büyük başarılar elde edeceğini vaat etmektedir. Aşağıda Sezen Aksu’nun haritasını görmektesiniz.

Sezen’in haritasında sanatsal yetenekleri temsil eden Venüs gezegeni Regulus ile birleşmekte, sanatsal konularda başarı, onur ve seçkinlik vaat etmektedir. Venüs’ün 2. Evdeki yerleşimi, başarıların parasal anlamda da iyi kazanç getireceğini göstermektedir. Spica ile birleşmekte olan Neptün, Venüs yönetimindeki Terazi burcunda yerleşmekte, sanatsal yeteneklerin ifade edilmesi ve bu yolla başarı elde edilmesi için çalışmaktadır adeta. Castor ile kavuşumda olan Güneş, Pollux ile kavuşumda olan Uranüs, Sezen’in neden bu kadar yaratıcı olduğunu, hikaye edebilme kabiliyetini, yazma becerisini haritadaki gezegenlerin burç ve ev yerleşimlerine ve açılarına yıldızları ekleyerek çok daha iyi açıklayabilmemize yardımcı olmaktadır. Güney Ay Düğümü ile kavuşumda olan Sirius, sıradan olanı büyüleyici kılabilme yeteneğini geçmişten taşıdığını göstermektedir. (To make the ordinary charismatic, Brady) Duygularını güçlü ifade edebilme yeteneğiyle Sezen Aksu, sadece şarkı söylerken değil, aynı zamanda şarkılarının sözlerindeki adeta sihirli çekiciliğiyle, sadece Türkiye’deki insanların değil, başka ülkelerdeki insanların da gönlünü fetheden ve uluslararası çapta başarıları olan bir sanatçıdır.

Karşılaştırmalı haritalarda sabit yıldızlar

Tarkan ve Sezen’in haritalarını incelerken öncelik verdiğimiz sabit yıldızların benzerliği dikkatinizi çekmiştir. Şimdi bir adım öteye gidelim ve sabit yıldızları harita karşılaştırmasında kullanalım. Aşağıdaki haritada Tarkan ve Sezen’in haritalarını birlikte görmektesiniz.

Sezen’in haritasında Regulus yıldızıyla kavuşmakta olan Venüs, Tarkan’ın haritasında Yükselen derecesine izdüşmektedir.

Sezen’in haritasında Spica ile kavuşmakta olan Neptün, Tarkan’ın haritasında Yükselen yöneticisi olan Güneş’in derecesine izdüşmektedir.

Sezen’in haritasında Castor ile kavuşumda olan Güneş, Tarkan’ın haritasında Güney Ay Düğümü derecesine izdüşmektedir.

Sezen’in haritasında Güney Ay Düğümü Sirius ile kavuşmakta, Tarkan’ın haritasında Merkür Sirius ile paralel yapmaktadır.

Bu bağlantılar bize, bu iki Mega Star arasında kadersel bir bağ olduğunu ve bir araya gelmeleri durumunda birbirlerinin kaderini güçlü bir şekilde etkileyeceklerini göstermektedir. Sezen’in haritasındaki Venüs’ün Tarkan’ın haritasında Yükselen derecesine izdüşmesi, Sezen’in sanatsal yeteneklerini Tarkan’ın kendini ifade etmesi yönünde destekleyici bir şekilde kullanacağını göstermektedir. Sezen’in haritasında Venüs 2. Evde yerleşmekte olduğundan, Tarkan ile aralarında parasal açıdan da bir bağlantı olacağını işaret etmektedir. Tarkan’ın haritasındaki Güneş’in Sezen’in haritasındaki Neptün’ün derecesine izdüşmesi, Tarkan’ın Sezen’e ilham vereceğini, ya da onun ilham yeteneğini aydınlatacağını gösterdiği gibi, Sezen’in ilham ve sanat yeteneğinin, Tarkan’ın tanınmasına katkıda bulunacağını göstermektedir. Sezen’in haritasındaki Güneş’in Tarkan’ın haritasındaki Güney Ay Düğümü derecesine izdüşmesi, Sezen’in hikayeleştirme ve yazma yeteneğini Tarkan’a beste yazmak için kullanmasının, ikisi arasında sanki karmik bir sözleşmenin neticesi olduğunu düşündürmektedir. “Şımarık”, “Hepsi Senin mi?” gibi parçaları seslendirerek sesini dünya çapında da duyuran Tarkan, bu şarkıları Sezen Aksu’dan almıştı. Ayrıca Tarkan’ın albümlerinde yer alan şarkılardan bazılarının söz ve bestesini birlikte yapmışlar, birlikte unutulmaz bir konser de vermişlerdi…

Bu iki önemli haritası üzerinde yaptığımız çalışma, yüzyıllar öncesinden bize nasihat veren Guido Bonatti’yi doğruluyor ve şöyle bir çıkarımda bulunmamıza sebep oluyor: “Etkileri çok güçlü olan Sabit Yıldızlar, bazen kendilerini hesaba katmayan astrologların yanılmalarına yol açabilirler.”

http://www.opaastrology.org/images/careerastrologer/magazineOPAjune2016.pdf

Öner Döşer, AMA, MAPAI

Mayıs 2016, Istanbul

AstroArt Astroloji Okulu (ASA)