AstroArt Astroloji Okulu Hakkında

 AstroArt Astroloji Okulu uluslararası standartlarda kabul gören yüksek nitelikli astroloji eğitimi sunmak ve bu eğitimi ülke genelinde yaygınlaştırmak amacıyla 2005 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan günümüze dek geçen 11 yıllık süreçte kendisine hedef olarak belirlediği bu kuruluş felsefesi doğrultusundaki gayretleri, okulu ülke bazında en etkin eğitim sunan kurumlar arasına taşımıştır. AstroArt Astroloji Okulu etkin ve nitelikli bir eğitimin yanı sıra, ülke bazında ve ülkeler arası bazda daha aktif ve işbirlikçi bir astroloji camiasının oluşmasına da liderlik etmektedir.

Eğitim sistemi ve eğitmenler

Okulun öğrencilerine sunduğu hem klasik, hem de modern yöntemleri harmanlayan eğitim programının derinliği okulumuza gösterilen ilginin başlıca sebebidir. Temel eğitim seviyesini tamamlayarak astroloji alanında ileri seviyede uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için açılan Medikal Astroloji, Dünya Astrolojisi, İş ve Finans Astrolojisi, Ezoterik Astroloji, Karmik Astroloji, Hermetik Astroloji, Uranyen Astroloji, Kozmik Astroloji, Soru Astrolojisi, Seçim Astrolojisi, Hint Astrolojisi gibi çok çeşitli uzmanlaşma alanlarındaki kurslar ise tereddütsüz okulun kendi alanında lider bir konuma ulaşmasına olanak sağlamıştır. Bu eğitimler kendi alanlarında uzman olan 11 farklı eğitmen tarafından verilmektedir.

AstroArt Astroloji Okulu, 2015-2016 yılı eğitim döneminde ilk kez olmak üzere bu eğitmen kadrosuna, okulumuza bağlı olarak sundukları online dersler vesilesiyle uluslararası camiasında tanınmış isimler olan Astro-Psikoloji alanında uzman Amerikalı Dr. Glenn Perry ve Sırbistan’dan Hermetik Astroloji uzmanı Dr. Aleksandar Imsiragic’i dahil etmekten ötürü gurur duymaktadır. Kurs sürecinde öğrencilere simultane çeviri imkanı sağlanarak bilgiye ulaşmakta dil sınırlarının kaldırılması amaçlanmaktadır.

İnteraktif, canlı online eğitim

11 yıllık eğitim hayatımız boyunca bilginin öncelikle ülke genelinde yaygınlaştırılması için teknolojik imkanları değerlendirmek gerektiğine inandık. 2009 yılında Türkiye’de ilk kez tarafımızdan gerçekleştirilen online eğitim sistemini kurduk.

Online derslerimizde de, yüzyüze derslerimizde olduğu gibi kapsamlı bilgi paylaşımında bulunuyoruz ve derslere katılan öğrencilerimizin bireysel haritaları üzerinde çalışmalar yapan uygulamalı bir eğitim programı sunuyoruz. Ve yine bir ilk olarak kurmuş olduğumuz astroloji televizyonu üzerinden yaptığımız yayınlarla eğitimde ülke sınırları dışına taşıp Almanya, Kıbrıs ve Hollanda’ya kadar uzandık. Eşit fırsat özgürlüğü anlayışı çerçevesinde kaliteli eğitimi ülkenin her alanına ulaştırmak adına bu hizmetimizi çok önemsiyoruz.

2012 yılında astrolojik videoların paylaşımı amaçlı kurulmuştur. Haftalık, aylık öngörü videolarının yanı sıra, Astroloji Öğreniyoruz başlıklı videolarla astrolojiye giriş bilgisi paylaşılmaktadır. Ayrıca düzenlenen ücretli / ücretsiz seminerler paylaşılmaktadır.

2015 yılında kurulmuş olan Astroloji Shop’ta astrolojik takı, doğal taş, kitap, hediyelik eşya satılmaktadır.

Astroloji Gazetesi

2006 yılında astrolojik bilimsel makaleler yazılmak üzere kurulmuş olup, Astroloji Okulu web sitesinin altında okuyucularıyla buluşmaya devam etmektedir. Yerli ve yabancı eğitmenlerimizin yanı sıra, Astroloji Okulumuzda eğitim almakta veya mezun olmuş bazı öğrencilerimizin de köşe yazıları Astroloji Gazetesinde yayınlanmaktadır. Köşe yazılarından bazıları İngilizce olarak da web sitemizin İngilizce bölümünde yayınlanmaktadır.

AstroArt Astroloji Okulu Yayınları

Online eğitim ve web televizyonu uygulamalarının dışında, 2014 yılında kurulan yayınevi aracılığıyla ulusal veya uluslararası çeşitli astroloji yayınları okul bünyesinde neşredilmektedir. Eğitmenlerin derslerde kullandığı kitaplar, uzmanlarımızın yayınları, muhtelif araştırma konuları bunlardan bazılarıdır. Yanı sıra Glenn Perry, Lea Imsiragic, Deborah Houlding ve Benjamin Dykes gibi uluslararası eser veren kıymetli astrologların yayınları tercüme edilerek, Türk okurlarla buluşturulmuştur.

Ülkemizde uzun yıllar açlığını çektiğimiz nitelikli astroloji yayınları alanında da önemli bir ihtiyacı giderdiğini düşündüğümüz yayınevimizden şimdiye dek 11 tane eser yayınlamış bulunmaktayız. Yayınevimizden çıkan kitaplar arasında mezunlarımızdan bazılarının kitapları da bulunmakta, bu konuda eser verme arzusunda ve yeteneğinde olan mezunlarımız desteklenmektedir. Burçlar Hakkında Her Şey kitabımız 12 yazarlıdır ve bu yazarların çoğunluğunu okulumuzun mezunları oluşturmaktadır. İlişkiler Astrolojisi, Ay Düğümleri gibi astroloji öğrenme arzusunda olan kişilere kapsamlı bilgiler sunan kitaplarımızın müşterek ve tek yazarları da yine okulumuz mezunlarındandır.

Girne Amerikan Üniversitesinde eğitim                                                                                           

AstroArt Astroloji Okulu, astroloji eğitimini üniversite çatısı altına taşımak konusunda da liderlik etmiştir. 2014 yılından itibaren Girne Amerikan Üniversitesi rektörlüğü ile imzaladığımız bir protokol gereği, astroloji eğitim programımız kampüsteki öğrencilere bir sertifika programı olarak sunulmakta ve öğrenciler  % 70 başarı kotasıyla rektörlük tarafından onaylı sertifikalarını alabilmektedirler.

Üniversitede sunduğumuz eğitim programımızın içeriği ve süresi okulumuzdakiyle aynıdır ve buradan mezun olmuş öğrencilerimiz, okul merkezimizde eğitim almakta olan öğrencilerimizle aynı haklara sahiptir.

Uluslararası Astroloji Günleri Organizasyonu

Okulumuz doğu ve batı kültürlerinin sentezlendiği ve iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul’da yer almaktadır. Şehir yüzyıllardır kültürler arası geçişe bir köprü vazifesi görmektedir. Bu özellikli konumundan ötürü okulumuzun üstlendiği bir başka misyon da her iki kültürden astroloji severleri bir araya getirerek, uluslararası düzeyde bilginin ve astroloji alanındaki gelişmelerin paylaşıldığı sosyal bir platforma ev sahipliği yapmaktır.

Bu misyon doğrultusunda uluslararası bir kimlik kazanmış olan ve ilkini 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası Astroloji Günleri” organizasyonunu, 2012 yılından bu yana astroloji camiasının tanınmış duayen isimlerinin de katılımlarıyla tertip etmekteyiz. Her yıl 21 Mart’ta organize ettiğimiz bu oluşum, konsept olarak astrolojik bağlamda yeni yılı kutlarken, dünyanın çeşitli ülkelerinden konuşmacıların katılımıyla bilgi paylaştığımız önemli bir sosyal platform haline gelmiştir. Organizasyonda, halka açık olarak ücretsiz gerçekleştirilen sunumların yanı sıra astroloji öğrencileri için muhtelif atölye çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.

Diploma- Uluslararası onaylar- Temsilcilik

Astroloji eğitimi konusunda uluslararası düzeyde kabul görmüş yüksek standartlara ulaşmayı asli kuruluş amaçları arasında gören AstroArt Astroloji Okulu, eğitim standardıyla 2015 – 2016 dönemi itibariyle astroloji camiasında saygın yeri olan iki önemli kuruluşun tanıdığı-programını onayladığı- okullar listesine girmiştir.  Astroloji eğitimini diplomayla belgelendirmek, mesleki saygınlığın hem yurt içi hem dünya genelinde tanınabilmesi açısından önemlidir.

Okulumuzun üç yıllık eğitim programı ISAR (Uluslararası Astroloji Araştırmaları Birliği) tarafından ve APAI (Uluslararası Profesyonel Astrologlar Birliği) kurulu tarafından yapılan değerlendirmede AstroArt Astroloji Okulu (ASA) istenilen profesyonel standartlara tamamıyla uygun bulunarak onaylanmıştır. Bu onay, okulumuz tarafından verilecek diplomanın, ISAR ve APAI’nin eğitimine onay verdiği dünyanın diğer saygın astroloji okullarının verdiği diplomayla eşdeğer kabul edildiğini göstermektedir.

ISAR, küresel ölçekte yüksek normlarda astroloji eğitimi veren kurumları tek bir çatı altında toplayan bu alanındaki en saygın kuruluştur. ISAR tarafından onaylanan okullar, sundukları yüksek eğitim kalitesiyle uluslararası platformda geniş bir zincirin halkasına dahil olurken, yine dünya çapındaki bilimsel gelişmeleri düzenli takip etme imkanına da sahip olmaktadırlar. Okulumuzdan Diploma almış İleri Seviye mezunu öğrenciler, arzu ederlerse ISAR Cap (ISAR Yeterlilik Setifikası) almak üzere girişimde buşunabilirler. ISAR Cap sahibi olmak isteyen öğrencilerimiz, ISAR’ın talep ettiği ve kendi ukdesinde sunduğu Etik Değerler ve Danışmanlık Becerileri eğitimi adı altında verilen iki ilave eğitimi tamamlayıp, yine ISAR tarafından düzenlenen genel yetkinlik sınavını başarı ile geçmek durumundadır. Bu aşamaları başarı ile geçen öğrenciler, uluslararası astroloji camiasında kabul gören ISAR yeterlilik belgesini alma şansına sahip olacaktır. Bu eğitimler ve sertifika sınavı bu yıl ISAR yetkin eğitmenlerinin katılımıyla Ekim ve Kasım aylarında Türkçe çevirisi ile okulumuzda da düzenlenmektedir.

Okulumuzu, yetkinliği kanıtlanmış okullar arasına kaydeden, diploma eğitimimizi tanıyan bir önemli kuruluş ise APAI (Association of Professional Astrologers International)’dir. APAI de tıpkı ISAR gibi Etik Değerler ve Danışmanlık Becerileri eğitimi ve yazılı – sözlü sınavlarda yüzde 70 başarı göstermiş ve okulumuzdan diploma almaya hak kazanmış mezunlarımıza, Diplomalarını sunmak kaydıyla birliğe üyelik için müracaat etme hakkı tanımaktadır. Böylelikle, okulumuzdan mezun olmuş diploma sahipleri üyeliklerinin kabulü neticesinde sadece profesyonel astrologların üye olduğu bu kuruluşun verdiği MAPAI unvanını kazanmaktadırlar. Dünyanın çeşitli ülkelerinde astroloji camiası tarafından tanınan bu unvanlar, güvenilirlik açısından önem taşıdığı için mezunların başka ülkelerde de danışmanlık yapabilmelerini kolaylaştırmakta, çeşitli astroloji topluluklarının yayımladıkları dergilerde makalelerinin yayımlaması üzere yapacakları başvurularda fayda sağlamakta, bölgesel veya uluslararası organizasyonlarda seminer verebilmelerinin önünü açmakta, mesleki saygınlıklarını temin etmeleri bakımından da önem taşımaktadır. 2016 yılında, APAI üyelerinden Roy Gillet, ilk kez olarak uygulanan Etik Değerler ve Danışmanlık Becerileri eğitimlerini vermiştir.

AstroArt Astroloji Okulu kurucusu ve eğitmeni Öner Döşer’in Türkiye Temsilcisi olduğu OPA (Organization for Professional Astrologers) ise okulumuzun yurtdışı bağlantılarının ve işbirliklerinin en yenisidir. OPA Başkanı Maurice Fernandez’dir. Bu organizasyonun amacı, astrolojinin dünya genelinde güçlenmesi, astrolojiyle profesyonel olarak ilgilenen kişilerin dayanışmasının ve bilgi alışverişinin sağlanmasıdır. OPA düzenli olarak ünlü astrologların online seminerlerini gerçekleştirmekte ve dergiler yayımlamaktadır.  Kurucumuz Döşer’in temsilciliği aracılığıyla öğrencilerimiz OPA’ya üyelik gerçekleştirerek organizasyonun sunduğu imkanlardan faydalanabilmektedirler.

Okulumuz sadece astroloji bilgisi kazandırmakla kalmayıp profesyonel ve dünyaca tanınan astrologlar yetiştirmeyi, yurtdışındaki eğitimleri ve imkanları da Türkiye’ye taşımayı amaçlamaktadır. Anlayışımız çok yönlü, kapsamlı ve uluslararası standartlarda bir astroloji eğitimi sağlamaktır. Erişmek istediğimiz seviyeyi hep birkaç adım yüksek tutarak sevgiyle ilerlemeye devam ediyoruz.

Saygılarımızla,

AstroArt Astroloji Okulu adına

Öner Döşer, AMA, MAPAI